Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Предоставяне на ваучери за храна - при непълен отработен месец и за новопостъпили служители

  Аспасия Петкова Отговор, предоставен от
  Аспасия Петкова
  Въпрос:
  ➤ Ръководството на фирмата е взело решение да се предоставят ваучери за храна на персонала в размер на 60 лв. от м. май 2022 г. Какви стъпки трябва да се предприемат преди това? Фирмата е с малка численост на персонала - до 10 души, няма синдикална организация, отговоря на условията да няма данъчни задължения за месеците и не е намалена основната заплата спрямо средната за последното тримесечие. Работодателят ли трябва да реши дали лицата в майчинство и продължителен болничен трябва да получават ваучери през тези месеци? Как се процедира при непълен месец /напуснали и приети през месеца/? Също така работодателят иска на новопостъпили служители ваучерът за храна да се дава след 3-я отрабетен месец - това законно ли е? Ако някое лице работи и при друг работодател, но там не получава тази социална придобивка или се води в неплатен отпуск - това пречка ли е?

  Отговор:
  Съгласно чл. 293 от КТ, начинът на използуването на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.

  В Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) се казва, че социални разходи, предоставени в натура, са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието.

  Съгласно чл. 6, ал. 1 от КТ, общото събрание се състои от всички работници и служители в предприятието. Когато организацията на труда или други причини не позволяват функционирането на общо събрание, по инициатива на работници и служители или на работодателя може да се създаде събрание на пълномощниците. То се състои от представители на работниците и служителите, избрани за определен от общите събрания в структурните звена на предприятието срок. Нормата на представителство се определя от работниците и служителите и е еднаква за цялото предприятие.

  На общото събрание на работниците и служителите в дружеството, трябва да вземете решения, за размера на предоставяните ваучери за храна на целия персонал, назначен по трудов договор, както и по договор за управление и контрол, според списъчния състав, изготвен на база месечна ведомост за работна заплата. Размерът на придобивката може да обвържете или да не я обвържете с отработеното време.

  На постъпилите през месеца служители и работници предоставяте ваучер също в размер на 60 лева или определяте срок, от който да им заплащате ваучерите.

  Документално обоснованите социалните разходи, предоставени под формата на ваучери за храна на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол, се облагат с данък върху разходите на основание чл. 204, т. 2, буква „б“ от ЗКПО.

  Не подлежат на облагане социалните разходи в размер до 60 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице, когато са налице едновременно условията на чл. 209, ал. 1 от ЗКПО.

  Според §1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО „социални разходи, предоставени в натура“ са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда /КТ/ или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол.

  Сферата на социалната политика предполага многообразие на видовете социални придобивки, които работодателят може да предостави на наетия персонал. Предвид това е необходима внимателна преценка за изпълнение на критерия за общодостъпност за всеки вид социален разход от гледна точка на неговото естество и предназначение.

  Така например достъпността на социални придобивки като ползване на почивни, спортни или културни бази на предприятието не би следвало да  е обвързана с отработеното време от техния ползвател. Те следва да са достъпни по право за всички, тъй като са насочени към свободното време на наетите работници и служители, докато са в отпуск, в извънработно време, в почивни дни. В тези случаи обвързването на правото на достъп до такива придобивки с отработените за даден период дни, ще е в противоречие с тяхната същност и цел.

  Други са характерът и естеството на социалните придобивки, които работодателят предоставя на персонала за да облекчи неговото трудово ежедневие, като столово хранене, купони или ваучери за храна, транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно и др. Т.е. този вид социални разходи предполагат техният ползвател да се явява на работа.

  Друг критерий при определяне общодостъпността на социалните разходи по смисъла на определението, дадено с § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО, е редът и начинът за тяхното предоставяне. Законът урежда две алтернативни възможности с еднаква тежест, а именно: по реда и начина, предвидени в чл. 293 от Кодекса на труда (КТ), или по ред и начин, определени от ръководството на предприятието.

  Ако Общото събрание на работниците и служителите е определило ваучери да получават всички лица, които фигурират в списъчния състав на предприятието на база месечна ведомост за работна заплата, това предполага, че в този списъчен състав попадат и лицата, които са в болнични, в платен и неплатен отпуск, майки, отсъстващи поради временна неработоспособност и отглеждане на деца и др., т.е. лица, които поради обективни причини биха могли да не получат ваучерите в рамките на месеца по описаните от Вас начини.

  Правилата за ползване на ваучерите за храна, включително и на неполучените от техните ползватели, са уредени в Наредба №7 от 2003 година за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор.
   

  С уважение:

   
   
  Нормативна рамка

  КТ

  ЗКПО

   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x