Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Осигуровки

Кодекс за социално осигуряване

19Окт2021

Постановление 328 за компенсации на работници, служители и СОЛ, осигурени в икономически дейности с временни ограничения за осъществяването им в периода на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

от PortalTRZnormativi.bg 19 Окт 2021
В бр. 87-ми от 19-ти октомври 2021 г. на Държавен вестник е обнародванo: Постановление № 328 от 14 октомври 2021 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на ...
18Окт2021

Възнаграждения без трудово правоотношение, получавани от председател и член на кооперация

от Аспасия Петкова на 18 Окт 2021
Въпрос: Как е редно да се декларира доходът на председател и член на кооперация, получаващи възнаграждения без трудово правоотношение? Данък по ЗДДФЛ се декларира с Декларация 6 и код 08 или се декларира на тримесечие с ...
14Септ2021

Прекъсване на майчинство при изплащане на сума за минал период

от Аспасия Петкова на 14 Септ 2021
Въпрос: ➤ Фирма с персонал над 50 души изплаща бонуси на служителите си 2 пъти годишно за постигнати резултати съгл. чл. 13, ал. 1, т. 1 от НСОРЗ. Трябва да се изплати бонус на служителка в отпуск по бременност за минал период. Към ...
05Авг2021

Брой дни във временна нетрудоспособност вследствие на трудова злополука

от Аспасия Петкова на 05 Авг 2021
Въпрос: ➤ В регистъра на трудовите злополуки последната колона Брой на дните от злополуката - календарни и работни - какво се има предвид броя на дните във временна нетрудоспособност в следствие на злополуката или нещо ...

Наредба № Н-8

30Ян2019

Публикувано е становище във връзка с измененията в Наредба Н-8

от PortalTRZnormativi.bg 30 Ян 2019
Приходната агенция информира, че е публикувано становище във връзка с промени в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за ...
17Дек2018

Декларации за осигуровки при възнаграждения за услуги, получавани в края на годината

от Красимира Гергева на 17 Дек 2018
Въпрос: Едноличен търговец има къща за гости, като е СОЛ и осъществява консултанска дейност за фирми по изготвяне на проекти. Текущо през годината не получава средства за положен труд, а ги получава еднократно - след като ...
11Дек2018

Попълване на декларация образец 6 с кодове 5 и 8

от Аспасия Петкова на 11 Дек 2018
Въпрос: Как би следвало да се попълват данните в декларация образец 6 с код 5 и с код 8 и по специално т. 9 и т. 18 и кога да се подадат при следните варианти: - Заплати за януари, които нито са начислени, нито платени, какво, с какъв ...
27Февр2018

Подаване на декларации обр. 1 и 6 за СОЛ и лице на ГД

от Красимира Гергева на 27 Февр 2018
Въпрос: EООД има самоосигуряващо се лице, което полага личен труд и получава възнаграждение. Възнаграждението за м.12 2017 г. и за 01 2018 г. е изплатено на 22.02.2018 г. За месец 01 2018 дружеството има един граждански договор, като лицето ...

НООСЛБГЧ

11Авг2021

Осигуряване на едноличен собственик и управител на ЕООД

от доц. д-р Андрей Александров на 11 Авг 2021
Въпрос: ➤ Наш служител работи на 8-часов работен ден и иска да създаде собствено ЕООД. По какъв начин би трябвало да се осигурява в собствената си фирма (като СОЛ или по ДУК)? Във фирмата няма да има други лица освен него. Той ще ...
03Авг2021

Осигуряване на СОЛ през дружество, където ще е управител

от Аспасия Петкова на 03 Авг 2021
Въпрос: ➤ Регистрирано СОЛ на свободна професия (адвокат), решава да открие адвокатско дружество, на което същото лице ще е управител. Как следва да стане осигуряването през дружеството? Може ли да прекрати осигуряването си ...
22Апр2021

Осигуряване на лице, което ще предлага стаи за гости в къщата, в която живее

от Красимира Гергева на 22 Апр 2021
Въпрос: ➤ Физическо лице, което е осигурено на трудов договор, решава да отдава стаи за гости в курортен град. Стаите за част от къщата, в която живее. От общината, в която ще плаща курортна такса, му казват да пусне патентна ...
22Апр2021

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

от PortalTRZnormativi.bg 22 Апр 2021
Приложение № 2 към член единствен, т. 1 на ПМС № 30 от 10.03.2000 г., обн., ДВ, бр. 21 от 17.03.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г.; изм. с Решение № 8525 от 29.12.2000 г. на ВАС на РБ - бр. 8 от 26.01.2001 г., в сила от 26.01.2001 г.; изм. с ...

ЗБДОО

04Окт2021

Промени в ЗБДОО 2021

от PortalTRZnormativi.bg 04 Окт 2021
В бр. 77-ми от 16-ти септември 2021 г. на Държавен вестник е обнародван: УКАЗ № 241 На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България ПОСТАНОВЯВАМ: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ...
26Авг2021

Осигуряване на 12 часа на 2 различни работни места

от Аспасия Петкова на 26 Авг 2021
Въпрос: В предишния отговор не намирям яснота по зададения от мен въпрос. Мога ли и при какви условия да съм осигуряван на 12 часа, 8+4 на две различни места. Става въпрос за сфера медицина и фармация.
23Февр2021

Осигуряване на педагози в детска ясла

от Красимира Гергева на 23 Февр 2021
Въпрос: В детска ясла - бюджетна организация - третостепенен разпоредител към Столична община и на пряко подчинение на Дирекция Здравеопазване, има назначени педагози. Според Наредбата за осигуряване на педагогически ...
04Ян2021

Становище относно ЗБДОО за 2021 г. и Закон за бюджета на НЗОК за 2021 г.

от PortalTRZnormativi.bg 04 Ян 2021
Във връзка с прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, изразявам следното становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната ...

Осигурителен стаж

24Юни2021

Категория труд за осигуряване на работници при монтаж на минно оборудване

от Аспасия Петкова на 24 Юни 2021
Въпрос: Основната дейност на дружеството е строителство с код по НКИД 4120 и му предстои да започне строителни работи – монтаж на минно оборудване на територията на „ХХ“ АД гр. Х. Според Наредбата за категоризиране на труда ...
09Юни2021

Закупуване на осигурителен стаж

от Аспасия Петкова на 09 Юни 2021
Въпрос: Искам да си закупя осигурителен стаж. Каква е процедурата по закупуването и каква декларация трябва да подавам в НАП?
26Март2021

Отказ на работодател да впише втора категория труд в документи за осигурителен стаж

от Красимира Гергева на 26 Март 2021
Въпрос: Работила съм във фирма на длъжност, чиито труд следва да бъде зачетен за втора категория при пенсиониране. Работодателят ми отказва да впише в документите ми за осигурителен стаж, че трудът е втора категория. ...
31Март2020

Запазване на осигурителен стаж за ЗП с решение на ТЕЛК

от Аспасия Петкова на 31 Март 2020
Въпрос: Лицето Х е регистриран земеделски производител (ЗП) от 01.04.2004 г до момента, като за целта е подадена декларация ОКД-5 - осигурен за всички осигурителни случаи. През 2013 година на лицето му бяха направени серия от операции ...

Пенсии

22Окт2021

Издаване на УП-2 от вече несъществуващи организации

от Красимира Гергева на 22 Окт 2021
Въпрос: ➤ Работила съм в IV-та поликлиника в гр. София в периода 1984 – 1988 год. и в ИПП Леспромпроект в гр. София в периода 1988 – 1990 год. За да получа някаква пенсия, ми е необходимо да изискам от поликлиниката и от Леспромпроект ...
15Окт2021

Промени в Инструкция 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

от PortalTRZnormativi.bg 15 Окт 2021
В бр. 86-ти от 15-ти октомври 2021 г. на Държавен вестник е обнародванa: Инструкция за изменение на Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (обн., ДВ, бр. 94 от ...
06Авг2021

Промяна в КСО предвижда ръст на тежестта за 1 г. осигурителен стаж в пенсионната формула

от PortalTRZnormativi.bg 06 Авг 2021
От 01-ви октомври пенсиите ще се покачат средно с 64 лв., а техният среден размер през 2021 г. ще стигне 550 лв., предвиждат изменения в ЗБДОО за 2021 г., одобрени от правителството.    С промените се предлага пакет мерки за ...
08Юли2021

Наредба 68 от 10 юни 2021 г. за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове

от PortalTRZnormativi.bg 08 Юли 2021
Обнародвана в бр. 68 от 10-ти юни 2021 г. на ДВ.   Чл. 1. С наредбата се определят изискванията към формирането, изчисляването и поддържането на резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния ...

Осигурителни вноски

13Септ2021

Осигуровки по възнаграждение на председател на кооперация

от Красимира Гергева на 13 Септ 2021
Въпрос: Общото събрание на кооперация е гласувало възнаграждение на председателя в размер на 200,00 лева/ месечно чисто. Ще се оформи възнаграждение по граждански договор с по-голяма брутна сума. Редно ли е да се приспадат ...
01Септ2021

Здравно осигуряване след възстановяване на здравноосигурителни права

от Красимира Гергева на 01 Септ 2021
Въпрос: Във връзка с отговора на този въпрос: В бъдеще, след като му бъдат възстановени здравноосигурителните права, как трябва да се осигурява здравно в България?
31Авг2021

Здравно осигуряване на лице, върнало се от Англия, където продължава да се осигурява

от Красимира Гергева на 31 Авг 2021
Въпрос: Мой познат се върна от Англия. Там си запазва статута на поданик. В Англия ще продължи да се осигурява. В България какво трябва да направи, за да се осигурява здравно? Изисква ли се за него възстановяване на здравните ...
24Авг2021

Подаване на декларация образец 1 за служител, починал по време на неплатен отпуск

от Аспасия Петкова на 24 Авг 2021
Въпрос: ➤ Работник, назначен на трудов договор, е в неплатен отпуск (над 90 дни) с вид осигурен 28 до 20.08.2021 г. вкл. Лицето е починало на 21.08.2021 г., събота - почивен ден за фирмата. Издавам заповед за прекратяване по чл. 325, ал. 1, т. 11 от ...

НОИ

30Септ2019

Давност на проверки от НОИ

от Аспасия Петкова на 30 Септ 2019
Въпрос: Имат ли давност проверките, извършвани от НОИ? Имат ли право да проверяват документи 14 години назад?
12Авг2019

НОИ праща съобщения за преведените обезщетения след онлайн заявка

от PortalTRZnormativi.bg 12 Авг 2019
НОИ праща съобщения за платените обезщетения за безработица, майчинство или при осиновяване на дете. За да ги получавате, следва на направите заявка през сайта на институцията.   От 12 август тази година ...
14Ноем2017

НОИ издава удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация до 27 ноември

от PortalTRZnormativi.bg 14 Ноем 2017
НОИ информира, че териториалните поделения на Института ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация до 27 ноември тази година вкл.   28 ноември е последната дата, когато лица имат възможност да ...
09Окт2017

НОИ издава онлайн удостоверения за доход от пенсии от 4 държави

от PortalTRZnormativi.bg 09 Окт 2017
От начало на октомври на Интернет страницата на НОИ е активна нова административна електронна услуга за издаване на удостоверение УП-20 за доходи от пенсии от други страни, които се плащат с посредничеството на ...

Осигурителен доход

20Окт2021

Среден осигурителен доход за страната за август 2021 г.

от PortalTRZnormativi.bg 20 Окт 2021
НОИ обяви размера на средния осигурителен доход за август 2021 г. Неговата стойност е 1143,90 лв.   За периода от 01-ви септември 2020 г. до 31-ви август 2021 г. средномесечният осигурителен доход за страната е 1139,18 ...
15Септ2021

Среден осигурителен доход за страната за юли 2021 г.

от PortalTRZnormativi.bg 15 Септ 2021
НОИ обяви размера на средния осигурителен доход за юли 2021 г. Неговата стойност е 1148,90 лв.   За периода от 01-ви август 2020 г. до 31-ви юли 2021 г. средномесечният осигурителен доход за страната е 1132,19 лв.   Стойността ...
13Септ2021

Осигуряване на управител на еднолично адвокатско дружество

от Красимира Гергева на 13 Септ 2021
Въпрос: Регистрирано е еднолично адвокатско дружество. Как трябва да се осугурява адвокатът - собственик и управител на дружеството: със собствения си Булстат ЕГН или като управител на адвокатското дружество - през Булстата ...
25Авг2021

Средeн осигурителен доход за страната за юни 2021 г.

от PortalTRZnormativi.bg 25 Авг 2021
НОИ обяви размера на средния осигурителен доход за юни 2021 г. Неговата стойност е 1138,18 лв.   За периода от 01-ви юли 2020 г. до 30-ти юни 2021 г. средномесечният осигурителен доход за страната е 1124,56 лв.   Стойността на ...
x