Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Назначаване на лице от Армения с продължително пребиваване у нас

  Аспасия Петкова Отговор, предоставен от
  Аспасия Петкова
  Въпрос:
  ➤ Каква е процедурата да се назначи лице от трета страна, в случая от Армения, което е с продължително пребиваване в страната /България/? Лицето има член на семейството - брат, който живее и работи в България и е с ЕГН.

  Отговор:
  Българското законодателство урежда специални правила за наемане на чужденци от трети страни по трудово правоотношение у нас. Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), Законът за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и подзаконовите актове по тяхното прилагане целят целят да защитят интересите на работниците и служителите.

  От 01.06.2021 г. разрешението за работа се издава от Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 24и от ЗЧРБ, като Агенция по заетостта дава единствено писмено становище по заявлението във връзка с изискванията на ЗТМТМ и правилника за прилагането му. След положителното становище на Агенция по заетостта Министерство на вътрешните работи издава и самото разрешение за работа. То се издава на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа. Това са лица, наети по трудово правоотношение по смисъла на Кодекса на труда от работодател, установен на територията на Република България.

  Максималният срок на валидност на разрешението за работа е три години, а ако трудовият договор е за по-кратък срок, разрешението се издава за срока на продължителност на трудовото правоотношение.

  Достъп до пазара на труда се разрешава за заемането на длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство и при условие че за последните 12 месеца общият брой на гражданите на трети държави с разрешено продължително пребиваване, наети по трудов договор при работодателя не надвишава 20 сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение, а за малките и средни предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за малките и средните предприятия – 35 на сто.

  Условията на труд и заплащане не трябва да са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд.

  Служителят, за когото се кандидатства, трябва да притежава знания, умения и професионален опит, необходими за съответната длъжност.

  С промените от 01.06.2021 г. заявлението за издаване на разрешението за работа вече се подава в дирлекция „Миграция“ или в отдел/ сектор/ група "Миграция" при областните дирекции на МВР от работодателя или упълномощено от него лице или лично от чужденеца, когато има разрешение за продължително пребиваване, като заявлението се подписва и от работодателя. След промените от 01.06.2021 г., отдел/ сектор/ група "Миграция" може да извърши проверка, когато са налице основателни съмнения, че чужденецът няма да живее на декларирания от него адрес, като протоколът от проверката се изпраща заедно със заявлението.

  Към заявлението се прилага набор от документи, като например: обосновка на искането от работодателя, документ за образование, специалност, правоспособност, свидетелство за съдимост, осигурено жилище и т.н.

  Дирекция "Миграция" извършва проверка на документите, като при липса на документ, както и при необходимост от представяне на допълнителни документи уведомява заявителя и определя 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите.

  Дирекция "Миграция" изпраща по електронен път на Агенцията по заетостта заявленията, заедно с приложените документи за становище относно достъпа до пазара на труда. Отделно от това заявленията и приложените документи се изпращат по електронен път и на Държавна агенция „Национална сигурност“, която в срок до 14 дни изпраща писмено становище по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", когато лицето е на територията на страната, а в случаите по чл. 24и, ал. 15 от ЗЧРБ - в срок до 10 дни след даване на становище по заявлението за виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ.

  В срок до 15 дни от постъпването на заявлението и документите в Агенция по заетостта, тя изпраща на дирекция "Миграция" писмено становище относно наличието или липсата на основание за предоставяне на достъп до пазара на труда.

  След издаването на положителни становища от компетентните органи и уведомлението от работодателя до чужденеца, се пристъпва към подаване на документи за издаване на виза по чл. 15, ал. 1 отт ЗЧРБ (Виза „Д“). В 14-дневен срок от влизането в България чужденецът трябва лично за приложи към заявлението копие на страницата от паспорта си с положената виза.

  В 7-дневен срок от действителното започване на работа на чужденците, работодателите са длъжни да уведомят съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“, като попълват специални бланки по образец, публикувани на официалната страница на Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“.

  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” осъществява специализирана контролна дейност във връзка със заетостта на чужденци на територията на Република България, в рамките на която контролните органи имат право да посещават всички обекти, където се осъществява работа, както и да изискват лични документи, включително и от пребиваващите и работещите там чужденци.

  От 09.07.2021 г. влязоха в сила изменения на чл. 60 от Правилника за прилагате на ЗЧРБ, съгласно които при подаване на документи за кандидатстване за издаване на разрешение за работа работодателят или упълномощено от него лице или чужденецът се явяват лично в Дирекция "Миграция" или в отдел/ сектор/ група "Миграция" при областните дирекции на МВР.
   
  С уважение:

   

  Нормативна рамка

  Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

  Закон за чужденците в Република България

  Закона за малките и средните предприятия

   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x