Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Трудов договор за надомна работа

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  Трудов договор по чл. 107в, ал. 2 от КТ за надомна работа

  …….…………………………………………………………………………………
  (наименование на предприятието)

  ЕИК …………….., Адрес ………………, тел. …………… E-mail ……………..


  Т Р У Д О В   Д О Г О В О Р

  № ……../……………………г.

   

   На основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 107в, ал. 2 от Кодекса на труда се сключи настоящият трудов договор между
   …………………………………, представлявано от ………………........................,
  ЕГН .......................... Управител, наричан РАБОТОДАТЕЛ и
   ……………………………………………………………, ЕГН …………., л. к. №………….., изд. на…..…………….г. от МВР гр. ………………….., с местоживеене  гр. ………………..…, ул. № (ж. к., бл.) …… ……………………………………….., образование ……………….., специалност ……………….., диплом № ………./…………….. от ……………………………………………………….
  с трудов стаж    общо …… г. ….. мес. ……. дни,
  в т. ч. по специалността   ...... г. …. мес. …. дни, наричан РАБОТНИК

  За следното:
   1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а СЛУЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява надомно длъжността .............................................………….……..........., код по НКПД 2011 ............
   2. Място на работа – дома на работника на посочения в този договор адрес
   3. Работно време – пълно, 8 часа по определен от работника ред, като се забранява полагането на извънреден и нощен труд и работа в почивни и празнични дни.
   4. Трудовият договор е за срок 2 години, считано от датата на започване на работа;
   5. Платен годишен отпуск ......................работни дни
   6. Трудови възнаграждения
   а) основно месечно възнаграждение ....................... лева
   б) допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит ......%  за всяка година трудов стаж и професионален опит;
   7. Редът за възлагане и отчитане на работата, както и за снабдяване с инструменти и материали се определя със заповед на работодателя.
   8. За изпълнението на работата надомно на работника не се заплащат допълнителни консумативни разходи.
   9. Други условия
   .............................................................
   .............................................................

   Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

   


  РАБОТНИК: ……………….                                                       РАБОТОДАТЕЛ: ……………………….
     (подпис)                                                                                                           (подпис, печат)

  _________________________________________________________________________
  Подписан от двете страни екземпляр на настоящия договор, копия от длъжностната характеристика и от завереното от ТД на НАП уведомление получих на ……………………. г.

        РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ …………………
            (подпис)
  _________________________________________________________________________


  РАБОТНИКЪТ започна работа по трудовия договор на ................20.. г.


  РАБОТНИК: ………………….                                                                   ЗА РАБОТОДАТЕЛ: ………………….
     (подпис)                                                                                                                      (подпис, печат)

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x