Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Срочен трудов договор

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  .......................................................................................................................................................
  (наименование и точен адрес на предприятие, учрежденние, фирма)

  ТРУДОВ ДОГОВОР
  № ................../.....................г.

   

  Днес, ..............20..... г., в г.(с) ....................................., на основание чл. 68, ал. 1, т. ....................... от Кодекса на труда между:


  1. ......................................... гр. ................................ ул. ...............................................
  № ......................., БУЛСТАТ ....................................., дан. № ......................................
  наричан РАБОТОДАТЕЛ, представляван от ..............................................................
  (директор, изпълнителен директор, управител, мениджър и др.)
  ЕГН...........................

  и

  2. .......................................................................................................................................................
  (трите имена по документ за самоличност)
  ЕГН........................, л.к. № .............................., издадена от ....................................................
  на ............................ или ЛН за чужденец ................................, със завършено .....................
  образование, специалист ........................................, диплом № ..........................................
  издадена от ......................................................., квалификация ...............................................
  правоспособност ............................, притежавана научна степен ..........................................
  общ трудов/служебен стаж ......... г. ................ м. ............ д. в т.ч. по специалността ....................................................., осигурителен стаж ............г. ............м. ............. д.
  наричан РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ,  се сключи този трудов договор.


  1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага а РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява длъжността ................................................... код по НКП/ЕКДА .........................................
  по длъжностна характеристика , с която РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ предварително се е запознал и му е връчен екземпляр от нея.
  2. Мястото на работа е ...............................................................................................................
  3. Работното време за деня е ................... часа или за седмицата ................. часа.
  4. Договорът се сключва:
  за определен срок .......................................................................................................................
  (посочва се срокът, който не може да бъде повече от три години)
  за заместване на отсъстващ работник или служител
  за извършване на определена работа .......................................................................................
  (посочва се точно работата)
  до провеждане на конкурс
  за определен мандат съгласно ...................................................................................................
  (посочва се закон, устав и т.н.)

  5. Основното месечно (дневно, часово) трудово възнаграждение е в размер на ............................................ лв.
  (с цифри и думи)
  6. Допълнителни възнаграждения:
  за ............................................................................, в размер на ......................................... лв.
  за ............................................................................, в размер на ......................................... лв.
  за ............................................................................, в размер на ......................................... лв.
  7. Трудовото възнаграждение се изплаща в следните срокове: ......................................................................................................................................................
  8. РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ има право на основен и допълнителен платен годишен отпуск, както следва:
  по чл. 155, ал. 4 КТ в размер на ..................................................................... работни дни
  по чл. 155, ал. 5 КТ в размер на ..................................................................... работни дни
  по чл. 156, т. 1 КТ в размер на ....................................................................... работни дни
  по чл. 156, т. 2 КТ в размер на ....................................................................... работни дни
  по чл. 319 КТ в размер на ............................................................................... работни дни
  9. РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ ще постъпи на работа на
  ...................................................................................................................................................
  10. Срокът на предизвестие за прекратяване на трудовия договор е еднакъв и за двете страни и е в размер на ............................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  11. Други условия: ..................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................


  Работник/служител:.................                                                            Работодател: ....................
                                 (подпис)                                                                                (длъжност, подпис, печат)


  Изготвил договора: ..................................................................................

  Съгласувано с:
  Главен счетоводител: ...............................................................................

  Юрисконсулт: ............................................................................................

  Ръководител ТРЗ: ......................................................................................

  Екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, е връчен на работника/служителя на ...................................

   

  Връчил: ........................                                                                      Получил: ..............................
   (име, подпис)                                                                                (име, длъжност, подпис)

   

  Работникът/Служителят постъпи на работа на ................................... 

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x