Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 57 от 09 юли 2021 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Постановление № 215 от 5 юли 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.
  (обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г., бр. 60 и 61 от 2014 г., бр. 40 и 57 от 2015 г., бр. 79 от 2016 г., бр. 51 и 81 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г. и бр. 27, 47 и 93 от 2019 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 9 ал. 1 и 3 се отменят.

  § 2. В чл. 12, ал. 1 думите „чл. 33к, ал. 3“ се заменят с „чл. 33о, ал. 1 и 2“.

  § 3. В чл. 14 ал. 4 се отменя.

  § 4. Членове 29д – 32 се отменят.

  § 5. Член 32б се отменя.

  § 6. В глава втора раздел III с чл. 47 – 50 се отменя.

  § 7. В глава втора раздел III„а“ с чл. 50а се отменя.

  § 8. В глава втора раздел III„б“ с чл. 50б – 50г се отменя.

  § 9. Член 60 се изменя така:
  „Чл. 60. (1) За предоставяне право на продължително пребиваване в Република България по реда на чл. 24и, чл. 24к, чл. 33к, чл. 33л, чл. 33п и чл. 33т от ЗЧРБ работодателят или упълномощено от него лице или чужденецът лично в предвидените от закона случаи подава заявление по образец съгласно приложение № 3а.
  (2) За предоставяне право на продължително пребиваване в Република България членовете на семейството на чужденци, получили разрешение за пребиваване по реда на чл. 24и, чл. 24к, чл. 33к, чл. 33л, чл. 33п и чл. 33т от ЗЧРБ, подават заявление по образец съгласно приложение № 3.“

  § 10. Създава се чл. 60а:
  „Чл. 60а. На чужденците, получили право на продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване, се издават документи за пребиваване при условията и по реда на Закона за българските лични документи и Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.), след заплащане на държавни такси за издаването на документите по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.“

  § 11. В чл. 63г, в ал. 2 се създава изречение второ: „В случаите, когато удостоверението за раждане или документът за законното му пребиваване на територията на Република България не може да бъде предоставен, чужденецът посочва причините за това.“

  § 12. В § 3 от допълнителните разпоредби думите „чл. 42, ал. 2“ се заменят с „чл. 42, ал. 3“.

  § 13. Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 се изменя така:

  „Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1
   
  Вижте приложението тук >>>
   
  § 14. Приложение № 4 към чл. 34, ал. 1 се изменя така:
  „Приложение № 4 към чл. 34, ал. 1
   
  Вижте приложението тук >>>
   
  § 15. Създава се приложение № 3а към чл. 60, ал. 1:
  „Приложение № 3а към чл. 60, ал. 1
   
  Вижте приложението тук >>>
   
  Заключителна разпоредба

  § 16. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Министър-председател: Стефан Янев
  и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
   
  източник: dv.parliament.bg

  Целия брой 57-ми на ДВ вижте тук >>>


  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x