Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  В Държавен вестник бр. 30 от 5 април 2024 г. беше обнародвано:

  Постановление № 88 от 3 април 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362 на Министерския съвет от 2004 г.

  (обн., ДВ, бр. 3 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2006 г., бр. 20 от 2014 г., бр. 29 от 2017 г. и бр. 36 от 2018 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
  ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 5, ал. 1, в изречение второ думите „копие от съдебното решение за откриване на производството по несъстоятелност“ и запетаята пред тях се заличават.

  § 2. В чл. 8 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Заявлението-декларация по ал. 1 се подава лично, чрез упълномощено съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс лице, по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК), издадени от НОИ или НАП, или чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка.“

  § 3. В чл. 16, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За изплащане на неполучени гарантирани вземания поради смърт на правоимащото лице наследниците му подават до избрано ТП на НОИ заявление по образец, утвърден от управителя на НОИ.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Заявлението по ал. 1 се подава лично, чрез упълномощено съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс лице, по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК), издадени от НОИ или НАП, или чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка.“
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Документите, издавани от общините (кметствата), необходими за преценка на правото по ал. 1, се изискват служебно. Общините (кметствата) изпращат документите до ТП на НОИ в 14-дневен срок от получаването на искането.“
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Гарантираните вземания се изплащат в едномесечен срок от получаване на заявлението на упълномощеното от всички наследници лице или се разделят между наследниците по определения от Закона за наследството ред.“

  § 4. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 думите „л.к. № ………., издадена на …… от…., живущ/а в гр.(с.) ……… ул. ………..“ се заменят със „с адрес за кореспонденция …......…….......“.

  § 5. В приложение № 3 към чл. 7 думите „л.к. № ……………., издадена на ………… от………., живеещ/а в гр.(с.) ……………….. ул. ……………….., № ................., бл. ...................., вх. ................., ет. ..............., ап. ..........................,“ се заменят със „с адрес за кореспонденция ……………………“.

  § 6. В приложение № 4 към чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Думата „Моля“ се заменя със „Заявявам желанието си“.
  2. Раздел „Прилагам следните документи“ се изменя така:
  „Прилагам следните документи:
  1. Документ за самоличност (за справка при лично подаване на заявлението);
  2. Други документи ..........................................“.

  Заключителна разпоредба
  § 7. Постановлението влиза в сила от 31 март 2024 г.

  Министър-председател: Николай Денков
  Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева

  източник: dv.parliament.bg

   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x