Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Основания за прекратяване на трудово правоотношение с предизвестие от работодателя

  доц. д-р Андрей Александров Отговор, предоставен от
  доц. д-р Андрей Александров

  1. Закриване на предприятието

  Основанието изисква работодателят да е преустановил трайно и изцяло производствената си и служебна дейност за в бъдеще (например дружеството на работодателя да е в процес на ликвидация или в обявена със съдебно решение несъстоятелност). Работодателят е длъжен да проведе процедура по информиране и консултиране с представителите на служителите на предприятието, не по-късно от един месец преди изпълнение на процедурата по планираното закриване.
   
  Необходими документи:
  Съответните документи във връзка с прекратяване на дейността, ликвидацията или несъстоятелността на дружеството (решения на Общото събрание или на едноличния собственик на капитала за закриване на дейността и избор на ликвидатор, съдебно решение за обявяване в несъстоятелност). Посочените документи не се предоставят на служителите на предприятието.
  Протоколи от проведените информационни и консултационни процедури (когато това е приложимо). И тези документи не се предоставят на служителите.
  Писмено предизвестие от работодателя, в което изрично е посочено основанието за уволнение.
  Писмена заповед от работодателя, която посочва основанието за уволнение и датата на прекратяване на трудовото правоотношение.
   
  2. Закриване на част от предприятието или съкращаване в щата.
   
  2.1. Закриване на част от предприятието.
   
  В тази хипотеза, за разлика от предходното законово основание, става въпрос за закриване на организационно обособено звено от предприятието (самостоятелна структура на предприятието) или конкретни обособени дейности на работодателя.
   
  Необходими документи:
  Съответните документи във връзка със закриването на част от предприятието (напр. решения на Общото събрание или на едноличния собственик на капитала). Посочените документи не се предоставят на служителите на предприятието.
  Протоколи от проведените информационни и консултационни процедури (когато това е приложимо). И тези документи не се предоставят на служителите.
  Писмено предизвестие от работодателя, в което е изрично посочено основанието за уволнение.
  Писмена заповед от работодателя, която посочва основанието за уволнение и датата на прекратяване на трудовото правоотношение.
   
  2.2. Съкращаване в щата

  Това основание е приложимо, когато работодателят реорганизира или оптимизира персонала и в този случай премахва за в бъдеще определени бройки от утвърдения общ брой служители в щатното му разписание. Работодателят по своя преценка извършва съкращаване на щатните длъжности, нуждата от които вече е отпаднала.
  Работодателят е длъжен да има утвърдено щатно разписание с разпределението на всички служители на предприятието и изпълняваните от тях длъжности, което следва да  бъде променено при съответното съкращаване на щатните бройки.
   
  Необходими документи:
  Утвърдено щатно разписание (не се предоставя на служителите);
  Решение за промяна в щатното разписание (не се предоставя на служителите);
  Новото щатно разписание (с промяната, не се предоставя на служителите);
  Писмено предизвестие от работодателя, в което  изрично е посочено основанието за уволнение;
  Писмена заповед от работодателя, която посочва основанието за уволнение и датата на прекратяване на трудовото правоотношение.
   
  3. Намаляване обема на работата

  От икономическа гледна точка намаляването обема на работата в предприятието, рефлектиращо върху трудовите правоотношения на служителите, трябва да бъде реално, за продължителен период от време, като може да се изразява както в намаляване на продукцията и стокооборота, така и в редукция на нуждата от извършването на услуги и намалели приходи от дейността на работодателя.
   
  Необходими документи:
  Писмено предизвестие от работодателя, в което изрично е посочено основанието за уволнение;
  Писмена заповед от работодателя, която посочва основанието за уволнение и датата на прекратяване на трудовото правоотношение.
   
  Препоръчителни документи:
  Вътрешни протоколи и други финансови документи, които да установяват намаляването обема на работата.
   
  4. Спиране на работата за повече от 15 дни.

  Основанието включва в себе си пълно преустановяване на дейността в съответното поделение, цех, структурно звено или работни места в предприятието за съответния период, поради икономически, вътрешноорганизационни, технически и др. причини. Видът и характерът на причината е без значение, щом е довела до престой на служителите в осъществяваната от тях дейност. Уволнението трябва да бъде извършено, докато трае реалното „спиране“ на работата, а не ако бъде възстановен работният процес.
   
  Необходими документи:
  Писмено предизвестие от работодателя, в което изрично е посочено основанието за уволнение;
  Писмена заповед от работодателя, която посочва основанието за уволнение и датата на прекратяване на трудовото правоотношение
   
  Препоръчителни документи:
  Писмена заповед, с която работодателят да установява спирането на работата за повече от 15 дни.
   
  5. Липса на качества у служителя за ефективно изпълняване на работата

  Работодателят може да се позове, от една страна на дефицит на личностни и професионални качества у служителя, които са с постоянен характер (липса на комуникативни умения), а от друга страна – на наличието на други качества, които пречат да бъдат изпълнявани трудовите задължения. Работодателят не следва да отъждествява липсата на качества у служителя с извършване на дисциплинарно нарушение, тъй като както бе упоменато по-горе, липсва виновно поведение.

  Честа хипотеза е работодателят да сключва трудов договор за изпитване със служителите си по смисъла на чл. 70 от КТ, като функцията на изпитателния срок по трудовото правоотношение, от една страна, е установяване годността и качествата на служителя, а от друга – проверка и преценка и на самия служител дали въпросната работа е подходяща за него. Именно затова при уговорка за изпитване, независимо в чия полза е тя, съществува известен риск съдът да отмени уволнението като незаконно, когато почива на основанието за липса на качества у служителя, които е трябвало да бъдат надлежно проверени от работодателя в срока за изпитване.
   
  Необходими документи:
  Писмено предизвестие от работодателя, в което изрично е посочено основанието за уволнение;
  Писмена заповед от работодателя, която посочва основанието за уволнение и датата на прекратяване на трудовото правоотношение.
   
  Препоръчани документи:
  Атестации, кореспонденция, както и други писмени документи, които да послужат като доказателство за постоянната, а не инцидентна липса на качества, как тя влияе на изпълнението на трудовите задължения и как работодателят е направил всичко възможно да спомогне подобряването на качествата на служителя, но безрезултатно.  
   
  Мотивите на заповедта следва да посочват изчерпателно кои са качествата, които липсват у служителя за ефективно изпълнение на работата и по какъв начин те оказват своето влияние върху трудовото му правоотношение.
   
  6.  Когато служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа

  Посоченото основание намира приложение, когато служителят не притежава необходимата образователна или професионална квалификация за заемане на длъжността.   
   
  Необходими документи:
  Писмено предизвестие от работодателя, в което изрично е посочено основанието за уволнение;
  Писмена заповед от работодателя, която посочва основанието за уволнение и датата на прекратяване на трудовото правоотношение.
  Мотивите на заповедта следва да посочват изчерпателно липсата на конкретно образование или професионална квалификация у служителя, довели до прекратяване на трудовото му правоотношение.
   
  7. Отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност

  Посоченото основание включва в себе си промяна в един от елементите на трудовото правоотношение, а именно мястото на работа, когато същото се премества извън границите на досегашното населено място или местност. По принцип служителят не е длъжен да работи в друго населено място, т.е. е негово право, а не задължение да продължи работа в същото предприятие, като сключи допълнително споразумение с работодателя, обективиращо промяната в мястото на работа. Отказът на служителя трябва да бъде изрично заявен и единственият изход от ситуацията е прекратяване на трудовото му правоотношение от работодателя с предизвестие.

  Необходими документи:
  Съответните документи, доказващи промяната на локацията (решение на Общото събрание или на едноличния собственик на капитала), които не се предоставят на служителя.
  Писмено предизвестие от работодателя, в което изрично е посочено основанието за уволнение;
  Писмена мотивирана заповед от работодателя, която посочва основанието за уволнение и датата на прекратяване на трудовото правоотношение.

  Препоръчани документи:
  Писмено предложение от работодателя до служителя, да го последва в новото местонахождение с цел улесняване доказването при потенциален съдебен спор относно законността на уволнението;
  Писмен изричен отказ на служителя – поради горните съображения.
   
  8. Когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност.

  При това основание следва задължително да има влязло в сила съдебно решение, с което уволнението на предишния служител, заемащ точно тази длъжност, е отменено като незаконно от съда и той е възстановен на работа. След възстановяването, той трябва да се е явил на работното място в срока по чл. 345, aл. 1 от КТ, който е двуседмичен от съобщението за възстановяване, с желанието да заеме длъжността. Едва тогава работодателят може законосъобразно да прекрати трудовото правоотношение на служителя, нает на  мястото на възстановения работник или служител.  

  Необходими документи:
  Влязло в сила съдебно решение, с което уволнението е отменено като незаконно и предишният служител е възстановен на работа;
  Писмено заявление от възстановения служител, че желае да заеме старата позиция при работодателя;
  Писмено предизвестие от работодателя, в което изрично е посочено основанието за уволнение;
  Писмена заповед от работодателя, която посочва основанието за уволнение и датата на прекратяване на трудовото правоотношение.
   
  9. „Пенсионни“ основания;

  Тук са обединени група основания, които засягат лицата в пенсионна възраст. Работодателят може да уволни служител с предизвестие:
  - При придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  - При отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер;
  - Когато трудовото правоотношение е сключено изначално с пенсионер.
   
  В случая не е необходимо мотивиране на уволнението. Достатъчно е служителят да е пенсионер или да е придобил право на пенсия. Работодателят има право да получи служебно информация от НОИ относно наличието на упражнено право на пенсия от работника или служителя.

  Необходими документи:
  Писмено предизвестие от работодателя, в което изрично е посочено основанието за уволнение;
  Писмена мотивирана заповед от работодателя, която посочва основанието за уволнение и датата на прекратяване на трудовото правоотношение.
   
  10. При промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях.

  Това основание за уволнение предполага промяна в изискванията за изпълнение на длъжността (различни от изискванията за образование и професионална квалификация). Така например новите изисквания могат да се изразяват в нужда от нови качества у служителя, умения или квалификация (свидетелство за управление на МПС), свързани с предмета на дейност на предприятието.

  Една от най-честите хипотези на практика е разширяване на бизнеса на работодателя, завладяване на нови пазари, участието в нови проекти и комуникацията с клиенти. В тази насока може да възникне изискване за служителите, заемащи дадена длъжност, пряко свързана с дейността по разрастване на работодателя, да владеят чужд език.

  Необходими документи:
  Писмено предизвестие от работодателя, в което изрично е посочено основанието за уволнение;
  Писмена заповед от работодателя, която посочва основанието за уволнение и датата на прекратяване на трудовото правоотношение.
   Мотивите на заповедта трябва изрично да уточняват промените в изискванията за заеманата длъжност, които да са свързани с нуждите на работата, условията, обстановката в предприятието и на пазара.
   
  11. При обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

  Това основание е широко формулирано, тъй като обективната невъзможност за изпълнение може да идва и от двете страни по правоотношението. Причините, довели до тази невъзможност, следва да са възникнали вън и независимо от волята на страните, да са непреодолими и да опорочават реалното изпълнение по трудовия договор.
  Пример за обективна невъзможност, изведен от практиката, е липсата на разрешение от дирекция „Полиция“ за работа на служителя с взривни материали и огнестрелни оръжия и боеприпаси, което периодично трябва да се потвърждава.

  Необходими документи:
  - Писмено предизвестие от работодателя, в което изрично е посочено основанието за уволнение;
  - Писмена заповед от работодателя, която посочва основанието за уволнение и датата на прекратяване на трудовото правоотношение.

   
  Мотивите на заповедта трябва изрично да посочват в какво се изразява обективната невъзможност за изпълняване на задълженията по трудовия договор.
   
  12.  При промяна в управлението на предприятието

  В следващата алинея втора на чл. 328 от КТ се съдържа още едно основание за уволнение от работодателя с предизвестие. Основанието гласи: „Освен в случаите по ал. 1 служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 и поради сключването на договор за управление на предприятието“. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца.

  Посоченото основание намира приложение, когато е настъпила промяна в управителния орган на предприятието на работодателя. Новият управител (или изпълнителен директор) е този, който ще прекрати трудовите правоотношения на служителите, заемащи ръководни постове (началници на отдели и сектори) в дружеството (финансов директор, маркетинг директор и др.). Уволнените служители следва да заемат висши управленски позиции и да изпълняват ръководни функции, като уволнението им следва да бъде предвидено в бизнес план, одобрен от новия управител.

  Необходими документи:
  Бизнес план, който да съдържа планираните промени;
  Писмено предизвестие от работодателя, в което изрично е посочено основанието за уволнение;
  Писмена заповед от работодателя, която посочва основанието за уволнение и датата на прекратяване на трудовото правоотношение.
   
  13. Процедура по подбор

  В допълнение на гореизложеното, чл. 329 от КТ въвежда процедура по извършване на „подбор“ от работодателя, когато прекратява трудовия договор на  служителя на едно от следните основания: закриване на част от предприятието; съкращаване в щата или намаляване обема на работата. Идеята на законодателя при процедурата по извършване на „подбор“ е да бъдат включени служителите, които изпълняват еднакви, близки или сходни по функции и естество длъжности, за да може работодателят по своя преценка да установи кой измежду тях да бъде уволнен и кой да остане на работа в предприятието. Преценката на работодателя се базира на определени в закона критерии, цели и резултат, до който ще се стигне след провеждането на успешната процедура по подбор.

  Необходими документи във връзка с извършването на подбора от работодателя (не се представят на служителя):
  Заповед на работодателя, с която е назначена Комисия по извършване на подбор, която ще извърши селекцията на служителите на база обективни критерии като образование, квалификация и изпълнение на трудовите задължения.
  Комисията обективира резултатите от подбора в нарочен протокол и излага кои служители следва да бъдат уволнени и кои остават на работа в предприятието

  доц. д-р Андрей Александров
   

   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Съкращения/ Уволнения  x