Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • ЗБДОО 2022

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 18 от 04-ти март 2022 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
   
  Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 16 861 222,1 хил. лв., както следва:
   
  П О К А З А Т Е Л И
  Сума
  (хил. лв.)
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  16 861 222,1
  1. Осигурителни приходи
  9 534 340,3
  1.1. Осигурителни вноски
  9 534 340,3
  2. Неданъчни приходи
  144 774,7
  2.1. Приходи и доходи от собственост
  5 600,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви
  22 944,7
  2.3. Други приходи
  116 230,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
  -1 040,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
  221 770,1
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства
  6 961 377,0
   
        
  (2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 16 861 222,1 хил. лв., както следва:
   
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  16 861 222,1
  1. Разходи
  16 853 822,1
  1.1. Пенсии
  14 120 424,3
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
  13 898 504,3
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет
  220 720,0
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
  1 200,0
  1.2. Социални помощи и обезщетения
  2 285 653,8
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
  447 553,5
  1.3.1. Разходи за персонал
  92 005,4
  1.3.2. Издръжка
  48 290,0
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции
  500,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
  150,6
  1.3.5. Капиталови разходи
  6 607,5
  1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост
  300 000,0
  1.4. Отбрана и сигурност
  190,5
  2. Предоставени трансфери
  7 400,0
  2.1. На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
  3 150,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
   4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
  3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
   1 000,0
  2.3. На Министерски съвет във връзка с Разпореждане № 5 от 22 декември 2021 г. за определяне на орган, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик в капитала на „Български пощи“ ЕАД и за обезпечаване на разходите за одит по чл. 92, ал. 4 от НПОС
  250,0

  (3) Приема дефицит (излишък) на държавното обществено осигуряване, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

  Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 6 615 225,0 хил. лв., както следва:
   
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  6 615 225,0
  1. Осигурителни приходи
  6 578 574,9
  1.1. Осигурителни вноски
  6 578 574,9
  2.3. Други приходи
  36 000,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
   650,1

  (2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 12 796 655,3 хил. лв., както следва:
   
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  12 796 655,3
  1. Разходи
  12 796 655,3
  1.1. Пенсии
  12 796 046,8
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
  12 794 846,8
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
   1 200,0
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   608,5

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  -6 181 430,3

  Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и трансферите на общасума 829 934,3 хил. лв., както следва:
   
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   829 934,3
  1. Осигурителни приходи
   829 934,3
  1.1. Осигурителни вноски
   829 934,3

  (2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите на обща сума 1 050 727,4 хил. лв., както следва:
   
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   1 050 727,4
  1. Разходи
   1 050 727,4
  1.1. Пенсии
   1 050 725,6
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
   1 050 725,6
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   1,8

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  -220 793,1
   
  Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“по приходите и трансферите на обща сума 220 720,0 хил. лв., както следва:
   
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   220 720,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
   220 720,0

  (2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджетана фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“на обща сума 220 740,0 хил. лв., както следва:
   
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   220 740,0
  1. Разходи
   220 740,0
  1.1. Пенсии
   220 720,0
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет
   220 720,0
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   20,0

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“,както следва:
   
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  -20,0

  Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 270 121,8 хил. лв., както следва:
   
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   270 121,8
  1. Осигурителни приходи
   270 121,8
  1.1. Осигурителни вноски
   270 121,8

  (2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 72 135,6 хил. лв., както следва:
   
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   72 135,6
  1. Разходи
   67 785,6
  1.1. Пенсии
   52 931,9
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
   52 931,9
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   14 853,7
  2. Предоставени трансфери
   4 350,0
  2.1. На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване
   
   350,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
   4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
  3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
  1 000,0
   
  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  197 986,2

  Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“по приходите и трансферите на обща сума 1 455 518,1 хил. лв., както следва:
   
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   1 455 518,1
  1. Осигурителни приходи
   1 455 518,1
  1.1. Осигурителни вноски
   1 455 518,1

  (2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“по разходите и трансферите на обща сума1 700 354,0 хил. лв., както следва:
   
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   1 700 354,0
  1. Разходи
   1 697 554,0
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   1 697 554,0
  2. Предоставени трансфери
   2 800,0
  2.1. На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
   2 800,0
   
   
  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  -244 835,9

  Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума400 591,2 хил. лв., както следва:
   
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   400 591,2
  1. Осигурителни приходи
   400 191,2
  1.1. Осигурителни вноски
   400 191,2
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
   400,0

  (2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума572 615,8 хил. лв., както следва:
   
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   572 615,8
  1. Разходи
   572 615,8
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   572 615,8

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:

  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  -172 024,6
       
  Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 7 069 111,7 хил. лв., както следва:
   
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   7 069 111,7
  2. Неданъчни приходи
   108 774,7
  2.1. Приходи и доходи от собственост
   5 600,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви
   22 944,7
  2.3. Други приходи
   80 230,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
  -1 040,0
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства
   
   6 961 377,0

  (2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 447 994,0 хил. лв., както следва:
   
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   447 994,0
  1. Разходи
   447 744,0
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
   447 553,5
  1.3.1. Разходи за персонал
   92 005,4
  1.3.2. Издръжка
   48 290,0
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции
   500,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
   150,6
  1.3.5. Капиталови разходи
   6 607,5
  1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост
   300 000,0
  1.4. Отбрана и сигурност
   190,5
  2. Предоставени трансфери
   250,0
  2.3. На Министерски съвет във връзка с Разпореждане № 5 от 22 декември 2021 г. за определяне на орган, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик в капитала на „Български пощи“ ЕАД и за обезпечаване на разходите за одит по чл. 92, ал. 4 от НПОС
  250,0

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  6 621 117,7

  Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2022 г.:
  1. от 1 януари до 31 март:
  а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
  б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв.;
  в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.;
  г) максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.;
  2. от 1 април до 31 декември:
  а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1А;
  б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 710 лв.;
  в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 710 лв.;
  г) максимален месечен размер на осигурителния доход – 3400 лв.

  Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2022 г.:
  1. от 1 януари до 30 юни – 370 лв.;
  2. от 1 юли до 31 декември – 392,57 лв.

  Чл. 11. Определят се следните дневни размери на обезщетението за безработица за 2022 г.:
  1. от 1 януари до 31 март:
  а) дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 12 лв.;
  б) дневен максимален размер на обезщетението за безработица – 74,29 лв.;
  2. от 1 април до 31 декември:
  а) дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 18 лв.;
  б) дневен максимален размер на обезщетението за безработица – 85,71 лв.

  Чл. 12. Определя се следният размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2022 г.:
  1. от 1 януари до 31 март – 650 лв.;
  2. от 1 април до 31 декември – 710 лв.

  Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2022 г. – 540 лв.

  Чл. 14. Определя се следният размер на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2022 г.:
  1. от 1 януари до 31 март съгласно приложение № 2;
  2. от 1 април до 31 декември съгласно приложение № 2А.

  Чл. 15. (1) За 2022 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
  (2) Определя се следният максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2022 г.:
  1. от 1 януари до 31 март – 1625 лв.;
  2. от 1 април до 31 декември – 1775 лв.
  (3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 90 000 лв. от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
  (4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за 2022 г. съгласно приложение № 3.

  Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2022 г. съгласно приложение № 4.

  Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2022 г. съгласно приложение № 5.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.
  (2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.

  § 2. Министерският съвет може да одобрява допълнителни трансфери по бюджета на Националния осигурителен институт за 2022 г. по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси за допълнителни разходи за дейности, свързани с ограничаване на разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19, в т.ч. за персонал.

  § 3. (1) Утвърдените разходи за персонал се извършват до определения размер.
  (2) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличение на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението, включително извън сроковете по наредбата по чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 10 от Кодекса на труда.
  (3) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи. При необходимост Надзорният съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителя на Националния осигурителен институт може да одобрява съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Националния осигурителен институт.
  (4) Алинея 1 не се прилага по отношение на увеличение на разходите за персонал за сметка на:
  1. получени средства от помощи и дарения;
  2. вътрешно преструктуриране на разходите за социално-битово и културно обслужване на персонала;
  3. получени трансфери от други бюджети, които не са част от държавния бюджет;
  4. получени трансфери от бюджети по държавния бюджет в годишен размер на увеличението до 2 млн. лв.;
  5. получени трансфери за разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта;
  6. проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
  7. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато Националният осигурителен институт изпълнява международни договори и програми през текущата година;
  8. разходи от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. при участие в спасителни и/или неотложни аварийно-възстановителни дейности.
  (5) Промените по ал. 4, т. 1 – 7 се одобряват от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителя на Националния осигурителен институт, а по т. 8 – по реда на чл. 109 от Закона за публичните финанси.

  § 4. За 2022 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

  § 5. През 2022 г. средства от бюджета на Националния осигурителен институт може да се разходват и за мерки, свързани със заетостта, при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

  § 6. (1) Ограничението по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване не се прилага за 2022 г.
  (2) Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях за 2022 г. се определя в размер на 1500 лв.
  (3) За 2022 г. добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване се изчислява от ограничения размер по ал. 2.

  § 7. (1) За месеците април, май и юни 2022 г. към пенсиите се изплаща сума, представляваща разликата между:
  1. сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите, преизчислени на основание § 7е от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 60 лв., изплащана на основание Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ДВ, бр. 1 от 2022 г.) и сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите за месец декември 2021 г. преди преизчисляването, заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 120 лв., изплащана на основание § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.;
  2. сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите, определени от 25 декември 2021 г. в съответствие с Постановление № 451 от 22 декември 2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост (ДВ, бр. 110 от 2021 г.) заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 60 лв., изплащана на основание Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите за месец декември 2021 г., определени до 25 декември 2021 г., заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 120 лв., изплащана на основание § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
  (2) При изчисляване на разликата по ал. 1 не се изключват дължимите от пенсионера удръжки по наложени върху пенсиите запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и удръжки за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания, както и средствата за добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, които Националният осигурителен институт превежда на Агенцията за социално подпомагане на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за личната помощ.
  (3) Разликата по ал. 1 се изплаща, когато се дължи на извършеното на основание § 7е от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване преизчисляване на пенсиите или на определените размери на пенсиите в съответствие с Постановление № 451 от 22 декември 2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост.
  (4) Разликата в определения съгласно ал. 1 размер се изплаща от Националния осигурителен институт в един и същ размер за всеки от месеците, включени в периода от месец април до месец юни 2022 г.

  § 8. (1) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, ползван през 2022 г., се зачита за трудов стаж.
  (2) През 2022 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни.

  § 9. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51, 64, 69, 103 и 109 от 2020 г. и бр. 12, 19, 21 и 77 от 2021 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 70 ал. 19 се изменя така:
  „(19) При определяне на размера на пенсията във връзка с изчисляването на индивидуалния коефициент се взема предвид и броят на месеците с осигуряване в универсален пенсионен фонд, спрямо общия брой месеци с осигуряване в държавното обществено осигуряване, по ред и начин, определени в наредбата по чл. 106.“
  2. В чл. 79, ал. 1 думите „чл. 70, ал. 4 – 7, ал. 10, т. 1 и 3, ал. 11 и 19“ се заменят с „чл. 70, ал. 4 – 7“ и думите „чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и 3, ал. 11 и 19“ се заменят с „чл. 70, ал. 8 и 9“.
  3. В чл. 90а ал. 2 се изменя така:
  „(2) Размерът на социалната пенсия за инвалидност се определя в процент от социалната пенсия за старост, както следва:
  1. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 100 на сто с определена чужда помощ – 160 на сто;
  2. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 91 на сто до 100 на сто – 140 на сто;
  3. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 на сто до 90 на сто – 130 на сто.“

  § 10. В Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (ДВ, бр. 8 от 2022 г.) чл. 2 се отменя.

  § 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г., с изключение на:
  1. параграф 9, т. 3, който влиза в сила от 1 април 2022 г.;
  2. параграф 10, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.
  Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 22 февруари 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание: Никола Минчев

  Приложение № 1 към чл. 9, т. 1

  Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 януари до 31 март 2022 г.
   
  Поре-
  ден номер
  Иконо-
  мически дейности (ном. А31)
  Икономи-
  чески дейности (код по КИД 2008)
  Наименование на икономическа
  дейност
  Ръко-
  води-
  тели
  Спе-циа-листи
  Техни-
  ци и прило-
  жни специа-
  листи
  Помо-
  щен админи-
  страти-
  вен персонал
  Персонал, зает с услуга за населе-
  нието, търговията и охраната
  Квалифици-
  рани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
  Квалифи-
  цирани работни-
  ци и сродни на тях занаят-
  чии
  Ма-
  шинни опера-
  тори и мон-
  таж-ници
  Професии, неизиск-
  ващи специална квалифи-
  кация
   
   
   
   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  А
  01, 03 без 1.49
  Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство
  1034
  779
  707
  655
  650
  650
  650
  688
  650
  2
  А
  02
  Горско стопанство
  935
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  3
  А
  1.49
  Отглеждане на други животни (пчеларство)
  755
  709
  673
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  4
  В
  05
  Добив на въглища
  901
  738
  699
  650
  650
  650
  699
  650
  650
  5
  В
  06
  Добив на нефт и природен газ
  865
  694
  675
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  6
  В
  07
  Добив на метални руди
  926
  770
  682
  650
  650
  650
  674
  650
  650
  7
  В
  08.11
  Добив на строителни материали
  705
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  8
  В
  08.11
  Добив на декоративни скални материали
  677
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  9
  В
  08.11
  Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
  709
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  10
  В
  08.12
  Добив на трошен камък, чакъл и пясък
  890
  740
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  11
  В
  08.12
  Добив на глина и каолин
  916
  761
  657
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  12
  В
  08.9 и 09
  Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива
  712
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  13
  C
  10.1 без 10.12, 10.2
  Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
  1486
  982
  784
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  14
  C
  10.12
  Производство и преработка на месо от домашни птици
  1226
  1018
  883
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  15
  C
  10.3
  Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
  904
  727
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  16
  C
  10.4
  Производство на растителни и животински масла и мазнини
  982
  883
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  17
  C
  10.5
  Производство на мляко и млечни продукти
  1057
  697
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  18
  C
  10.6
  Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
  1247
  1039
  987
  650
  650
  650
  675
  831
  650
  19
  C
  10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82
  Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти
  831
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  20
  C
  10.81 и 10.82
  Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
  1143
  940
  873
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  21
  C
  10.9
  Производство на готови храни за животни
  1122
  987
  894
  655
  650
  650
  675
  675
  650
  22
  C
  11 без 11.05, 11.06 и 11.07
  Производство на напитки
  869
  675
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  23
  C
  11.05 и 11.06
  Производство на пиво и малц
  821
  696
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  24
  C
  11.07
  Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
  935
  790
  717
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  25
  C
  12
  Производство на тютюневи изделия
  1034
  1008
  705
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  26
  C
  13
  Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
  987
  673
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  27
  C
  14 без 14.3
  Производство на облекло
  925
  675
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  28
  C
  14.3
  Производство на други трикотажни изделия
  997
  717
  675
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  29
  C
  15
  Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
  906
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  30
  C
  16
  Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  31
  C
  17
  Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
  852
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  32
  C, J
  18, 58 и 59
  Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  33
  C
  19
  Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
  1763
  1310
  1034
  756
  882
  650
  958
  967
  650
  34
  C
  20
  Производство на химични продукти
  870
  680
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  35
  C
  21
  Производство на лекарствени вещества и продукти
  870
  680
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  36
  C
  22
  Производство на изделия от каучук и пластмаси
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  37
  C
  23
  Производство на изделия от други неметални минерални суровини
  827
  670
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  38
  C
  24 без 24.5
  Производство на основни метали
  810
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  39
  C
  24.5
  Леене на метали
  769
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  40
  C
  25 без 25.4
  Производство на метални изделия, без машини и оборудване
  769
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  41
  C
  26
  Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
  790
  686
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  42
  C
  27
  Производство на електрически съоръжения
  790
  686
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  43
  C
  28 без 28.11; 25.4
  Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси
  862
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  44
  C
  28.11
  Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
  987
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  45
  C
  29, 30
  Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили
  1018
  675
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  46
  C
  31
  Производство на мебели
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  47
  C
  32 без 32.5, 33
  Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
  705
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  48
  C
  32.5
  Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)
  929
  697
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  49
  D
  35.1
  Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия
  987
  779
  738
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  50
  D
  35.2; 49.5
  Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт
  1461
  1008
  958
  650
  650
  650
  700
  772
  650
  51
  D
  35.3
  Производство и разпределение на топлинна енергия
  873
  670
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  52
  Е
  36, 37
  Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
  810
  727
  655
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  53
  E
  38 без 38.12 и 38.22; 39
  Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
  832
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  54
  E
  38.12 и 38.22
  Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
  1013
  842
  758
  650
  650
  650
  665
  650
  650
  55
  F
  41, 42 без 42.11 и 42.22, 43
  Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности
  790
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  56
  F
  42.11
  Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
  878
  696
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  57
  F
  42.22
  Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
  696
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  58
  G
  45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74
  Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
  1299
  1070
  945
  665
  650
  650
  650
  650
  650
  59
  G
  46.46, 47.73, 47.74
  Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
  923
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  60
  I
  79
  Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
  966
  831
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  61
  I
  55, 56
  Хотелиерство; Ресторантьорство
  1266
  1090
  800
  800
  800
  800
  800
  800
  650
  62
  H
  49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт
  Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт
  927
  822
  675
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  63
  H
  49.3, 49.4
  Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване
  845
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  64
  H
  50
  Воден транспорт
  1011
  924
  789
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  65
  H
  51
  Въздушен транспорт
  1201
  1103
  900
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  66
  H
  52, без железопътен транспорт
  Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)
  1038
  973
  760
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  67
  H
  53
  Пощенски и куриерски дейности
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  68
  J
  60, 61
  Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения
  933
  817
  700
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  69
  K
  64, 65, 66
  ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
  1589
  1008
  756
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  70
  J, L, M, N
  62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82
  Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
  1008
  656
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  71
  N
  80
  Дейности по охрана и разследване
  848
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  72
  M
  72
  Научноизследователска и развойна дейност
  673
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  73
  O
  84
  ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  74
  P
  85
  ОБРАЗОВАНИЕ
  686
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  75
  Q
  86 без 86.1, 75
  ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност
  1045
  668
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  76
  Q
  86.1
  Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)
  1336
  987
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  77
  Q
  87, 88
  Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  78
  R
  90, 91, 92, 93
  КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб)
  659
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  79
  S, T
  95, 96, 97
  Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  80
  S, U
  94 без 94.91, 99
  Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби
  896
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  81
  R
  93.12
  Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)
   
   
  650
   
   
   
   
   
   
  82
   
   
  Централен кооперативен съюз
  665
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  650
  83
  Q
  86 без 86.1
  ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
  697
  650
  650
   
   
   
   
   
   
  84
  Q
  86.1
  Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)
  1103
   
   
   
   
   
   
   
   
  85
  Q
  86.1
  Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
  766
  709
  697
   
   
   
   
   
   
  86
  S
  94.91
  Дейност на религиозни организации
   
  650
   
   
   
   
   
   
   
   

  Забележки:
  1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
  2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
  3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – Приложение 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
  Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
  4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

  Приложение № 1А към чл. 9, т. 2

  Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.
   
  По-
  реден номер
  Иконо-
  мичес-
  ки дейнос-
  ти (ном. А31)
  Икономи-
  чески дейности (код по КИД 2008)
  Наименование на икономическа дейност
  Ръко-
  води-
  тели
  Спе-
  циа-
  листи
  Тех-
  ници и при-
  ложни спе-
  циа-
  листи
  Помо-
  щен адми-
  нистра-
  тивен персо-
  нал
  Персонал, зает с услуга за населе-
  нието, търговия-
  та и охраната
  Квалифици-
  рани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
  Квали-
  фицира-
  ни работ-
  ници и сродни на тях занаят-
  чии
  Ма-
  шинни опера-
  тори и мон-
  таж-
  ници
  Професии, неизиск-
  ващи специална квалифи-
  кация
   
   
   
   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  А
  01, 03 без 1.49
  Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности;Рибно стопанство
  1034
  779
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  2
  А
  02
  Горско стопанство
  935
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  3
  А
  1.49
  Отглеждане на други животни (пчеларство)
  755
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  4
  В
  05
  Добив на въглища
  901
  738
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  5
  В
  06
  Добив на нефт и природен газ
  865
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  6
  В
  07
  Добив на метални руди
  926
  770
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  7
  В
  08.11
  Добив на строителни материали
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  8
  В
  08.11
  Добив на декоративни скални материали
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  9
  В
  08.11
  Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  10
  В
  08.12
  Добив на трошен камък, чакъл и пясък
  890
  740
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  11
  В
  08.12
  Добив на глина и каолин
  916
  761
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  12
  В
  08.9 и 09
  Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива
  712
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  13
  C
  10.1 без 10.12, 10.2
  Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
  1486
  982
  784
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  14
  C
  10.12
  Производство и преработка на месо от домашни птици
  1226
  1018
  883
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  15
  C
  10.3
  Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
  904
  727
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  16
  C
  10.4
  Производство на растителни и животински масла и мазнини
  982
  883
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  17
  C
  10.5
  Производство на мляко и млечни продукти
  1057
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  18
  C
  10.6
  Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
  1247
  1039
  987
  710
  710
  710
  710
  831
  710
  19
  C
  10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82
  Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти
  831
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  20
  C
  10.81 и 10.82
  Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
  1143
  940
  873
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  21
  C
  10.9
  Производство на готови храни за животни
  1122
  987
  894
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  22
  C
  11 без 11.05, 11.06 и 11.07
  Производство на напитки
  869
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  23
  C
  11.05 и 11.06
  Производство на пиво и малц
  821
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  24
  C
  11.07
  Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
  935
  790
  717
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  25
  C
  12
  Производство на тютюневи изделия
  1034
  1008
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  26
  C
  13
  Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
  987
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  27
  C
  14 без 14.3
  Производство на облекло
  925
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  28
  C
  14.3
  Производство на други трикотажни изделия
  997
  717
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  29
  C
  15
  Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
  906
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  30
  C
  16
  Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  31
  C
  17
  Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
  852
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  32
  C, J
  18, 58 и 59
   Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  33
  C
  19
  Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
  1763
  1310
  1034
  756
  882
  710
  958
  967
  710
  34
  C
  20
  Производство на химични продукти
  870
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  35
  C
  21
  Производство на лекарствени вещества и продукти
  870
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  36
  C
  22
  Производство на изделия от каучук и пластмаси
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  37
  C
  23
  Производство на изделия от други неметални минерални суровини
  827
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  38
  C
  24 без 24.5
  Производство на основни метали
  810
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  39
  C
  24.5
  Леене на метали
  769
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  40
  C
  25 без 25.4
  Производство на метални изделия, без машини и оборудване
  769
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  41
  C
  26
  Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
  790
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  42
  C
  27
  Производство на електрически съоръжения
  790
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  43
  C
  28 без 28.11; 25.4
  Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси
  862
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  44
  C
  28.11
  Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
  987
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  45
  C
  29, 30
  Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили
  1018
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  46
  C
  31
  Производство на мебели
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  47
  C
  32 без 32.5, 33
  Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  48
  C
  32.5
  Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)
  929
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  49
  D
  35.1
  Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия
  987
  779
  738
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  50
  D
  35.2; 49.5
  Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт
  1461
  1008
  958
  710
  710
  710
  710
  772
  710
  51
  D
  35.3
  Производство и разпределение на топлинна енергия
  873
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  52
  Е
  36, 37
  Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
  810
  727
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  53
  E
  38 без 38.12 и 38.22; 39
  Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
  832
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  54
  E
  38.12 и 38.22
  Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
  1013
  842
  758
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  55
  F
  41, 42 без 42.11 и 42.22, 43
  Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности
  790
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  56
  F
  42.11
  Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
  878
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  57
  F
  42.22
  Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  58
  G
  45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74
  Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
  1299
  1070
  945
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  59
  G
  46.46, 47.73, 47.74
  Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
  923
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  60
  I
  79
  Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
  966
  831
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  710
  61
  I
  55, 56
  Хотелиерство; Ресторантьорство
  1266
  1090
  800
  800
  800
  800
  800
  800
  710
  62
  H
  49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт
  Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт
  927
  822
  710
  710