Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в ЗБДОО 2022 г.

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 51 от 01 юли 2022 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
  (ДВ, бр. 18 от 2022 г.)

  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 18 247 722,1 хил. лв., както следва:

  П О К А З А Т Е Л И
  Сума
  (хил. лв.)
   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   18 247 722,1
  1. Осигурителни приходи
   9 534 340,3
  1.1. Осигурителни вноски
   9 534 340,3
  2. Неданъчни приходи
   144 774,7
  2.1. Приходи и доходи от собственост
   5 600,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви
   22 944,7
  2.3. Други приходи
   116 230,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
  -1 040,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
   240 600,1
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства
  8 329 047,0 


  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 18 247 722,1 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   18 247 722,1
  1. Разходи
   18 240 322,1
  1.1. Пенсии
   15 506 924,3
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
   15 266 174,3
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет
   239 550,0
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
   1 200,0
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   2 285 653,8
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
   447 553,5
  1.3.1. Разходи за персонал
   92 005,4
  1.3.2. Издръжка
   48 290,0
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции
   500,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
   150,6
  1.3.5. Капиталови разходи
   6 607,5
  1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост
   300 000,0
  1.4. Отбрана и сигурност
  190,5
  2. Предоставени трансфери
   7 400,0
  2.1. На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
  3 150,0 
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
   4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
  3 000,0 
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
  1 000,0 
  2.3. На Министерския съвет във връзка с Разпореждане № 5 от 22 декември 2021 г. за определяне на орган, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик в капитала на „Български пощи“ – ЕАД, и за обезпечаване на разходите за одит по чл. 92, ал. 4 от НПОС
  250,0 

  § 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 14 038 110,4 хил. лв., както следва:
   
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   14 038 110,4
  1. Разходи
   14 038 110,4
  1.1. Пенсии
   14 037 501,9
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
   14 036 301,9
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
   1 200,0
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   608,5


  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:

   

  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  -7 422 885,4

     § 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите на обща сума 1 172 134,3 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   1 172 134,3
  1. Разходи
   1 172 134,3
  1.1. Пенсии
   1 172 132,5
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
   1 172 132,5
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   1,8


  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както следва:

  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  -342 200,0


  § 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансферите на обща сума 239 550,0 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   239 550,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
   239 550,0


  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 239 570,0 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   239 570,0
  1. Разходи
   239 570,0
  1.1. Пенсии
   239 550,0
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет
   239 550,0
  1.2. Социални помощи и обезщетения
  20,0


  § 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 76 943,6 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   76 943,6
  1. Разходи
   72 593,6
  1.1. Пенсии
   57 739,9
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
   57 739,9
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   14 853,7
  2. Предоставени трансфери
   4 350,0
  2.1. На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване
   350,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
   4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
  3 000,0 
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
  1 000,0 


  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:

  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
   193 178,2


  § 6. Член 8 се изменя така:
  „Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 8 436 781,7 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   8 436 781,7
  2. Неданъчни приходи
   108 774,7
  2.1. Приходи и доходи от собственост
   5 600,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви
   22 944,7
  2.3. Други приходи
   80 230,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
  -1 040,0
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства
  8 329 047,0

  (2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 447 994,0 хил. лв., както следва:
   
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   447 994,0
  1. Разходи
   447 744,0
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
   447 553,5
  1.3.1. Разходи за персонал
   92 005,4
  1.3.2. Издръжка
   48 290,0
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции
   500,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дей ности
   150,6
  1.3.5. Капиталови разходи
   6 607,5
  1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост
   300 000,0
  1.4. Отбрана и сигурност
   190,5
  2. Предоставени трансфери
   250,0
  2.3. На Министерския съвет във връзка с Разпореждане № 5 от 22 декември 2021 г. за определяне на орган, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик в капитала на „Български пощи“ – ЕАД, и за обезпечаване на разходите за одит по чл. 92, ал. 4 от НПОС
  250,0

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
   7 988 787,7


  § 7. В чл. 10, т. 2 числото „392,57“ се заменя с „467“.

  § 8. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби ал. 2 се изменя така:
  „(2) Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, за 2022 г. се определя, както следва:
  1. от 1 януари до 30 юни – 1500 лв.;
  2. от 1 юли до 30 септември – 2000 лв.;
  3. от 1 октомври до 31 декември – 3400 лв.“

  § 9. Приложение № 4 към чл. 16 се изменя така:

  „Приложение № 4 към чл. 16
  Бюджет на Учителския пенсионен фонд

  П О К А З А Т Е Л И
  Б Ю Д Ж Е Т
  2022 г.
  I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
  105 452,3
  Данъчно-осигурителни приходи
  100 282,0
  Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд
  100 282,0
  Неданъчни приходи
  5 170,3
  Приходи и доходи от собственост
  5 170,3
  Приходи от лихви и отстъпки от ДЦК и общински ценни книжа
  5 170,3
  Глоби, санкции и наказателни лихви
  0,0
  Други приходи
  0,0
  II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО
  83 760,3
  Текущи разходи
  83 760,3
  Издръжка
  29,1
  Други финансови услуги
  29,1
  Пенсии
  83 731,2
  Пенсии от Учителския пенсионен фонд
  19 735,5
  Добавки от Учителския пенсионен фонд
  63 995,7
  III. ТРАНСФЕРИ
  0,0
  IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)
  21 692,0
  V. ФИНАНСИРАНЕ
  -21 692,0
  Суми по разчети за поети осигурителни вноски
  0,0
  Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации –
  нето (+/-)
  -22 843,4
  Покупка на държавни ценни книжа
  -48 000,0
  Получени погашения по държавни ценни книжа
  25 156,6
  Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
  1 151,4
  Наличност по сметка в началото на периода (+)
  26 563,6
  Наличност по депозити в началото на периода (+)
  25 000,0
  Остатък в БНБ към края на периода (-)
  -25 412,2
  Наличност по депозити в края на периода (-)
  -25 000,0


  § 10. Приложение № 5 към чл. 17 се изменя така:
  „Приложение № 5 към чл. 17
  КОНСОЛИДИРАН БЮДЖЕТ
  на администрираните от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2022 г.

  П О К А З А Т Е Л И
  Сума
  (хил. лв.)
   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  18 355 674,4
  1. Приходи
  9 786 027,3
  1.1. Осигурителни приходи
  9 634 622,3
  1.1.1. Осигурителни вноски
  9 634 622,3
  1.2. Неданъчни приходи
   152 445,0
  1.3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
  -1 040,0
  2. Получени трансфери от централния/държавния бюджет
  8 569 647,1
   
  IІ. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  18 336 239,2
  1. Разходи
  18 328 839,2
  1.1. Пенсии
  15 590 655,5
  1.2. Социални помощи и обезщетения
  2 290 243,8
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
  447 749,4
  1.3.1. Разходи за персонал
   92 136,2
  1.3.2. Издръжка
   48 355,1
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции
  500,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
   150,6
  1.3.5. Капиталови разходи
  6 607,5
  1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост
   300 000,0
  1.4. Отбрана и сигурност
  190,5
  2. Предоставени трансфери
   7 400,0
   
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  19 435,2
  ФИНАНСИРАНЕ
  -19 435,2
   Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа – нето (+/-)
  -27 394,1
   Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
  7 958,9
   Наличности в началото на периода (+)
  119 223,2
   Наличности в края на периода (-)
  -111 264,3


  Заключителни разпоредби

  § 11. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51, 64, 69, 103 и 109 от 2020 г., бр. 12, 19, 21 и 77 от 2021 г. и бр. 16, 18 и 25 от 2022 г.) в преходните и заключителните разпоредби се създават § 7ж и 7з:
  „§ 7ж. (1) През 2022 г. пенсиите не се осъвременяват по чл. 100.
  (2) Размерът, определен по реда на този кодекс към 30 юни 2022 г., на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г., се увеличава от 1 юли 2022 г. с 10 на сто. След увеличението по изречение първо в размера на пенсията се включва сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ДВ, бр. 1 от 2022 г.), и сумата по § 7, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., когато има такава.
  (3) Размерът, определен по реда на този кодекс към 30 юни 2022 г., на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г. по условията на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, се увеличава от 1 юли 2022 г., както следва:
  1. за пенсиите, които са определени само за български осигурителен стаж – размерът се увеличава с 10 на сто, след което към него се включва сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., и сумата по § 7, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., когато има такава;
  2. за пенсиите, които са определени за общ – български и за чужд осигурителен стаж – с 10 на сто се увеличава размерът на пенсията за общия стаж, след което към него се включва сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., и сумата по § 7, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., когато има такава. От така получения размер се изчислява размерът на пенсията, дължим за българския осигурителен стаж.
  (4) В размера, определен по реда на този кодекс към 30 юни 2022 г., на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата от 1 януари 2022 г. до 30 юни 2022 г., от 1 юли 2022 г. се включва сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
  (5) В размера на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата от 1 януари 2022 г. до 30 юни 2022 г., определени по условията на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност за общ – български и чужд осигурителен стаж, от 1 юли 2022 г. сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., се включва към размера, определен за общия стаж към 30 юни 2022 г. От така получения размер се изчислява размерът на пенсията, дължим за българския осигурителен стаж.
  (6) Размерът на наследствените пенсии, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г., се определя от 1 юли 2022 г. по реда на този кодекс, от увеличения размер по ал. 2, изречение първо, на личната пенсия на починалото лице, след което в размера на наследствената пенсия за всеки наследник се включва сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и сумата по § 7, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., когато има такава.
  (7) Размерът на наследствените пенсии, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г. по условията на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, от 1 юли 2022 г. се определя, както следва:
  1. от увеличения с 10 на сто размер на личната пенсия на починалото осигурено лице, когато същата е била определена само за български осигурителен стаж; от така получения размер се изчислява наследствената пенсия за всеки наследник и се включва сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., и сумата по § 7, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., когато има такава.
  2. от увеличения с 10 на сто размер на личната пенсия на починалото осигурено лице, когато същата е била определена за общ – български и чужд, осигурителен стаж; от така получения размер се изчислява наследствената пенсия за всеки наследник за общия осигурителен стаж на починалото осигурено лице, към която се включва сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., и сумата по § 7, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., когато има такава; от получения размер се определя дължимата за българския осигурителен стаж на починалото осигурено лице наследствена пенсия.
  (8) В размера на наследствените пенсии, отпуснати с начална дата от 1 януари 2022 г. до 30 юни 2022 г., определен по реда на този кодекс към 30 юни 2022 г., от 1 юли 2022 г. се включва сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
  (9) Наследствените пенсии, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата от 1 януари до 30 юни 2022 г. по условията на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност за общ – български и чужд, осигурителен стаж, от 1 юли 2022 г., се определят, като сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., се включва към наследствената пенсия на всеки наследник, определена за общия стаж на починалото осигурено лице, след което се изчислява размерът на наследствената пенсия, дължим за българския осигурителен стаж.
  (10) Размерът на намалението по чл. 69в, ал. 2 от 1 юли 2022 г. за пенсиите по ал. 3, определени за общ – български и чужд, осигурителен стаж, се изчислява върху увеличения по реда на ал. 2, изречение първо, размер на пенсията за общия стаж. Към намаления размер на пенсията се включва сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., и сумата по § 7, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., когато има такава, след което се изчислява размерът на пенсията, дължим за българския осигурителен стаж.
  (11) Размерът на намалението по чл. 69в, ал. 2 от 1 юли 2022 г. за пенсиите, отпуснати с начална дата от 1 януари 2022 г. до 30 юни 2022 г., определени по условията на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност за общ – български и чужд, осигурителен стаж, се изчислява от размера на пенсията за общия стаж. Към намаления размер на пенсията се включва сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., след което се изчислява размерът на пенсията, дължим за българския осигурителен стаж.
  (12) Размерът на добавката от Учителския пенсионен фонд от 1 юли 2022 г. за пенсиите, определени по условията на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност се определя, както следва:
  1. за пенсиите по ал. 3, т. 1 – върху увеличения по реда на ал. 2 размер на пенсията;
  2. за пенсиите по ал. 3, т. 2 и ал. 5 – върху увеличения размер на пенсията, дължима за българския осигурителен стаж.
  (13) Намалението по чл. 70, ал. 14 от 1 юли 2022 г. за пенсиите по ал. 3, т. 2 се изчислява върху увеличения по реда на ал. 2, изречение първо, размер на пенсията за общия стаж. Към намаления размер на пенсията се включва сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., и сумата по § 7, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., когато има такава, след което се изчислява размерът на пенсията, дължим за българския осигурителен стаж.
  (14) Намалението по чл. 70, ал. 14 от 1 юли 2022 г. за пенсиите, отпуснати с начална дата от 1 януари 2022 г. до 30 юни 2022 г., определени по условията на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност за общ – български и чужд, осигурителен стаж, се изчислява върху размера за общия стаж. Към намаления размер се включва сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., след което се изчислява размерът на пенсията, дължим за българския осигурителен стаж.
  (15) Когато размерът на пенсията, определен по реда на ал. 1 – 14, е:
  1. под минималния размер за съответния вид пенсия, определен в този кодекс, той се приравнява на него, с изключение на пенсиите по ал. 3, 5, 7 и 9;
  2. по-голям от максималния размер по § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., той се приравнява на него.
  (16) Когато размерът на пенсията, определен по реда на ал. 3, 5, 7 и 9, е под минималния размер за съответния вид пенсия, определен по реда на този кодекс, той се приравнява на него, както следва:
  1. за пенсиите по ал. 3, определени само за български осигурителен стаж – когато условията за придобиване право на пенсия са изпълнени само с българския осигурителния стаж; за определените за общ – български и чужд, осигурителен стаж, приравняване на минимален размер се извършва за общия стаж, когато размерът на пенсията преди изчисляване на дължимата за българския осигурителен стаж пенсия е по-малък от минималния;
  2. за пенсиите по ал. 5, определени за общ – български и чужд, осигурителен стаж, приравняване на минимален размер се извършва за общия стаж, когато размерът на пенсията преди изчисляване на дължимата за българския осигурителен стаж пенсия е по-малък от минималния;
  3. за пенсиите по ал. 7, определени само за български осигурителен стаж – когато условията за придобиване право на пенсия на починалото осигурено лице са изпълнени само с българския осигурителния стаж; за определените за общ – български и чужд, осигурителен стаж – когато размерът на наследствената пенсия преди изчисляване на дължимата за българския осигурителен стаж пенсия на наследника е по-малък от минималния.
  4. за пенсиите по ал. 9, определени за общ – български и чужд, осигурителен стаж, приравняване на минимален размер се извършва, когато размерът на наследствената пенсия преди изчисляване на дължимата за българския осигурителен стаж пенсия е по-малък от минималния.
  (17) Когато пенсионерът получава повече от една пенсия, от 1 юли 2022 г. сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., и сумата по § 7, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., когато има такава, се включват към една от изплащаните пенсии – тази, която е най-голяма по размер.
  (18) При отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата от 1 юли 2022 г. след изчисляването й по реда на този кодекс се включва сума от 60 лв. при съответното прилагане на ал. 1 – 17.
  § 7з. (1) Пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г. включително, се преизчисляват от 1 октомври 2022 г. при съответното прилагане на чл. 70, 75 и 79, като:
  1. средномесечният осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, се умножи с индивидуалния коефициент на лицето към 30 септември 2022 г. и с продължителността на осигурителния стаж на лицето, зачетен към 30 септември 2022 г., умножен със съответния процент за годините и месеците осигурителен стаж, който е определен съобразно действащото законодателство към датата на отпускане на пенсията. За пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2007 г. включително, се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г. – 398,17 лв. За пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест се вземат предвид коефициентите по чл. 79, определени в действащото законодателство към датата на отпускане на пенсията.
  2. определеният по реда на т. 1 размер на пенсията се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, с процент, който е равен на по-високия от процента на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване на индекса на потребителските цени през предходната календарна година. За пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2007 г. включително, размерът се увеличава с процентите по изречение първо за всяка календарна година след тази дата.
  (2) Когато преизчисленият по ал. 1 размер на пенсията и размерът й към 30 септември 2022 г. не са равни, пенсията се определя в по-високия размер.“

  § 12. Законът влиза в сила от 1 юли 2022 г.

  Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 28 юни 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  За председател на Народното събрание: Мирослав Иванов
   
  източник: dv.parliament.bg

  Целия 51-ви брой на ДВ вижте тук >>>
   

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   14 038 110,4
  1. Разходи
   14 038 110,4
  1.1. Пенсии
   14 037 501,9
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
   14 036 301,9
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
   1 200,0
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   608,5

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x