Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в ЗБДОО 2021

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В бр. 77-ми от 16-ти септември 2021 г. на Държавен вестник е обнародван:

  УКАЗ № 241

  На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

  ПОСТАНОВЯВАМ:

  Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., приет от 46-ото Народно събрание на 9 септември 2021 г.

  Издаден в София на 14 септември 2021 г.

  Президент на Републиката: Румен Радев
  Подпечатан с държавния печат.
  Министър на правосъдието: Янаки Стоилов

  Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2020 г.; изм., бр. 107 от 2020 г.)

  § 1. Член 1 се изменя така:
  „Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 15 566 455,5 хил. лв., както следва:
   
   
  П О К А З А Т Е Л И
   
  Сума
  (хил. лв.)
  І.
   ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   15 566 455,5
  1.
   Осигурителни приходи
   8 877 110,3
  1.1.
   Осигурителни вноски
   8 877 110,3
  2.
   Неданъчни приходи
   186 730,0
  2.1.
   Приходи и доходи от собственост
   5 600,0
  2.2.
   Глоби, санкции и наказателни лихви
   23 900,0
  2.3.
   Други приходи
   157 230,0
  3.
   Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
  -1 040,0
  4.
   Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
   178 643,3
  5.
   Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет запокриване на недостига от средства
  6 325 011,9

  (2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 15 566 455,5 хил. лв., както следва:
   
  І.
  РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  15 566 455,5
  1.
  Разходи
   15 559 055,5
  1.1.
  Пенсии
   13 047 933,4
  1.1.1.
  Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
   12 869 140,2
  1.1.2.
  Пенсии за сметка на държавния бюджет
   177 593,2
  1.1.3.
  Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
  1 200,0
  1.2.
  Социални помощи и обезщетения
   2 063 654,9
  1.3.
  Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
   447 275,0
  1.3.1.
  Разходи за персонал
   91 747,6
  1.3.2.
  Издръжка
   48 290,0
  1.3.3.
  Платени данъци, такси и административни санкции
   550,0
  1.3.4.
  Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
   148,2
  1.3.5.
  Капиталови разходи
   6 539,2
  1.3.6.
  Други програми и дейности за осигуряване на заетост
   300 000,0
  1.4.
  Отбрана и сигурност
   192,2
  2.
  Предоставени трансфери
   7 400,0
  2.1.
  На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“,  чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
   
   3 150,0
  2.2.
  На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
   4 000,0
  2.2.1.
  Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалнитеболести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
  3 000,0
  2.2.2.
  За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
  1 000,0
  2.3.
  На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС
   250,0

  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/
  0,0


  § 2. Член 2 се изменя така:
  „Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 6 298 154,5 хил. лв., както следва:
   
  І.
  ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   6 298 154,5
  1.
  Осигурителни приходи
   6 194 504,4
  1.1.
  Осигурителни вноски
   6 194 504,4
  2.3.
  Други приходи
   103 000,0
  4.
  Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
   650,1

  (2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 11 877 056,4 хил. лв., както следва:
   
   І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   11 877 056,4
  1.  Разходи
   11 877 056,4
  1.1.  Пенсии
   11 876 523,5
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
   11 875 323,5
  1.1.3.  Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схемина ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
   1 200,0
  1.2.  Социални помощи и обезщетения
   532,9

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/
  -5 578 901,9


  § 3. Член 3 се изменя така:
  „Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и трансферите на обща сума 766 791,9 хил. лв., както следва:
   
  І.  ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   766 791,9
  1.  Осигурителни приходи
   766 791,9
  1.1.  Осигурителни вноски
   766 791,9

  (2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите на обща сума 948 955,1 хил. лв., както следва:
   
  І.  РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   948 955,1
  1.  Разходи
   948 955,1
  1.1. Пенсии
   948 953,5
  1.1.1.  Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
   948 953,5
  1.2.  Социални помощи и обезщетения
   1,6

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/
  -182 163,2


  § 4. Член 4 се изменя така:
  „Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансферите на обща сума 177 593,2 хил. лв., както следва:
   
  І.  ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   177 593,2
  4.  Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
   177 593,2

  (2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 177 610,7 хил. лв., както следва:
   
   І.  РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   177 610,7
  1.  Разходи
   177 610,7
  1.1.  Пенсии
   177 593,2
  1.1.2.  Пенсии за сметка на държавния бюджет
   177 593,2
  1.2.  Социални помощи и обезщетения
   17,5

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/
  -17,5

  § 5. Член 5 се изменя така:
  „Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 245 893,1 хил. лв., както следва:
   
  І.  ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   245 893,1
  1.  Осигурителни приходи
   245 893,1
  1.1. Осигурителни вноски
   245 893,1

  (2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 62 494,3 хил. лв., както следва:
   
   І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   62 494,3
  1. Разходи
   58 144,3
  1.1. Пенсии
   44 863,2
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
   44 863,2
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   13 281,1
  2. Предоставени трансфери
   4 350,0
  2.1. На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса засоциално осигуряване
  350,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
   4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалнитеболести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
  3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
   1 000,0

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/
   183 398,8


  § 6. Член 6 се изменя така:
  „Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 1 304 813,2 хил. лв., както следва:
   
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   1 304 813,2
  1. Осигурителни приходи
   1 304 813,2
  1.1. Осигурителни вноски
   1 304 813,2

  (2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 1 341 010,3 хил. лв., както следва:
   
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   1 341 010,3
  1. Разходи
   1 338 210,3
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   1 338 210,3
  2. Предоставени трансфери
   2 800,0
  2.1.На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
  2 800,0

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/
  -36 197,1


  § 7. Член 7 се изменя така:
  „Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 365 507,7 хил. лв., както следва:
   
   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   365 507,7
  1. Осигурителни приходи
   365 107,7
  1.1. Осигурителни вноски
   365 107,7
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
   400,0

  (2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума 711 611,5 хил. лв., както следва:
   
   І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   711 611,5
  1. Разходи
   711 611,5
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   711 611,5

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/
  -346 103,8

  § 8. Член 8 се изменя така:
  „Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 6 407 701,9 хил. лв., както следва:
   
   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   6 407 701,9
  2. Неданъчни приходи
   83 730,0
  2.1. Приходи и доходи от собственост
   5 600,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви
   23 900,0
  2.3. Други приходи
   54 230,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
  -1 040,0
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства
   6 325 011,9

  (2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 447 717,2 хил. лв., както следва:
   
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   447 717,2
  1. Разходи
   447 467,2
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
   447 275,0
  1.3.1. Разходи за персонал
   91 747,6
  1.3.2. Издръжка
   48 290,0
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции
   550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
   148,2
  1.3.5. Капиталови разходи
   6 539,2
  1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост
   300 000,0
  1.4. Отбрана и сигурност
   192,2
  2. Предоставени трансфери
   250,0
  2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
   съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС
  250,0

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/
  5 959 984,7


  § 9. Член 10 се изменя така:
  „Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г.:
  1. от 1 януари до 24 декември – 300 лв.;
  2. от 25 декември – 370 лв.“

  § 10. В чл. 12 след думите „2021 г.“ се поставя запетая и думите „- 380 лв.“ се заменят с „както следва:
  1. от 1 януари до 30 септември – 380 лв.;
  2. от 1 октомври до 31 декември – 650 лв.“

  § 11. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 6:
  а) в ал. 1 думите „февруари и март“ се заменят с „февруари, март и септември“;
  б) създава се нова ал. 2:
  „(2) Към пенсията или сбора от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер за месеците октомври, ноември и декември 2021 г. се изплаща допълнителна сума в размер на 120 лв.“;
  в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1 и 2“.
  2. В § 7 ал. 2 се изменя така:
  „(2) За 2021 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се определя, както следва:
  1. от 1 януари до 24 декември – 1440 лв.;
  2. от 25 декември – 1500 лв.“

  § 12. Приложение № 5 към чл. 17 се изменя така:

  „Приложение № 5 към чл. 17
  КОНСОЛИДИРАН БЮДЖЕТ
  на администрираните от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2021 г.
   
  П О К А З А Т Е Л И
  Сума
  (хил. лв.)
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   15656739,9
  1. Приходи
   9153084,7
  1.1. Осигурителни приходи
   8957434,5
  1.1.1. Осигурителни вноски
   8957434,5
  1.2. Неданъчни приходи
   196690,2
  1.3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
  -1040,0
  2. Получени трансфери от централния/държавния бюджет
  6503655,2
  IІ. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   15629281,8
  1. Разходи
   15621881,8
  1.1. Пенсии
   13105941,8
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   2068154,9
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
   447592,9
  1.3.1. Разходи за персонал
   91870,1
  1.3.2. Издръжка
   48485,4
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции
   550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
   148,2
  1.3.5. Капиталови разходи
   6539,2
  1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост
   300000,0
  1.4. Отбрана и сигурност
   192,2
  2. Предоставени трансфери
   7400,0
   
  ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/
   27458,1
  ФИНАНСИРАНЕ
  -27458,1
  Покупка-продажба на държавни (общински) ценни книжа – нето (+/-)
  -5609,5
   Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
  -21848,6
   Наличности в началото на периода (+)
  97374,6
   Наличности в края на периода (-)
  -119223,2
   Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)
   -

  Заключителни разпоредби

  § 13. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51, 64, 69, 103 и 109 от 2020 г. и бр. 12, 19 и 21 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 70 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи с процент:
  1. 1,35 за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане;
  2. 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж – за осигурителния стаж, представляващ разлика между общия осигурителен стаж, зачетен на лицето, и стажа по т. 1.“
  2. В чл. 75, ал. 1 числото „1,2“ се заменя с „1,35“.
  3. В чл. 79, ал. 1:
  а) в т. 1 числото „0,4494“ се заменя с „0,5056“;
  б) в т. 2 числото „0,3932“ се заменя с „0,4424“;
  в) в т. 3 числото „0,3371“ се заменя с „0,3792“.
  4. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 7е:
  „§ 7е. (1) Отпуснатите с начална дата до 24 декември 2021 г. включително пенсии се преизчисляват от 25 декември 2021 г. с процент 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална дата до 24 декември 2021 г. включително, се преизчисляват от 25 декември 2021 г. със съответния коефициент по чл. 79, ал. 1.
  (2) Преизчисляването по ал. 1 се извършва, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което тя се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането є до 24 декември 2021 г. включително.
  (3) Преизчисляването на пенсиите по ал. 1 се извършва, ако това е по-благоприятно за лицето.“

  § 14. Законът влиза в сила от 1 септември 2021 г., с изключение на § 9, § 11, т. 2 и § 13, които влизат в сила от 25 декември 2021 г.

  Законът е приет от 46-ото Народно събрание на 9 септември 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
  Председател на Народното събрание: Ива Митева
   
  източник: dv.parliament.bg/

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x