Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Социалните плащания в държавния бюджет за 2024 година

  Аспасия Петкова Отговор, предоставен от
  Аспасия Петкова
  ➤ В Държавен вестник бр. 106 от 22.12.2024 г. е публикуван Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
   
  Приоритетите в Държавния бюджет за 2024 г. са политиката по доходите, образованието, политиката в областта на здравеопазването, социалната политика, пенсионната политика и политиката в областта на отбраната.
   
  От 1 януари 2024 г. минималната работна заплата е 933 лв. Променя се часовата работна заплата на 5,58 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица и за пълен работен месец. 
   
  Съгласно чл. 63 от закона, средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за 2024 г. е 810 лв. (отнася се за еднократна помощ при бременност и месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година).
   
  Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 1 от ЗСПД за 2024 г. е 710 лв.( отнася се за месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст).
   
  Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 2 от ЗСПД за 2024 г. е от 710,01 лв. до 810 лв. включително (отнася се за дохода, при който семейните помощи по чл. 2, ал. 3, т. 2 се отпускат в размер 80 на сто от пълния размер на помощта).
   
  Съгласно чл. 6, ал. 4 от закона, размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД за 2024 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода по ал. 2, е, както следва:
  1. за семейство с едно дете – 50 лв.;
  2. за семейство с две деца – 110 лв.;
  3. за семейство с три деца – 165 лв.;
  4. за семейство с четири деца – 175 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

  Месечната помощ по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД се предоставя на семейства с дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, ако семействата отговарят на условията по чл. 4а и живеят постоянно в страната.
   
  Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД за 2024 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца съгласно ал. 3 е 80 на сто от размера на помощта, определен в ал. 4 (50, 110, 165, 175 лв...).
   
  Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от ЗСПД се определя и изплаща в размера по ал. 4, т. 1 (50 лв.). Месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, се предоставя независимо от дохода на семейството.

  Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.
   
  Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от ЗСПД за 2024 г. е 225 лв. Съгласно чл. 5а от ЗСПД, бременните жени, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4, имат право на еднократна помощ при бременност в размер, определен ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година, когато нямат право на обезщетение за бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване и живеят постоянно в страната.

  Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от ЗСПД за 2024 г. е, както следва:
  1. за първо дете – 375 лв.;
  2. за второ дете – 900 лв.;
  3. за трето дете – 450 лв.;
  4. за четвърто и всяко следващо дете – 300 лв.
  Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето ( чл. 6а от ЗСПД).
   
  Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на двегодишна възраст по чл. 6, ал. 6 от ЗСПД за 2024 г. е 100 лв. (ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания 50 и над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ в размер, определен ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година).
   
  Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от ЗСПД  се определя и изплаща в размера по ал. 9, т. 1 (375 лв.).
   
  Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от ЗСПД за 2024 г. е 1200 лв. за всяко дете.
   
  Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от ЗСПД за 2024 г. е 200 лв.
   
  Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от ЗСПД за 2024 г. е 2880 лв.

  Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д 1 от ЗСПД за 2024 г. за родители (осиновители), семейства на роднини или близки и  доброволни приемни семейства, пре които са настанени деца с трайни увреждания, е  както следва:
  1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 1180 лв.;
  2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 570 лв.;
  3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.

  Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от ЗСПД  за професионални приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увруждания, за 2024 г. е, както следва:
  1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 620 лв.;
  2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 530 лв.;
  3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.

  Размерът на месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е, ал. 1 от ЗСПД за 2024 г. е 150 лв.

  Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2024 – 2025 година е 300 лв.

  Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас, по чл. 10б от ЗСПД за учебната 2024 – 2025 година е 300 лв.

  Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 2024 г. е 340 лв.

  Всички ученици, записани в първи и в осми клас, ще получат еднократна помощ от 300 лв. през 2024 г. 
   
  Съгласно чл. 66 от закона, максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2024 г. е 100 лв.
   
  Съгласно § 2 от ПЗР на ЗСПД, при ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2024 г. сумата, която се приспада от годишните данъчни основи, е при едно ненавършило пълнолетие дете - в размер на 6000 лв.; при две ненавършили пълнолетие деца - в размер на 12000 лв.; при три и повече ненавършили пълнолетие деца - в размер на 18000 лв.
   
  При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ за 2024 г. сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи по чл. 17 от съшия закон, е в размер на 12000 лв.
  За 2024 г. годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 1 от ЗДДФЛ се намалява със сумите по чл. 28, ал. 2, т. 1 – 3 от същия закон, както и с разликата:
  1. между допустимия размер за 2024 г. на данъчното облекчение по чл. 22в, предвиден в ал. 1, и размера на ползваното данъчно облекчение от сумата от годишните данъчни основи за същата година;
  2. между 12 000 лв. и размера на ползваното данъчно облекчение по чл. 22г от същия закон за 2024 г.

  Съгласно §2, ал. 4, данъчните облекчения за 2024 г. по чл. 22в (за деца) и 22г (за деца с 50 и над 50 на сто увреждане)  от Закона за данъците върху доходите на физическите лица могат да се ползват и чрез намаляване на месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения след прилагане на чл. 42, ал. 3 от същия закон със следните суми:
  1. за едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв.;
  2. за две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1000 лв.;
  3. за три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1500 лв.;
  4. за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1000 лв.

  Работникът/служителят еднократно избира да приложи авансовото ползване на данъчно облекчение по ал. 4 чрез предоставяне на писмена декларация пред работодателя, с която декларира, че:
  1. за прилагане на всяко от данъчните облекчения следва да изпълни условията, предвидени в чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
  2. другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година;
  3. работникът/служителят няма да ползва данъчните облекчения при друг работодател.

  Съгласно §2, ал. 6, данъчното облекчение се ползва авансово по реда на ал. 4 до размера на сумата от месечната данъчна основа за доходи от трудово правоотношение на лицето, определена по реда на чл. 42, ал. 1 – 3 от ЗДДФЛ.
  При прилагане на ал. 4 и за целите на чл. 42, ал. 4 от ЗДДФЛ месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 3 от ЗДДФЛ се намалява и със съответните суми по ал. 4 при спазване на изискването на ал. 6.
  Член 49 от ЗДДФЛ се прилага и при прилагане на ал. 4.

  Съгласно алинея 9 от §2, в случаите на авансово облагане по чл. 43 и 44 от ЗДДФЛ данъчните облекчения по чл. 22в и 22г от същия закон могат да се прилагат чрез намаляване на размера на дължимия авансов данък, при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година.  Намаляването на размера на дължимия авансов данък за първо – трето тримесечие – до размера на дължимия авансов данък, но не повече от:
  1. за едно ненавършило пълнолетие дете – 150 лв.;
  2. за две ненавършили пълнолетие деца – 300 лв.;
  3. за три и повече ненавършили пълнолетие деца – 450 лв.;
  4. за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – 300 лв.

  Годишният размер на данъчното облекчение по чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2024 г. в случаите по ал. 9 се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  Алинея 9 не се прилага, когато:
  1. размерът на авансовия данък се определя и удържа от платеца на дохода;
  2. лицето има доходи от трудови правоотношения и е приложило ал. 5.

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x