Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Данъчен календар Юли 2024

    « Юли - 2024 »  
  Неделя Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота


   

   

   

   

   

   

   

   
  10 
   
  11 
   
  12 
   
  13 
   
  14 
   
  15 
  16 
   
  17 
   
  18 
   
  19 
   
  20 
   
  21 
   
  22 
  23 
   
  24 
   
  25 
  26 
   
  27 
   
  28 
   
  29 
   
  30 
   
  31 


  КРАЕН СРОК ЗАДЪЛЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
  КРАЕН СРОК ЗАДЪЛЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
  1 Юли Подаване на ГДД по ЗКПО и внасяне на дължимите по нея данъци за 2023 г., включително данъка върху разходите по ЗКПО за 2023 г. ЗКПО
  1 Юли Подаване на годишен отчет за дейността (ГОД) в НСИ за 2023 г. за всички задължени лица (респонденти).
  1 Юли Подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. от лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, както и от регистрираните земеделски стопани, избрали да облагат доходите от стопанската си дейност по реда за еднолични търговци (чл. 29а от ЗДДФЛ). Внасяне на дължимите по декларацията данъци, включително данъка върху разходите по ЗКПО за 2023 г. ЗДДФЛ и ЗКПО
  1 Юли Подаване на годишна декларация обр. 6 от самоосигуряващите се лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, както и от регистрираните земеделски стопани, избрали да облагат доходите от стопанската си дейност по реда за еднолични търговци (чл. 29а от ЗДДФЛ), за дължимите осигурителни вноски за 2023 г. върху доходите от тази си дейност. Внасяне на разликата в осигурителните вноски при годишното изравняване на осигурителния доход. ЗДДФЛ
  1 Юли Предприятията, които не са осъществявали дейност през 2023 г., публикуват декларация по образец в търговския регистър, в регистъра на ЮЛНЦ, чрез икономическо издание или чрез интернет. Декларацията се публикува еднократно за първия отчетен период, през който не е осъществявана дейност.
  1 Юли Плащане на първа вноска на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства за 2024 г.
  15 Юли Подаване на справка-декларация и отчетни регистри по ЗДДС за юни 2024 г. Внасяне на дължимия ДДС. ЗДДС
  15 Юли Подаване на VIES-декларация от извършилите ВОД, посредничество в тристранна операция (с изключение на получено цялостно или частично авансово плащане) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС за юни 2024 г. Данни се подават и при изпращане или транспортиране на стоки под режим складиране на стоки до поискване, както и при промяна на обстоятелства, настъпили през м. юни 2024 г. ЗДДС
  15 Юли Подаване на Интрастат декларация по чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС за юни 2024 г. или уведомление, че няма да се извършва вътрешнообщностна търговия със стоки за ЕС (чл. 10, ал. 1 от ЗСВТС). ЗСВТС
  15 Юли Внасяне на месечната авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО за юли 2024 г. или на тримесечната авансова вноска за ІІ тримесечие на 2024 г. ЗКПО
  15 Юли Внасяне на туристическия данък по ЗМДТ за нощувките през м. юни 2024 г. ЗМДТ
  15 Юли Подаване към НАП на стандартизиран одиторски файл от лица, регистриращи и отчитащи продажби с документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец юни 2024 г. Наредба № Н-18
  22 Юли Подаване на Интрастат декларации за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение през м. юни 2024 г. (чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС). Срокът е еднократен при възникване на текущо задължение. ЗСВТС
  25 Юли Подаване на декларации обр. 1 и обр. 6 за дължимите осигурителни вноски от работодатели и осигурители по трудови и извънтрудови правоотношения за м. юни 2024 г. Внасяне на дължимите вноски по КСО и ЗЗО. КСО и ЗЗО
  25 Юли Подаване на декларация обр. 6 от работодатели и внасяне на авансов данък за доходи от трудови правоотношения, изплатени през юни 2024 г. ЗДДФЛ
  25 Юли Подаване на декларация обр. 7 за възникнало през м. юни 2024 г. задължение за здравно осигуряване по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО. Плащане на дължимите вноски. ЗЗО
  25 Юли Подаване на месечна декларация обр. 1 от самоосигуряващите се лица за м. юни 2024 г. и внасяне на дължимите вноски по КСО и ЗЗО. КСО и ЗЗО
  31 Юли Подаване в система OSS (обслужване на едно гише) на справка-декларация по ЗДДС за ІІ тримесечие на 2024 г. от лицата, регистрирани за прилагане на специален режим „в Съюза” или „извън Съюза” за доставки на услуги, вътрешни и вътреобщностни дистанционни продажби на стоки. Внасяне на дължимия данък. ЗДДС
  31 Юли Подаване в система OSS (обслужване на едно гише) на справка-декларация по ЗДДС за м. юни 2024 г. от лицата, регистрирани за прилагане на специалния режим по чл. 157а за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии. Внасяне на дължимия данък. ЗДДС
  31 Юли Подаване на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (обр. 4001) за дължимите данъци за ІІ тримесечие на 2024 г. Внасяне на дължимите данъци. ЗДДФЛ и ЗКПО
  31 Юли Подаване на Приложение №4 към декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (обр. 4041) за предоставяне на информация за касови наличности и вземания по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС за ІІ тримесечие на 2024 г., когато в края на календарното тримесечие общата сума на наличните парични средства в касите и размерът на вземанията надхвърля 50 000 лв. ЗДДФЛ
  31 Юли Внасяне на патентния данък за ІІІ тримесечие на 2024 г. ЗМДТ
  x