Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Данъчен календар Април 2019

  « Април - 2019 »  
Неделя Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота


 

 

 

 

 

 

 

 
10 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
15 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
21 
22 
 
23 
 
24 
 
25 
26 
 
27 
 
28 
 
29 
 
30 


КРАЕН СРОК ЗАДЪЛЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
КРАЕН СРОК ЗАДЪЛЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
1 Април Подаване на ГДД по ЗКПО и внасяне на дължимите по нея данъци за 2018 г., включително данъка върху разходите по ЗКПО за 2018 г. ЗКПО
1 Април Подаване на годишен отчет за дейността (ГОД) в НСИ за задължените лица по ЗКПО. ЗКПО
1 Април Подаване на декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК за размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения съгласно СИДДО за 2018 г, за които е приложен особеният ред за удостоверяване на основанията. ДОПК
1 Април Предприятията, които не са осъществявали дейност през 2018 г. публикуват декларация за това обстоятелство в търговския регистър, в регистъра на ЮЛНЦ, чрез икономическо издание или чрез интернет.
1 Април Регистрираните по ЗДДС лица (с изключение на лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД) трябва да сменят или модифицират (чрез производители/вносители на фискални устройства) използваните от тях фискални устройства (Наредба Н-18). Наредба Н-18
1 Април Регистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажбите, привеждат дейността си в съответствие с изискванията за използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект (глава седма „в“ от Наредба Н-18). Наредба Н-18
10 Април Деклариране на залозите и данъка за проведени през март 2019 г. хазартни игри със залог за участие чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на данъка.
10 Април Подаване пред БНБ на месечен отчет форма СПБ-10А за м. март 2019 г. от лицата, декларирали придобиване на ценни книжа без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник (форма СПБ-10).
14 Април Подаване на справка-декларация и отчетни регистри по ЗДДС за април 2019 г. Внасяне на дължимия ДДС. ЗДДС
14 Април Подаване на VIES-декларация от извършилите ВОД, посредничество в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС за април. ЗДДС
14 Април Подаване на Интрастат декларация по чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС за април 2019 г. или уведомление, че няма да се извършва вътрешнообщностна търговия със стоки за ЕС (чл. 10, ал. 1 от ЗСВТС). ЗСВТС
14 Април Внасяне на туристическия данък по ЗМДТ за нощувките през м. април 2019 г. ЗМДТ
15 Април Подаване на справка-декларация и отчетни регистри по ЗДДС за март 2019 г. Внасяне на дължимия ДДС. ЗДДС
15 Април Подаване на VIES-декларация от извършилите ВОД, посредничество в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС за март. ЗДДС
15 Април Подаване на Интрастат декларация по чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС за март 2019 г. или уведомление, че няма да се извършва вътрешнообщностна търговия със стоки за ЕС (чл. 10, ал. 1 от ЗСВТС). ЗСВТС
15 Април Внасяне на месечните авансови вноски за корпоративен данък по ЗКПО за януари, февруари, март и април 2019 г. или на тримесечната авансова вноска за І-во тримесечие на 2019 г. ЗКПО
15 Април Деклариране и внасяне на данъка за І-во тримесечие върху хазартната дейност с игрални автомати и в игрално казино.
15 Април Издаване на служебни бележки по чл. 45, ал. 4 и 7 от ЗДДФЛ (образец 3 и 4) за доходи от 2018 г. ЗДДФЛ
15 Април Внасяне на туристическия данък по ЗМДТ за нощувките през м. март 2019 г. ЗМДТ
15 Април Подаване пред БНБ на тримесечен отчет форма СПБ-4 за І-во тримесечие на 2019 г. за предоставени или получени финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута.
20 Април Подаване в система MOSS на справка-декларация за телекомуникационни, броудкаст и е-услуги за І-во тримесечие на 2019 г.
21 Април Подаване на Интрастат декларации за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение през м. март 2019 г. (чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС). Срокът е еднократен при възникване на текущо задължение. ЗСВТС
21 Април Подаване пред БНБ на тримесечен отчет форма СПБ-5 за І-во тримесечие на 2019 г. от лицата, декларирали откриване на сметка в чужбина (форма СПБ-2).
21 Април Подаване пред БНБ на тримесечен отчет форма СПБ-6А за І-во тримесечие на 2019 г. за вземанията от чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови кредити, ако общата сума на вземанията към началото или към края на отчетното тримесечие е равна на или надвишава 200 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута.
21 Април Подаване пред БНБ на тримесечен отчет форма СПБ-6Б за І-во тримесечие на 2019 г. за задълженията към чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови кредити, ако общата сума на задълженията към началото или към края на отчетното тримесечие е равна на или надвишава 200 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута.
21 Април Подаване пред БНБ на тримесечен отчет форма СПБ-7 за І-во тримесечие на 2019 г. от лицата, декларирали извършване на първоначална пряка инвестиция в чужбина (форма СПБ-3).
25 Април Подаване на декларации обр. 1 и обр. 6 за дължимите осигурителни вноски от работодатели и осигурители по трудови и извънтрудови правоотношения за м. март 2019 г. Внасяне на дължимите вноски по КСО и ЗЗО. КСО и ЗЗО
25 Април Подаване на декларация обр. 6 от работодатели и внасяне на авансов данък за доходи от трудови правоотношения, изплатени през март 2019 г.
25 Април Подаване на декларация обр. 7 за възникнало през м. март 2019 г. задължение за здравно осигуряване по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО. Плащане на дължимите вноски. ЗЗО
25 Април Подаване на месечна декларация обр. 1 от самоосигуряващите се лица за м. март 2019 г. и внасяне на дължимите вноски по КСО и ЗЗО. КСО и ЗЗО
30 Април Подаване на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (обр. 4001) за дължимите данъци за І-во тримесечие на 2019 г. Внасяне на дължимите данъци. ЗДДФЛ и ЗКПО
30 Април Внасяне на патентния данък за ІІ-ро тримесечие на 2019 г.
30 Април Плащане на пълния размер на данъка върху недвижимите имоти и на данъка върху превозните средства за 2019 г. с отстъпка 5%.
30 Април Подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и внасяне на дължимите по нея данъци за 2018 г. ЗДДФЛ
30 Април Подаване на годишна декларация обр. 6 от самоосигуряващите се лица за дължимите осигурителни вноски за 2018 г., както и за вноските върху получени през 2018 г. доходи за извършена дейност през минали години. Внасяне на разликата в осигурителните вноски при годишното изравняване на осигурителния доход.
30 Април Подаване на годишен отчет за дейността (ГОД) в НСИ за задължените лица по ЗДДФЛ. ЗДДФЛ
30 Април Подаване на справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения на чуждестранни лица през 2018 г. ЗДДФЛ
30 Април Подаване на годишна декларация (първоначална или за промяна в обстоятелствата) съгласно чл. 15 от ЗЗБУТ в ТД „Инспекция по труда”. ЗЗБУТ
x