Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 102 от 11 декември 2018 г. на Държавен вестник е обнародван:
   
  Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. (ЗБДОО 2019)
   
  Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 11 759 728,0 хил. лв., както следва:
   
  П О К А З А Т Е Л И
   
  Сума
  (хил. лв.)
   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  11 759 728,0
  1. Осигурителни приходи
   7 473 161,9
  1.1. Осигурителни вноски
   7 473 161,9
  2. Неданъчни приходи
   55 969,5
  2.1. Приходи и доходи от собственост
   6 840,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви
   22 892,0
  2.3. Други приходи
   26 237,5
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
  -1 065,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
   297 560,8
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства
   3 934100,8


  (2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 11 759 728,0 хил. лв., както следва:
   
   І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  11 759 728,0
  1. Разходи
  11 752 328,0
  1.1. Пенсии
   9 989 655,3
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
   9 691 644,6
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет
  296 510,7
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
   1 500,0
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   1 639 795,1
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
   122 717,5
  1.3.1. Разходи за персонал
   68 762,2
  1.3.2. Издръжка
   45 690,0
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции
   550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
   127,8
  1.3.5. Капиталови разходи
   7 587,5
  1.4. Отбрана и сигурност
   160,1
  2. Предоставени трансфери
   7 400,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
   
   3 150,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
   4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
   
   3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
   
   1 000,0
  2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)
   250,0


  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
   -  
  ФИНАНСИРАНЕ
  0,0
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)
  0,0
  Наличност в края на периода
  0


  Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 5 134 099,7 хил. лв., както следва:
   
   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   5 134099,7
  1. Осигурителни приходи
   5 107 449,6
  1.1. Осигурителни вноски
   5 107 449,6
  2.3. Други приходи
   26 000,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
   650,1


  (2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 8 855 442,7 хил. лв., както следва:
   

   І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   8 855 442,7
  1. Разходи
   8 855 442,7
  1.1. Пенсии
   8 854 825,6
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
   8 853 325,6
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
   1 500,0
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   617,1


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:
   

  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  -3 721 343,0


  Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и трансферите на обща сума 696 544,3 хил. лв., както следва:
   
   
   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   696 544,3
  1. Осигурителни приходи
   696 544,3
  1.1. Осигурителни вноски
   696 544,3


  (2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите на обща сума 796 488,5 хил. лв., както следва:
   

   І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   796 488,5
  1. Разходи
   796 488,5
  1.1. Пенсии
   796 487,1
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
   796 487,1
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   1,4


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както следва:
   

  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  -99 944,2


  Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансферите на обща сума 296 510,7 хил. лв., както следва:
   

   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   296 510,7
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
   296 510,7


  (2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 296 525,0 хил. лв., както следва:
   

   І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   296 525,0
  1. Разходи
   296 525,0
  1.1. Пенсии
   296 510,7
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет
   296 510,7
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   14,3


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:
   

  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 
  -14,3


  Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 217 475,3 хил. лв., както следва:
   

   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   217 475,3
  1. Осигурителни приходи
   217 475,3
  1.1. Осигурителни вноски
   217 475,3


  (2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 57 510,6 хил. лв., както следва:
   

   І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   57 510,6
  1. Разходи
   53 160,6
  1.1. Пенсии
   41 831,9
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
   41 831,9
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   11 328,7
  2. Предоставени трансфери
   4 350,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване
   
   350,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
   4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
   
   3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
   
   1 000,0


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:
   

  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)  
  159 964,7


  Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 1 137 018,7 хил. лв., както следва:
   

   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   1 137 018,7
  1. Осигурителни приходи
   1 137 018,7
  1.1. Осигурителни вноски
   1 137 018,7


  (2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 1 181 065,4 хил. лв., както следва:
   

   І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   1 181 065,4
  1. Разходи
   1 178 265,4
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   1 178 265,4
  2. Предоставени трансфери
   2 800,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
   2 800,0


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва:
   

  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  -44 046,7


  Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 315 074,0 хил. лв., както следва:
   

   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   315 074,0
  1. Осигурителни приходи
   314 674,0
  1.1. Осигурителни вноски
   314 674,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
   400,0


  (2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума 449 568,2 хил. лв., както следва:
   

   І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   449 568,2
  1. Разходи
   449 568,2
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   449 568,2


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:
   

  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  -134 494,2


  Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ) по приходите и трансферите на обща сума 3 963 005,3 хил. лв., както следва:
   

   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   3 963 005,3
  2. Неданъчни приходи
   29 969,5
  2.1. Приходи и доходи от собственост
   6 840,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви
   22 892,0
  2.3. Други приходи
   237,5
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
  -1 065,0
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства
   
   3 934 100,8


  (2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 123 127,6 хил. лв., както следва:
   

   І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   123 127,6
  1. Разходи
   122 877,6
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
   122 717,5
  1.3.1. Разходи за персонал
   68 762,2
  1.3.2. Издръжка
   45 690,0
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции
   550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
   127,8
  1.3.5. Капиталови разходи
   7 587,5
  1.4. Отбрана и сигурност
   160,1
  2. Предоставени трансфери
  250,0
  2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС
  250,0


  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:
   

  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
   3 839 877,7
  РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ
  -3 839 877,7
   Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)
  0,0
   Наличност в края на периода
   3 839 877,7
   

  Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2019 г.:
  1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
  2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 560 лв.;
  3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 400 лв.;
  4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.

  Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 г.:
  1. от 1 януари до 30 юни – 207,60 лв.;
  2. от 1 юли до 31 декември – 219,43 лв.

  Чл. 11. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2019 г. – 9 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2019 г. – 74,29 лв.

  Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 г. – 380 лв.

  Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2019 г. – 540 лв.

  Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2019 г. съгласно приложение № 2.

  Чл. 15. (1) За 2019 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
  (2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2019 г. – 1400 лв.
  (3) Определят се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 97  500 лв. от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
  (4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за 2019 г. съгласно приложение № 3.

  Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2019 г. съгласно приложение № 4.

  Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2019 г. съгласно приложение № 5.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.
  (2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.

  § 2. За 2019 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

  § 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77 и 88 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4:
  а) в ал. 1 т. 9 се отменя;
  б) в ал. 3, т. 2 съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“;
  в) в ал. 7 накрая се добавя „или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  2. В чл. 4а, ал. 7 думата „внасят“ се заменя с „удържат и внасят“.
  3. В чл. 4б:
  а) в ал. 3 се създава ново изречение първо: „Лицата упражняват избора си по ал. 1, като подават заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.“, а досегашното изречение става изречение второ;
  б) в ал. 4 думите „Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране“ се заменят с „Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране“.
  4. В чл. 4в:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Лицата упражняват избора си по ал. 1, като подават заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.“;
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране“ се заменят с „Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране“.
  5. В чл. 6, ал. 3 изречение второ се заличава, а в изречение трето думите „чл. 4, ал. 1, т. 5, 7, 8 и 9“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8“.
  6. В чл. 7, ал. 7 след думите „самоосигуряващите се лица“ се поставя запетая и се добавя „лицата по чл. 4, ал. 9“.
  7. В чл. 9, ал. 1:
  а) в т. 1 думите „и 9“ се заличават;
  б) в т. 2 навсякъде в текста думите „чл. 4, ал. 1, т. 5, 9 и 10“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 5 и 10“.
  8. В чл. 33, ал. 5 се създават т. 14 и 15:
  „14. издава персонален идентификационен код за електронна идентификация и достъп до електронните административни услуги, предоставяни от Националния осигурителен институт;
  15. води регистър на лицата, прехвърлили средства от българска пенсионна схема към пенсионна схема на Европейския съюз, на Европейската централна банка или на Европейската инвестиционна банка.“
  9. В чл. 54а, ал. 2, т. 4 накрая се добавя „или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  10. В чл. 54г, ал. 4 думите „международни договори, по които Република България е страна“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  11. В чл. 57, ал. 1 цифрата „3“ се заменя с „5“.
  12. В чл. 68:
  а) създава се нова ал. 4:
  „(4) При преценяване на правото на пенсия по ал. 1 и 2, свързана с прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, когато само със зачетения по българското законодателство осигурителен стаж лицето не придобива право на пенсия, но има поне 15 години действителен осигурителен стаж и до удостоверяване на чуждия осигурителен стаж навърши възрастта по ал. 3, се отпуска пенсия в размер на социалната пенсия за старост, при условие че лицето не получава друг вид пенсия.“;
  б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
  13. В чл. 70:
  а) в ал. 1 в изречение първо думите „процент“ се заменят с „процент 1,2“, а изречения второ, трето и четвърто се заличават;
  б) алинея 8 се изменя така:
  „(8) За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за периодите след 31 декември 1999 г. до датата на отпускане на пенсията, но за период, не по-малък от 36 месеца. Когато осигурителният доход на лицето след 31 декември 1999 г. е за период, по-малък от 36 месеца, за недостигащия период се взема предвид и последният му осигурителен доход преди 1 януари 2000 г. по ред, определен с наредбата по чл. 106. Когато лицето няма осигурителен доход преди 1 януари 2000 г. или доходът му преди тази дата е за период, по-малък от необходимия за допълване до 36 месеца, индивидуалният коефициент се изчислява от наличния доход независимо от продължителността на периода, за който се отнася. Когато лицето няма осигурителен доход след 31 декември 1999 г. индивидуалният коефициент се изчислява от последния му осигурителен доход за 36 месеца до тази дата или от наличния му доход, когато доходът е за по-малък период.“;
  в) в ал. 9 думите „изречение първо“ и „след 31 декември 1996 г.“ се заличават и се създава изречение трето: „Индивидуалният коефициент не може да надхвърля средноаритметичната стойност на месечните съотношения между максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, и средния месечен осигурителен доход за страната – за месеците след 31 декември 1999 г., участващи при изчисляването на индивидуалния коефициент.“;
  г) в ал. 10, т. 2 думите „изречение първо“ се заличават;
  д) в ал. 16 след думите „международен договор, по който Република България е страна“ се добавя „или по европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“;
  е) в ал. 17 думите „от влизане в сила на разпореждането за отпускане на пенсията“ се заменят със „след влизането в сила на разпореждането, с което размерът й е определен по реда на този кодекс“;
  ж) създава се ал. 18:
  „(18) В случаите на изменение, преизчисляване, възобновяване или възстановяване на пенсиите индивидуалният коефициент се изчислява съгласно нормативните разпоредби, по които е определен.“
  14. В чл. 70а:
  а) заглавието се изменя така: „Доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент“;
  б) в ал. 1 след думите „Средномесечният осигурителен доход“ се поставя запетая и се добавя „съответно осигурителният доход за месеца“;
  в) в ал. 2:
  аа) в текста преди т. 1 след думите „средномесечния осигурителен доход“ се поставя запетая и се добавя „съответно на осигурителния доход за месеца“;
  бб) точка 6 се изменя така:
  „6. от 1 януари 2001 г., през което родител (осиновител) или съпруг (съпруга) на лице с увреждане, на което е определена чужда помощ, както и времето от 15 август 2015 г., през което един от родителите на майката или на бащата на лицето с увреждане са полагали грижи за него, поради което не са били осигурени или не са получавали пенсия, а след 1 януари 2018 г. – лична пенсия;“
  г) създава се ал. 5:
  „(5) При определяне на пенсия, свързана с прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, когато по българското законодателство е зачетен само осигурителен стаж, който не се включва при определяне на осигурителния доход съгласно ал. 2, за изчисляване на индивидуалния коефициент по чл. 70 се взема предвид минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период.“
  15. В чл. 75, ал. 1 в изречение първо думите „със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто“ се заменят със „с процент 1,2“, а изречение второ се заличава.
  16. В чл. 79:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 1 числото „0,4“ се заменя с „0,4494“;
  бб) в т. 2 числото „0,35“ се заменя с „0,3932“;
  вв) в т. 3 числото „0,30“ се заменя с „0,3371“;
  б) алинея 2 се отменя.
  17. В чл. 82, ал. 4 след думите „наследствена пенсия“ се добавя „за военна инвалидност“.
  18. В чл. 89а, ал. 1, изречение първо след думите „70-годишна възраст“ се поставя запетая и се добавя „на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава“.
  19. В чл. 90а, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава“.
  20. В чл. 94:
  а) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Извън случаите по ал. 1 пенсия за инвалидност и/или добавка за чужда помощ се отпуска от датата на подаване от лицето на заявление-декларация до териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), но не по-рано от датата на инвалидизиране, съответно – от датата на определяне на потребността от чужда помощ, ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в едномесечен срок от изтичане на срока за обжалване на експертното решение на ТЕЛК или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) по отношение на правоимащото лице.“;
  б) създава се ал. 5:
  „(5) Пенсията по чл. 68, ал. 4 се отпуска от датата на навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3, но не по-рано от датата на подаване на заявлението.“
  21. В чл. 96:
  а) в ал. 2 думите „т. 2 – 4“ се заменят с „т. 2 – 5“;
  б) създава се ал. 3:
  „(3) Пенсията по чл. 68, ал. 4 се прекратява от датата на отпускането й, при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на друго основание по този кодекс.“
  22. В чл. 98:
  а) в ал. 1, т. 2 след думите „международни договори“ се добавя „и европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност“;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Длъжностните лица по ал. 1 издават разпореждания и за възстановяване на неоснователно изплатените суми за пенсии. Дължимите суми по разпорежданията се събират чрез удръжки от пенсията съгласно чл. 114а, ал. 3 или чрез предвидените в чл. 114, ал. 5 способи.“
  23. В чл. 102:
  а) в ал. 1 накрая се добавя „считано от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението“;
  б) създава се нова ал. 3:
  „(3) Лицето може да подаде заявление по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт, с което да поиска пенсията му да бъде служебно преизчислявана по реда на ал. 1. Преизчисляването се извършва веднъж годишно по ред, определен с наредбата по чл. 106, въз основа на наличните данни по чл. 5, ал. 4, т. 1, а за самоосигуряващите се лица – въз основа на внесените осигурителни вноски за периодите след пенсионирането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията.“
  24. В чл. 114:
  а) в ал. 2, т. 3 думите „международни договори, по които Република България е страна“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“;
  б) в ал. 4 след думите „Националния осигурителен институт,“ се добавя „или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението“.
  25. В преходните и заключителните разпоредби:
  а) в § 6 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях от 1 януари 2019 г. се определя в размер на 910 лв., а от 1 юли 2019 г., както и от 1 юли на всяка следваща календарна година – в размер на 40 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.“
  б) създават се § 7б и 7в:
  „§ 7б. (1) През 2019 г. пенсиите не се осъвременяват по чл. 100.
  (2) Размерът към 30 юни 2019 г. на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., се увеличава от 1 юли 2019 г. с процент 5,7.
  § 7в. (1) Пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., се преизчисляват от 1 юли 2019 г. с процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., се преизчисляват от 1 юли 2019 г. със съответния коефициент по чл. 79, ал. 1.
  (2) Преизчисляването по ал. 1 се извършва, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което тя се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането й до 30 юни 2019 г. включително.
  (3) Когато преизчисленият размер на пенсията по ал. 1 и размерът на пенсията по § 7б, ал. 2 не са равни, пенсията се определя в по-високия размер.“;
  в) създават се § 22ф и 22х:
  „§ 22ф. Член 68, ал. 4 се прилага и за неприключилите производства по подадени до 31 декември 2018 г. заявления за отпускане на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, свързана с прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.
  § 22х. Специализантите, които са приети по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 и 60 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 и 73 от 2013 г.; изм. с Решение № 15612 от 26.11.2013 г. на ВАС на РБ – бр. 59 от 2014 г., отм., бр. 7 от 2015 г.) и чиито договори за обучение за придобиване на специалност не са приключили до 31 декември 2018 г., продължават да се осигуряват по реда на отменения чл. 4, ал. 1, т. 9 до приключване на специализацията им. Осигурителните вноски се дължат върху получените възнаграждения, но върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната, и се разпределят между осигурителите и осигурените лица съгласно чл. 6, ал. 3.“
  26. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.; изм., бр. 99 от 2017 г.) § 53 се отменя.

  § 4. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г. и бр. 18, 77 и 91 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 180 ал. 4 се отменя.
  2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 2г:
  „§ 2г. Времето, през което специализантите са се обучавали за придобиване на специалност въз основа на договор за обучение за придобиване на специалност, сключен по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 и 60 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 и 73 от 2013 г.; изм. с Решение № 15612 от 26.11.2013 г. на ВАС на РБ – бр. 59 от 2014 г., отм., бр. 7 от 2015 г.) и са се осигурявали по реда на отменения чл. 4, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване, се зачита за трудов стаж.“

  § 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.
  Законът е приет от 44-то Народно събрание на 28 ноември 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

  Приложение № 1  към чл. 9, т. 1

  Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2019 г.
  (без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2019 г. – 560,00 лв.)

   
  По-
  ре-
  ден но-
  мер
  Ико-
  номи-
  чески дей-
  ности (ном. А31)
  Ико-
  номи-
  чески дей-
  ности (код по НКИД)
  Наименование на икономическа дейност
  Ръ-
  ко-
  во-
  ди-
  тели
  Спе-
  циа-
  листи
  Тех-
  ници и при-
  ложни спе-
  циа-
  листи
  По-
  мощен адми-
  нист-
  рати-
  вен персо-
  нал
  Персо-
  нал, зает с услуга за насе-
  лението, търго-
  вията и охра-
  ната
  Квали-
  фици-
  рани работ-
  ници в селско-
  то, горско-
  то, ловно-
  то и рибното стопан-
  ство
  Квали-
  фици-
  рани работ-
  ници и сродни на тях занаят-
  чии
  Машин-
  ни опера-
  тори и монтаж-
  ници
  Про-
  фесии, неизис-
  кващи спе-
  циална квали-
  фика-
  ция
   
   
   
   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  А
  01, 03 без 1.49
  Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство
  1034
  779
  707
  655
  560
  560
  618
  688
  560
  2
  А
  02
  Горско стопанство
  935
  644
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  3
  А
  1,49
  Отглеждане на други животни /пчеларство/
  755
  709
  673
  592
  560
  560
  560
  560
  560
  4
  В
  05
  Добив на въглища
  901
  738
  699
  560
  560
  560
  699
  635
  560
  5
  В
  06
  Добив на нефт и природен газ
  865
  694
  675
  560
  560
  560
  623
  574
  560
  6
  В
  07
   Добив на метални руди
  926
  770
  682
  560
  560
  560
  674
  582
  560
  7
  В
  08.11
  Добив на строителни материали
  705
  560
  560
  560
  560
  560
  603
  560
  560
  8
  В
  08.11
  Добив на декоративни скални материали
  677
  560
  560
  560
  560
  560
  580
  560
  560
  9
  В
  08.11
  Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
  709
  560
  560
  560
  560
  560
  607
  560
  560
  10
  В
  08.12
  Добив на трошен камък, чакъл и пясък
  890
  740
  639
  560
  560
  560
  587
  587
  560
  11
  В
  08.12
  Добив на глина и каолин
  916
  761
  657
  560
  560
  560
  604
  604
  560
  12
  В
  08.9 и 09
  Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива
  712
  561
  560
  560
  560
  560
  610
  561
  560
  13
  C
  10.1 без 10.12, 10.2
  Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
  1486
  982
  784
  594
  560
  560
  636
  560
  560
  14
  C
  10.12
  Производство и преработка на месо от домашни птици
  1226
  1018
  883
  623
  560
  560
  560
  644
  560
  15
  C
  10.3
  Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
  904
  727
  613
  560
  560
  560
  561
  562
  560
  16
  C
  10.4
  Производство на растителни и животински масла и мазнини
  982
  883
  644
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  17
  C
  10.5
  Производство на мляко и млечни продукти
  1057
  697
  562
  571
  560
  560
  560
  560
  560
  18
  C
  10.6
  Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
  1247
  1039
  987
  603
  560
  560
  675
  831
  560
  19
  C
  10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82
  Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти
  831
  587
  582
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  20
  C
  10.81 и 10.82
  Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
  1143
  940
  873
  623
  560
  560
  613
  644
  560
  21
  C
  10.9
  Производство на готови храни за животни
  1122
  987
  894
  655
  560
  560
  675
  675
  560
  22
  C
  11 без 11.05, 11.06 и 11.07
  Производство на напитки
  869
  675
  580
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  23
  C
  11.05 и 11.06
  Производство на пиво и малц
  821
  696
  639
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  24
  C
  11.07
  Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
  935
  790
  717
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  25
  C
  12
  Производство на тютюневи изделия
  1034
  1008
  705
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  26
  C
  13
  Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
  987
  673
  644
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  27
  C
  14 без 14.3
  Производство на облекло
  925
  675
  623
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  28
  C
  14,3
  Производство на други трикотажни изделия
  997
  717
  675
  571
  560
  560
  560
  560
  560
  29
  C
  15
  Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
  906
  615
  598
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  30
  C
  16
  Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
  603
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  31
  C
  17
   Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
  852
  634
  571
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  32
  C, J
  18, 58 и 59
   Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  33
  C
  19
  Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
  1763
  1310
  1034
  756
  882
  560
  958
  967
  560
  34
  C
  20
  Производство на химични продукти
  870
  680
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  35
  C
  21
  Производство на лекарствени вещества и продукти
  870
  680
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  36
  C
  22
  Производство на изделия от каучук и пластмаси
  614
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  37
  C
  23
  Производство на изделия от други неметални минерални суровини
  827
  670
  625
  560
  560
  560
  604
  604
  560
  38
  C
  24 без 24.5
  Производство на основни метали
  810
  561
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  39
  C
  24.5
  Леене на метали
  769
  561
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  40
  C
  25 без 25.4
  Производство на метални изделия, без машини и оборудване
  769
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  41
  C
  26
  Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти.
  790
  686
  603
  560
  560
  560
  582
  561
  560
  42
  C
  27
  Производство на електрически съоръжения
  790
  686
  603
  560
  560
  560
  582
  561
  560
  43
  C
  28 без 28.11; 25.4
  Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси
  862
  592
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  44
  C
  28.11
  Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
  987
  623
  623
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  45
  C
  29, 30
  Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили
  1018
  675
  592
  560
  560
  560
  603
  560
  560
  46
  C
  31
  Производство на мебели
  623
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  47
  C
  32 без 32.5, 33
  Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
  705
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  48
  C
  32.5
  Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)
  929
  697
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  49
  D
  35.1
  Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия
  987
  779
  738
  560
  560
  560
  644
  613
  560
  50
  D
  35.2; 49.5
  Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт
  1461
  1008
  958
  581
  560
  560
  700
  772
  560
  51
  D
  35.3
  Производство и разпределение на топлинна енергия
  873
  670
  639
  560
  560
  560
  560
  561
  560
  52
  Е
  36, 37
  Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
  810
  727
  655
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  53
  E
  38 без 38.12 и 38.22; 39
  Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
  832
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  54
  E
  38.12 и 38.22
  Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
  1013
  842
  758
  623
  597
  560
  665
  623
  608
  55
  F
  41, 42 без 42.11 и 42.22, 43
  Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности
  790
  644
  623
  560
  560
  560
  603
  603
  560
  56
  F
  42.11
  Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
  878
  696
  634
  560
  560
  560
  634
  634
  560
  57
  F
  42.22
  Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
  696
  566
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  58
  G
  45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74
  Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
  1299
  1070
  945
  665
  566
  560
  623
  613
  560
  59
  G
  46.46, 47.73, 47.74
  Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
  923
  585
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  60
  I
  55, 56, 79
  Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
  966
  831
  649
  560
  560
  560
  571
  582
  560
  61
  H
  49.1,
  49.2, 52 – само за железопътен транспорт
  Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт
  927
  822
  675
  560
  560
  560
  560
  562
  560
  62
  H
  49.3, 49.4
  Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване
  845
  650
  577
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  63
  H
  50
  Воден транспорт
  1011
  924
  789
  560
  560
  560
  560
  568
  560
  64
  H
  51
  Въздушен транспорт
  1201
  1103
  900
  560
  572
  560
  583
  648
  560
  65
  H
  52, без железопътен транспорт
  Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)
  1038
  973
  760
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  66
  H
  53
  Пощенски и куриерски дейности
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  67
  J
  60, 61
  Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения
  933
  817
  700
  560
  560
  560
  585
  585
  560
  68
  K
  64, 65, 66
  ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
  1589
  1008
  756
  560
  560
  560
  560
  581
  560
  69
  J, L, M, N
  62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82
  Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
  1008
  656
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  70
  N
  80
  Дейности по охрана и разследване
  848
  592
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  71
  M
  72
  Научноизследователска и развойна дейност
  673
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  72
  O
  84
  ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  73
  P
  85
  ОБРАЗОВАНИЕ
  686
  577
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  74
  Q
  86 без 86.1, 75
  ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/; Ветеринарномедицинска дейност
  1045
  668
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  75
  Q
  86,1
  Дейност на болници /без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/
  1336
  987
  650
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  76
  Q
  87, 88
  Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  77
  R
  90, 91, 92, 93
  КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб)
  659
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  78
  S, T
  95, 96, 97
  Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  79
  S, U
  94 без 94.91, 99
  Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби
  896
  630
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  80
  R
  93,12
  Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)
   
   
  590
   
   
   
   
   
   
  81
   
   
  Централен кооперативен съюз
  665
  582
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  560
  82
  Q
  86 без 86.1
  ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
  697
  560
  560
   
   
   
   
   
   
  83
  Q
  86,1
  Дейност на болници (само за началник клиника/отделение)
  1103
   
   
   
   
   
   
   
   
  84
  Q
  86,1
  Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
  766
  709
  697
   
   
   
   
   
   
  85
  S
  94.91
  Дейност на религиозни организации
   
  560
   
   
   
   
   
   
   

   
  Забележки:
  1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
  2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
  3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение № 2 към Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
  Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
  4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

  Приложение № 2  към чл. 14

  Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2019 г.
   
  Код КИД 2008
  Наименование на икономическа дейност КИД 2008
  Осигурителна вноска (%)
  02
  Горско стопанство
  1,1
  05
  Добив на въглища
  1,1
  07
  Добив на метални руди
  1,1
  08
  Добив на неметални материали и суровини
  1,1
  09
  Спомагателни дейности в добива
  1,1
  12
  Производство на тютюневи изделия
  1,1
  13
  Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
  1,1
  16
  Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
  1,1
  20
  Производство на химични продукти
  1,1
  23
  Производство на изделия от други неметални минерални суровини
  1,1
  24
  Производство на основни метали
  1,1
  25
  Производство на метални изделия, без машини и оборудване
  1,1
  33
  Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
  1,1
  38
  Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
  1,1
  41
  Строителство на сгради
  1,1
  42
  Строителство на съоръжения
  1,1
  43
  Специализирани строителни дейности
  1,1
  49
  Сухопътен транспорт
  1,1
  50
  Воден транспорт
  1,1
  68
  Операции с недвижими имоти
  1,1
  77
  Даване под наем и оперативен лизинг
  1,1
  01
  Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
  0,9
  17
  Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
  0,9
  22
  Производство на изделия от каучук и пластмаси
  0,9
  28
  Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
  0,9
  30
  Производство на превозни средства, без автомобили
  0,9
  31
  Производство на мебели
  0,9
  35
  Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
  0,9
  37
  Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
  0,9
  39
  Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
  0,9
  52
  Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
  0,9
  53
  Пощенски и куриерски дейности
  0,9
  81
  Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
  0,9
  10
  Производство на хранителни продукти
  0,7
  11
  Производство на напитки
  0,7
  19
  Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
  0,7
  21
  Производство на лекарствени вещества и продукти
  0,7
  27
  Производство на електрически съоръжения
  0,7
  32
  Производство, некласифицирано другаде
  0,7
  36
  Събиране, пречистване и доставяне на води
  0,7
  46
  Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
  0,7
  61
  Далекосъобщения
  0,7
  63
  Информационни услуги
  0,7
  78
  Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
  0,7
  84
  Държавно управление
  0,7
  88
  Социална работа без настаняване
  0,7
  90
  Артистична и творческа дейност
  0,7
  92
  Организиране на хазартни игри
  0,7
  93
  Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
  0,7
  03
  Рибно стопанство
  0,5
  06
  Добив на нефт и природен газ
  0,5
  18
  Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
  0,5
  26
  Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
  0,5
  29
  Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
  0,5
  45
  Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
  0,5
  47
  Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
  0,5
  51
  Въздушен транспорт
  0,5
  60
  Радио- и телевизионна дейност
  0,5
  70
  Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
  0,5
  71
  Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
  0,5
  72
  Научноизследователска и развойна дейност
  0,5
  74
  Други професионални дейности
  0,5
  80
  Дейности по охрана и разследване
  0,5
  82
  Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
  0,5
  85
  Образование
  0,5
  86
  Хуманно здравеопазване
  0,5
  87
  Медико-социални грижи с настаняване
  0,5
  91
  Други дейности в областта на културата
  0,5
  95
  Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
  0,5
  14
  Производство на облекло
  0,4
  15
  Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
  0,4
  55
  Хотелиерство
  0,4
  56
  Ресторантьорство
  0,4
  58
  Издателска дейност
  0,4
  59
  Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
  0,4
  62
  Дейности в областта на информационните технологии
  0,4
  64
  Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
  0,4
  65
  Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване
  0,4
  66
  Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането
  0,4
  69
  Юридически и счетоводни дейности
  0,4
  73
  Рекламна дейност и проучване на пазари
  0,4
  75
  Ветеринарномедицинска дейност
  0,4
  79
  Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
  0,4
  94
  Дейности на организации с нестопанска цел
  0,4
  96
  Други персонални услуги
  0,4
  97
  Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
  0,4
  98
  Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление
  0,4
  99
  Дейности на екстериториални организации и служби
  0,4
   
   
  Приложение № 3  към чл. 15, ал. 4

  Бюджет на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
  (в хил. лв.)
   
  Показатели
  Бюджет 2019 г.
  І. ПРИХОДИ
  4 500,0
  Приходи от вноски
  0,0
  Приходи от лихви и инвестиции в държавни ценни книжа (ДЦК)
  4 500,0
  Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви
  0,0
  ІІ. РАЗХОДИ
  1 915,1
  Обезщетения и помощи за домакинствата
  1 666,8
  Разходи за гарантирани вземания на работници и служители
  1 666,8
  Разходи за дейността
  97,5
  Разходи за дейността, извършени по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР)
  97,5
  Разходи за заплати и възнаграждения на персонала
  35,5
  Други възнаграждения и плащания на персонала
  52,2
  Осигурителни вноски от работодатели
  15,1
  Издръжка
  48,0
  III. ТРАНСФЕРИ
  0,0
  ІV. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК
  2 584,9
  V. ФИНАНСИРАНЕ
  -2 584,9
  Покупка на ДЦК на първичния пазар (-)
  -20 000,0
  Получени погашения по ДЦК на първ. пазар (+)
  49 068,9
  Наличност по сметка от предходна година
  9 335,7
  Остатък по срочни депозити в БНБ в началото на годината (+)
  0,0
  Наличност по срочни депозити към края на годината (-)
  0,0
  Остатък към края на периода (-)
  -40 989,5

   
  Приложение № 4 към чл. 16

  Бюджет на Учителския пенсионен фонд
  (в хил. лв.)
   
   
  Показатели
  Бюджет
  2019 г.
  I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
  75 226,4
  Данъчни приходи
  63 831,1
  Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване
  63 831,1
  Неданъчни приходи
  11 395,3
  Приходи и доходи от собственост
  11 384,8
  Приходи от лихви и отстъпки от държавни ценни книжа и от общински ценни книжа
  11 384,8
  Глоби, санкции и наказателни лихви
  10,0
  Други приходи
  0,5
  II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО
  45 696,0
  Текущи разходи
  45 696,0
  Издръжка
  63,0
  Други финансови услуги
  63,0
  Пенсии
  45 633,0
  Пенсии от УчПФ
  15 310,0
  Добавки от УчПФ
  30 323,0
  III. ТРАНСФЕРИ
  0,0
  IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)  
  29 530,4
  V. ФИНАНСИРАНЕ
  -29 530,4
  Суми по разчети за поети осигурителни вноски
  0,0
  Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации – нето (+/-)
  -17 299,2
  Покупка на държавни ценни книжа
  -95 000,0
   Получени погашения по държавни ценни книжа 
  77 700,8
  Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
  -12 231,2
  Наличност по сметка в началото на периода (+)
  10 916,5
  Наличност по депозити в началото на периода (+)
  5 000,0
  Остатък в БНБ към края на периода (-)
  -23 147,7
  Наличност по депозити в края на периода (-)
  -5 000,0
   

  Приложение № 5  към чл. 17

  КОНСОЛИДИРАН БЮДЖЕТ
  на администрираните от Националния осигурителен институт фондове за 2019 г.
   
   
  Показатели
  Сума
  ( хил. лв.)
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  11 839 454,4
  1. Приходи
   7 607 792,8
  1.1. Осигурителни приходи
   7 536 993,0
  1.1.1. Осигурителни вноски
   7 536 993,0
  1.2. Неданъчни приходи
   71 864,8
  1.3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
  -1 065,0
  2. Получени трансфери от централния/държавния бюджет
  4 231 661,6
   
  IІ. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   11 807 339,1
  1. Разходи
  11 799 939,1
  1.1. Пенсии
  10 035 288,3
  1.2. Социални помощи и обезщетения
  1 641 461,9
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
  123 028,8
  1.3.1. Разходи за персонал
  68 865,0
  1.3.2. Издръжка
  45 898,5
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции
  550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
  127,8
  1.3.5. Капиталови разходи
  7 587,5
  1.4. Отбрана и сигурност
  160,1
  2. Предоставени трансфери
  7 400,0
     
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  32 115,3
  ФИНАНСИРАНЕ
  -32 115,3
  Покупка-продажба на държавни (общински) ценни книжа – нето (+/-)
  11 769,7
  Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
  -43 885,0
  Наличности в началото на периода (+)
  25 252,2
  Наличности в края на периода (-)
  -69 137,2
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)
  0,0


  източник: dv.parliament.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x