Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 99 от 12 декември 2017 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
   
  Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 11 067 344,2 хил. лв., както следва:

  Показатели
  Сума
  (хил. лв.)
   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  11 067 344,2
  1. Осигурителни приходи
  6 517 626,3
  1.1. Осигурителни вноски
  6 517 626,3
  2. Неданъчни приходи
   55 692,5
  2.1. Приходи и доходи от собственост
  6 840,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви
  22 600,0
  2.3. Други приходи
  26 252,5
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
  -1 065,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
  308 781,1
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства
  4 186 309,3

  (2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 11 067 344,2 хил. лв., както следва:

   І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  11 067 344,2
  1. Разходи
  11 059 944,2
  1.1. Пенсии
  9 455 866,4
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
  9 146 635,4
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет
  307 731,0
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
  1 500,0
  1.2. Социални помощи и обезщетения
  1 490 000,0
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
  113 943,7
  1.3.1. Разходи за персонал
  62 688,8
  1.3.2. Издръжка
  44 490,0
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции
  550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
  127,4
  1.3.5. Капиталови разходи
  6 087,5
  1.4. Отбрана и сигурност
  134,1
  2. Предоставени трансфери
  7 400,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
  3 150,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
  4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
  3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
  1 000,0
  2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС
  250,0


  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  -
  ФИНАНСИРАНЕ
  0,0
   Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина /-/
  0,0
   Наличност в края на периода
  0

  Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 4 430 014,9 хил. лв., както следва:
   
   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  4 430 014,9
  1. Осигурителни приходи
  4 403 364,8
  1.1. Осигурителни вноски
  4 403 364,8
  2.3. Други приходи
  26 000,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
  650,1

  (2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 8 351 402,1 хил. лв., както следва:
   
   І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  8 351 402,1
  1. Разходи
  8 351 402,1
  1.1. Пенсии
  8 350 768,8
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
  8 349 268,8
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
  1 500,0
  1.2. Социални помощи и обезщетения
   633,3

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  -3 921 387,2

  Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и трансферите на обща сума 676 166,6 хил. лв., както следва:
   
   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  676 166,6
  1. Осигурителни приходи
  676 166,6
  1.1. Осигурителни вноски
  676 166,6

  (2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите на обща сума 757 776,8 хил. лв., както следва:
   
   І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  757 776,8
  1. Разходи
  757 776,8
  1.1. Пенсии
  757 774,8
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
  757 774,8
  1.2. Социални помощи и обезщетения
  2,0

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  -81 610,2


  Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансферите на обща сума 307 731,0 хил. лв., както следва:

   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  307 731,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
  307 731,0

  (2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 307 745,1 хил. лв., както следва:
   
   І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  307 745,1
  1. Разходи
  307 745,1
  1.1. Пенсии
  307 731,0
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет
  307 731,0
  1.2. Социални помощи и обезщетения
  14,1

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  -14,1


  Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 186 999,6 хил. лв., както следва:

   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  186 999,6
  1. Осигурителни приходи
  186 999,6
  1.1. Осигурителни вноски
  186 999,6


  (2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 54 553,5 хил. лв., както следва:

   І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  54 553,5
  1. Разходи
  50 203,5
  1.1. Пенсии
  39 591,8
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
  39 591,8
  1.2. Социални помощи и обезщетения
  10 611,7
  2. Предоставени трансфери
  4 350,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване
  350,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
  4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
  3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
  1 000,0


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:

  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  132 446,1


  Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 979 978,2 хил. лв., както следва:

   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  979 978,2
  1. Осигурителни приходи
  979 978,2


  (2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 1 085 166,5 хил. лв., както следва:

   І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  1 085 166,5
  1. Разходи
  1 082 366,5
  1.2. Социални помощи и обезщетения
  1 082 366,5
  2. Предоставени трансфери
  2 800,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
  2 800,0

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  -105 188,3


  Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 271 517,1 хил. лв., както следва:

   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  271 517,1
  1. Осигурителни приходи
  271 117,1
  1.1. Осигурителни вноски
  271 117,1
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
  400,0


  (2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума 396 372,4 хил. лв., както следва:

   І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  396 372,4
  1. Разходи
  396 372,4
  1.2. Социални помощи и обезщетения
  396 372,4


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:

  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  -124 855,3


  Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 4 214 936,8 хил. лв., както следва:

   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  4 214 936,8
  2. Неданъчни приходи
  29 692,5
  2.1. Приходи и доходи от собственост
  6 840,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви
  22 600,0
  2.3. Други приходи
  252,5
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
  -1 065,0
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства
   
  4 186 309,3


  (2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 114 327,8 хил. лв., както следва:

   І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
  114 327,8
  1. Разходи
  114 077,8
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
  113 943,7
  1.3.1. Разходи за персонал
  62 688,8
  1.3.2. Издръжка
  44 490,0
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции
  550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
  127,4
  1.3.5. Капиталови разходи
  6 087,5
  1.4. Отбрана и сигурност
  134,1
  2. Предоставени трансфери
  250,0
  2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС
  250,0


  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
  4 100 609,0
  РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ
  -4 100 609,0
   Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)
  0,0
   Наличност в края на периода
  4 100 609,0


  Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2018 г.:

  1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
  2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 510 лв.;
  3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 350 лв.;
  4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.

  Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2018 г.:
  1. от 1 януари до 30 юни – 200 лв.;
  2. от 1 юли до 31 декември – 207,60 лв.

  Чл. 11. Определя се стойност на процента по чл. 70, ал. 1, изречение първо от Кодекса за социално осигуряване – 1,169.

  Чл. 12. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2018 г. – 9 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2018 г. – 74,29 лв.

  Чл. 13. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2018 г. – 380 лв.

  Чл. 14. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2018 г. – 540 лв.

  Чл. 15. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2018 г. съгласно приложение № 2.

  Чл. 16. (1) За 2018 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
  (2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2018 г. – 1300 лв.
  (3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
  (4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ съгласно приложение № 3.

  Чл. 17. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2018 г. съгласно приложение № 4.

  Чл. 18. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове съгласно приложение № 5.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.
  (2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.

  § 2. За 2018 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

  § 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 76, 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г. и бр. 62 и 92 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4а:
  а) в ал. 3:
  аа) в т. 1 думите „17,8 на сто“ се заменят с „19,8 на сто“ и думите „20,8 на сто“ се заменят с „22,8 на сто“;
  бб) в т. 2 думите „12,8 на сто“ се заменят с „14,8 на сто“ и думите „15,8 на сто“ се заменят със „17,8 на сто“;
  б) в ал. 6:
  аа) точка 1 се изменя така:
  „1. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10;“
  бб) създава се нова т. 2:
  „2. доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;“
  вв) досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5.
  2. В чл. 5:
  а) в ал. 1 изречение второ се заличава;
  б) в ал. 2 изречение второ се заличава.
  3. В чл. 6:
  а) в ал. 2, т. 2 думите „определен съобразно облагаемия им доход за дейността като самоосигуряващо се лице“ се заличават;
  б) в ал. 12 думите „ал. 3 и 5“ се заменят с „ал. 3, 5, 6 и 7“.
  4. В чл. 6а, ал. 1 след думите „чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда“ се добавя „и по смисъла на чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност“.
  5. В чл. 7:
  а) в ал. 4 след думите „Осигурителните вноски“ се добавя „по чл. 6, ал. 8“;
  б) в ал. 5 думата „заявяват“ се заменя с „могат да заявят“.
  6. В чл. 9:
  а) в ал. 1, т. 1 след думите „чл. 4, ал. 1, т. 1“ се добавя „и 9“;
  б) в ал. 5 се създава изречение второ: „В случаите по ал. 3, т. 5 не се дължат осигурителни вноски за Учителския пенсионен фонд.“;
  в) алинея 6 се изменя така:
  „(6) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, през което са полагани грижи за лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, което постоянно се нуждае от чужда помощ. Стажът се зачита на едно от следните лица: съпруг (съпруга), родител (осиновител) или един от родителите на майката или бащата на лицето с увреждане. Осигурителен стаж се зачита, при условие че за това време лицето, полагало грижите, не е било осигурено и не е получавало лична пенсия. При пенсиониране, за периода, който се зачита за осигурителен стаж, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд „Пенсии“ върху минималната работна заплата към датата на отпускането на пенсия, които са за сметка на държавния бюджет.“
  7. В чл. 36, ал. 1, т. 7 след думата „несъстоятелност“ се добавя „на осигурителите“, а думите „или ликвидация на осигурителите, както и за задължения към държавното обществено осигуряване на осигурители и самоосигуряващи се лица до 1000 лв., които не могат да бъдат събрани по реда на чл. 110, ал. 5“ се заличават.
  8. В чл. 42 ал. 2 се отменя.
  9. В чл. 54а, ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „9 месеца през последните 15“ се заменят с „12 месеца през последните 18“;
  б) точка 3 се изменя така:
  „3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.“
  10. В чл. 54б:
  а) в ал. 1 след думите „по-малко от минималния“ се добавя „и по-голямо от максималния“;
  б) в ал. 2 след думата „Минималният“ се добавя „и максималният“ и думата „определя“ се заменя с „определят“;
  в) в ал. 3 думите „чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда“ се заменят с „чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда“ и думите „чл. 105 и чл. 107, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за държавния служител“ се заменят с „чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 – 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител“.
  11. В чл. 54в ал. 1 се изменя така:
  „(1) Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за срок, определен според продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г., както следва:
   
  Осигурителен стаж с осигуряване за безработица за времето след 31 декември 2001 г.
  (години)
  Срок на изплащане на обезщетението
  (месеци)
  до 3 години
  4
  от 3 години и 1 ден до 7 години
  6
  от 7 години и 1 ден до 11 години
  8
  от 11 години и 1 ден до 15 години
  10
  над 15 години
  12


  12. В чл. 54г ал. 4 се изменя така:
  „(4) Длъжностното лице по чл. 54ж, ал. 1 спира с разпореждане производството по отпускането или изплащането на обезщетението за безработица, когато има данни, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението и/или е необходимо изясняване на осигурителен стаж и/или осигурителен доход при прилагане на разпоредбите на международни договори, по които Република България е страна.“
  13. В чл. 54д, ал. 5 думите „9 месеца“ се заменят с „12 месеца“.
  14. В чл. 54к думите „чл. 33, т. 12“ се заменят с „чл. 33, ал. 5, т. 12“.
  15. В чл. 69б:
  а) в ал. 1:
  аа) в текста преди т. 1 думите „могат да се пенсионират, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 или когато са променили осигуряването си по чл. 4в и са“ се заменят с „придобиват право на пенсия при следните условия“;
  бб) в т. 1 думата „навършили“ се заменя с „навършили са“;
  б) в ал. 2:
  аа) в текста преди т. 1 думите „могат да се пенсионират, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 или когато са променили осигуряването си по чл. 4в и са“ се заменят с „придобиват право на пенсия при следните условия“;
  бб) в т. 1 думата „навършили“ се заменя с „навършили са“;
  в) в ал. 3 думите „чл. 68“ се заменят с „чл. 68, ал. 1“;
  г) алинея 4 се изменя така:
  „(4) При прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3, могат да се пенсионират, ако към датата на прекратяването на договора имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90, от които 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3, и навършена възраст 45 години и 4 месеца към 31 декември 2017 г. След 31 декември 2017 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 50 години за мъжете и жените.“;
  д) алинея 5 се изменя така:
  „(5) Пенсия по ал. 1 – 4 се отпуска, когато лицата не са придобили право на пенсия по чл. 168 или са променили осигуряването си по чл. 4в.“;
  е) алинея 7 се изменя така:
  „(7) Пенсия по ал. 1 – 4 се отпуска на лице, което не е придобило право на пенсия по чл. 168, когато едновременно със заявлението за отпускане на пенсия е подало и заявление за прехвърляне във фонд „Пенсии“ на средствата от индивидуалната му партида в професионален пенсионен фонд. Заявлението за прехвърляне се подава чрез териториалното поделение на Националния осигурителен институт до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено. В 7-дневен срок от датата на постановяване на разпореждане за отпускане на пенсията териториалното поделение на Националния осигурителен институт изпраща заявлението на съответното дружество, освен ако до тази дата лицето не е променило осигуряването си по чл. 4в.“
  16. В чл. 69в, ал. 3 се създава изречение второ: „При представянето на данни за допълнително положен учителски осигурителен стаж след отпускането на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, към която се изплаща добавка от Учителския пенсионен фонд, броят на месеците, от които е определена добавката, се увеличава с броя месеци след пенсионирането, за които има осигурителни вноски в същия фонд.“
  17. Член 70 се изменя така:
  „Размер на пенсията
  Чл. 70. (1) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи с процент за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. До 31 декември 2016 г. процентът е със стойност 1,1. След тази дата той нараства от първо число на всяка следваща календарна година с процент, равен или по-голям от процента, определен по правилото на чл. 100, ал. 1, до достигане на стойност 1,5. Процентът по изречение първо се определя ежегодно със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година на базата на използваните при съставянето на бюджета прогнозни стойности за нарастването на осигурителния доход и за индекса на потребителските цени.
  (2) За лицата, които са придобили право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 и продължават да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната лична пенсия, стойността на процента за всяка година осигурителен стаж след тази дата е 3, а от 1 януари 2012 г. – 4, и съответната пропорционална част от тези проценти за месеците осигурителен стаж. Процентът за всяка година осигурителен стаж след датата на придобиване на правото по чл. 68, ал. 1 и 2 се определя за действителен календарен осигурителен стаж, без превръщане, придобит след 31 декември 2006 г.
  (3) Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.
  (4) За пенсиите, отпуснати с начална дата преди 1 януари 2019 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от осигурителния му доход за периода след тази дата до датата на отпускане на пенсията. В случаите, когато осигурителният доход на лицето до 1 януари 1997 г. е за период, по-малък от три години, индивидуалният коефициент се изчислява от този доход. При определяне на индивидуалния коефициент на самоосигуряващо се лице се взема предвид доходът, върху който са внесени осигурителните вноски.
  (5) За изчисляване на индивидуалния коефициент по ал. 4 се определят:
  1. съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода до 31 декември 1996 г. включително и средномесечната работна заплата за страната за същия период, обявена от Националния статистически институт;
  2. съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода след 31 декември 1996 г. и средномесечния осигурителен доход за страната за същия период.
  (6) Индивидуалният коефициент по ал. 4 се изчислява, като всяко от съотношенията по ал. 5 се умножава съответно по броя на месеците, за които то е установено, и сборът на получените произведения се разделя на общия брой на месеците, включени в двата периода. Когато лицата нямат осигурителен доход след 31 декември 1996 г., индивидуалният коефициент е равен на съотношението по ал. 5, т. 1, а когато осигурителният им доход е изцяло след тази дата, индивидуалният коефициент е равен на съотношението по ал. 5, т. 2.
  (7) Съотношението по ал. 5, т. 2 не може да надхвърля съотношението между максималния осигурителен доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и средномесечния осигурителен доход за страната за същия период.
  (8) За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за периодите след 31 декември 1996 г. до датата на отпускане на пенсията. Когато лицето няма осигурителен доход след 31 декември 1996 г., индивидуалният коефициент се изчислява по реда на ал. 5, т. 1 от осигурителния му доход за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по негов избор. В случаите, когато осигурителният доход на лицето до 1 януари 1997 г. е за период, по-малък от три години, индивидуалният коефициент се изчислява от този доход.
  (9) Индивидуалният коефициент по ал. 8, изречение първо се изчислява, като сборът на месечните съотношения между осигурителния доход на лицето за месеца и средния осигурителен доход за страната за същия месец се раздели на сбора от съотношенията между броя на работните дни, за които се отнася осигурителният доход на лицето за съответния месец, и броя на работните дни през месеца – за всички месеци след 31 декември 1996 г., участващи при изчисляване на индивидуалния коефициент. Отработените часове от лицето се изчисляват пропорционално на законоустановеното работно време.
  (10) Осигурителният доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент на лице, родено след 31 декември 1959 г., се намалява, както следва:
  1. при изчисляването на индивидуалния коефициент по ал. 4 осигурителният доход за месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, се намалява с дохода, определен въз основа на коефициент, представляващ среднопретеглено съотношение за тези месеци между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет;
  2. при изчисляването на индивидуалния коефициент по ал. 8, изречение първо осигурителният доход за всеки месец, през който лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, се намалява с дохода, определен въз основа на съотношението за съответния месец между размера на осигурителната вноска за универсалния пенсионен фонд и размера на вноската за фонд „Пенсии“ за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.
  (11) Осигурителният доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент на лице, родено след 31 декември 1959 г., не се намалява, когато към датата на постановяване на разпореждането за отпускане на пенсията лицето е с променено осигуряване по чл. 4б. Когато към датата на постановяване на разпореждането за отпускане на пенсията лицето е възобновило осигуряването си в универсален пенсионен фонд по реда на чл. 124а, осигурителният доход не се намалява за месеците, през които лицето не е било осигурено в универсален пенсионен фонд и натрупаните средства от индивидуалната му партида са били прехвърлени в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система. Осигурителният доход на лицето не се намалява след прехвърлянето на средствата му по чл. 129, ал. 15 във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.
  (12) Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
  (13) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 не може да бъде по-малък от 85 на сто от минималния размер по ал. 12.
  (14) Размерът на пенсията по чл. 68а се намалява с 0,4 на сто за всеки недостигащ на лицето месец до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1.
  (15) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68а, 69, 69а, 69б и 69в не може да бъде по-малък от минималния размер по ал. 12.
  (16) При определяне на пенсия по международен договор, по който Република България е страна, се взема предвид осигурителният доход за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство.
  (17) Лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 1 януари 1997 г. в 12-месечен срок от влизане в сила на разпореждането за отпускане на пенсията.“
  18. В чл. 75, ал. 4, т. 1, 2 и 3 думите „чл. 70, ал. 9“ се заменят с „чл. 70, ал. 12“.
  19. В чл. 76 думите „чл. 70, ал. 2“ се заменят с „чл. 70, ал. 3“.
  20. Член 77 се изменя така:
  „Индивидуален коефициент
  Чл. 77. За определяне размера на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, отпуснати с начална дата преди 1 януари 2019 г., индивидуалният коефициент се изчислява по реда на чл. 70, ал. 4 – 7, ал. 10, т. 1 и ал. 11, а за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г. – по реда на чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и ал. 11.“
  21. В чл. 79:
  а) в ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната по чл. 70, ал. 3 се умножи по индивидуалния коефициент, изчислен по реда на чл. 70, ал. 4 – 7, ал. 10, т. 1 и ал. 11 – за пенсиите, отпуснати с начална дата до 1 януари 2019 г., а за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г. – по реда на чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и ал. 11, и по следните коефициенти:“;
  б) в ал. 2 думите „процент, определен съгласно чл. 70, ал. 1“ се заменят с „процента на нарастване по чл. 70, ал. 1, изречение трето на процента за всяка година осигурителен стаж по чл. 70, ал. 1“;
  в) в ал. 3, т. 1, 2 и 3 думите „чл. 70, ал. 9“ се заменят с „чл. 70, ал. 12“.
  22. В чл. 81, ал. 2 думите „чл. 70, ал. 9“ се заменят с „чл. 70, ал. 12“.
  23. В чл. 89а, ал. 1, изречение второ думата „6-месечния“ се заменя с „двумесечния“.
  24. В чл. 94:
  а) в ал. 1, изречение второ след думата „пенсиите“ се добавя „и добавките към тях“;
  б) в ал. 3 след думите „Пенсия за инвалидност“ се добавя „и добавка за чужда помощ“;
  в) създава се ал. 4:
  „(4) Наследствена пенсия или добавка по чл. 84 се отпуска от датата, следваща датата на прекратяване на пенсията на наследодателя, когато заявлението е подадено в двумесечен срок от датата на смъртта на наследодателя.“
  25. В чл. 95, ал. 1:
  а) точка 2 се отменя;
  б) в т. 4 накрая се добавя „и е по-неблагоприятната по размер“.
  26. В чл. 96, ал. 1 се създава т. 5:
  „5. когато пенсионерът не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан.“
  27. В чл. 97, ал. 3 думите „Спряната на основание чл. 95, ал. 1, т. 2 пенсия се възобновява от датата на спирането й“ се заменят с „Прекратената на основание чл. 96, ал. 1, т. 5 пенсия се възстановява от датата на прекратяването й“.
  28. В чл. 98, ал. 2, в изречение първо думата „неправилно“ се заменя с „неоснователно“, а в изречение второ накрая се добавя „или по реда на чл. 110, ал. 5, т. 1“.
  29. В чл. 99, ал. 1, т. 1, буква „а“ думите „чл. 70, ал. 14“ се заменят с „чл. 70, ал. 17“.
  30. В чл. 102:
  а) в ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „след което полученият размер се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията“;
  б) в ал. 6 думите „чл. 70, ал. 13“ се заменят с „чл. 70, ал. 14“.
  31. В чл. 110, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „физическите лица или на юридическите лица“ се заменят с „физическите лица, на юридическите лица и/или на осигурителите“.
  32. В чл. 114:
  а) в ал. 2, т. 1 думите „чл. 42, ал. 2“ се заличават;
  б) в ал. 5, изречение първо думите „освен в случаите, когато могат да бъдат прихванати“ се заменят с „или чрез прихващане“.
  33. В чл. 115, ал. 1, изречение второ думите „прекъсването на давността“ се заменят със „спирането или прекъсването на давността, освен в случаите, когато задължението е разсрочено или изпълнението е спряно по искане на длъжника“.
  34. В чл. 343в, ал. 1, т. 1 накрая думите „и/или“ се заменят с „или“.
  35. В § 53 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 61 от 2015 г.):
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември на годината, в която процентът по чл. 70, ал. 1, изречение първо достигне 1,5, се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка календарна година, следваща годината на отпускането на пенсията, със съответния процент по чл. 70, ал. 1, изречение четвърто. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка календарна година, като коефициентът по чл. 79, ал. 1, т. 1 – 3 се увеличава с процента по чл. 70, ал. 1, изречение трето. Преизчисленият размер се определя, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията.“;
  б) създава се ал. 3:
  „(3) Когато преизчисленият по реда на ал. 2 размер на пенсията е по-нисък от размера й преди преизчисляването, увеличен с процента по чл. 70, ал. 1, изречение трето, пенсията се определя в по-високия размер.“

  § 4. Определянето на правото, на размера и на срока на паричните обезщетения за безработица на лицата, чието осигуряване е прекратено преди 1 януари 2018 г., се извършва по досегашния ред.

  § 5. При изменение, преизчисляване, възобновяване или възстановяване на пенсиите, отпуснати с начална дата до 1 януари 2019 г., индивидуалният коефициент се изчислява или определя съгласно действащите до 1 януари 2019 г. разпоредби.

  § 6. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

  § 7. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.
  Законът е приет от 44-то Народно събрание на 29 ноември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
   
  Приложение № 1  към чл. 9, т. 1

  Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2018 г.
  (с налагане на административно увеличение от 3,9 % и минимална работна заплата за 2018 г. 510,00 лв.)
   
  По-
  ре-
  ден но-
  мер
  Иконо-
  мически дейно-
  сти
  (ном. А31)
  Ико-
  номи-
  чески дей-
  ности
  (код
  по НКИД)
  Наименование на икономическа дейност
  Ръко-
  води-
  тели
  Спе-
  циа-
  листи
  Техни-
  ци и при-
  лож-
  ни спе-
  циа-
  листи
  По-
  мощен адми-
  нистра-
  тивен персо-
  нал
  Персо-
  нал, зает с услуга за населе-
  нието, търго-
  вията и охра-
  ната
  Квали-
  фицирани работ-
  ници в селското, горското, ловното и рибното стопан-
  ство
  Квали-
  фици-
  рани работ-
  ници и сродни на тях занаят-
  чии
  Ма-
  шин-
  ни опера-
  тори и мон-
  таж-
  ници
  Профе-
  сии, неизиск-
  ващи спе-
  циална квали-
  фикация
   
   
   
   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  А
  01, 03 без 1.49
  Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство
  1034
  779
  707
  655
  510
  539
  618
  688
  510
  2
  А
  02
  Горско стопанство
  935
  644
  551
  510
  510
  510
  540
  520
  510
  3
  А
  1.49
  Отглеждане на други животни (пчеларство)
  755
  709
  673
  592
  510
  510
  557
  510
  510
  4
  В
  05
  Добив на въглища
  901
  738
  699
  510
  510
  510
  699
  635
  510
  5
  В
  06
  Добив на нефт и природен газ
  865
  694
  675
  510
  510
  510
  623
  574
  510
  6
  В
  07
  Добив на метални руди
  926
  770
  682
  510
  510
  510
  674
  582
  510
  7
  В
  08.11
  Добив на строителни материали
  705
  555
  510
  520
  520
  510
  603
  555
  520
  8
  В
  08.11
  Добив на декоративни скални материали
  677
  534
  510
  510
  510
  510
  580
  534
  510
  9
  В
  08.11
  Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
  709
  558
  510
  510
  510
  510
  607
  558
  510
  10
  В
  08.12
  Добив на трошен камък, чакъл и пясък
  890
  740
  639
  510
  510
  510
  587
  587
  510
  11
  В
  08.12
  Добив на глина и каолин
  916
  761
  657
  510
  510
  510
  604
  604
  510
  12
  В
  08.9 и 09
  Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива
  712
  561
  510
  510
  510
  510
  610
  561
  510
  13
  C
  10.1 без 10.12, 10.2
  Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
  1486
  982
  784
  594
  510
  510
  636
  531
  510
  14
  C
  10.12
  Производство и преработка на месо от домашни птици
  1226
  1018
  883
  623
  510
  510
  510
  644
  510
  15
  C
  10.3
  Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
  904
  727
  613
  510
  510
  510
  561
  562
  510
  16
  C
  10.4
  Производство на растителни и животински масла и мазнини
  982
  883
  644
  530
  510
  510
  510
  510
  510
  17
  C
  10.5
  Производство на мляко и млечни продукти
  1057
  697
  562
  571
  510
  510
  510
  510
  510
  18
  C
  10.6
  Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
  1247
  1039
  987
  603
  510
  510
  675
  831
  510
  19
  C
  10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82
  Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти
  831
  587
  582
  510
  510
  510
  510
  530
  510
  20
  C
  10.81 и 10.82
  Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
  1143
  940
  873
  623
  510
  510
  613
  644
  510
  21
  C
  10.9
  Производство на готови храни за животни
  1122
  987
  894
  655
  510
  510
  675
  675
  510
  22
  C
  11 без 11.05, 11.06 и 11.07
  Производство на напитки
  869
  675
  580
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  23
  C
  11.05 и 11.06
  Производство на пиво и малц
  821
  696
  639
  510
  510
  510
  530
  510
  510
  24
  C
  11.07
  Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
  935
  790
  717
  510
  510
  510
  510
  511
  510
  25
  C
  12
  Производство на тютюневи изделия
  1034
  1008
  705
  556
  510
  510
  510
  556
  510
  26
  C
  13
  Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
  987
  673
  644
  517
  510
  510
  510
  510
  510
  27
  C
  14 без 14.3
  Производство на облекло
  925
  675
  623
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  28
  C
  14.3
  Производство на други трикотажни изделия
  997
  717
  675
  571
  510
  510
  510
  510
  510
  29
  C
  15
  Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
  906
  615
  598
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  30
  C
  16
  Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
  603
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  31
  C
  17
  Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
  852
  634
  571
  510
  510
  510
  530
  510
  510
  32
  C, J
  18, 58 и 59
  Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  33
  C
  19
  Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
  1763
  1310
  1034
  756
  882
  510
  958
  967
  556
  34
  C
  20
  Производство на химични продукти
  870
  680
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  35
  C
  21
  Производство на лекарствени вещества и продукти
  870
  680
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  36
  C
  22
  Производство на изделия от каучук и пластмаси
  614
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  37
  C
  23
  Производство на изделия от други неметални минерални суровини
  827
  670
  625
  510
  510
  510
  604
  604
  510
  38
  C
  24 без 24.5
  Производство на основни метали
  810
  561
  520
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  39
  C
  24.5
  Леене на метали
  769
  561
  540
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  40
  C
  25 без 25.4
  Производство на метални изделия, без машини и оборудване
  769
  520
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  41
  C
  26
  Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
  790
  686
  603
  510
  510
  510
  582
  561
  510
  42
  C
  27
  Производство на електрически съоръжения
  790
  686
  603
  510
  510
  510
  582
  561
  510
  43
  C
  28 без 28.11; 25.4
  Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси
  862
  592
  530
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  44
  C
  28.11
  Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
  987
  623
  623
  510
  510
  510
  540
  530
  510
  45
  C
  29, 30
  Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили
  1018
  675
  592
  510
  510
  510
  603
  510
  510
  46
  C
  31
  Производство на мебели
  623
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  47
  C
  32 без 32.5, 33
  Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
  705
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  48
  C
  32.5
  Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)
  929
  697
  510
  510
  510
  510
  510
  523
  510
  49
  D
  35.1
  Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия
  987
  779
  738
  510
  510
  510
  644
  613
  510
  50
  D
  35.2; 49.5
  Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт
  1461
  1008
  958
  581
  510
  510
  700
  772
  510
  51
  D
  35.3
  Производство и разпределение на топлинна енергия
  873
  670
  639
  510
  510
  510
  510
  561
  510
  52
  Е
  36, 37
  Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
  810
  727
  655
  510
  510
  510
  551
  510
  510
  53
  E
  38 без 38.12 и 38.22; 39
  Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
  832
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  54
  E
  38.12 и 38.22
  Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
  1013
  842
  758
  623
  597
  510
  665
  623
  608
  55
  F
  41, 42 без 42.11 и 42.22, 43
  Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности
  790
  644
  623
  510
  510
  510
  603
  603
  510
  56
  F
  42.11
  Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
  878
  696
  634
  510
  510
  510
  634
  634
  510
  57
  F
  42.22
  Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
  696
  566
  535
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  58
  G
  45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74
  Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
  1299
  1070
  945
  665
  566
  510
  623
  613
  510
  59
  G
  46.46, 47.73, 47.74
  Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
  923
  585
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  60
  I
  55, 56, 79
  Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
  966
  831
  649
  525
  510
  510
  571
  582
  510
  61
  H
  49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт
  Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт
  927
  822
  675
  510
  510
  510
  510
  562
  510
  62
  H
  49.3, 49.4
  Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване
  845
  650
  577
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  63
  H
  50
  Воден транспорт
  1011
  924
  789
  510
  510
  510
  511
  568
  510
  64
  H
  51
  Въздушен транспорт
  1201
  1103
  900
  560
  572
  510
  583
  648
  510
  65
  H
   52, без железопътен транспорт
  Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)
  1038
  973
  760
  510
  510
  510
  536
  510
  510
  66
  H
  53
  Пощенски и куриерски дейности
  520
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  67
  J
  60, 61
  Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения
  933
  817
  700
  536
  536
  510
  585
  585
  510
  68
  K
  64, 65, 66
  ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
  1589
  1008
  756
  556
  510
  510
  510
  581
  510
  69
  J, L, M, N
  62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82
  Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
  1008
  656
  528
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  70
  N
  80
  Дейности по охрана и разследване
  848
  592
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  71
  M
  72
  Научноизследователска и развойна дейност
  673
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  72
  O
  84
  ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  73
  P
  85
  ОБРАЗОВАНИЕ
  686
  577
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  74
  Q
  86 без 86.1, 75
  ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност
  1045
  668
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  75
  Q
  86,1
  Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)
  1336
  987
  650
  523
  510
  510
  510
  510
  510
  76
  Q
  87, 88
  Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  77
  R
  90, 91, 92, 93
  КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове –  без професионален спортист във футболен клуб)
  659
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  78
  S, T
  95, 96, 97
  Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  79
  S, U
  94 без 94.91, 99
  Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби
  896
  630
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  80
  R
  93.12
  Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)
   
   
  590
   
   
   
   
   
   
  81
   
   
  Централен кооперативен съюз
  665
  582
  520
  510
  510
  510
  510
  510
  510
  82
  Q
  86 без 86.1
  ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
  697
  534
  510
   
   
   
   
   
   
  83
  Q
  86.1
  Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)
  1103
   
   
   
   
   
   
   
   
  84
  Q
  86.1
  Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
  766
  709
  697
   
   
   
   
   
   
  85
  S
  94.91
  Дейност на религиозни организации
   
  510
   
   
   
   
   
   
   
   
  Забележки:
  1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
  2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
  3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
  Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
  4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.
  5. Ред 80 се отнася само за професионалните футболисти, като минималният осигурителен доход за професионалните футболисти от група А и група Б се определя според квалификационна група 3 – техници и приложни специалисти.
   
  Приложение № 2  към чл. 15

  Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ 2018 г.

  Код
  КИД  2008
  Наименование на икономическа дейност КИД2008
  Осигу-
  рителна вноска (%)
  02
  Горско стопанство
  1,1
  05
  Добив на въглища
  1,1
  07
  Добив на метални руди
  1,1
  08
  Добив на неметални материали и суровини
  1,1
  09
  Спомагателни дейности в добива
  1,1
  13
  Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
  1,1
  16
  Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
  1,1
  20
  Производство на химични продукти
  1,1
  23
  Производство на изделия от други неметални минерални суровини
  1,1
  24
  Производство на основни метали
  1,1
  25
  Производство на метални изделия, без машини и оборудване
  1,1
  33
  Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
  1,1
  38
  Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
  1,1
  41
  Строителство на сгради
  1,1
  42
  Строителство на съоръжения
  1,1
  43
  Специализирани строителни дейности
  1,1
  49
  Сухопътен транспорт
  1,1
  50
  Воден транспорт
  1,1
  01
  Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
  0,9
  12
  Производство на тютюневи изделия
  0,9
  17
  Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
  0,9
  22
  Производство на изделия от каучук и пластмаси
  0,9
  28
  Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
  0,9
  30
  Производство на превозни средства, без автомобили
  0,9
  31
  Производство на мебели
  0,9
  35
  Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
  0,9
  52
  Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
  0,9
  53
  Пощенски и куриерски дейности
  0,9
  68
  Операции с недвижими имоти
  0,9
  77
  Даване под наем и оперативен лизинг
  0,9
  81
  Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
  0,9
  10
  Производство на хранителни продукти
  0,7
  11
  Производство на напитки
  0,7
  19
  Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
  0,7
  27
  Производство на електрически съоръжения
  0,7
  32
  Производство, некласифицирано другаде
  0,7
  36
  Събиране, пречистване и доставяне на води
  0,7
  37
  Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
  0,7
  39
  Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
  0,7
  46
  Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
  0,7
  60
  Радио- и телевизионна дейност
  0,7
  61
  Далекосъобщения
  0,7
  63
  Информационни услуги
  0,7
  78
  Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
  0,7
  80
  Дейности по охрана и разследване
  0,7
  84
  Държавно управление
  0,7
  88
  Социална работа без настаняване
  0,7
  90
  Артистична и творческа дейност
  0,7
  92
  Организиране на хазартни игри
  0,7
  93
  Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
  0,7
  03
  Рибно стопанство
  0,5
  18
  Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
  0,5
  21
  Производство на лекарствени вещества и продукти
  0,5
  29
  Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
  0,5
  45
  Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
  0,5
  47
  Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
  0,5
  70
  Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
  0,5
  71
  Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
  0,5
  72
  Научноизследователска и развойна дейност
  0,5
  85
  Образование
  0,5
  86
  Хуманно здравеопазване
  0,5
  87
  Медико-социални грижи с настаняване
  0,5
  91
  Други дейности в областта на културата
  0,5
  06
  Добив на нефт и природен газ
  0,4
  14
  Производство на облекло
  0,4
  15
  Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
  0,4
  26
  Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
  0,4
  51
  Въздушен транспорт
  0,4
  55
  Хотелиерство
  0,4
  56
  Ресторантьорство
  0,4
  58
  Издателска дейност
  0,4
  59
  Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
  0,4
  62
  Дейности в областта на информационните технологии
  0,4
  64
  Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
  0,4
  65
  Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване
  0,4
  66
  Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането
  0,4
  69
  Юридически и счетоводни дейности
  0,4
  73
  Рекламна дейност и проучване на пазари
  0,4
  74
  Други професионални дейности
  0,4
  75
  Ветеринарномедицинска дейност
  0,4
  79
  Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
  0,4
  82
  Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
  0,4
  94
  Дейности на организации с нестопанска цел
  0,4
  95
  Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
  0,4
  96
  Други персонални услуги
  0,4
  97
  Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
  0,4
  98
  Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление
  0,4
  99
  Дейности на екстериториални организации и служби
  0,4

   
  Приложение № 3  към чл. 16, ал. 4

  Бюджет на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
  (в хил. лв.)

   
  Показатели
  Бюджет 2018 г. 
  І. ПРИХОДИ
  6 500,0
  Приходи от вноски
  0,0
  Приходи от лихви и инвестиции в ДЦК
  6 500,0
  Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви
  0,0
  ІІ. РАЗХОДИ
  1 803,5
  Обезщетения и помощи за домакинствата
  1 548,0
  Разходи за гарантирани вземания на работници и служители
  1 548,0
  Разходи за дейността
  97,5
  Разходи за дейността, извършени по чл. 13 ЗГВРСНР
  97,5
  Разходи за заплати и възнаграждения на персонала
  31,2
  Други възнаграждения и плащания на персонала
  47,7
  Осигурителни вноски от работодатели
  13,6
  Издръжка
  65,5
  III. ТРАНСФЕРИ
  0,0
  ІV. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК
  4 696,5
  V. ФИНАНСИРАНЕ
  -4 696,5
  Покупка на ДЦК на първичния пазар (-)
  -53 000,0
  Получени погашения по ДЦК на първ.пазар (+)
  50 077,5
  Наличност по сметка от предходна година
  7 561,7
  Остатък по срочни депозити в БНБ в началото на годината (+)
  0,0
  Наличност по срочни депозити към края на годината (-)
  0,0
  Остатък към края на периода (-)
  -9 335,7

   
  Приложение № 4 към чл. 17

  Бюджет на Учителския пенсионен фонд
  (в хил. лв.)

  П О К А З А Т Е Л И
  Б Ю Д Ж Е Т
  2018 г.
  Показатели
  Бюджет 2018 г. 
  I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
  69 091,5
   Данъчни приходи
  57 388,9
   Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване
  57 388,9
   Неданъчни приходи
  11 702,6
   Приходи и доходи от собственост
  11 692,1
  Приходи от лихви и отстъпки от ДЦК и общински ценни книжа
  11 692,1
  Глоби, санкции и наказателни лихви
  10,0
  Други приходи
  0,5
  II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО
  39 350,0
  Текущи разходи
  39 350,0
  Издръжка
  50,0
  Други финансови услуги
  50,0
  Пенсии
  39 300,0
  Пенсии от УчПФ
  13 609,0
  Добавки от УчПФ
  25 691,0
  III. ТРАНСФЕРИ
  0,0
  IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)
  29 741,5
  V. ФИНАНСИРАНЕ
  -29 741,5
  Суми по разчети за поети осигурителни вноски
  0,0
  Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни предприятия – нето (+/-)
  -26 032,3
  Покупка на държавни ценни книжа
  -84 000,0
   Получени погашения по държавни ценни книжа 
  57 967,7
  Депозити и средства по сметки –  нето (+/-)
  -3 709,2
  Наличност по сметка в началото на периода (+)
  7 207,3
  Наличност по депозити в началото на периода (+)
  5 000,0
  Остатък в БНБ към края на периода (-)
  -10 916,5
  Наличност по депозити в края на периода (-)
  -5 000,0

   
  Приложение № 5  към чл. 18

  КОНСОЛИДИРАН БЮДЖЕТ
  на администрираните от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2018 г.
   
  Показатели
  Сума
  (хил. лв.)
   І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
   11 142 935,7
  1.    Приходи
     6 647 845,3
  1.1. Осигурителни приходи
     6 575 015,2
  1.1.1. Осигурителни вноски
      6 575 015,2
  1.2. Неданъчни приходи
      73 895,1
  1.3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
  -1 065,0
  2. Получени трансфери от централния/държавния бюджет
  4 495 090,4
   IІ. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ  – ВСИЧКО
   11 108 497,7
  1.   Разходи 
   11 101 097,7
  1.1. Пенсии
      9 495 166,4
  1.2. Социални помощи и обезщетения
      1 491 548,0
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
        114 249,2
  1.3.1. Разходи за персонал 
          62 781,3
  1.3.2. Издръжка
          44 703,0
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции
                550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 
                127,4
  1.3.5. Капиталови разходи
   6 087,5
  1.4.   Отбрана и сигурност
                134,1
  2. Предоставени трансфери
      7 400,0
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
         34 438,0
  ФИНАНСИРАНЕ
  -34 438,0
   Покупка-продажба на държавни (общински) ценни книжа – нето (+/-)
  -28 954,8
   Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
  -5 483,2
   Наличности в началото на периода (+)
  19 769,0
      Наличности в края на периода (-)
  -25 252,2
   Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)
  0,0


  източник: dv.parliament.bg


  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x