Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Регламент (ЕО) 561/2006 на ЕП и на съвета от 15.03.2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт

  Красимира Гергева Отговор, предоставен от
  Красимира Гергева
  Екперт
  за изменение на Регламенти (ЕИО) 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) 3820/85 на Съвета


  Настоящият регламент се прилага към автомобилен превоз:
  а) на стоки, когато максимално допустимата маса на превозното средство,включително всяко ремарке или полуремарке, надхвърля 3,5 тона, или
  б) на пътници с превозни средства, които са конструирани или трайно адаптирани за превоз на повече от девет лица, включително водача, и са предназначени за тази цел.
  в) изцяло в Общността; или
  г) между Общността, Швейцария и страните, които са договарящи се страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

  Основни понятия
  - почивка по време на работа - означава всеки период от време, през който водачът не може да кормува или да извършва друга работа и който се използва изключително за възстановяване.
  - друга работа - означава всички дейности, които са определени като работно време(управление на превозното средство, товарене и разтоварване, помагане на пътниците да се качат в превозното средство, почистване и техническа поддържка, друга работа), с изключение на «управление», включително всяка работа за същия или друг работодател в транспортния сектор или извън него;
  почивка - “ означава всеки непрекъснат период, през който водачът може свободно да разполага със своето време.
  дневна почивка - “ означава дневен период от време, през което водачът може свободно да разполага със своето време и който включва „нормална дневна почивка“ и
  нормална дневна почивка“ - означава всеки период на почивка с продължителност от поне 11 часа. Aлтернативно тази редовна дневна почивка може да бъде взета на два пъти, като първият период трябва да бъде непрекъснат период с продължителност от поне 3 часа, а вторият - непрекъснат период с продължителност от поне девет часа;
  - намалена дневна почивка“ - означава всеки период с продължителност от поне девет часа, но по-къс от 11 часа;
  нормална седмична почивка - “ означава всеки период с продължителност от поне 45 часа. Водачът трябва да започне седмичната си почивка най-късно 144 часа (6 X 24 часа) след приключването на предходната отговаряща на изискванията седмична почивка.
   
  През всеки две последователни „фиксирани седмици - (понеделник - неделя) водачът трябва да ползва (или да започне):
  ➤  две нормални седмични почивки (минимум 45 часа), или
  ➤ нормална седмична почивка (минимум 45 часа) и намалена седмична почивка (минимум 24 часа).

  - намалена седмична почивка -  означава всеки период, който е по-къс от 45 часа, който може  да бъде съкратен до минимум 24 последователни часа.
  - време на управление - “ означава продължителността на записаната дейност на управление записано с тахограф.
  дневно време на управление“ - означава общата продължителност на времето на управление между края на една дневна почивка и началото на следващата дневна почивка или между дневна почивка и седмична почивка.
  - седмично време на управление“ - означава общата продължителност на времето на управление през седмицата;
  - екипно управление - означава положението, при което през всеки период между две последователни дневни почивки или между дневна почивка и седмична почивка има поне двама водачи в превозното средство за извършване на управлението. През първия час на екипното управление присъствието на друг водач или водачи е незадължително, но за останалата част от периода е задължително.

  Минималната възраст за водачите е 18 години.

  Дневното време за управление не следва да надхвърля 9 часа. Независимо от това дневното работно време може да бъде удължено до 10 часа  не повече от 2 пъти седмично.

  Седмичното управление не трябва да надвишава 56 ч., а общото управление през всеки две последователни седмици не трябва да надвишава 90 часа.
             
  След период на управление от четири часа и половина водачът ползва непрекъсната почивка по време на работа от поне 45 минути, освен ако не ползва почивка. Тази почивка по време на работа може да бъде заменена с почивка по време на работа от поне 15 минути, последвана от почивка по време на работа от поне 30 минути, като двете почивки са разпределени през периода по такъв начин, че разпоредбите на първи параграф да бъдат спазени.             
             
  За всеки период от 24 часа след края на предходната дневна почивка или седмична почивка водачът трябва да е ползвал следващата дневна почивка.

  Ако частта от дневната почивка, която попада в този 24-часов период, е поне девет часа, но е по-къса от 11 часа, въпросната дневна почивка се разглежда като намалена дневна почивка.
             
  Дневната почивка може да бъде удължена до нормална седмична почивка или намалена седмична почивка.
             
  Водачът може да има най-много три намалени дневни почивки между всеки две седмични почивки.
             
  Седмична почивка, която попада в две седмици, може да бъде отчетена през всяка една от седмиците, но не и в двете.
             
  Основните изисквания към превозвачите:
  • Да организират работата на водачите по такъв начин, че да се спазват Регламент 3821/85 и глава II от Регламент 561/2006.
  • Да инструктира водачите и да проверява редовно спазването на Регламент 3821/85 и глава II от Регламент 561/2006.
  • Превозвачите отговарят за  нарушения, извършени от водачи на предприятието, дори ако нарушението е било извършено на територията на друга държава-членка или трета страна.
  • Транспортно предприятие, което използва превозни средства, които са снабдени със записващо оборудване осигурява записването на всички данни от оборудването на превозното средство и от картата на водача на предвидените от държавата-членка интервали и по-честото записване на съответните данни, с цел осигуряване на записването на всички данни относно дейностите, извършени от или за това предприятие и осигурява съхранението на всички записани данни от оборудването на превозното средство и от картата на водача в продължение на най-малко 12 месеца след записването им и при поискване от страна на инспектор, осигурява достъп до тези данни пряко или дистанционно от помещенията на предприятието. Данните за работата на всеки водач се записва в продължение на 28 дневен период и електронно записване за 365 дневен период, което улеснява проверките от контролните органи.

  От водачите се изисква да спазват разпоредбите на регламент 561/2006.

  Документи
             
  Удостоверение за дейности - Удостоверението по Регламет 561/2006 е валидно само в електронен вариант. Ръкописно се попълва само подписите на водача и компетентното лице! 

  Формулярът за удостоверение не се изисква за дейности, които могат да бъдат записани с тахограф. При пътните проверки първоизточниците на информация са тахографските записи, като липсата им може да бъде обоснована с удостоверение единствено, ако поради обективни причини съставянето им, включително чрез ръчно въвеждане на данните, не е било възможно.

  Удостоверението обхваща някои дейности през периода, посочен в член 15, параграф 7, буква а) от Регламент (ЕИО) № 3821/85, т.е. през текущия ден + предишните 28 дни. Удостоверението може да бъде използвано, в случай че водачът е:
  • бил отпуск по болест;
  • бил в отпуск, който е част от годишния отпуск съгласно законодателството на държавата- членка, в която е установено предприятието;
  • бил в отпуск или почивка;
  • управлявал друго превозно средство, попадащо извън обхвата на Регламент (EО) № 561/2006 или Споразумението AETR;
  • извършвал друга работа, а не управление на превозно средство;
  • бил на разположение и когато не е било възможно записването на тези дейности със записващото устрройство.

  Пример:

  Колко време на ден максимално мога да управлявам така че да не съм в нарушение?

  Отговор: Съгласно Регламент 561/2006г.  максималното дневно управление може да бъде 9 часа, като до 2 пъти в седмицата може да се удължи до 10 часа на ден.

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x