Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредба 3 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работa

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 73 от 04 септември 2018 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
  (обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм., бр. 71 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2007 г., бр. 2 от 2012 г. и бр. 46 от 2015 г.)
   
  § 1. В § 1а от преходните и заключителните разпоредби се създава т. 8:
   
  „8. Директива (ЕС) 2017/164 на Комисията от 31 януари 2017 г. за установяване на четвърти списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО и 2009/161/ЕС на Комисията (OB L 27, 1.02.2017 г.).“
   
  § 2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 се правят следните изменения и допълнения:
   
  1. Ред № 1 се изменя така:
   
  1.
  Азотен
  диоксид•
  10102-44-0
  0,96
   
  0,5
  1,91
  1
  -

  2. Ред № 3 се изменя така:

   
  3.
  Азотен
  моноксид•
  10102-43-9
  2,5
   
  2
  -
  -
  -

  3. Ред № 6 се изменя така:

   
  6.
  Акрилова киселина; 2-про-
  пенова киселина•
  79-10-7
  29
   
  10
  59(4)
  20(4)
  -

  4. Ред № 7 се изменя така:
  7.
  Акролеин; акрилал-
  дехид; проп-2-енал•
  107-02-8
  0,05
   
  0,02
  0,12
  0,05
  -

  5. Създава се ред № 17а:

   
  17а.
  Амитрол•
  61-82-5
  0,2
   
  -
  -
  -
  -

  6. Ред № 65 се изменя така:

   
  65.
  Бисфенол А •; 4,4,- изопропилиден-
  дифенол
  80-05-7
  2(6)
  -
  -
  -
  -
  -

  7. Създава се ред № 77а:

   
  77а.
  Бут-2-ин-1,4-диол•
  110-65-6
  0,5
   
   
  -
  -
  -
  -

  8. Ред № 92 се изменя така:

   
  92.
  Въглероден моноксид•
  630-08-0
  23
   
  20
  117
  100
  -

  9. Създава се ред № 102а:

   
  102а.
  Глице-
  рол тринит-
  рат•
  55-63-0
  0,095
   
   
  0,01
  0,19
  0,02
  Ко-
  жа


  10. Създава се ред № 105а:

   
  105а.
  Диацетил;
  бутанедион•
  431-03-8
  0,07
   
  0,02
  0,36
  0,1
  -


  11. Ред № 145 се изменя така:

   
  145.
  Дифенилетер•
  101-84-8
  7
   
  1
  14
  2
  -

  12. Ред № 153 се изменя така:

   
  153.
  1,4-Дихлоро-бензен•;
  p-дихлоро-
  бензен
  106-46-7
  12
   
  2
  60
  10
  Ко­-
  жа
   

  13. Ред № 158 се изменя така:

   
  158.
  Винилиденхлорид; 1,1-дихлоретилен•
  75-35-4
  8
   
  2
  20
  5
  -


  14. Ред № 178 се изменя така:

   
  178.
  Етилацетат•
  141-78-6
  734
   
  200
  1468
  400
  -

  15. Ред № 192 се изменя така:

   
  192.
  Тетраети-
  лортосиликат•
  78-10-4
  44
   
  5
  -
  -
  -


  16. Създава се ред № 192а:

   
  192а.
  2-етилхексан-
  1-ол•
  104-76-7
  5,4
   
  1
  -
  -
  -

  17. Ред № 223 се изменя така:

   
  223.
  Калиев цианид
  (като цианид)•
  151-50-8
  1
   
  -
  5
  -
  Кожа

  18. Ред № 225 се изменя така:

   
  225.
  Калциев оксид•
  1305-78-8
  1(5)
   
  -
  4(5)
   
  -
  -

  19. Ред № 227 се изменя така:

   
  227.
  Калциев
  дихидроксид•
  1305-62-0
  1(5)
   
  -
  4(5)
  -
  -

  20. Ред № 254 се изменя така:

   
  254.
  Литиев хидрид•
  7580-67-8
  -
   
  -
  0,02(6)
  -
  -

  21. Ред № 259 се изменя така:

   
  259.
  Манган и неорганични съединения на мангана (като манган)•
  -
  0,2(6)
  0,05(5)
   
  -
  -
  -
  -

  22. Ред № 278 се изменя така:

   
  278.
  Метилен хлорид; дихлорметан•
  75-09-2
  353
   
  100
  706
  200
  Ко-жа

  23. Създава се ред № 291а:

   
  291а.
  Метил-
  формат•
  107-31-3
  125
   
  50
  250
  100
  Ко-жа

  24. Ред № 311 се изменя така:

   
  311.
  Натриев цианид
  (като цианид)•
  143-33-9
  1
   
  -
  5
  -
  Кожа

  25. Ред № 326 се изменя така:

   
  326.
  Нитро-
  етан•
  79-24-3
  62
   
  20
  312
  100
  Кожа

  26. Ред № 348 се изменя така:

   
  348.
  Оцетна киселина•
  64-19-7
  25
   
  10
  50
  20
  -

  27. Ред № 361 се изменя така:

   
  361.
  Тетрахло-
  ретилен•
  127-18-4
  138
   
  20
  275
  40
  Кожа

  28. Ред № 407 се изменя така:

   
  407.
  Серен диоксид•
  7446-09-5
  1,3
   
  0,5
  2,7
  1
  -

  29. Създава се ред № 436а:

   
  436а.
  Терфенил,
  хидрогениран•
  61788-32-7
  19
   
  2
  48
  5
  -

  30. Ред № 446 се изменя така:

   
  446.
  Въглероден тетрахлорид; тетрахлорметан•
  56-23-5
  6,4
   
  1
  32
  5
  Кожа

  31. Ред № 536 се изменя така:

   
  536.
  Циановодород
  (като цианид)•
  74-90-8
  1
   
  0,9
  5
  4,5
  Ко-
  жа

  32. Добавят се нови забележки:
  (4) Краткосрочна гранична стойност на експозиция по отношение на референтен период от 1 минута.
  (5) Респирабилна фракция.
  (6) Инхалабилна фракция.“

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

  § 4. За мините с подземен добив и прокарването на подземни тунели граничните стойности за азотен моноксид (ред № 3, CAS № 10102-43-9), азотен диоксид (ред № 1, CAS № 10102-44-0) и въглероден моноксид (ред № 92, CAS № 630-08-0) от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 влизат в сила от 21 август 2023 г.

  § 5. През преходния период до 21 август 2023 г. за мините с подземен добив и прокарването на подземни тунели продължават да се прилагат граничните стойности за азотен моноксид (ред № 3, CAS № 10102-43-9), азотен диоксид (ред № 1, CAS № 10102-44-0) и въглероден моноксид (ред № 92, CAS № 630-08-0), които са в сила преди обнародването на тази наредба в „Държавен вестник“.

  Министър на труда и социалната политика: Бисер Петков
  Министър на здравеопазването:  Кирил Ананиев

  източник: dv.parliament.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Условия на работа  16Дек2022

  Промени в ЗЗБУТ

  от PortalTRZnormativi.bg 16 Дек 2022
  x