Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Промени в Наредба 3 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работa

PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
PortalTRZnormativi.bg

В брой 73 от 04 септември 2018 г. на Държавен вестник е обнародвана:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
(обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм., бр. 71 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2007 г., бр. 2 от 2012 г. и бр. 46 от 2015 г.)
 
§ 1. В § 1а от преходните и заключителните разпоредби се създава т. 8:
 
„8. Директива (ЕС) 2017/164 на Комисията от 31 януари 2017 г. за установяване на четвърти списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО и 2009/161/ЕС на Комисията (OB L 27, 1.02.2017 г.).“
 
§ 2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 се правят следните изменения и допълнения:
 
1. Ред № 1 се изменя така:
 
1.
Азотен
диоксид•
10102-44-0
0,96
 
0,5
1,91
1
-

2. Ред № 3 се изменя така:

 
3.
Азотен
моноксид•
10102-43-9
2,5
 
2
-
-
-

3. Ред № 6 се изменя така:

 
6.
Акрилова киселина; 2-про-
пенова киселина•
79-10-7
29
 
10
59(4)
20(4)
-

4. Ред № 7 се изменя така:
7.
Акролеин; акрилал-
дехид; проп-2-енал•
107-02-8
0,05
 
0,02
0,12
0,05
-

5. Създава се ред № 17а:

 
17а.
Амитрол•
61-82-5
0,2
 
-
-
-
-

6. Ред № 65 се изменя така:

 
65.
Бисфенол А •; 4,4,- изопропилиден-
дифенол
80-05-7
2(6)
-
-
-
-
-

7. Създава се ред № 77а:

 
77а.
Бут-2-ин-1,4-диол•
110-65-6
0,5
 
 
-
-
-
-

8. Ред № 92 се изменя така:

 
92.
Въглероден моноксид•
630-08-0
23
 
20
117
100
-

9. Създава се ред № 102а:

 
102а.
Глице-
рол тринит-
рат•
55-63-0
0,095
 
 
0,01
0,19
0,02
Ко-
жа


10. Създава се ред № 105а:

 
105а.
Диацетил;
бутанедион•
431-03-8
0,07
 
0,02
0,36
0,1
-


11. Ред № 145 се изменя така:

 
145.
Дифенилетер•
101-84-8
7
 
1
14
2
-

12. Ред № 153 се изменя така:

 
153.
1,4-Дихлоро-бензен•;
p-дихлоро-
бензен
106-46-7
12
 
2
60
10
Ко­-
жа
 

13. Ред № 158 се изменя така:

 
158.
Винилиденхлорид; 1,1-дихлоретилен•
75-35-4
8
 
2
20
5
-


14. Ред № 178 се изменя така:

 
178.
Етилацетат•
141-78-6
734
 
200
1468
400
-

15. Ред № 192 се изменя така:

 
192.
Тетраети-
лортосиликат•
78-10-4
44
 
5
-
-
-


16. Създава се ред № 192а:

 
192а.
2-етилхексан-
1-ол•
104-76-7
5,4
 
1
-
-
-

17. Ред № 223 се изменя така:

 
223.
Калиев цианид
(като цианид)•
151-50-8
1
 
-
5
-
Кожа

18. Ред № 225 се изменя така:

 
225.
Калциев оксид•
1305-78-8
1(5)
 
-
4(5)
 
-
-

19. Ред № 227 се изменя така:

 
227.
Калциев
дихидроксид•
1305-62-0
1(5)
 
-
4(5)
-
-

20. Ред № 254 се изменя така:

 
254.
Литиев хидрид•
7580-67-8
-
 
-
0,02(6)
-
-

21. Ред № 259 се изменя така:

 
259.
Манган и неорганични съединения на мангана (като манган)•
-
0,2(6)
0,05(5)
 
-
-
-
-

22. Ред № 278 се изменя така:

 
278.
Метилен хлорид; дихлорметан•
75-09-2
353
 
100
706
200
Ко-жа

23. Създава се ред № 291а:

 
291а.
Метил-
формат•
107-31-3
125
 
50
250
100
Ко-жа

24. Ред № 311 се изменя така:

 
311.
Натриев цианид
(като цианид)•
143-33-9
1
 
-
5
-
Кожа

25. Ред № 326 се изменя така:

 
326.
Нитро-
етан•
79-24-3
62
 
20
312
100
Кожа

26. Ред № 348 се изменя така:

 
348.
Оцетна киселина•
64-19-7
25
 
10
50
20
-

27. Ред № 361 се изменя така:

 
361.
Тетрахло-
ретилен•
127-18-4
138
 
20
275
40
Кожа

28. Ред № 407 се изменя така:

 
407.
Серен диоксид•
7446-09-5
1,3
 
0,5
2,7
1
-

29. Създава се ред № 436а:

 
436а.
Терфенил,
хидрогениран•
61788-32-7
19
 
2
48
5
-

30. Ред № 446 се изменя така:

 
446.
Въглероден тетрахлорид; тетрахлорметан•
56-23-5
6,4
 
1
32
5
Кожа

31. Ред № 536 се изменя така:

 
536.
Циановодород
(като цианид)•
74-90-8
1
 
0,9
5
4,5
Ко-
жа

32. Добавят се нови забележки:
(4) Краткосрочна гранична стойност на експозиция по отношение на референтен период от 1 минута.
(5) Респирабилна фракция.
(6) Инхалабилна фракция.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

§ 4. За мините с подземен добив и прокарването на подземни тунели граничните стойности за азотен моноксид (ред № 3, CAS № 10102-43-9), азотен диоксид (ред № 1, CAS № 10102-44-0) и въглероден моноксид (ред № 92, CAS № 630-08-0) от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 влизат в сила от 21 август 2023 г.

§ 5. През преходния период до 21 август 2023 г. за мините с подземен добив и прокарването на подземни тунели продължават да се прилагат граничните стойности за азотен моноксид (ред № 3, CAS № 10102-43-9), азотен диоксид (ред № 1, CAS № 10102-44-0) и въглероден моноксид (ред № 92, CAS № 630-08-0), които са в сила преди обнародването на тази наредба в „Държавен вестник“.

Министър на труда и социалната политика: Бисер Петков
Министър на здравеопазването:  Кирил Ананиев

източник: dv.parliament.bg
 

БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

16 решения на ТРЗ казуси

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "16 решения на ТРЗ казуси"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Подобни статии

16Дек2022

Промени в ЗЗБУТ

от PortalTRZnormativi.bg 16 Дек 2022
x