Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредба 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
   
  В брой 47-ми от 04-ти юни 2021 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
  (обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2006 г., бр. 67 от 2007 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 46 от 2015 г., бр. 73 от 2018 г. и бр. 5 от 2020 г.)

  § 1. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 4 се изменя така:
  „4. „Гранична стойност на професионална експозиция“ е границата на претеглената като функция на времето средна стойност на концентрацията на даден химичен агент във въздуха в дихателната зона на даден работник спрямо определен референтен период, освен ако не е посочено друго.“

  § 2. В § 1а от преходните и заключителните разпоредби се създава т. 9:
  „9. Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията (OB L 279, 31.10.2019 г.).“

  § 3. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 „Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда“ се правят следните изменения и допълнения:

  1. Ред № 11 се изменя така:

  11.
  Алуминий (метален прах и оксиди) – инхалабилна фракция респирабилна фракция
   
  10,0
  1,5
           


  2. Ред № 34 се изменя така:

  34.
  Анилин•(7)
  62-53-3
  7,74
   
  2
   
  19,35
  5
  кожа


  3. Ред № 76 се изменя така:
  76.
  n-Бутилацетат•
  123-86-4
  241
   
  50
  723
  150
  -


  4. След ред № 76 се създава ред № 76а:
  76а.
  втор-бутилацетат•
  105-46-4
  241
   
  50
  723
  150
  -


  5. Ред № 93 се изменя така:

  93.
  Въглищен прах, смесен, съдържащ над 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
  Инхалабилна фракция
  Респирабилна фракция
   
   
  5,0
  (0,1 x 100)/Z*
           


  6. Създава се нов ред № 170:

  170.
  Дървесен прах: меки дървесни видове – инхалабилна фракция
   
   
  5,0
         
  -


  7. Ред № 197 се изменя така:

  197.
  Изоамилов алкохол•
  123-51-3
  18
   
  5
  37
  10
  -


  8. След ред № 197 се създава ред № 197а:

  197а.
  Изобутилацетат•
  110-19-0
  241
   
  50
  723
  150
  -


  9. Ред № 253 се изменя така:

  253.
  2-Фенилпропан•
  (Кумен) (7)
  98-82-8
  50
  -
  10
  250
  50
  кожа


  10. Ред № 292 се изменя така:

  292.
  Хлорометан•
  74-87-3
  42
   
  20
  -
  -
  -


  11. Ред № 388 се изменя така:

  388.
  Прах смесен, съдържащ над 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
  Инхалабилна фракция
  Респирабилна фракция
   
   
   
  5,0
  0,1 x 100/Z*
     
  -
  -
  -


  12. Ред № 458 се изменя така:
  458.
  4-аминотолуен•
  106-49-0
  4,46
   
  1
  8,92
  2
  кожа


  13. Ред № 465 се изменя така:

  465.
  Триметиламин•
  75-50-3
  4,9
   
  2
  12,5
  5
  -


  14. След ред № 499 се създава ред № 499а:

  499а.
  Фосфорилтрихлорид•
  10025-87-3
  0,064
   
  0,01
  0,12
  0,02
  -


  15. В забележките след ред № 546 се създава забележка (7):
  (7) При мониторинга на експозицията следва да се вземат под внимание съответните методи за биологичен мониторинг на Научния комитет за граничните стойности на професионална експозиция (SCOEL – НКГСПЕ) съгласно приложение № 2.“

  § 4. В приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 4 „Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект“ се създават редове № 18 и 19:

  18.
  Анилин•
  CAS № 62-53-3
  метхемоглобин, телца на Хайнц
  p-аминофенол
   
   
  30 mg/L
  кръв
  урина
  До 2 часа след края на работната смяна
  Кожа
  19.
  2-Фенилпропан•
  (Кумен)
  CAS № 98-82-8
  2-фенол-2 пропанол
  7 mg/g креатинин
  урина
  До 2 часа след края на работната смяна
  Кожа

  Заключителни разпоредби

  § 5. В приложение № 1 към чл. 12, ал. 1 от Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (обн., ДВ, бр. 94 от 2003 г.; изм., бр. 8 от 2004 г., бр. 46 от 2015 г. и бр. 5 от 2020 г.) на ред 26, в колона 9, числото „14“ се заменя с „13“.

  § 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

  Министър на труда и социалната политика: Гълъб Донев
  Министър на здравеопазването: Стойчо Кацаров
   
  източник: dv.parliament.bg

  Целия 47-ми брой на ДВ вижте тук >>>

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Условия на работа  16Дек2022

  Промени в ЗЗБУТ

  от PortalTRZnormativi.bg 16 Дек 2022
  x