Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Подаване на декларации обр. 1 и 6 за руска гражданка с инвалидна пенсия от Русия, с регистрация като лице, упражняващо свободна професия, у нас

  Аспасия Петкова Отговор, предоставен от
  Аспасия Петкова
  Въпрос:
  Руска гражданка съм, с инвалидна пенсия от Русия. Имам разрешение за продължително пребиваване в България и се регистрирах като лице, упражняващо свободна професия в България. Какви декларации трябва да подавам в НАП във връзка с осигуряването – Д1, Д6 и трябва ли да се осигурявам за здравно осигуряване и съответно да подавам декларация за здравно осигуряване?

  Отговор:
  Между Република България и Руската Федерация е в сила договор от 20 март 2010 г. за социална сигурност, обнародван в ДВ бр. 20 от 12 март 2010 г.
   
  Съгласно чл. 6 от договора, осигурените лица, спрямо които се прилага този договор, се подчиняват изключително на законодателството на тази договаряща страна, на територията на която извършват трудова дейност.
   
  В договора са предвидени и изключения от този принцип, едно от които е по отношение на осигурените лица, които осъществяват трудова дейност на територията на двете договарящи се страни. В този случай за лицата се прилага законодателството на тази договаряща се страна, на територията на която се намира местоживеенето на лицето.
   
  Договорът се прилага на територията на Република България и Руската Федерация само по отношение на законодателството, което е посочено в чл. 2 от договора. В материалния му обхват не са включени здравните услуги в рамките на задължителното здравно осигуряване, поради което за лицата, граждани на Руската Федерация, следва да се прилага общият ред за здравно осигуряване на чуждите граждани съгласно Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
   
  Съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България, чужденците могат да пребивават в Република България:
  1. краткосрочно - до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период от датата на влизането в страната;
  2. продължително - с разрешен срок до една година, освен в случаите, предвидени в този закон;
  3. дългосрочно - с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление;
  4. постоянно - с разрешен неопределен срок.
   
  Задължително осигурени в НЗОК, съгласно чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗЗО, са чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна. Съгласно чл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗЗО задължението за осигуряване на тези лица възниква от датата на получаването на разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване.
   
  Вие сте със статут на „продължително пребиваване” в Република България и не попадате в разпоредбите на чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗЗО и чл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, т.е. сте извън системата за задължително здравно осигуряване в Република България и не дължите здравноосигурителни вноски по ЗЗО.
   
  По отношение на социалното осигуряване, тъй като сте регистрирана като упражняваща свободна професия, трябва да се осигурявате като самоосигуряващо се лице от деня, в който започвате да упражнявате трудова дейност до прекратяването ѝ. За тези периоди подлежите на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт и по свой избор може да се осигурявате и за общо заболяване и майчинство.
   
  На основание чл. 4, ал. 6 от КСО лицата по ал. 3, т. 1, 2, 4 – 6, в т.ч. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.
   
  В КСО не е направено разграничение по отношение осигуряването на лицата в зависимост от тяхното гражданство, вида на получаваната пенсия и от коя държава е отпусната. От значение е единствено дали е налице трудова дейност на някое от основанията, посочени в чл. 4 или чл.4а от КСО. Поради това, посоченият осигурителен режим, въвеждащ осигуряване „по свое желание” за лицата, на които е отпусната пенсия, следва да се прилага и когато лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, имат отпусната пенсия от друга държава. В случая Вие получавате пенсия, отпусната по руското законодателство, която трябва да удостоверите с документ, издаден от компетентните власти на Руската Федерация, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.
   
  На основание чл. 5, ал. 4 от КСО самоосигуряващите се лица периодично представят в НАП данни съгласно разпоредбите на Наредба Н-13 от 2019 г.
   
  На основание чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от наредбата, самоосигуряващите се лица подават декларации по образец № 1, Приложение 1, за данни, свързани с осигуряване на лицето, и декларации по образец № 6, съгласно Приложение № 4, в която се вписва общият размер на сумите за дължимите задължителни осигурителни вноски за съответните фондове. В декларациите образец 1 и декларация образец 6 трябва да подавате данни само за социално осигуряване, тъй като не подлежите на здравно осигуряване.
   
  Самоосигуряващите се лица подават в НАП ежемесечно за дължимите авансово вноски по чл. 6, ал. 8 от КСО, декларация образец 1 до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях - чл. 4, ал. 1, т. 2а от Наредба Н-13. Съгласно чл. 2, ал. 3, т. 2а от наредбата декларация образец № 6 се подава от самоосигуряващите се лица до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година.

  С уважение:

   
   
  Нормативна рамка

  Договор за социална сигурност с Русия

  ЗЗО

  Наредба Н-13

  КСО

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x