Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Коригиране на декларации образец 1 и 6

  Аспасия Петкова Отговор, предоставен от
  Аспасия Петкова
  Въпрос:
  ➤ Въпросът е свързан с подаване на декларация образец 1 и 6. Ето и хронологията на подаваните данни: За м.042022 са подадени декларации обр. 1 и 6 на 12.05.2022 г., съответно е получен протокол за приети данни. През м. 07.2022 г. получавам писмо от НОИ, с което разбирам, че един служител е бил на бюро по труда и е допусната грешка в назначаването му. Относно датата на трудовият договор става ясно, че трябва да се коригират декларации обр. 1 и 6 за м.04.2022. Установих, че трябва да намаля осигуровките, които са подадени в този месец 04.2022 г. Знам, че когато е в намаление декларация образец 1, подавам и обр. 6 в намаление с всички суми по фондовете с намалените суми и с код корекция. На 08.11.2022 г. получих писмо от ТД НАП за задължения и установих че подадените данни за декларации обр. 1 и 6 за м.04.2022 са две, тоест подадената корекция не е заличила данните за м.04.2022 и в системата имам две декларации обр. 1 и 6 за м.04.2022 г. Как се подават данни по декларации обр. 1 и 6 с корекция в намаление на сумите и съответно в увеличение на сумите?

  Отговор:
  Подаването на данни в НАП става по реда на Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

  Съгласно чл. 9 от наредбата, работодателите могат да коригират подадените данни с декларации образец № 1, като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция. С код за корекция не се коригират данните в декларации образец № 1 - месец и година, код на задълженото лице, единният граждански номер, личен номер/ личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен.

  Работодателите могат да заличават подадените данни с декларация образец 1, като подават декларация с попълнен код за заличаване.

  Подава се декларация с попълнен код за заличаване, след което се подава нова декларация с коректни данни, когато данните в декларация образеце 1 са некоректно подадени. След приемането на някоя от декларациите може да се подаде само съответната декларация с попълнен код за корекция или код за заличаване.

  Декларации образец 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.

  Декларация образец 6 се подава с код за корекция, когато се намалява размерът на декларирано задължение. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация. Не се коригират данните за месец и година, код или наименование на задълженото лице, код за вид плащане и дата на изплащане/ начисляване.

  Декларация образец № 6, подадена от работодателите, може да се коригира до края на втория месец считано след месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.

  Когато се коригира декларирано задължение в декларация образец 6, се подават и декларации образец 1, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4 от наредбата.

  Декларация образец 6, може да се коригира до изтичане на срока за подаването ѝ. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.

  Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране на данни водят до увеличаване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", работодателите подават едновременно и декларация образец 6 за увеличаване размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.

  Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране/ заличаване на данни водят до намаляване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", работодателите подават едновременно и декларация образец 6 с попълнен код за корекция, с която намаляват размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.

  В Указанията за попълване на декларация образец 1 "Данни за осигуреното лице", в полето на Код корекция, се попълва буква "К", когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация.

  Попълва се буква "З", когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7 и 12 от декларацията.

  В Указанията за попълване на декларация образец 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица" в полето Код на задълженото лице,  работодателите попълват ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ или служебен номер, издаден от НАП.  

  Код корекция - в полета от 7.1 до 7.4 се попълва буква "К" - когато се намалява размерът на декларираните задължения.

  При увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение.

  Аз считам, че след като имате заключение от НОИ за промяна на декларация образец 1 и декларация образец 6 за месец април 2022 г., въз основа на това писмо, може да поискате от НАП служебно да заличат дублиращите се данни в декларация образец 1 и декларация образец 6.

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x