Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  В сила от 01.01.2015 г.
  Обн. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.

  Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 9 633 205,5 хил. лв., както следва:
   
   
  П О К А З А Т Е Л И Сума (в хил. лв.)
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 9 633 205,5
  1. Осигурителни приходи 7 277 461,0
  1.1. Осигурителни вноски 4 569 630,6
  1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година 2 707 830,4 
  2. Неданъчни приходи 12 010,0
  2.1. Приходи и доходи от собственост 6 463,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 5 242,0
  2.3. Други неданъчни приходи 305,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 065,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 342 560,0
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства 2 002 239,5 
   
  (2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 9 629 267,0 хил. лв., както следва:
   
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 9 629 267,0
  1. Разходи 9 622 117,0
  1.1. Пенсии 8 392 990,0
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 8 010 526,1
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет 339 304,4
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 2 355,4
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги) 40 804,1
  1.2. Социални помощи и обезщетения 1 157 650,0
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 71 330,5
  1.3.1. Разходи за персонал 48 489,6
  1.3.2. Издръжка 16 097,4
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 106,0
  1.3.5. Капиталови разходи 6 087,5
  1.4. Отбрана и сигурност 75,0
  1.5. Разходи за лихви 71,5
  1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 71,5
  1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица -
  2. Предоставени трансфери 7 150,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 150,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд" 4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0 
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 1 000,0 
   
  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) 3 938,5
  ФИНАНСИРАНЕ -3 938,5
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) -3 938,5
  Наличност в края на периода -
   
   
  Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 6 191 503,2 хил. лв., както следва:
   
   
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 6 191 503,2
  1. Осигурителни приходи 6 190 853,1
  1.1. Осигурителни вноски 3 483 022,7
  1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година 2 707 830,4
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 650,1
   
  (2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 8 009 533,3 хил. лв., както следва:
   
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 8 009 533,3
  1. Разходи 8 009 533,3
  1.1. Пенсии 8 008 917,4
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 7 968 166,7
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 2 355,4
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги) 38 395,3
  1.2. Социални помощи и обезщетения 615,9
   
  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:
   
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -1 818 030,1
   
   
  Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума 341 509,9 хил. лв., както следва:
   
   
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 341 509,9
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 341 509,9
   
  (2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 341 520,3 хил. лв., както следва:
   
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 341 520,3
  1. Разходи 341 520,3
  1.1. Пенсии 341 509,9
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет 339 304,4
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги) 2 205,5
  1.2. Социални помощи и обезщетения 10,4
   
  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:
   
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -10,4
   
   
  Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума 138 336,3 хил. лв., както следва:
   
   
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 138 336,3
  1. Осигурителни приходи 138 336,3
  1.1. Осигурителни вноски 138 336,3
   
  (2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите и трансферите на обща сума 54 345,0 хил. лв., както следва:
   
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 54 345,0
  1. Разходи 49 995,0
  1.1. Пенсии 42 562,7
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 42 359,4
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги) 203,3
  1.2. Социални помощи и обезщетения 7 432,3
  2. Предоставени трансфери 4 350,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване 350,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд" 4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 1 000,0
   
  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:
   
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 83 991,3
   
   
  Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума 743 531,3 хил. лв., както следва:
   
   
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 743 531,3
  1. Осигурителни приходи 743 531,3
  1.1. Осигурителни вноски 743 531,3
   
  (2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите на обща сума 800 761,6 хил. лв., както следва:
   
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 800 761,6
  1. Разходи 797 961,6
  1.2. Социални помощи и обезщетения 797 961,6
  2. Предоставени трансфери 2 800,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 2 800,0 
   
  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:
   
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -57 230,3
   
   
  Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 205 140,3 хил. лв., както следва:
   
   
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 205 140,3
  1. Осигурителни приходи 204 740,3
  1.1. Осигурителни вноски 204 740,3
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 400,0
   
  (2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 351 629,8 хил. лв., както следва:
   
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 351 629,8
  1. Разходи 351 629,8
  1.2. Социални помощи и обезщетения 351 629,8
   
  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:
   
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -146 489,5
   
   
  Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 2 013 184,5 хил. лв., както следва:
   
   
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 2 013 184,5
  2. Неданъчни приходи 12 010,0
  2.1. Приходи и доходи от собственост 6 463,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 5 242,0
  2.3. Други неданъчни приходи 305,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 065,0
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства 2 002 239,5
   
  (2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 71 477,0 хил. лв., както следва:
   
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 71 477,0
  1. Разходи 71 477,0
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 71 330,5
  1.3.1. Разходи за персонал 48 489,6
  1.3.2. Издръжка 16 097,4
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 106,0
  1.3.5. Капиталови разходи 6 087,5
  1.4. Отбрана и сигурност 75,0
  1.5. Разходи за лихви 71,5
  1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 71,5
  1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица -
   
  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:
   
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 1 941 707,5
  РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ -1 941 707,5
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) -3 938,5
  Наличност в края на периода 1 937 769,0
   
   
  Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2015 г.:
  1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
  2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица:
  а) до 5400 лв. - 420 лв.;
  б) от 5400,01 до 6500 лв. - 450 лв.;
  в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;
  г) над 7500 лв. - 550 лв.;
  3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 300 лв.;
  4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв.
  (2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2013 г., както и за започналите дейност през 2014 и 2015 г., е 420 лв.
  (3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".
   
   
  Чл. 9. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2015 г.:
  1. от 1 януари до 30 юни - 154,50 лв.;
  2. от 1 юли до 31 декември - 157,44 лв.
   
   
  Чл. 10. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2015 г. - 7,20 лв.
   
   
  Чл. 11. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2015 г. - 340 лв.
   
   
  Чл. 12. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2015 г. - 540 лв.
   
   
  Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2015 г. съгласно приложение № 2.
   
   
  Чл. 14. (1) За 2015 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".
  (2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2015 г. - 1200 лв.
  (3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
  (4) Приема бюджета на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.
   
   
  Чл. 15. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2015 г. съгласно приложение № 4.
   
  Преходни и Заключителни разпоредби


  § 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.
   
   
  § 2. За 2015 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.
   
   
  § 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г. и бр. 1, 18, 27, 35 и 53 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 1 думите "наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец" и запетаята след тях се заличават;
  бб) точка 6 се отменя;
  вв) в т. 7 след думите "неперсонифицирани дружества" се добавя "и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон";
  б) алинея 2 се отменя.
  2. В чл. 4а, ал. 6, т. 1 думите "и 2" се заличават.
  3. Създава се чл. 4б:
  "Избор на осигуряване
  Чл. 4б. (1) При първоначално възникване на основание за осигуряване след 31 декември 2014 г. лицата, родени след 31 декември 1959 г., в едногодишен срок от възникване на основанието за осигуряване могат еднократно да изберат да се осигуряват в универсален пенсионен фонд.
  (2) В случай че лицето не подаде заявление за осигуряване в универсален пенсионен фонд в срока по ал. 1, осигуряването е само във фонд "Пенсии" с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
  (3) Осигурените лица, самоосигуряващите се и лицата по чл. 4, ал. 9, родени след 31 декември 1959 г., които са осигурявани в универсален пенсионен фонд, могат еднократно да изберат да се осигуряват само във фонд "Пенсии" с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
  (4) Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 и ал. 3 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора. До тази дата лицата по ал. 1 подлежат на задължително осигуряване във фонд "Пенсии" с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
  (5) Редът и начинът на избор по ал. 3 се определят с акт на Министерския съвет."
  4. В чл. 5:
  а) алинея 7 се изменя така:
  "(7) Осигурителят е длъжен по искане на осигуреното лице, на негов представител и/или на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, в 14-дневен срок от искането.";
  б) създава се нова ал. 11:
  "(11) Документите по ал. 10 се обработват и предават за сметка на осигурителите. В случаите, когато се прекратява дейността на търговско дружество, в което едноличен собственик на капитала е държавата или община, и няма възможност обработването и предаването на документите да се извърши за сметка на дружеството, средствата се осигуряват от министерството или общината, които упражняват правата на едноличния собственик на капитала.";
  в) досегашните ал. 11, 12 и 13 стават съответно ал. 12, 13 и 14.
  5. В чл. 6:
  а) в ал. 1:
  аа) създава се нова т. 4:
  "4. за фонд "Пенсии" за лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б:
  a) 17,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а - 20,8 на сто;
  б) 40,8 на сто за лицата по чл. 69;"
  бб) досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно т. 5, 6 и 7;
  б)(В сила от 01.01.2016 г.) в ал. 8, изречение второ след думата "осигуряване" се добавя "и в размерите за фонд "Общо заболяване и майчинство" за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд";
  в) в ал. 10, т. 1 думите "и 2" се заличават;
  г) в ал. 11 думите "и 2" се заличават;
  д) създава се ал. 15:
  "(15) Максималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от максималния осигурителен доход за периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време."
  6. В чл. 7:
  а) в ал. 1 думите "и 2" се заличават;
  б) в ал. 8 след думата "Осигурителите" се добавя "и самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство".
  7. В чл. 9, ал. 1, т. 1 и 5 думите "и ал. 2" се заличават.
  8. В чл. 20, ал. 2, т. 5 запетаята след думата "книжки" и думите "изплащателни картони" се заличават.
  9. В чл. 33, ал. 5, т. 11 след думите "социалното осигуряване" се добавя "при условия и по ред, определени от управителя на Националния осигурителен институт".
  10. В чл. 36:
  а) в ал. 1 се създава т. 12:
  "12. определя с решение изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация за съответната календарна година; решението не подлежи на обжалване.";
  б) алинея 2 се изменя така:
  "(2) Членовете на Надзорния съвет не получават възнаграждение за участието си в заседания на съвета."
  11. В чл. 40 ал. 4 се изменя така:
  "(4) Длъжностното лице по ал. 3 издава разпореждане за спиране на производството по отпускането или изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност, трудова злополука или професионална болест, трудоустрояване, бременност и раждане и отглеждане на дете, когато:
  1. са обжалвани актове на органите на медицинската експертиза;
  2. са представени доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението;
  3. не са предоставени данни за издадените болнични листове и решенията по обжалването им в регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 12."
  12. В чл. 49, ал. 1, изречение първо думите "18 календарни месеца" се заменят с "24 календарни месеца".
  13. В чл. 54а, ал. 1, т. 3 думите "по чл. 4" се заменят с "по този кодекс или законодателството на друга държава".
  14. В чл. 54г, ал. 1 думите "чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование" се заменят с "нормативен акт".
  15. В чл. 54д:
  а) в ал. 1, т. 1 думите "по чл. 4" се заменят с "по този кодекс или законодателството на друга държава";
  б) алинея 2 се отменя;
  в) в ал. 3 думите "до 7 дни" се заменят с "до 7 работни дни".
  16. В чл. 54е:
  а) в ал. 3 след думите "пенсия за ранно пенсиониране" се добавя "в Република България, или пенсия за старост в друга държава";
  б) алинея 5 се отменя.
  17. В чл. 54з, ал. 1 думата "ежемесечно" се заменя с "ежедневно".
  18. (В сила от 01.01.2016 г.) В глава четвърта, раздел ІV се създава чл. 54м:
  "Преизчисляване на парични обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
  Чл. 54м. (1) Паричните обезщетения и помощи, изплатени на осигурените лица, се преизчисляват служебно въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по изречение първо.
  (2) Паричните обезщетения и помощи, изплатени на самоосигуряващите се лица за предходната календарна година, се преизчисляват служебно до 30 юни на текущата година въз основа на окончателния осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 8. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по изречение първо. Изплатените в по-висок от дължимия размер обезщетения се възстановяват от самоосигуряващите се лица."
  19. В чл. 55, ал. 2 в текста преди т. 1 думите "и 2" се заличават.
  20. В чл. 56, ал. 2 след думата "причинило" се добавя "временна неработоспособност".
  21. В чл. 66 т. 3 се отменя.
  22. В чл. 70а:
  а) в ал. 1 думите "ал. 1, 2" се заменят с "ал. 1";
  б) в ал. 4 думите "и 2" се заличават.
  23. В чл. 74:
  а) създава се нова ал. 2:
  "(2) Една трета от осигурителния стаж по ал. 1, т. 2, 3 и 4 трябва да е действителен.";
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите "една година" се добавя "действителен";
  в) досегашната ал. 3 става ал. 4.
  24. В чл. 75, ал. 2 навсякъде след думите "чл. 68" се добавя "ал. 1".
  25. В чл. 82, ал. 1 след думите "както и над тази възраст" се поставя запетая и се добавя "ако учат и".
  26. В чл. 94 ал. 2 се отменя.
  27. В чл. 95, ал. 2, изречение трето думата "възстановява" се заменя с "възобновява".
  28. В чл. 98:
  а) в ал. 2 изречение пето се изменя така: "Ако върху пенсията има наложени запори по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Гражданския процесуален кодекс, вземанията се събират в поредност: задължения за издръжка, неправилно изплатени суми за пенсии, парични обезщетения и помощи, други публични вземания и частни вземания.";
  б) в ал. 5 думите "датата на инвалидизиране и срок на инвалидността" се заменят с "причинната връзка, датата на инвалидизиране, срока на инвалидността и на чуждата помощ";
  в) в ал. 6 думите "Административния съд - София" се заменят със "съответния административен съд";
  г) в ал. 8 след думите "над 50 на сто" се поставя запетая и се добавя "а социалната пенсия за инвалидност се определя в размера по чл. 90а, ал. 2 при определен процент трайно намалена работоспособност повече от 71 на сто".
  29. В чл. 100:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  "(2) В случай че процентът по ал. 1 е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват."
  30. В чл. 101:
  а) в ал. 1, т. 4а след думите "социална пенсия за старост" се поставя запетая и се добавя "социална пенсия за инвалидност";
  б) в ал. 3а изречение второ се заличава.
  31. (В сила от 01.01.2016 г.) В чл. 114, ал. 2 след думите "чл. 54е" се добавя "и чл. 54м, ал. 2".
  32. В чл. 115, ал. 1, изречение първо думата "отнася" се заменя с "отнасят".
  33. В чл. 117 ал. 4 се изменя така:
  "(4) Разпорежданията за пенсии, отпуснати по международни договори за лица с постоянен адрес в чужбина, както и разпорежданията по чл. 98, ал. 2 за същите лица могат да се обжалват пред управителя на Националния осигурителен институт в тримесечен срок, съответно за разпорежданията по чл. 98, ал. 2 - в 14-дневен срок от получаването им. Решението се изготвя в срока и по реда на ал. 3."
  34. В чл. 124:
  а) в ал. 1 думите "чл. 137, ал. 4 и" се заличават и накрая се добавя "с изключение на лицата, които се осигуряват във фонд "Пенсии" по реда на чл. 4б";
  б) в ал. 2 след думата "договор" се поставя точка и текстът до края се заличава;
  в) създава се ал. 3:
  "(3) Осигурителният договор се прекратява от първо число на месеца, следващ месеца на избора, ако лицето е избрало да се осигурява само във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване."
  35. В чл. 125, ал. 1, т. 1 накрая се добавя "с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б във фонд "Пенсии".
  36. В чл. 127:
  а) в ал. 1 накрая се добавя "с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б във фонд "Пенсии";
  б) в ал. 3 след думите "1 януари 1960 г." се добавя "за периодите, през които са се осигурявали в универсален пенсионен фонд";
  в) създават се ал. 6, 7 и 8:
  "(6) Средствата от индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд на лицето, избрало да се осигурява по реда на чл. 4б във фонд "Пенсии", се превеждат във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване в 6-месечен срок от датата, на която лицето е направило избора. Искането за превеждане на средствата се прави от Националния осигурителен институт.
  (7) При определяне на размера на пенсията на лицето, избрало да се осигурява по реда на чл. 4б във фонд "Пенсии", индивидуалният коефициент по чл. 70 не се намалява по реда на ал. 3.
  (8) Редът и начинът за превеждане на сумите по ал. 6 се определят с акт на Министерския съвет."
  37. В чл. 137:
  а) в ал. 3 думите "три месеца" се заменят с "една година";
  б) алинея 4 се изменя така:
  "(4) Лицата, неизбрали универсален пенсионен фонд в срока по ал. 3, се осигуряват във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване."
  38. В чл. 168:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите "2015 г." се заменят с "2016 г.";
  б) в ал. 2 думите "2015 г." се заменят с "2016 г.".
  39. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби:
  а) създава се т. 4а:
  "4а. "Индексът на потребителските цени" по чл. 100 е индексът, който е приложен при съставяне на държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.";
  б) създава се т. 12:
  "12. "Действителен стаж" е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски."
  40. В преходните и заключителните разпоредби:
  а) в § 4 навсякъде думите "2014 г." се заменят с "2015 г.";
  б) в § 4б:
  аа) в ал. 5 навсякъде думите "2014 г." се заменят с "2015 г.", а думите "2015 г." се заменят с "2016 г.";
  бб) в ал. 6 думите "2014 г." се заменят с "2015 г.", а думите "2015 г." се заменят с "2016 г.";
  в) в § 6б:
  аа) досегашният текст става ал. 1;
  бб) създава се ал. 2:
  "(2) През 2015 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 се придобива при навършване на възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на възраст 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.";
  г) създават се § 22с и 22т:
  "§ 22с. Отпуснатите с начална дата до 31 декември 2014 г. пенсии по чл. 82, ал. 1 на лица, които са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст, продължават да се плащат до определените им срокове.
  § 22т. Социалните пенсии за инвалидност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2014 г. и изплащани на основание заличеното изречение второ на чл. 101, ал. 3а, продължават да се получават в определения им към тази дата размер до изтичане на срока, за който са отпуснати."
   
   
  § 4. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г. и бр. 1 и 98 от 2014 г.) се създава чл. 235а:
  "Чл. 235а. (1) Който наруши разпоредбите на акта на Министерския съвет по чл. 103а, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. за всеки отделен случай. При повторно извършване на същото нарушение глобата е в двоен размер от първоначално наложената.
  (2) Ръководител на лечебно заведение, който наруши задълженията си по организацията на дейността за предоставяне на данни в регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване, установени в наредбата по чл. 101, ал. 7 от този закон, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. за всеки отделен случай. При повторно извършване на същото нарушение глобата е в двоен размер от първоначално наложената.
  (3) Нарушенията по ал. 1 и 2 се установяват с актове, съставени от контролните органи на Националния осигурителен институт, а наказателните постановления се издават от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт или от оправомощено от него длъжностно лице."
   
   
  § 5. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г. и бр. 19 и 53 от 2014 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 93 се създава т. 29:
  "29. "Задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи размери" са тези, които надхвърлят три хиляди лева, а "задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в особено големи размери" са тези, които надхвърлят дванадесет хиляди лева."
  2. Създава се чл. 255б:
  "Чл. 255б. (1) Който укрие задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи размери, като:
  1. обяви осигурителен доход в по-малък размер от действителния за осигуреното лице;
  2. не подаде декларация;
  3. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;
  4. състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите;
  5. унищожи или укрие в законоустановените срокове счетоводни документи, счетоводни регистри или ведомости за заплати;
  се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до две хиляди лева.
  (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено с участието на орган по приходите или регистриран одитор, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба до пет хиляди лева, както и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.
  (3) Когато задълженията за задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване са в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.
  (4) Ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд задължителните осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване бъдат внесени в бюджета заедно с лихвите, наказанието по ал. 1 и 2 е лишаване от свобода до две години и глоба до петстотин лева, а по ал. 3 - лишаване от свобода до три години и глоба до хиляда лева.
  (5) Работникът или служителят, подлежащ на задължително осигуряване, не носи наказателна отговорност по ал. 1 - 4, включително и за подбудителство и помагачество."
   
   
  § 6. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 83а, ал. 1 след числото "255" се добавя "255б" и се поставя запетая.
   
   
  § 7. В Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (ДВ, бр. 26 от 2011 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 2, ал. 2 думите "и 2" се заличават.
  2. В чл. 5, ал. 2 думите "ал. 12" се заменят с "ал. 13".
   
   
  § 8. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г. и бр. 1, 18, 35, 53 и 54 от 2014 г.) в чл. 40, ал. 1, т. 1 думите "и 2" се заличават.
   
   
  § 9. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.
   
   
  § 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на § 3, т. 5, буква "б", т. 18 и 31, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.
  -------------------------
  Законът е приет от 43-то Народно събрание на 19 декември 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
   
   
  Приложение № 3 към чл. 14, ал. 4
   
   
  БЮДЖЕТ
  на Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
  (в хил. лв.)
  Показатели Бюджет 2015 г.  
  І. ПРИХОДИ 10 000,0  
  Приходи от вноски 0,0  
  Приходи от лихви и инвестиции в ДЦК 10 000,0  
  Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви 0,0  
  ІІ. РАЗХОДИ 1 729,3  
  Обезщетения и помощи за домакинствата 1 255,2  
  Разходи за гарантирани вземания на работници и служители 1 255,2  
  Разходи за дейността 150,0  
  Разходи за дейността, извършени по чл. 13 ЗГВРСНР 150,0  
  Разходи за заплати и възнаграждения на персонала 25,4  
  Други възнаграждения и плащания на персонала 36,8  
  Осигурителни вноски от работодатели 236,7  
  Издръжка 25,2  
  III. ТРАНСФЕРИ 0,0  
  ІV. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК 8 270,7  
  V. ФИНАНСИРАНЕ -8 270,7  
  Покупка на ДЦК на първичния пазар (-) -6 000,0  
  Получени погашения по ДЦК на първ. пазар (+) 0,0  
  Наличност по сметка от предходна година 1 852,4  
  Остатък по срочни депозити в БНБ в началото на годината (+) 2 000,0  
  Наличност по срочни депозити към края на годината (-) -2 000,0  
  Остатък към края на периода (-) -4 123,1  
   
   
  Приложение № 4 към чл. 15
   
   
  Бюджет на Учителския пенсионен фонд
  (в хил. лв.)
  Показатели Бюджет 2015 г.  
  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 52 538,1  
  Данъчни приходи 39 632,0  
  Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване 39 632,0  
  Неданъчни приходи 12 906,1  
  Приходи и доходи от собственост 12 901,8  
  Приходи от лихви и отстъпки от ДЦК и общински ценни книжа 12 901,8  
  Лихви по срочни депозити за сметка на централния бюджет 0,0  
  Приходи от други лихви (по надвзети пенсии) 0,0  
  Глоби, санкции и наказателни лихви 3,8  
  Други неданъчни приходи 0,5  
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 22 129,6  
  Текущи разходи 22 129,6  
  Издръжка 79,2  
  Външни услуги 61,7  
  Други финансови услуги 17,5  
  Пенсии 22 050,4  
  Пенсии от УчПФ 8 157,5  
  Добавки от УчПФ 13 892,9  
  III. ТРАНСФЕРИ 0,0  
  IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+) 30 408,5  
  V. ФИНАНСИРАНЕ -30 408,5  
  Суми по разчети за поети осигурителни вноски 0,0  
  Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни предприятия - нето (+/-) -36 535,9  
  Покупка на държавни ценни книжа -41 300,0  
  Получени погашения по държавни ценни книжа 4 764,1  
  Друго финансиране - нето (+/-) 0,0  
  Депозити и средства по сметки - нето (+/-) 6 127,4  
  Наличност по сметка в началото на периода (+) 8 407,2  
  Наличност по срочни депозити в началото на периода (+) 9 000,0  
  Остатък в БНБ към края на периода (-) -4 279,8  
  Наличност по срочни депозити в края на периода (-) -7 000,0  
   
  източник: nap.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x