Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Постановление 325 за плащане на компенсации на работници, осигурени в икономически дейности с временни ограничения за осъществяване в периода на обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
   
  В брой 2 от 8 януари 2021 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Постановление № 418 от 30 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
  (ДВ, бр. 101 от 2020 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) При продължителност на работния ден 8 часа, уговорена в основния трудов договор, сключен преди датата на акта на държавния орган по ал. 1, компенсацията е в размер 75 на сто от месечния осигурителен доход за октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето, осигурено по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване в икономическите дейности по ал. 1. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор, действащ към датата на акта на държавния орган по ал. 1.“
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Осигурителният доход за октомври 2020 г. се определя, както следва:
  1. за лицата, които имат отработени дни – среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за октомври;
  2. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за октомври;
  3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – минималната месечна работна заплата за страната;
  4. за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст – среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;
  5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при този работодател – минималната месечна работна заплата за страната.“
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Размерът на компенсацията на всеки работник и служител по ал. 2 се изчислява, като осигурителният доход, определен по реда на ал. 4, се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се изплащат средствата, и се умножи по броя на работните дни, за които се изплащат компенсации.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „Лицата по ал. 1 имат право на компенсация за не повече от 60 дни“ се заменят с „Лицата по ал. 1 имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на календарната година“.
  5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 7 и 8.

  § 2. В чл. 7 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Сумите за компенсации са допустими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29 октомври 2020 г. и не по-късно от 31 март 2021 г.“

  § 3. В заключителните разпоредби се създава нов § 8:
  „§ 8. За целите на това постановление Агенцията по заетостта, Националният осигурителен институт и Националната агенция за приходите обменят по служебен път информация за размера на осигурителния доход на лицата, одобрени за изплащане на компенсации.“

  § 4. Досегашният § 8 става § 9.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 5. Заявленията за изплащане на компенсации за периода от 29 октомври до 31 декември 2020 г. се разглеждат и финансират по досегашния ред.

  § 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2021 г.

  Министър-председател: Бойко Борисов

  Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
   
  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x