Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 68 от 31 юли 2020 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Постановление № 163 от 27 юли 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.
  (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44, 51 и 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и 78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20 и 70 от 2008 г., бр. 29, 43, 79 и 93 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 13, 62 и 82 от 2013 г., бр. 36, 40, 56 и 94 от 2015 г., бр. 45, 51 и 68 от 2017 г. и бр. 23, 49 и 76 от 2019 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 7:
  „7. при промяна на местоназначението по време на дългосрочната командировка.“
  2. В ал. 4, изречение първо думите „ал. 1, т. 1 – 3, 5 и 6“ се заменят с „ал. 1, т. 1 – 3, 5 – 7“.

  § 2. В чл. 30 ал. 4 се изменя така:
  „(4) В случай че приемащата държава, международната организация или международната инициатива осигурява на командированите лица командировъчни пари, общият размер на командировъчните им пари по ал. 2 се намалява с размера на осигурените средства.“

  § 3. Създават се чл. 30а, 30б и 30в:
  „Чл. 30а. (1) При наемане на необзаведено жилище в приемащата държава размерът на максимално допустимия наем се определя съгласно приложение № 3 към чл. 22, ал. 1, таблицата към т. 4, колона 5 „наша мебелировка“.
  (2) При наемане на необзаведено жилище на командирования се изплащат еднократно за срока на дългосрочната командировка финансови средства в двукратния размер на командировъчните пари за 30 календарни дни за приемащата държава.
  Чл. 30б. В случай че приемащата държава, международната организация или международната инициатива поема частично или изцяло средствата за наем на жилище и/или за неговото обзавеждане на командированите лица, размерът на средствата за наем по чл. 22 се намалява с размера на осигурените средства.
  Чл. 30в. В случай че приемащата държава, международната организация или международната инициатива поема частично или изцяло пътните разходи на командированите лица, размерът на средствата за пътни разходи по чл. 19 се намалява с размера на осигурените средства.“

  § 4. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Редът и начинът за изплащане, отчитане и контрол на финансовите средства по ал. 1, както и длъжностните лица, които назначават комисията по чл. 22, ал. 2, одобряват договорите по чл. 22, ал. 3 и/или разрешават плащането по чл. 30а, ал. 2, се определят с акт на министъра на отбраната.“

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 5. (1) Командированите военнослужещи и цивилни служители към датата на влизане в сила на това постановление, чийто срок на командировка изтича до 31 декември 2020 г., могат да получат финансови средства в размер 50 на сто от определения по чл. 30а, ал. 2, а тези, чийто срок на командировка изтича след 31 декември 2020 г. – пълния размер на финансовите средства по чл. 30а, ал. 2.
  (2) На командированите военнослужещи и цивилни служители се изплащат финансовите средства по ал. 1, в случай че в едномесечен срок от датата на издаване на акта по чл. 34, ал. 2 представят пред комисията по чл. 22, ал. 2 изискуемите документи съгласно същия.

  § 6. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Министър-председател: Бойко Борисов
  Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
   
  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x