Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредба 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни и монтажни работи

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 10 от 01 февруари 2019 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
  (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г. и бр. 90 от 2016 г.)

  § 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. за етапа на проектирането – когато възлага проектирането на повече от един проектант, в т.ч. когато проектантът на инвестиционния проект е различен от проектанта на плана по чл. 156б, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията;“.
  2. В ал. 3, т. 1 думите „инвестиционното проектиране“ се заменят с „проектирането“.

  § 2. В чл. 7 думите „инвестиционното проектиране“ се заменят с „проектирането“.

  § 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „инвестиционното проектиране“ се заменят с „проектирането“.
  2. В ал. 2:
  а) в основния текст думите „е част от инвестиционния проект съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2014 г.; изм., бр. 102 от 2014 г. и бр. 13 от 2015 г.) и“ се заличават;
  б) в т. 1, буква „л“ думите „инвестиционното проектиране“ се заменят с „проектирането“.

  § 4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 след абревиатурата „СМР“ се поставя запетая и се добавя „в т.ч. дата за започване на работа на строителната площадка, продължителност на съответните видове СМР, включително начална и крайна дата за изпълнението им, и дата за завършване на работата на строителната площадка;“.
  2. Алинея 2 се отменя.

  § 5. В чл. 13, т. 7 думите „инвестиционното проектиране“ се заменят с „проектирането“.

  § 6. В чл. 16, т. 1, буква „а“ думите „в инвестиционния проект и“ се заличават.

  § 7. В чл. 30, ал. 3 думите „инвестиционния проект“ се заменят с „плана по безопасност и здраве“.

  § 8. В чл. 37, ал. 3, т. 2 думите „инвестиционния проект“ се заменят с „плана по безопасност и здраве“.

  § 9. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Безопасността на работещите на строежа при извършване на СМР по пътищата се осигурява при спазване на изискванията на тази наредба и на Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (обн., ДВ, бр. 74 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2015 г.).“
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

  § 10. В чл. 59а думите „Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 77 от 1995 г.)“ се заменят с „Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.)“.

  § 11. В чл. 76, т. 1 думите „инвестиционния проект“ се заменят с „плана по безопасност и здраве“.

  § 12. В § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби думите „инвестиционното проектиране“ се заменят с „проектирането“.

  Министър на труда и социалната политика:  Бисер Петков

  Министър на регионалното развитие  и благоустройството: Петя Аврамова
   
  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Условия на работа  16Дек2022

  Промени в ЗЗБУТ

  от PortalTRZnormativi.bg 16 Дек 2022
  x