Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Право на повторно парично обезщетение за безработица

  Аспасия Петкова Отговор, предоставен от
  Аспасия Петкова

  Съгласно чл. 54а, ал. 1 от КТ, право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
  - са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта;
  - не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
  - не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО или законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на трудa.

  Паричните обезщетения за безработица се отпускат въз основа на заявление, подадено по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или ПИК на подателя в избрано от лицето ТП на НОИ, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда“.

  Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:
  - заявлението за отпускането му е подадено в тримесечен срок от тази дата;
  - лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.

  Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. 

  Минималният дневен размер на обезщетението за безработица от 01 януари до 31 март 2022 г. е 12,00 лв., а от 01 април до 31 декември 2022 г. е 18,00 лв.

  Максималният дневен размер на обезщетението за безработица от 01 януари до 31 март 2022 г. е 74,29 лв., а от 01 април до 31 декември 2022 г. е 85,71 лв.

  Безработните лица, чиито правоотношения са прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 – 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния дневен размер на обезщетението безработица съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за срок 4 месеца.

  Съгласно чл. 54б, ал. 4 от КСО, безработните лица, придобили право на обезщетение преди изтичане на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение, получават минималния дневен размер на обезщетението за безработица съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за срок 4 месеца.

  Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за период според продължителността на осигурителния стаж.

  За осигурителен стаж на лицата се зачита времето след 31 декември 2001 г., през което те са осигурени за безработица.

  Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира при настъпване на следните обстоятелства:
  - получаване на обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на осигуряването - за периода, за който се изплаща обезщетението;
  - изплащане на обезщетение за оставане без работа на основание нормативен акт - за периода, за който се изплаща обезщетението;
  - събиране на доказателства за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, придобит при прилагане на разпоредбите на международен договор, по който Република България е страна или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.
  - извършване на проверка от контролен орган или друг компетентен орган относно обстоятелства от значение за правото или размера на обзщетението; в този случай спирането е до приключване на проверката, но за не повече от 6 месеца.

  Изплащането на обезщетението за безработица се възобновява от деня на отпадане на основанието за спиране за оставащия към датата на спиране период.

  Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при:
  - започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по КСО или законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от КТ;
  - прекратяване на регистрацията от Агенцията по заетостта;
  - придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава, или при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или на професионална пенсия по чл. 168;
  - смърт на безработния.

  Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява трудова дейност – основание за задължително осигуряване по чл. 4 от КСО или трудова дейност по законодателството на друга държава, която бъде преустановена след по-малко от 12 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяване период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.

  Въпроси, свързани с обезщетенията за безработица

  1. Въпрос: Преди 2 години и половина ми беше отпуснато парично обезщетение за безработица. Сега имам ли право пак на такова обеизщетение?

  Отговор: Ако безработното лице е придобило право на обезщетение преди изтичане на три години от предходно упражняване на това право, получава минимален дневен размер на обезщетението за период от 4 месеца. При отпускане на парично обезщетение за безработица преди изтичане на 3-години от предходно упражняване правото на парично обезщетение за безработица, 3-годишният период се определя от датата на отпускане на предходното обезщетение.
   
  2. Въпрос: Получавам парично обезщетение за безработица. Имам ли право да търся работа в друга държава членка?

  Отговор: Ако едно лице отива да търси работа в друга държава членка по време, през което получана парично обезщетение за безработица, няма да загуби правото си на това обезщетение, но при спазване на строго определени условия:
  - преди заминаването си лицето трябва да е било регистрирано като търсещо работа в службите по заетостта на компетентната държава най-малко четири седмици, след като е останало безработно;
  - отивайки в друга държава членка да търси работа, следва да се постави на разположение на службите по заетостта в нея в 7-дневен срок, след като е престанало да бъде на разположение на тези служби в компетентната държава и да спазва организираната там контролна процедура;
  - ако в тримесечен срок от датата, на която е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта в компетентната държава, лицето се завърне и отново се регистрира като търсещо работа, продължава да получава отпуснатото му ПОБ за оставащия период. При регистрация в ТП на АЗ след изтичане на тримесечния срок, лицето губи право на остатъка от отпуснатото по националното законодателство обезщетение.
   
  3. Въпрос: Преждевременно ми прекратиха изплащането на паричното обезщетение за безработица. Кога и как мога да поискам да ми възстановят изплащането на това обезщетение?

  Отговор: Безработното лице е длъжно да декларира отпадането на всяко обстоятелство, довело до прекратяване изплащането на ПОБ, в срок до 7 работни дни с подаване в ТП на НОИ на заявление по образец, приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. За неспазване на този срок лицето носи административнонаказателна отговорност.
  Причина за това може да бъде започване на работа. Например, отпуснато е парично обезщетение за период от 9 месеца. Но през това време лицето започва работа, но и това трудово правоотношение е прекратено. Ако лицето се регистрира като безработно в Агенцията по заетостта в срок до 7 работни дни от датата на прекратяването, изплащането на паричното обезщетение, което е било прекратено поради започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване, се възстановява за оставащия период от време (9 месеца), който е бил определен първоначално към датата на прекратяването на предходното трудово правоотношение.
   
  4. Въпрос: Получавам парично обезщетение за безработица.  Но междувременно  придобих право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Какво трябва да направя, да  уведомя ли НОИ или те ще ми спрат обезщетението за безработица автоматично, като ми отпуснат пенсията?

  Отговор: Тъй като придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава, респективно, отпускането на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168 са обстоятелства, които водят до прекратяване изплащането на ПОБ, лицето следва да уведоми ТП на НОИ в срок до 7 работни дни от настъпване на съответното обстоятелството.
   
  5. Въпрос: Има ли право на парично обезщетение за безработица лице, което през 18-месечния период преди прекратяване на осигуряването е ползвало отпуск за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 години?

  Отговор: Лицето ще има право, ако за него са изпълнени всички условия на КСО, тъй като при определяне на правото на парично обезщетение за безработица се зачита и времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете,
  на платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.
   
  6. Въпрос: Има ли право на ПОБ лице, което е освободено от работа по негово желание/по взаимно съгласие?

  Отговор: Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 – 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 8 и 11 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.
   
  7. Въпрос: Прекратена ми е регистрацията в Агенция по заетостта поради някакви обстоятелства. Какви действия трябвa да предприема, за да се регистрирам отново като безработно лице и да получавам пак парично обезщетение за безработица?

  Отговор: Тъй като прекратяването на регистрацията в Агенцията по заетостта е обстоятелство, което води до прекратяване изплащането на парично обезщетение за безработица, лицето следва да уведоми ТП на НОИ в срок до 7 дни от прекратяването. Ако лицето отново се регистрира като безработно, изплащането на паричното обезщетение за безработица се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към тази дата период.
   
  8. Въпрос: Какви действия следва да предприеме безработно лице, което по време на получаване на паричното обезщетение за безработица започне трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по КСО или по законодателството на друга държава?

  Отговор: Лицето е длъжно да уведоми ТП на НОИ в срок до 7 работни дни от започването на трудовата дейност. Изплащането на ПОБ се прекратява от датата на започване на дейността. Ако упражняването на дейността продължи по-малко от 12 месеца, изплащането на паричното обезщетение за безработица се възстановява за оставащия към датата на прекратяване период, ако регистрацията на лицето като безработно в Агенцията по заетостта е направена в срок до 7 работни дни от прекратяване на дейността. Ако упражняването на дейността продължи 12 или повече от 12 месеца, изплащането на паричното обезщетение за безработица не се възстановява, а се прави нова преценка по ново подадено заявление.
   
  9. Въпрос: Какви действия следва да предприеме безработно лице, което по време на получаване на ПОБ придобива право на пенсия в друга държава?

  Отговор: Тъй като придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава са обстоятелства, които водят до прекратяване изплащането на паричното обезщетение за безработица, лицето следва да уведоми ТП на НОИ в срок до 7 работни дни от настъпване на съответното обстоятелството.


   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x