Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Подробен данъчен календар за периода от 13 до 26 декември

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  14 декември 2015 г.:
  • Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец ноември.
    
  • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец ноември 2015 г.
    
  • Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за ноември 2015 г.
    
  • Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - м есец ноември.

    
  15 декември 2015 г.:
   
  • Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка" в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
    
  • Тримесечните авансови вноски за трето тримесечие за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
    
  • Месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
    
  • Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец ноември.
    
  • Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец ноември.
    
  20 декември 2015 г.:
  (Първият работен ден след 20 декември 2015г. е 21 декември 2015г.)
   
  • Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец ноември 2015 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
    
  25 декември 2015 г.
  (Първият работен ден след 25 декември 2015г. е 28 декември 2015г.)
   
  • Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец ноември 2015 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Ное мври възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец ноември 2015 г.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 Ноември 2015 г., отнасящи се за труд положен през месец октомври 2015 г.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец ноември 2015 г.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец ноември 2015 г.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Ноември 2015 г., отнасящи се за труд положен преди месец октомври 2015 г.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец ноември 2015 г.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец ноември 2015 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец ноември 2015 г.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец ноември 2015 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец ноември 2015 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец ноември 2015 г.
    
  • Внасяне на осигурителн ите вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец ноември 2015 г.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец ноември 2015 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
    
  • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди октомври 2015 г., които са начислени или изплатени през месец ноември 2015 г.
    
  • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец октомври 2015 г., които са начислени или изплатени след 25 ноември 2015 г.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец ноември 2015 г.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец ноември 2015 г.
    
  • Подаване на декларации образец № 1 от работ одателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец ноември 2015 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
    
  • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец ноември 2015 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
    
  • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец ноември 2015 г.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за соци ално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец ноември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец ноември 2015 г.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 ноември 2015 г., отнасящи се за труд положен през месец октомври 2015 г.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за ЗЗО за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец ноември 2015 г ., отнасящи се за труд положен преди месец октомври 2015 г.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец ноември 2015 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец ноември 2015 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец ноември 2015 г.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузит е на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец ноември 2015 г .
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец ноември 2015 г.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец ноември 2015 г.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осиг уряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец декември 2015 г.
    
  • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии" и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец Ноември 2015 г.:
           - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
          - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
   
  • Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 октомври 2015 г. и месец ноември 2015 г. е пъ рвия пълен календарен месец в осигуряване.
    
  • Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец ноември 2015 г.
    
  • Подаване на декларация образец № 7 от лицата, за които през месец ноември 2015 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
    
  • Подаване на декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец ноември 2015 г. задължителни осигурителни вноски.
    
  • Подаване на д екларации образец № 1 с данните за месец ноември 2015 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
    
  • Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец ноември 2015 г.

  източник: НАП

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x