Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Наредба 5 за осигуряване на ЗБУТ на работниците по срочно или временно трудово правоотношение

PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
PortalTRZnormativi.bg
Наредба 5 от 20 април 2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение

(Обн., ДВ, бр.43 от 2006 г.)
 
Раздел I.
Общи разпоредби
 
Чл. 1. С наредбата се определят допълнителни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение.

Чл. 2. Наредбата се прилага:
1. във всички предприятия и места по чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за работещите, наети по срочен трудов договор:
а) за определен срок;
б) до завършване на определена работа;
в) за заместване на работник или служител, който отсъства от работа;
г) за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности;
2. във всички предприятия, които ползват работници и служители, предоставени им от предприятия, осигуряващи временна заетост.

Чл. 3. (1) Работодателите, които наемат работници или служители по срочно трудово правоотношение, и предприятията, които ползват работници и служители, предоставени им от предприятие, осигуряващо временна заетост, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд и еднаква степен на защита от производствените рискове на всички работници и служители.
(2) При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд лицата по ал. 1 са длъжни да спазват всички изисквания на законодателството в областта на здравословните и безопасните условия на труд.
 
Раздел II.
Специфични разпоредби
 
Чл. 4. (1) Преди започване на работата лицата по чл. 3, ал. 1 са длъжни да:
1. предоставят на работниците и служителите информация за:
а) рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването и контролирането на тези рискове;
б) необходимата професионална квалификация или умения за извършване на работата;
в) необходимите медицински прегледи съгласно Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците;
2. осигурят на работниците и служителите подходящо обучение или инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със спецификата на всяко работно място и тяхната квалификация и професионален опит.

Чл. 5. Лицата по чл. 3, ал. 1 са длъжни да осигурят за своя сметка медицинско наблюдение на работниците и служителите по срочно трудово правоотношение или при условията на временна заетост съгласно Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

Чл. 6. За организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, лицата по чл. 3, ал. 1 информират длъжностните лица и специализираните служби в предприятията, както и работниците и служителите за назначаването на работещи по срочно трудово правоотношение или при условията на временна заетост.

Чл. 7. (1) Предприятията, които ползват работници и служители, предоставени им от предприятия, осигуряващи временна заетост, са длъжни предварително да:
1. определят вида работа и работните места за временна заетост;
2. уведомят предприятието, което осигурява временна заетост, за специфичните характеристики на работното място, професионалните рискове и необходимата професионална квалификация.
(2) Предприятието, осигуряващо временна заетост:
1. предоставя информация за условията по ал. 1 на заинтересованите работници и служители;
2. включва в договора по назначаване условията по ал. 1.

Чл. 8. Предприятията, които ползват работници и служители, предоставени им от предприятия, осигуряващи временна заетост, носят отговорност за изпълнението на задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 
Допълнителни разпоредби
 
§ 1. По смисъла на тази наредба "предприятие, осигуряващо временна заетост" е предприятието по § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
 
Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 36, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
 

БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

Решени практически казуси за всеки ТРЗ служител

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Решени практически казуси за всеки ТРЗ служител"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x