Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Доходи, които се посочват в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г.

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  До 28 февруари 2023 г. работодателите подават информация в НАП за платени през 2022 г. трудови доходи и за удържани през годината данък и задължителни осигурителни вноски.
   
  Със промени в ЗДДФЛ бяха въведени изменения, свързани с информацията, която ежегодно се подава в НАП със справките по чл. 73, ал. 1 и 6 от ЗДДФЛ. Промените ще се прилагат за доходи, платени след 1 януари 2023 г., и нямат отношение към данните, подавани за 2022 г.
   
  Частта от измененията, отнасяща се за справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за платени трудови доходи, е предвидено да се прилага и за доходи, платени през 2022 г. На това основание в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г., освен информация за облагаемите доходи, работодателите посочват данни и за някои от необлагаемите трудови доходи. За тази цел са направени изменения във формуляра на справката. 
   
  В справката доходите се описват с определен „код“, според техния вид (облагаем или необлагаем) и вида на правоотношението, съгласно номенклатурата към утвърдения образец. Облагаемите доходи, както до момемнта, се посочват с кодове 101, 102 или 103, според вида на правоотношението, а необлагаемите са обобщени в кодове от 104 до 109, а именно:
   
  1. Код 104: „Ваучери за храна, получени в размера и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „е“ от ЗДДФЛ“. Тук се посочват ваучери до 200 лв. на месец, предоставени през 2022 г. на заети лица за сметка на социалните разходи според ЗКПО. 

  2. Код 105: „Обезщетения, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ“. Тук се посочват обезщетения по чл. 200 от КТ, които се плащат от работодателя при увреждане здравето на заетото лице; обезщетението по чл. 216 ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3 от КТ при преместване на заетото лице в друго населено място, обезщетения чл. 222, ал. 2 и 3 от КТ при прекратяване на правоотношението заради болест или след като заетото лице е придобил право на пенсия, както и обезщетението по чл. 226, ал. 3 от КТ за вреди, които са причинени на заетото лице и които са освободени от облагане съгласно чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ. С този код се посочват и обезщетения, аналогични на изброените от КТ, предоставяни според специални закони и които също са освободени от облагане съгласно чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ.
   
  3. Код 106: “Еднократни помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 11 от ЗДДФЛ“. Тук попада стойността на еднократните помощи, опуснати от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството - общо до 2400 лв. Сумите, които превишат този размер, са облагаем доход и се включват в справката с код 101, 102 или 103, според вида на правоотношението.
   
  4. Код 107 „Обезщетения и помощи по част първа от Кодекса за социално осигуряване, включително изплатените на основание чл. 40, ал. 5 от същия кодекс, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 14 от ЗДДФЛ“. Тук се включват обезщетения и помощи по част I от КСО, които се плащат от работодателите, вкл. сумите за първите 3 работни дни от временната неработоспособност.
   
  5. Код 108 „Парични и предметни награди, получени на основание и по реда на нормативен акт, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 15 от ЗДДФЛ“. С този код се посочват единствено парични и предметни награди, платени от работодателя на съответното заето лице според нормативен акт (кодекс, закон или др.). Паричните и предметни награди, предоставяни на заети лица, но не според нормативен акт, а по преценка на работодателя, са обагаем доход и се включват в общата сума със съответния код, според вида правоотношение (101, 102 или 103). 
   
  6. Код 109 „Други необлагаеми доходи по чл. 24, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви „а“ - „д“, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура* , и по ал. 4.“.  Тук могат да попаднат единствено:
  1) Средства за пътуване и престой за сметка на ЕС, международна организация или приемаща страна и са определени и предоставени според техните правила във връзка с командироване от работодателя на заетли лица в бюджетни предприятия, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 5 от ЗДДФЛ;
  2) Парични доходи, освободени от облагане според чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ. Основно тук са включени доходи в натура и съответно не следва да се описват в справката от работодателя. От друга страна тук могат да попаднат възстановени разходи за транспорт на служителите от местоживеенето до местоработата за сметка на работодателя, които се отпускат съобразно нормативен акт. Тези разходи са включени в обхвата на чл. 11 от ЗКПО, не се облагат с данък върху разходите и се третират като необлагаем доход съгласно на чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ, но понеже не са в натура, се посочват в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ с код 109.
  3) Паричните средства, както и паричните помощи, предоставяни по силата на посочените в чл. 24, ал. 2, т. 16 и 17 от ЗДДФЛ специални закони.
   
  ВАЖНО! Според закона, независимо дали са платени в пари или натура, в справката не се посочват данни за доходите, освободени от облагане съобразно чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „а“ – „д“, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 10, т. 12 и т. 13 и чл. 24, ал. 4 от ЗДДФЛ.
   
  * Думите „когато са предоставени в натура“ се отнасят единствено към т. 9, т. 16 и т. 17 на чл. 24, ал. 2 от ЗДДФЛ.

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Осигурителни вноски  x