Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Данъчно-осигурителен календар от 13 до 26 януари 2019 г.

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  14 януари 2019

   Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец декември 2018 г. 
   
   Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец декември на предходната година.
   
   Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец декември на предходната година.
   
  15 януари 2019

   Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устрой ства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец декември на предходната година.
   
   Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец декември на предходната година.
   
   Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец декември на предходната година. 
   
   Деклариране и внасяне на данъка за четвъртото тримесечие на предходната година върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.

  20 януари 2019
   
   Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.
   
   Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец декември 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
   
   Подаване на декларация образец №3 с данните за месец декември 2018 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет.
   
  (Първият работе н ден след 20 януари 2019г. е 21 януари 2019г.)

  25 януари 2019

   Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за за трудоустроените лица, на които през месец декември 2018 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа. 
   
   Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец декември 2018 г.
   
   Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец декември 2018 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
   
   Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец декември 2018 г. 
   
   Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за авансово дължимите здравноосигурителни вноски за месец декем ври 2018 г. от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване).
   
   Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец декември 2018 г. са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда. 
   
   Подаване на декларации образец №1 с данните за месец декември 2018 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно кома ндирован служител в дипломатическа служба. 

   Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през декември 2018 г.
   
   Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец декември 2018 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
   
   Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец декември 2018 г.
   
   Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец декември на предходната година, когато пълният размер на начислените от работодател я доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 януари.
   
   Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец декември на предходната година за доходи от трудови правоотношения.
   
   Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец декември 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски.
   
   Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през м есец декември 2018 г., отнасящи се за труд, положен преди месец ноември 2018 г. 
   
   Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата в неплатен отпуск през месец декември 2018 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
   
   Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец декември 2018 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
   
   Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец декември 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода , върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*.
   
   Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди ноември 2018 г., които са начислени или изплатени през месец декември 2018 г.
   
   Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец декември 2018 г., отнасящи се за труд, положен преди месец ноември 2018 г.
   
   Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни тр удови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 декември 2018 г., отнасящи се за труд положен през месец ноември 2018 г. 
   
   Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени през месец декември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец декември 2018 г.
   
   Подаване на Декларация образец №7 от лицата, за които през месец декември 2018 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
   
   Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец декември 2018 г. задължителни осигурителни вноски. 
   
   Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец ноември 2018 г., които са начислени или изплатени след 25 декември 2018 г.
   
   Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец декември 2018 г.
   
   Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец декември 2018 г
   
   Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да с е осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец декември 2018 г.
   
   Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец декември 2018 г.
   
   Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец декември 2018 г.
   
   Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец декември 2018 г., върху които се дължат осигурителни вноски
   
   Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопр оизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец декември 2018 г . 
   
   Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец декември 2018 г.
   
   Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за морските лица за положения труд през месец декември 2018 г.
   
   Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец декември 2018 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
   
   Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които р аботят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец декември 2018 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.
   
   Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец декември 2018 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
   
   Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец декември 2018 г.
   
   Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 декември 2018 г., отнасящи се за труд, положен през месец ноември 2018 г. 
   
   Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или върху неначислените възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец декември 2018 г.
   
   Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица за авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец декември 2018 г. 
   
   Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец декември 2018 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа. 

  източник: НАП
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x