Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Указания във връзка с изпълнение на Наредба 3 за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. от ЗЗБУТ

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други. 

  Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд лицата по чл. 14, ал. 1 с изключение на теза, които за своя сметка работят сами, подават годишна декларация в териториалната дирекция “Инспекция по труда” по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата годна. Текстът на чл. 15, ад. 1 изрично посочва изключението по отношение на задължените да подадат декларацията лица, в именно тези, които работят сами, за своя сметка и нямат наети лица.
   
  В тая връзка задължение за подаване на декларация за условията но труд имат юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост, както и лицата, конто за своя сметка работят в съдружие с други.
   
  Съгласно даденото в § 1, т. 2а от Допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труда  "работещ" е всяко лице, което е наето от работодателя, както и лице, което работи за себе си, включително обучаващите се или стажантите - за времето на обучение, стаж и практика.
   
  I. Задължението за подаване на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ възниква за:
  1. физически и юридически лица, които:
  - имат наети лица по трудово правоотношение или служебно правоотношение;
  - имат сключени договори за управление и контрол или за прокура;
  - имат приети лица за провеждане на обучение или практика:
  - в предприятието им се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуга, сключени с физическо лице – изпълнител, и тези дейности не са еднократни и краткотрайни по своята същност;
  2. юридически или физически лица, които нямат наети свои работещи, но ползват Работещи, предоставени и от предприятието, което осигурява временна заетост;
  3. лица. които работят за своя сметка в съдружие с други.
   
  II. За да възникне задължение за подаване на декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за лица, които работят за своя сметка в съдружие с други, те трябва, да отговарят на следните условия:
   
  Лицата трябва да се намират във форма на съдружие с други лица. Това обстоятелство е налице при сключване на договор за съдружие по Закона за задълженията и договорите или създаване на търговско дружество или кооперация.
   
  Участникът в съдружието по силата на нормативен акт или устав, към който препраща правна норма, трябва да дължи съдействие за осъществяване на целите в съдружието чрез свой личен труд.
   
  Съдруженото лице трябва да работи за своя сметка, т.е. сдруженото лице да получава икономическа изгода от дейността на съдружието и да понася за своя сметка разходите и загубите от извършване на дейността.
   
  С оглед на това задължени лица са съдружниците в дружество, образувано чрез сключване на договор по Закопа за задълженията и договорите; съдружниците в дружество с ограничена отговорност, събирателно дружество, командитно дружество; неограничено отговорните съдружници в командитно дружество и член-кооператорите. В тези случаи декларацията следва да се подава от представляващото съдружието лице.
   
  Задължението за подаване на декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд не възниква за обединения на търговци 6ез нает персонал, в които участници са само юридически лица, както и за акционерите в акционерните дружества, в която няма нает персонал.
   
  Задължение за подаване на декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд не възниква и за сдружения 6ез нает персонал, участниците в които не извършват стопанска дейност в рамките на сдружението и не получават икономическа изгода от дейността на сдружението.
   
  III. За да възникне за един субект задължение за подаване на декларация по чл.15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд по реда на Наредба 3/ 23.02.2000 г., тойТрябва да има наети работещи или да работи за своя сметка в съдружие с други към момента на деклариране. Предвид това, че декларацията се подава до 30 април па годината, следваща годината на деклариране, то моментът на деклариране е последният ден на календарната година, за която се отнася декларацията.
   
  IV. Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис автор на електронното изявление е физическото лице, което в изявлението е посочено като негов извършител. За титуляр на електронното изявление се счита лицето, от името на което е извършено електронното изявление. В тази връзка съгласно разпоредбите на Наредба 3/ 23.02.2000 г. декларацията по чл. 15, ал. 1 от 3/ 23.02.2000 г. може да бъде подадена по електронен път в системата за подаване на декларацията през Интернет от: 
  - лице, на което по силата на правна норма е възложено да представлява задълженото лице и то е титуляр или автор на електронен подпис:
  -  лице, което е автор ни електронен подпис с титуляр задълженото лице;
  - от изрично писмено упълномощен от задълженото лице представител, притежаващ универсален електронен подпис.

  източник: mlsp.government.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Условия на работа  x