Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Постановление 55 от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 37 от 21 април 2020 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Постановление № 71 от 16 април 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодателис цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
  (ДВ, бр. 31 от 2020 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „работодател, който“ се добавя „по своя преценка и“.
  2. В ал. 5 след думите „януари 2020 г.“ се добавя „и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя“, а думите „за всеки работник и служител“ се заменят с „на всеки работник или служител“.
  3. В ал. 6, т. 2 след думите „които ползват“ се добавя „неплатен отпуск“ и след тях се поставя запетая.
  4. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Работодателят, получил компенсация по ал. 1 и/или ал. 2, изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата по ал. 5 и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.“
  5. Създава се ал. 9:
  „(9) Работодателят, получил компенсация по ал. 3, изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време, на лицата по ал. 5 и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.“

  § 2. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 5 думите „за период не по-малък от периода“ се заменят със „за допълнителен период, равен на периода“.
  2. В т. 7 накрая се добавя „или за установяване на непълно работно време“.

  § 3. В чл. 7 след думите „Националният осигурителен институт“ се добавя „ежемесечно“.

  § 4. В чл. 9, ал. 1 след думите „чл. 1, ал. 8“ се добавя „и 9“.

  § 5. Допълнителната разпоредба и § 1 се отменят.

  § 6. Приложението към чл. 2, ал. 1, т. 2 се изменя така:

  „Приложение към чл. 2, ал. 1, т. 2
  Списък на икономически дейности по чл. 2, ал. 1, т. 2 съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008)
   
   
  Код по
  КИД –
  2008
  Наименование на позицията
  47
  Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети,* с изключение на:
  47.11 – Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
  47.2 – Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
  47.73 – Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;
  47.74 – Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;
  47.8 – Търговия на дребно на открити щандове и пазари;
  47.9 – Търговия на дребно извън търговски обекти.
  49.3
  Друг пътнически сухопътен транспорт
  51.1
  Пътнически въздушен транспорт
  55
  Хотелиерство
  56.1
  Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
  56.3
  Дейност на питейни заведения
  59.14
  Прожектиране на филми
  79
  Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
  82.30
  Организиране на конгреси и търговски изложения
  85.10
  Предучилищно образование (частен сектор)
  85.53
  Обучение на водачи на превозни средства
  88.91
  Дневни грижи за малки деца (частен сектор)
  90
  Артистична и творческа дейност
  91
  Други дейности в областта на културата
  93
  Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
  96.04
  Поддържане на добро физическо състояние
   
  Други икономически дейности – за работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки на основание чл. 63 от Закона за здравето

  _______________
  * С работно място в търговски обект на територията на търговски център.“

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 7. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.

  § 8. Разпоредбите на това постановление се прилагат и за работодатели, подали заявления за изплащане на компенсации до влизането му в сила.

  Министър-председател: Бойко Борисов
  Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

  източник: dv.parliament.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x