Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредбата за медицинската експертиза

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 10 от 31 януари 2023 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Постановление № 13 от 26 януари 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.
  (обн., ДВ, бр. 51 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 62 и 64 от 2018 г., бр. 46 и 84 от 2019 г.; Решение № 1632
  на Върховния административен съд от 2020 г. – бр. 63 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2020 г. и бр. 59 от 2021 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 6, ал. 1 думите „гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението“ се заменят с „гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето“.

  § 2. Член 39 се изменя така:
  „Чл. 39. (1) Болничен лист за гледане на деца от семейството се издава еднолично от лекуващия лекар и в следните случаи:
  1. за гледане на дете до 12-годишна възраст, посещаващо детско заведение или училище, контактно със заразноболен, задължително карантинирано в дома – до изтичане на карантинния период;
  2. за гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, посещаващо детско заведение или училище, върнато оттам поради наложена карантина на това заведение или училище, или на отделна група или клас в него за срока на карантинния период; болничен лист в случая се издава въз основа на служебна бележка от директора на детското заведение или на училището за наличността и срока на карантината и за невъзможността детето да бъде прехвърлено в друга група или клас, където няма карантина; служебната бележка се съхранява в лечебното заведение, което издава болничен лист за гледане.
  (2) Не се издава болничен лист за гледане на здрави деца до 12-годишна възраст, поставени под карантина, които не посещават детски заведения или училища.“

  § 3. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) При лицата с психични заболявания чужда помощ може да се определи и при степен на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 80 на сто и над 80 на сто в зависимост от естеството на заболяването и в зависимост от загубата на базисни социални и ключови умения, водещи до невъзможност за съществуване без контрол.“
  2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

  § 4. В приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 „Отправни точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти“ се правят следните изменения и допълнения:
  1. В част първа „Заболявания на опорно-двигателния апарат“:
  a) в раздел IV „Гръбначни и тазови увреди“:
  аа) в т. 5.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
  бб) в т. 5.3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
  б) в раздел IХ „Увреди на долните крайници“:
  аа) точка 40.2.2 се изменя така:
  „40.2.2. тежка степен за eдно стъпало – 50 %;“
  бб) в т. 40.2.3 числото „50“ се заменя със „71“.
  2. В част втора „Психични болести“:
  а) в раздел І „Органично-мозъчни психични смущения“:
  аа) в т. 2.3.1 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
  бб) в т. 2.3.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с чужда помощ“;
  вв) в т. 2.4 накрая се поставя запетая и се добавя „с чужда помощ“;
  б) в раздел ІІ „Умствена ограниченост“:
  аа) в наименованието на раздела думата „ограниченост“ се заменя с „изостаналост“;
  бб) в т. 2.1 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
  вв) в т. 2.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с чужда помощ“;
  в) в раздел ІІІ „Дълготраещи психози, с най-малко 6-месечна продължителност, психози от кръга на шизофренните или афективни (ендогенни) психози“:
  аа) в т. 2.1 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
  бб) в т. 2.2 думите „пълна загуба“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
  вв) в т. 2.3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
  гг) в т. 2.4 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
  г) в раздел IV „Афективни психози с относително краткотрайно, но чести, възвръщащи се фази при една до две годишно, с многоседмична продължителност“:
  аа) в наименованието на раздела след думата „фази“ се добавя „или“;
  бб) в т. 2 думите „манийни или манийно-депресивни фази“ се заменят с „манийни или депресивни или смесени фази“;
  д) в раздел V „Аутистично разстройство“:
  аа) в наименованието на раздела след думата „разстройство“ се добавя „при лица, навършили 16 години“;
  бб) в т. 3 думите „пълна загуба“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
  вв) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
  е) в раздел VI „Неврози и абнормни развития на личността“:
  аа) в т. 1.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
  бб) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
  ж) в раздел VІІI „Токсикомания“ в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
  з) в раздел IX „Психични отклонения в детска възраст“:
  аа) в наименованието на раздела думите „в детска възраст“ се заменят с „на лица до 16 години“;
  бб) точка 1.1 се изменя така:
  „1.1. лека умствена изостаналост – ограничения в умствените възможности, с леко ограничение на комуникативните умения и способността за разбиране и известни обучителни затруднения:
  1.1.1. без поведенчески отклонения – 30 %;
  1.1.2. с поведенчески отклонения – 50 %;“
  вв) в т. 1.2.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
  гг) в т. 1.3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
  дд) в т. 1.4 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
  ее) в т. 2.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
  жж) в т. 2.3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
  зз) в т. 3.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
  ии) в т. 3.3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“.
  3. В част трета „Ушни, носни и гърлени (УНГ) заболявания“ раздел I „Слухов анализатор“ се изменя така:
  „Раздел I
  Слухов анализатор
  1. Нормален социално адекватен слух – слухова загуба до 20 децибела (dB) – 0 %.
  2. Лека загуба на слуха (Изпитват трудности при чуването на тиха реч и разговори в шумна обстановка.) – 21 до 35 dB – 5 %.
  3. Умерена загуба на слуха (Изпитват трудности в разбирането на разговорна реч, особено на фона на съпътстващ околен шум. За да бъде чута речта от телевизия или радио, е необходимо допълнително усилване на звука.) – 36 до 50 dB – 25 %.
  4. Умерено тежка загуба на слуха (Значително е засегната яснотата на речта. Тя трябва да е силна, за да бъде чута. Налице са затруднения при разговори с повече от един събеседник.) – 51 до 65 dB – 50 %.
  5. Тежка загуба на слуха (Невъзможност да се възприема реч с нормална сила. Изпитват се сериозни трудности при чуването на силни звукове – речеви или от околната среда. Възможно е да се чуват само силни викове или технически усилена реч.) – 66 до 80 dB – 65 %, с пожизнен срок.
  6. Дълбока загуба на слуха (Невъзможност ясно да се възприема и разбира реч, дори и чрез техническо усилване.) – 81 до 95 dB – 75 %, с пожизнен срок.
  7. Пълна загуба на слуха/глухота (Невъзможност да се чува.) – 96 dB или по-голяма – 91 %, с пожизнен срок.
  Оценката на функционалния дефицит на слуховия анализатор и при определяне на оценката при трудова злополука и професионални увреждания, доказани с Протокол за професионално разследване от НОИ, се изчислява от таблицата на Клодил-Портман.
   
  Таблица на Клодил-Портман
  Глухо ухо или по-малко чуващо ухо
  Р.Р.
  ад конхам или не чува, практически пълна глухота
  Р.Р. (1)
  4 – 5 m
  Р.Р.
  2 – 4 m
  Р.Р.
  1 – 2 m
  Р.Р.
  0,25 до 1 m
   
  а) Р.Р. – разговорна реч
  б) Ш.Р. – шепотна реч
  в) А.З. – акустична загуба на слуха в dB
  Ш.Р.
  0,50 –
  0,80 m
  Ш.Р.
  0,25 –
  0,50 m
  Ш.Р.
  0,005 m
  Ш.Р.
  ад конхам
  или не чува
  Ш.Р.
  не чува
  Нормално ухо или по-добре чуващо
  А.З.
  35 dB
  А.З.
  35 – 45 dB
  А.З.
  45 – 50 dB
  А.З.
  50 – 65 dB
  А.З.
  65 dB
  Р.Р.
  нормално
  Ш.Р.
  нормално
  А.З.
  35 dB
  нормално
  0 %
  3 %
  8 %
  12 %
  15 %
  Р.Р. (1)
  4 – 5 m
  Ш.Р.
  0,50 – 0,80
  А.З.
  35
  5 %
  10 %
  15 %
  20 %
  25 %
  Р.Р.
  2 – 4 m
  Ш.Р.
  0,25 – 0,50
  А.З.
  35 – 45
  10 %
  15 %
  25 %
  30 %
  35 %
  Р.Р.
  1 – 2 m
  Ш.Р.
  0,005
  А.З.
  45 – 50
  15 %
  25 %
  35 %
  40 %
  45 %
  Р.Р.
  0,25 до 1 m
  Ш.Р.
  ад конхам
  или не чува
  А.З.
  50 – 60 %
  20 %
  30 %
  40 %
  50 %
  60 %
  Р.Р. ад конхам или не чува, практически пълна глухота
  Ш.Р.
  не чува
  А.З.
  не чува
  25 %
  35 %
  45 %
  60 %
  70 %

  Пояснение към таблицата:
  1. В първи и втори хоризонтален ред са посочени разстоянията в метри (m), от които по-слабо чуващото ухо възприема разговорна и шепотна реч.
  2. В трети хоризонтален ред е посочена акустичната загуба в децибели на по-слабо чуващото ухо.
  3. В първа и втора колона са посочени разстоянията в метри, от които по-добре чуващото ухо възприема разговорна и шепотна реч.
  4. В трета колона е посочена акустичната загуба в децибели на по-добре чуващото ухо.
  5. В пресечните точки на вертикалните и хоризонталните линии на различните стойности на слуховъзприемането на двете уши е обозначен процентът на намалената работоспособност.
  8. Загуба или обезобразяване на аурикулата – според степента:
  8.1. на едното ухо – 10 %;
  8.2. на двете уши – 20 %.“
  4. В част четвърта „Заболявания на сърдечно-съдовата система“:
  а) в раздел I „Органични сърдечни увреди“:
  аа) създава се т. 4.1:
  „4.1. При инфаркт на миокарда след първата година от реализирането му, без хемодинамични нарушения и без усложнения – 50 %.
  Забележка. В случаите по т. 4.1, но с хемодинамични нарушения и усложнения – процентът се определя в зависимост от функционалния клас на сърдечната недостатъчност в зависимост от степенната изразеност – по аналогия с т. 3.1, 3.2 и 5.“;
  бб) в т. 5.1 числото „10“ се заменя с „30“;
  вв) в т. 6 числото „10“ се заменя с „30“;
  б) в раздел II „Сърдечни вмешателства (без инвазивните диагностични методи), клапнопротезирани с механични или биологични протези; инфекциозен ендокардит след клапно протезиране; коригирани (оперирани или след интервентни процедури) вродени сърдечни малформации; палиативно коригирани клапни дефекти без протезиране; състояние след аорто-коронарен байпас; състояние след имплантиране на интракоронарен стент; състояние след перкутанна транслуменална коронарна ангиопластика (РТСА); имплантиране на постоянен кардиостимулатор; състояние след резекция на сърдечна аневризма; състояние след хирургическо лечение по повод тумори на сърцето, състояние след трансплантация на сърце и др.“:
  аа) създава се т. 1.2:
  „1.2. Оперираните с клапно протезиране, както и с аорто-коронарен байпас без хемодинамични нарушения – 50 %.
  Забележка. В случаите на т. 1.2, но с хемодинамични нарушения и усложнения – процентът се определя в зависимост от функционалния клас на сърдечната недостатъчност след интервенцията, в зависимост от степенната изразеност – по аналогия с раздел I, т. 3.1, 3.2 и 5.“;
  бб) в т. 2.1 числото „10“ се заменя с „30“;
  вв) в т. 2.2 числото „30“ се заменя с „40“;
  в) в раздел V „Ритъмни и проводни нарушения“:
  аа) в т. 2 думите „постоянно нормофреквентно предсърдно мъждене и т.н.“ се заличават;
  бб) в т. 3 думите „тахи и бради форма“ се заменят със „със сърдечна недостатъчност от II ФК по НИХА“.
  5. В част седма „Нервни болести“:
  а) в т. 3 думите „дискоординационни синдроми“ се заменят с „координационни нарушения в рамките на дадено неврологично заболяване, в зависимост от тежестта му“;
  б) в т. 3.3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
  в) в т. 3.4 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
  г) в т. 4.3 числото „70“ се заменя със „71“;
  д) в т. 4.4 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
  е) в т. 4.5 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
  ж) в т. 4.6 думите „100 % с чужда помощ (СЧП)“ се заменят със „100 % с чужда помощ, с пожизнен срок“;
  з) забележка 5 след т. 12.3 се заличава.
  6. В част осма „Хирургични заболявания“:
  а) в раздел V „Болести на хранопровода“:
  аа) в т. 1.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  бб) в т. 1.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  б) в раздел VI „Болести на стомашно-чревния тракт“:
  аа) в т. 1.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  бб) в т. 1.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  вв) в т. 2.1 думите „до 5-ата година“ се заличават;
  гг) в т. 2.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  дд) в т. 2.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  ее) в т. 2.3.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  жж) в т. 12.2 числото „80“ се заменя с „91“;
  зз) в т. 12.3 думите „за четвъртата и петата“ се заменят със „за и след четвъртата“;
  ии) в т. 13.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  в) в раздел VII „Злокачествени заболявания на черния дроб, жлъчните пътища и жлъчния мехур“:
  аа) в т. 1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  бб) в т. 2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  г) в раздел IХ „Пикочни органи“:
  аа) в т. 2.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  бб) в т. 2.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  вв) в т. 3.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  гг) точка 9 се изменя така:
  „9. Ектопия на пикочен мехур – 100 %, с пожизнен срок.
  Забележка. Оценката по т. 9 важи както за състояние преди, така и след проведено оперативно лечение.“;
  д) в раздел Х „Мъжки полови органи“:
  аа) в т. 1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  бб) в т. 4 думите „в първите 5 години“ се заличават;
  вв) в т. 4.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  гг) в т. 4.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  дд) в т. 6.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  ее) в т. 6.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  е) в раздел ХI „Женски полови органи“:
  аа) в т. 1 думите „в първите 5 години“ се заличават;
  бб) в т. 1.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  вв) в т. 1.2 думите „до петата година“ се заличават;
  гг) в т. 1.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  дд) в т. 2 думите „в първите 5 години“ се заличават;
  ее) в т. 2.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  жж) в т. 2.2 думите „до петата година“ се заличават;
  зз) в т. 2.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  ии) в т. 3 думите „в първите 5 години“ се заличават;
  кк) в т. 3.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  лл) в т. 3.2 думите „до петата година“ се заличават;
  мм) в т. 3.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  нн) точка 3.3 се изменя така:
  „3.3. При клинично доказан посткастрационен синдром (липса на два яйчника) до 50-годишна възраст – 50 %.“;
  оо) в т. 7 думите „в първите пет години“ се заличават;
  пп) точка 7.1 се изменя така:
  „7.1. операбилен:“;
  рр) в т. 7.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  сс) в т. 7.2 думите „до петата година“ се заличават;
  тт) в т. 7.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  уу) точка 8.1 се изменя така:
  „8.1. операбилен:“;
  фф) в т. 8.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  хх) в т. 8.2 думите „до петата година“ се заличават;
  цц) в т. 8.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  ж) в раздел ХII:
  аа) в т. 4 думите „до петата година след операцията“ се заличават;
  бб) точка 4.1 се изменя така:
  „4.1. без метастази:“;
  вв) в т. 4.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  гг) в т. 4.2 думите „до 5-ата година“ се заличават;
  дд) в т. 4.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  ее) в т. 6 думите „до петата година“ се заличават;
  жж) точка 6.1 се изменя така:
  „6.1. операбилен, без далечни метастази:“;
  зз) в т. 6.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
  ии) забележката след т. 7 се заличава.
  7. В част девета „Вътрешни болести“:
  а) в раздел I „Захарен диабет“:
  аа) в т. 1 думите „(на лечение с перорални, инжекционни неинсулинови препарати или инсулин)“ се заменят с „(неинсулинозависим)“;
  бб) в т. 1.2.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
  вв) в т. 1.2.3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
  гг) в т. 2 след думите „тип 1“ се добавя „и захарен диабет тип 2 (на инсулинолечение):“;
  дд) в т. 2.2.1 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
  б) в раздел II „Болести на щитовидната жлеза“:
  аа) в т. 3.3.3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
  бб) в т. 3.4.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
  в) в раздел V „Хипофизарни нарушения“:
  аа) в т. 2.2.1 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
  бб) в т. 2.2.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
  вв) в т. 2.2.3 абревиатурата „СЧП“ се заменя със „с чужда помощ“;
  гг) в т. 2.2.4 абревиатурата „СЧП“ се заменя със „с чужда помощ“;
  г) в раздел ХI „Генетични аномалии“, в първо изречение на забележката след т. 3 думите „като към посочения процент по т. 1 – 3 в съображение влиза и“ се заменят с „като отделно от оценката по т. 1 – 3 се оценява и“;
  д) в раздел ХХІІІ „Заболявания на опорно-двигателния апарат“:
  аа) в т. 4.4 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
  бб) в т. 5.4 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
  вв) в т. 6.2.4 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
  гг) в т. 7.3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“.
  § 5. В приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 „Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти“ се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка III се изменя така:
  „III. Когато са налице няколко увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като към най-високия процент по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане и ако той не е 100 на сто, се прибавят 20 на сто от сбора на процентите на останалите съпътстващи увреждания. В случай на определена 100 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане съпътстващите увреждания не се добавят в оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение заедно със съответната отправна точка и процент.“
  2. Точка IV се отменя.
  3. Точка VIII се изменя така:
  „VIII. В експертното решение се вписват съответните МКБ кодове на всички заболявания, обуславящи най-тежкото и съпътстващите увреждания.“

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 6. Започналите и неприключили до влизането в сила на това постановление процедури по извършване на медицинската експертиза се довършват, както следва:
  1. Пред ТЕЛК – по реда на това постановление.
  2. Пред НЕЛК – по досегашния ред.

  § 7. Лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК и НЕЛК в периода до влизането в сила на това постановление и за които с това постановление са определени по-благоприятни условия за оценка на увреждането, могат да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване извън случаите по чл. 56, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 34 от 2010 г.).

  § 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 1 и 2, които влизат в сила от 1 януари 2023 г.

  Министър-председател: Гълъб Донев
  Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
   
  източник: dv.parliament.bg

  Целия бр. 10 вижте тук >>>
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x