Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст

PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
PortalTRZnormativi.bg
Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г., обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.1987 г., изм. и доп., бр. 59 от 9.07.1993 г., изм., бр. 35 от 10.04.2001 г.

Чл. 1. Тази наредба урежда реда за приемане на работа и условията на труд на лицата, ненавършили 15-годишна възраст, които могат да бъдат приемани на работа в областта на изкуствата, съгласно чл. 301, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ).
 
Чл. 2. (1) Трудовият договор с лице, навършило 14 години, но ненавършило 15-годишна възраст, се сключва с писмено съгласие на негов родител или попечител, което се прилага към договора.
 (2) Трудовият договор с лице, ненавършило 14-годишна възраст, се сключва от негов родител или настойник.
 
Чл. 3. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 1993 г., изм., бр. 35 от 2001 г.) Инспекцията по труда може да издаде разрешение за приемане на работа на лице, ненавършило 15-годишна възраст, само въз основа на медицинско заключение по чл. 302, ал. 1 КТ, издадено от лекарскоконсултативна комисия към детските отделения на многопрофилните болници за активно лечение.
(2) Разрешението на инспекцията и медицинското заключение се прилагат към трудовия договор.
 
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1993 г.) На постъпилите на работа лица, ненавършили 15-годишна възраст, работодателят е длъжен да осигури извършването на медицински контрол както при диспансеризация. Тези лица се подлагат:
1. всеки 3 месеца на общ медицински преглед;
2. всеки 6 месеца на антропометрични измервания, функционални проби за състоянието на сърдечно-съдовата и дихателната система, а при необходимост - и на други специални изследвания.
 
Чл. 5. (1) За приетите на работа лица, ненавършили 15-годишна възраст, задължително се прилага общият дневен режим, установен за учащите се от съответната възраст в учебните заведения.
(2) Допълнителните занимания, като тренировки, репетиции, участие в представления и др., се съобразяват с режима по предходната алинея.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1993 г.) Работодателят съвместно с обслужващия го лекар съставя индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания за всяко лице, ненавършило 15-годишна възраст, прието на работа.
 
Чл. 6. (1) Специализация на лице, ненавършило 15-годишна възраст, се допуска при условие, че с индивидуалния дневен режим се осигурява цялостното му физическо, психическо и нравствено развитие.
(2) На момичета, ненавършили 15-годишна възраст, не могат да се възлагат физически упражнения, които могат да увредят или да причинят деформация на органи в областта на малкия таз.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 35 от 2001 г.).
 
Чл. 7. (1) Работното време на лице, ненавършило 15-годишна възраст, се определя според характера на работата и възрастта му, но не повече от 4 часа дневно.
(2) Работният ден на лице, ненавършило 15-годишна възраст, се прекъсва най-малко с една почивка, чиято продължителност не може да бъде по-малка от 30 минути. Когато почивката съвпада или граничи с време, определено за хранене, тя не може да бъде по-кратка от 1 час.
(3) С индивидуалния дневен режим на ненавършилите 15-годишна възраст се осигурява непрекъсната междудневна почивка с продължителност, не по-малка от 14 часа.
 
Чл. 8. (1) Ненавършилите 15-годишна възраст участници в циркови представления участвуват само в първата част на представленията.
(2) Ненавършилите 15-годишна възраст участници в театрални, балетни или други представления се явяват на мястото на представлението не по-рано от 30 минути преди явяването им на сцената. Ръководителят на представлението е длъжен да осигури отделно помещение за престояване и за подготовка на тези лица за представлението под надзора на специално определен пълнолетен служител.
(3) Правилата на предходната алинея се прилагат съответно и за ненавършилите 15-годишна възраст участници в снимането на филми.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2001 г.) Забранява се участието на лица, ненавършили 15-годишна възраст, в представления или в снимане на филми след 20,00 часа.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1993 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 301, ал. 3 на Кодекса на труда и влиза в сила от 1 януари 1987 г.

§ 2. Тази наредба отменя Наредбата за условията, при които се допускат на работа в областта на изкуствата лица, ненавършили 15-годишна възраст (Изв., бр. 103 от 1958 г.).

БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

16 решения на ТРЗ казуси

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "16 решения на ТРЗ казуси"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x