Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Наредба 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
   
  (обн., ДВ, бр. 1 от 2005 г.)
   
  Чл. 1.  С тази наредба се определят условията и редът за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.

  Чл. 2.  (1) За специфичен характер на труда се осигурява безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят:
  1.  под земята в мини, геологопроучвателни обекти, тунелно и минно строителство, подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ;
  2.  като водолази и работещи в кесони;
  3.  при среднодневни температури под +10 °С и над +30 °С през повече от половината от максимално установеното с Кодекса на труда работно време;
  4.  в състава на екипажите на кораби от морския и речния флот;
  5.  в среда на йонизиращи лъчения;
  6.  под въздействие на експозиция над установените норми на: канцерогени или мутагени, силикозоопасен прах, тежки метали, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, прах, шум и вибрации;
  7.  в лечебни заведения като: лекари, които оперират, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри - в дните, когато извършват операции, както и санитарите в операционни зали;
  8.  в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове за трансфузионна хематология и диализни центрове; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти;
  9.  в производството и преноса на електрическа и топлинна енергия, включително ремонтно обслужване и технологичния транспорт;
  10.  непосредствено във:
  а) добива и горещата обработка на чугун, включително чугунени отливки, стомана, феросплави, цветни метали и техните сплави, в пластична обработка на черни и цветни метали;
  б) производството на кокс и металургични огнеупори;
  в) преработката на концентрати и агломерати от руда;
  г) преработка и обогатяване на въглища;
  д) производството на оловни акумулатори;
  11.  в производството и изпитването на взривни материали и боеприпаси - само за пряко заетите;
  12.  в добива, преработката и обогатяването на полезни изкопаеми;
  13.  в производства по горещо и електролизно поцинковане и галванотехника;
  14.  в специални (затворени) помещения с клас на чистота - А, В и С.
  (2) За работи при специфична организация на труда се осигурява безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които:
  1.  са ангажирани в предприятието преди/след установеното работно време с продължителност не по-малка от два часа;
  2.  работят на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време;
  3.  работят в производства с непрекъсваем процес на работа;
  4.  работят в отдалечени обекти без възможности за ползване на заведения за хранене.

  Чл. 3.  По време на нощни смени или при полагане на нощен труд на работниците и служителите се осигуряват тонизиращи или ободряващи напитки.

  Чл. 4.  (1) Право на безплатна храна и/или добавки към нея по тази наредба имат работниците и служителите, работещи при условията на чл. 2.
  (2)  Безплатна храна и/или добавки към нея получават работници и служители само за дните, когато работят при условията на чл. 2.

  Чл. 5.  (1) Стойността на безплатна храна и/или добавки към нея по тази наредба не може да бъде по-малко от два лева на ден за работник или служител.
  (2) Стойността на тонизиращите и ободряващите напитки е не повече от един лев на смяна.

  Чл. 6.  Разходите за осигуряване безплатна храна и/или добавки към нея по тази наредба са за сметка на издръжката на предприятието.

  Чл. 7.  (1) На основа на оценката на риска работодателят след предварителни консултации с представителите на работниците и служителите и комитета/групата по условия на труд, и писмено съгласуване със службата по трудова медицина с писмена заповед  определя работниците и служителите, които имат право на:
  1.  безплатна храна;
  2.  добавки към храната;
  3.  безплатна храна и добавки към храната.
  (2) В заповедта по ал. 1 се определят видът и стойността на храната и/или добавките към нея.

  Чл. 8.  По-големи размери на стойността на храната и/или добавките към нея могат да бъдат договаряни в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение.

  Чл. 9.  В случаите, когато работници и служители ползват безплатна храна и/или добавки към нея на друго основание, получават храна само на едно от основанията.
   
  Заключителни разпоредби
   
  § 1.  Тази наредба се издава на основание чл. 285, ал. 2 от Кодекса на труда.

  § 2.  Указания по прилагането на наредбата дават министърът на труда и социалната политика и министърът на здравеопазването.

  § 3.  Наредба № 8 от 1987 г. за безплатната предпазна храна на работниците, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици (обн., ДВ, бр. 43 от 1987 г.; изм., бр. 89 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 58 от 1993 г.) се отменя.  

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Условия на работа  x