Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Административно споразумение за изпълнение на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 76 от 28 август 2020 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Административно споразумение за изпълнение на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек
  (Одобрено с Решение № 557 от 27 юли 2015 г. на Министерския съвет. В сила от 1 септември 2020 г.)

  Компетентният орган на Република България
  и
  Компетентният орган на Квебек,
  Като се има предвид член 16 от Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек,
  Се споразумяха за следното:

  Член 1
  Определения
  В настоящото Административно споразумение:
  а) терминът „Споразумение“ означава Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек;
  б) терминът „обичайно пребиваване на лицето“ по отношение на Република България е мястото, където се намира центърът на интересите на съответното лице въз основа на цялостна оценка на цялата налична информация относно релевантните факти, които могат да включват, според случая:
  i) продължителността и непрекъснатото пребиваване на територията;
  ii) положението на лицето, включително:
  1. естеството и специфичните характеристики на извършваните дейности;
  2. семейното му положение и роднинските му връзки;
  3. упражняването на дейности, за които не се получава възнаграждение;
  4. жилищното му положение, по-специално доколко е постоянен характерът му;
  5. Договарящата страна, в която се смята, че лицето пребивава за целите на данъчното облагане;
  в) всички други термини имат значението, дадено им в член 1 от Споразумението.

  Член 2
  Органи за връзка и компетентни институции
  В съответствие с разпоредбите на член 16, алинея 2 от Споразумението:
  а) по отношение на Квебек определеният орган за връзка е Бюрото по спогодби в сферата на социалната сигурност на пенсионния орган на Квебек или всяка друга служба, която правителството на Квебек може впоследствие да определи;
  б) по отношение на Република България определените органи за връзка и компетентните институции са:
  i) Националният осигурителен институт за пенсиите от държавното обществено осигуряване за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване, както и наследствените пенсии, получени от горепосочените пенсии;
  ii) Националната агенция за приходите за прилагане на членове от 6 до 11 от Споразумението и член 3 от Административното споразумение.

  Член 3
  Удостоверение за приложимо законодателство
  1. За целите на членове 7, 8 и 11 от Споразумението, когато дадено лице остава подчинено на законодателството на едната Договаряща страна по време на работа на територията на другата Договаряща страна, удостоверение за приложимо законодателство се издава:
  а) от органа за връзка на Квебек, когато лицето остава подчинено на законодателството на Квебек;
  б) от компетентната институция на Република България, когато лицето остава подчинено на законодателството на Република България.
  2. Органът за връзка или компетентната институция, която издава удостоверението за приложимо законодателство, изпраща копие от удостоверението на другия орган за връзка или компетентна институция, посочени в алинея 1, на заинтересованото лице или ако е приложимо, на работодателя на това лице.
  3. За целите на член 8, алинея 2 и член 11 от Споразумението удължаване на периода на командироване над 60 месеца или изключение от разпоредбите за приложимо законодателство трябва да е резултат от съвместно споразумение между компетентната институция на Република България и органа за връзка на Квебек.

  Член 4
  Обезщетения
  1. За целите на част III от Споразумението заявление за обезщетение съгласно Споразумението може да бъде подадено в органа за връзка или компетентната институция на всяка една от Договарящите страни или в компетентната институция на Договарящата страна, чието законодателство се прилага, заедно с необходимите придружаващи документи.
  2. Когато заявлението за обезщетение, посочено в алинея 1, е подадено в орган за връзка или компетентна институция, този орган или институция препраща заявлението до компетентната институция на Договарящата страна, чието законодателство се прилага, заедно с копия от необходимите придружаващи документи, които са заверени като автентични копия на оригиналите.
  3. Копие на заявлението и приложените документи се съхраняват от органа за връзка или компетентната институция, където е било подадено първоначално заявлението и, при поискване, копие от тези документи се предоставя на компетентната институция на другата Договаряща страна.
  4. Формуляр за връзка, в който са посочени придобитите осигурителни периоди, трябва да придружава заявлението и приложените документи, посочени в настоящия член.
  5. Ако това бъде поискано от органа за връзка или компетентната институция на Договарящата страна, органът за връзка или компетентната институция на другата Договаряща страна посочва върху формуляра за връзка осигурителните периоди, признати съгласно законодателството, което тя прилага.
  6. Веднага след като вземе решение по заявление съгласно прилаганото от нея законодателство, компетентната институция уведомява заявителя за решението и го информира за възможностите и сроковете за обжалване, както е предвидено в законодателството; тя също уведомява органа за връзка или компетентната институция на другата Договаряща страна, като използва формуляра за връзка.
  7. Когато компетентната институция на една от Договарящите страни констатира промяна в положението на бенефициера, в частност по отношение на гражданско състояние и смърт, както и че тази промяна може да засяга правото на бенефициера на обезщетение съгласно законодателството на другата Договаряща страна, тя информира за това компетентната институция на тази друга Договаряща страна посредством обмен на формуляри. Форматът, съдържанието и условията за обмен на формулярите се договарят между компетентните институции.

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Член 5
  Възстановяване на разходи между институциите
  1. За целите на член 24 от Споразумението в края на всяка календарна година, когато компетентната институция на едната Договаряща страна е извършила проверки от името и за сметка на компетентната институция на другата Договаряща страна, компетентната институция на първата Договаряща страна препраща на органа за връзка на другата Договаряща страна искане за възстановяване на такси във връзка с проверките, извършени през годината, като посочва дължимата сума.
  2. Дължимите суми трябва да бъдат платени по време на полугодието, следващо датата на получаване на исканията за възстановяване, отправени в съответствие с разпоредбите на алинея 1.

  Член 6
  Формуляри
  Образецът на удостоверение за приложимо законодателство, както и необходимите формуляри за прилагането на Споразумението и настоящото Административно споразумение са утвърдени по взаимно съгласие от органите за връзка или от компетентните институции на двете Договарящи страни.

  Член 7
  Статистически данни
  Органите за връзка на двете Договарящи страни обменят статистически данни в договорения формат относно плащания към бенефициерите за целите на прилагането на част III от Споразумението през всяка календарна година. Тези данни включват броя на бенефициерите и общата сума на обезщетенията по категория.

  Член 8
  Влизане в сила и продължителност
  Административното споразумение влиза в сила в същия ден като Споразумението и неговата продължителност ще бъде същата като тази на Споразумението.

  Подписано в гр. Квебек на 19 септември 2019 г. в два екземпляра на български и френски език, като и двата текста имат еднаква сила.

  За компетентния За компетентния
  орган на Република орган на Квебек:
  България: Надин Жиро,
  Светлана Стойчева- министър на
  Етрополски, международните
  посланик на Република отношения и
  България в Канада франкофонията
   
  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Обезщетения  x