Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Нови промени в Наредба № Н-8 от 2005 г.

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  С брой 4 от 16.01.2015 от Държавен вестник излиза Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

  § 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
  „6. когато поради смърт на самоосигуряващо се лице декларация образец № 1 за месеца, предхождащ месеца на смъртта, не е подадена в срока по т. 2, буква „а“, наследникът или упълномощен представител на наследниците може да подаде декларацията в срок до края на шестия месец, следващ месеца на смъртта; декларацията се подава на хартиен или електронен носител заедно с протокол, подписан от наследника или упълномощения представител на наследниците, в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация към датата на смъртта на самоосигуряващото се лице.“
  2. В ал. 13 думите „чл. 4, ал. 1, 2“ се заменят с „чл. 4, ал. 1“.
  § 2. В § 2а, т. 7 от допълнителните разпоредби думите „и т. 17.1“ се заличават.
  § 3. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, в раздел „Указания за попълване на декларация по образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 12:
  а) в позиция 04 думите „втори или“ се заличават;
  б) в позиция 10 накрая се добавя „и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон“;
  в) позиция 11 се заличава;
  г) в позиция 18 думите „чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 6; чл. 4, ал. 2 и чл. 4а“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 4а“;
  д) в позиция 21 думите „втори или“ се заличават.
  2. В т. 12.3 се правят следните изменения:
  а) точка 12.3 се изменя така:
  „12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя – попълва се номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя, съгласно закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година. Бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които не прилагат минимален осигурителен доход, попълват код „99“ за работниците и служителите. Код „99“ се попълва и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.“;
  б) в т. 1 от „Забележки“ числото „11“ се заличава.
  3. В т. 19 думите „чл. 4, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 4, ал. 1“.
  4. В т. 31 числото „11“ се заличава.
  Преходни и заключителни разпоредби
  § 4. Изчислените за 2014 г. осигурителни вноски за здравно осигуряване по смисъла на т. 7 на § 2а от допълнителните разпоредби се определят и от осигурителния доход в т. 17.1 на декларация образец № 1 – 2014 г.
  § 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2015 г.

  Източник: Държавен вестник

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x