Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Наредба № 5 от 20 април 2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  Издадена от министъра на труда и социалната политика

  Обн. ДВ. бр.43 от 26 Май 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 26 Февруари 2013г.

  Раздел I.
  Общи разпоредби

   
  Чл. 1. С наредбата се определят допълнителни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение.
   
  Чл. 2. Наредбата се прилага:
  1. във всички предприятия и места по чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за работещите, наети по срочен трудов договор:
  а) за определен срок;
  б) до завършване на определена работа;
  в) за заместване на работник или служител, който отсъства от работа;
  г) за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности;
  д) (нова - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) за работа на длъжност, която се заема с конкурс;
  е) (нова - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) за определен мандат.
  2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) във всички предприятия, ползватели на работници и служители, изпратени от предприятия, осигуряващи временна работа.
   
  Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Работодателите, които наемат работници или служители по срочно трудово правоотношение, и предприятията, ползватели на работници и служители, изпратени от предприятие, осигуряващо временна работа, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд и еднаква степен на защита от производствените рискове на всички работници и служители.
  (2) При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд лицата по ал. 1 са длъжни да спазват всички изисквания на законодателството в областта на здравословните и безопасните условия на труд.
   
  Раздел II.
  Специфични разпоредби

   
  Чл. 4. (1) Преди започване на работата лицата по чл. 3, ал. 1 са длъжни да:
  1. предоставят на работниците и служителите информация за:
  а) рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването и контролирането на тези рискове;
  б) необходимата професионална квалификация или умения за извършване на работата;
  в) необходимите медицински прегледи съгласно Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците;
  2. осигурят на работниците и служителите подходящо обучение или инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със спецификата на всяко работно място и тяхната квалификация и професионален опит.
   
  Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Лицата по чл. 3, ал. 1 са длъжни да осигурят за своя сметка медицинско наблюдение на работниците и служителите по срочно трудово правоотношение или при условията на временна работа съгласно Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.
   
  Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) За организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, лицата по чл. 3, ал. 1 информират длъжностните лица и специализираните служби в предприятията, както и работниците и служителите за назначаването на работещи по срочно трудово правоотношение или при условията на временна работа.
   
  Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Предприятията, ползватели на работници и служители, изпратени от предприятия, осигуряващи временна работа, са длъжни предварително да:
  1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) определят вида работа и работните места за временна работа;
  2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) уведомят предприятието, което осигурява временна работа, за специфичните характеристики на работното място, професионалните рискове и необходимата професионална квалификация.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Предприятието, осигуряващо временна работа:
  1. предоставя информация за условията по ал. 1 на заинтересованите работници и служители;
  2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) включва в трудовия договор условията по ал. 1.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Информацията по ал. 1, т. 2 се изпраща чрез:
  1. интернет с електронен подпис, когато предприятието ползвател има удостоверение за универсален електронен подпис, или от изрично упълномощено лице, притежаващо удостоверение за универсален електронен подпис;
  2. препоръчано писмо с обратна разписка.
   
  Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Предприятията, ползватели на работници и служители, изпратени от предприятия, осигуряващи временна работа, носят отговорност за изпълнението на задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
   
  Допълнителни разпоредби
   
  § 1. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) По смисъла на тази наредба:
  1. "Предприятие, осигуряващо временна работа" е предприятието по § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.
  2. "Предприятие ползвател" е предприятието по § 1, т. 18 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.
   
  Заключителни разпоредби
   
  § 2. Наредбата се издава на основание чл. 36, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
   
  Допълнителни разпоредби
  КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2006 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИЦИТЕ ПО СРОЧНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ИЛИ ВРЕМЕННО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

   
  (ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2013 Г.)
   
  § 5. Навсякъде в текста на наредбата изразът "които ползват работници и служители, предоставени им от предприятия, осигуряващи временна заетост" се заменя с "ползватели на работници и служители, изпратени от предприятия, осигуряващи временна работа".
   
  източник: gli.government.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Условия на работа



  x