portaltrznormativi.bg
Продукт с марка Rentrop & Straton
обновен на 16 Април 2014
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Потребителско име
Парола
Запомни ме
http://www.softocenkaslujiteli.spetsializiranainformatsia.bg

Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Трудов договор


     » Видове трудови договори 
     от доц. Светлозар Стефанов, 08-Апр-2014
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Какви са видовете трудови договори по смисъла на Кодекса на труда?[още]

 
     » Работа на два трудови договора 
     от Борис Петров, 07-Апр-2014
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Възможно ли е едно лице, да работи по два трудови договора?[още]

 
     » Условия за работа по трудов договор 
     от доц. Светлозар Стефанов, 02-Апр-2014
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Кога едно лице работи по трудов договор?[още]

 
     » Какви действия следва да предприеме работодателя, след сключването на трудовия договор 
     от доц. Светлозар Стефанов, 17-Март-2014
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Какви действия следва да предприеме работодателя, след сключването на трудовия договор?[още]

 
     » Срок на трудовия договор 
     от доц. Светлозар Стефанов, 12-Март-2014
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: За какъв срок може да бъде сключван трудовия договор?[още]

 
     » Какво е трудов договор? 
     от доц. Светлозар Стефанов, 11-Март-2014
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Какво представлява и какво трябва да съдържа трудовият договор?[още]

 
     » Попълване на трудова книжка 
     от доц. Светлозар Стефанов, 10-Март-2014
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Какви обстоятелства, следва да бъдат вписани в трудовата книжка наработника или служителя?[още]

 
     » Съхраняване на трудова книжка 
     от доц. Светлозар Стефанов, 07-Март-2014
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Какъв е реда за съхраняване на трудовата книжка на работника или служителя?[още]

 
     » Документи при сключване на трудов договор 
     от доц. Светлозар Стефанов, 06-Март-2014
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Какви документи, следва да бъдат представени на работодателя, при сключването на трудов договор?[още]

 
     » Трудово досие на служител 
     от доц. Светлозар Стефанов, 29-Ян-2014
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Какви документи, следва да съдържа личното трудово досие на работника (служителя)?[още]

 
     » Отчитане на трудов стаж при промяна на работното място 
     от доц. Светлозар Стефанов, 29-Ян-2014
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: При преминаване на работа от едно предприятие в друго, работодателят, следва ли да отчита, трудовият стаж на лицето, придобит в друго предприятие?[още]

 
     » Запор върху трудово възнаграждение 
     от Миглена Трифонова, 29-Окт-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Имам наложен запор върху трудовото си възнаграждение, който варира, но е около 50-60 лв. Как и от кого мога да получа информация колко още имам да плащам?[още]

 
     » Записване на кода по НКПД в трудовата книжка на назначено лице 
     от Павел Йончев, 27-Септ-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Изисква ли се записване на кода по НКПД в трудовата книжка на назначено лице?[още]

 
     » График за платен отпуск на сезонен работник 
     от Николета Димитрова, 05-Септ-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Възможно ли е да не съставям график за отпуската на работник нает за довършнване на определена работа?[още]

 
     » Прекратяване на трудов договор за прокура и уведомление за прекратяването 
     от Николета Димитрова, 13-Юни-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: В ЕТ има назначен прокурист на трудов договор. Сега прекратяваме трудовия договор. От коя дата да подам уведомлението за прекратяване – от датата на вписване в търговския регистър или от датата на прекратяване на ... [още]

 
     » Промяна на работното време от 4 часа на 8 часа 
     от Николета Димитрова, 13-Юни-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Налага се за срок от 5 месеца да променим работното време на служител от 4 часа на 8часа, във връзка с позване на платен годишен отпуск на колегите на този служител. Въпросът ми е достатъчно ли е само допълнително ... [още]

 
     » Несъвместимост с държавната служба 
     от Миглена Трифонова, 12-Юни-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Може ли да сключи трудов договор държавен служител?[още]

 
     » Допълнително споразумение за увеличение на заплатата 
     от Николета Димитрова, 12-Юни-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: На работник във фирма работодателят увеличи основното му възнаграждение, считано от 14.05.2012 г. Възнаграждението от 300 стана на 450 лв. Осигурителният доход за длъжността си е 450 лв. Работникът няма клас или други ... [още]

 
     » Допълнително споразумение по време на отпуск 
     от Миглена Трифонова, 29-Май-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Имаме работнички, които ще се завърнат от майчинство. Има ли законова пречка още преди завръщането им да се предложат на работодателя изменения в трудовия догово и той да се съгласи. От кога точно ще настъпи промяната?[още]

 
     » Прекратяване на трудов договор поради завръщане на титуляр 
     от Миглена Трифонова, 14-Май-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Имаме работничка, която е в отпуск по майчинство. Докато тя отсъства на нейно място е назначена друга работничка, до завръщане на първата – чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекс на труда. Работничката, която е по майчинство не иска да ... [още]

 
     » Срочен трудов договор 
     от PortalTRZnormativi.bg, 24-Апр-2012
     » Модели документи » Документация » Трудов договор

      ....................................................................................................................................................... (наименование и точен адрес на предприятие, учрежденние, фирма) ТРУДОВ ДОГОВОР № ................../.....................г.   Днес, ... [още]

 
     » Трудов договор - безсрочен 
     от PortalTRZnormativi.bg, 24-Апр-2012
     » Модели документи » Документация » Трудов договор

      ТРУДОВ ДОГОВОР № ................../.....................г.   Днес, ..............20..... г., в г.(с) ....................................., на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда между:   1. ......................................... гр. ................................ ул. ... [още]

 
     » Трудов договор по чл. 111 от КТ 
     от PortalTRZnormativi.bg, 24-Апр-2012
     » Модели документи » Документация » Трудов договор

      Трудов договор по чл. 111 от КТ за допълнителен труд при друг ... [още]

 
     » Трудов договор за надомна работа 
     от PortalTRZnormativi.bg, 24-Апр-2012
     » Модели документи » Документация » Трудов договор

      Трудов договор по чл. 107в, ал. 2 от КТ за надомна работа …….………………………………………………………………………………… (наименование ... [още]

 
     » Трудов договор по чл. 110 от КТ 
     от PortalTRZnormativi.bg, 24-Апр-2012
     » Модели документи » Документация » Трудов договор

      Трудов договор по чл. 110 от КТ за допълнителен труд при същия ... [още]

 
     » Зачитане трудов стаж при работа по няколко трудови договора 
     от Росен Атанасов, 23-Апр-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Как се заплаща допълнително възнаграждение за прослужено време по трудовият договор, при работа по няколко трудови договора?[още]

 
     » Осигуровки - трудов договор по чл. 229 от Кодекса на труда  
     от Росен Атанасов, 28-Март-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Дължат ли се осигуровки по трудов договор за придобиване на квалификация?[още]

 
     » Трудови правоотношения при промяна на работодател 
     от Пламен Андреев, 14-Март-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: В предприятие, в което има две основни дейности е взето решение едната дейност да се извършва от ново дружество, като работниците заети с тази дейност ще продължат да работят в новото дружество. Как трябва да се оформят ... [още]

 
     » Трудов договор и участие в печалбата 
     от Павел Йончев, 09-Март-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Възможно ли е чрез индивидуалният трудов договор да се уговаря сума от участие в печалбата?[още]

 
     » Работа по втори трудов договор 
     от Пламен Андреев, 08-Март-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: В предприятие е назначен служител по допълнителен трудов договор. Трябва ли основния работодател да даде съгласието си работника да работи при друг работодател на втори трудов договор?[още]

 
     » Прекратяване на трудов договор на основание чл. 327 от КТ 
     от Миглена Трифонова, 07-Март-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Назначена съм на безсрочен трудов договор, но имам допълнително споразумение за временно преместване на друга длъжност и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до завръщане на служителка в майчинство и после пак се връщам на ... [още]

 
     » Болнични и майчинство при трудов договор по заместване 
     от Ивайло Димитров, 28-Февр-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Назначена съм на трудов договор по заместване до завръщане на титуляра. В момента съм бременна. Мога ли спокойно да ползвам болнични за бременност до края й? Защитава ли ме закона по някакъв начин - имат ли право да ме ... [още]

 
     » Отпуск за бременност и раждане и завръщане на титуляра 
     от Миглена Трифонова, 28-Февр-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: В момента съм в отпуск за бременност и раждане от 135 до 410 дни, който изтича на 26.04.2012 г. Договорът ми е по заместаване на друга майка, която се завръща на 18.02.2012 г. Искам да попитам - мога ли да бъда преназначена на 18.02.2012 г. за ... [още]

 
     » Трудов договор на изпитателен срок 
     от Ивайло Димитров, 28-Февр-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Работя в частна фирма, в момента съм назначен на договор със срок за изпитване в полза на работодател и предизвестието за напускането е 2 месеца. Ако искам да напусна работа по време на изпитателния срок трябва ли да ... [още]

 
     » Ежедневно изплащане на трудово възнаграждение 
     от Павел Йончев, 20-Февр-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Може ли да се изплаща възнаграждение по трудов договор всеки ден и как е регламентирано това?[още]

 
     » Прекратяване на трудов договор по време на отпуск 
     от Миглена Трифонова, 15-Февр-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Работничка е назначена на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до завършване на определена работа. В момента тя е в отпуск за бременност и раждане от 135 до 410 дни. Работата ще бъде завършена, преди работничката да приключи този ... [още]

 
     » Продължаване на срочен трудов договор 
     от Миглена Трифонова, 15-Февр-2012
     » Въпроси и отговори » Документация » Трудов договор

     Въпрос: Имаме срочен трудов договор до 01.04.2012 г. Как можем да го продължим и да стане безсрочен?[още]