portaltrznormativi.bg
Продукт с марка Rentrop & Straton
обновен на 30 Март 2015
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Да, искам да поръчам Софтуер за оценка на служителите


Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

ОсигуровкиПредаване на документи за заличени на основание §5, ал.1 ПЗР ЗТР еднолични търговци 
от Николета Димитрова, 09-Ноем-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Ранно пенсиониране

Въпрос: Майка ми работеше за ЕТ, което се пререгистрира. Догодина тя ще се пенсионира. От къде ще вземем документи, като не се е пререгистрирала и фирмата не съществува – от физическото лице или…?[още]

 
Срок на изпитване - времетраене 
от Борис Петров, 02-Апр-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Ранно пенсиониране

Въпрос: Вярно ли е, че срокът на изпитване по трудов договор не включва времето при което работника е в платен отпуск?[още]

 

Работодателските организации плашат с напускане на НСТС 
от PortalTRZnormativi.bg, 10-Февр-2015
» Новини » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

Работодателските организации може да напуснат Националния съвет за тристранно сътрудничество. В отворено писмо до медиите работодателите заявяват, че съветът не се е събирал на редовните си занимания вече два ... [още]

 
Третиране на възнаграждения за съдружници за личен труд по реда на КСО и ЗДДФЛ 
от доц. Светлозар Стефанов, 23-Окт-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

Въпрос: Как следва да се третират по реда на Кодекса за социално осигуряване и по реда на ЗДДФЛ, възнагражденията на съдружници, получени за положен личен труд в дружеството?[още]

 
Осигуряване на СОЛ, ЕТ и собственици на дружества 
от доц. Светлозар Стефанов, 15-Окт-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

Въпрос: Какви възможности съществуват за осигуряване на самоосигуряващите се лица, еднолични търговци или собственици на търговски дружества?[още]

 

Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица 
от PortalTRZnormativi.bg, 20-Февр-2015
» Законодателство » Осигуровки » Наредба № Н-8

В брой 14 от 20.02.2015 в Държавен вестник се публикуват промени Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях ... [още]

 
Нови промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. 
от PortalTRZnormativi.bg, 16-Ян-2015
» Законодателство » Осигуровки » Наредба № Н-8

С брой 4 от 16.01.2015 от Държавен вестник излиза Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за ... [още]

 
Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г. - срокове през март 
от PortalTRZnormativi.bg, 24-Март-2014
» Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » Наредба № Н-8

до 10 март Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Февруари 2014 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен ... [още]

 

Закон за здравното осигуряване 
от PortalTRZnormativi.bg, 26-Февр-2015
» Законодателство » Осигуровки » Здравни осигуровки

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.70 от 19 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.62 от 9 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.65 от 20 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август ... [още]

 
ЗО на зем. производител пенсионер 
от Красимира Гергева, 23-Ян-2015
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Здравни осигуровки

Въпрос: Земеделски производител пенсионер си внася здравните осигуровки в началото на годината за изминалата година. Следва да декларира здравното с декларация обр.3, от където следва и питането в какви срокове трябва да я ... [още]

 
Здравно осигуряване в чужбина и в България 
от Красимира Гергева, 17-Септ-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Здравни осигуровки

Въпрос: На служител е разрешен неплатен отпуск за 1 година по негово желание, съответно месечната му здравна вноска е за негова сметка /внесена чрез работодателя/.След 1 седмица, работодателя получава писмо от този служител, че ... [още]

 

5000 българи без пенсия заради липсващ стаж 
от PortalTRZnormativi.bg, 28-Ян-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсионен стаж

5000 българи в пенсионна възраст няма да могат да прекъснат работа заради 4-месечното увеличение на осигурителния стаж от тази година. Това показа справка на „Монитор“ в НОИ. В края на миналата година ... [още]

 
Възрастта за пенсия расте с по 2 месеца 
от PortalTRZnormativi.bg, 21-Ян-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсионен стаж

Пенсионната възраст за всички работещи да се увеличава с по 2 месеца от догодина. Това е предложил социалният министър Ивайло Калфин на работодателите, синдикатите и депутати по време на среща за пенсионната реформа ... [още]

 
Закупуване на осигурителен стаж 
от Пламен Андреев, 15-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсионен стаж

Въпрос: Не ми достига осигурителен стаж за пенсиониране. Мога ли да си закупя осигурителен стаж?[още]

 

Подаване на декларации по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигурявмащите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица 
от PortalTRZnormativi.bg, 20-Март-2014
» Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » НООСЛБГЧ

до 31 януари Подаване на декларация от самоосигуряващите се лица, които желаят да променят вида на осигуряването си за календарната 2014 година. Подаване на декларация от морските лица, които желаят да променят вида ... [още]

 
Декларация за прекъсване самоосигуряващ се по време на болничен 
от Росен Атанасов, 17-Авг-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » НООСЛБГЧ

Въпрос: Необходимо ли е да подавам декларация за прекъсване на дейност като самоосигуряваща се за периода, когато съм в болничен?[още]

 
Самосигуряващ се и корекция на декларация обр. ОКд-5 
от Борис Петров, 08-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » НООСЛБГЧ

Въпрос: Внесени са осигуровки за общо заболяване на самоосигуряващ. Самото лице е без право, защото е заявило, че ще се осигурява само за пенсия. Може ли да коригирам подадената декларация за започване на осигуряването?[още]

 

Осигурителен доход на ФЛ 
от доц. Светлозар Стефанов, 10-Март-2015
» Въпроси и отговори » Осигуровки » ЗБДОО

Въпрос: Какво представлява и как се определя осигурителният доход на физическите лица?[още]

 
МОД на регистриран земеделски производител 
от Павел Йончев, 28-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » ЗБДОО

Въпрос: Какъв е минималният осигурителният доход на земеделски производител за 2012 г.?[още]

 
МОД на самоосигуряващи се лица през 2011 година 
от Павел Йончев, 15-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » ЗБДОО

Въпрос: Каква е сумата за определяне на осигуряването на самоосигуряващи се лица през 2011 г. ?[още]

 

Брой 19/13.03.2015 на Държавен вестник и промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 
от PortalTRZnormativi.bg, 18-Март-2015
» Законодателство » Осигуровки » Пенсия за осигурителен стаж и възраст

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: § 1. В чл. 1, ал. 1, изречение второ думите „упълномощено лице“ се заменят с „упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице“. § 2. В чл. 2, ... [още]

 
Пенсиониране за осигурителен стаж и възраст 
от доц. Светлозар Стефанов, 13-Март-2015
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсия за осигурителен стаж и възраст

Въпрос: При какви условия се отпуска пенсия за осигурителен стаж и възраст?[още]

 
Прекратяване на трудов договор при право на пенсия 
от доц. Светлозар Стефанов, 12-Ян-2015
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсия за осигурителен стаж и възраст

Въпрос: Как следва да бъде прекратен трудовият договор на лицето при придобиване на право за получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст?[още]

 

Брой 19/13.03.2015 на Държавен вестник носи изменения на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване 
от PortalTRZnormativi.bg, 18-Март-2015
» Законодателство » Осигуровки » Осигурителен стаж

§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 основният текст се изменя така: „(1) Доходът за периода от 18 календарни месеца, а при бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до ... [още]

 
Издаване на УП-2 и УП-3 при липсващи изплащателни ведомости 
от Миглена Трифонова, 25-Ноем-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителен стаж

Въпрос: Поставено е искане от бивш работник на предприятието да му се издаде удостоверение за осигурителен доход – УП-2 за периода от 1973 до 1975 г. и удостоверение за осигурителен стаж - УП-3 за периода от 1973 до 1975 г. Намерена е ... [още]

 
Осигуряване на лице извършващо няколко дейности 
от Миглена Трифонова, 25-Юни-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителен стаж

Въпрос: Може ли лице вписано като съдружник и управител в ООД да не се осигурява по ДУК, а като самоосигуряващо се лице върху 420 лв, ако лицето ще полага и личен труд в дружеството, за което ще получава доход? Същото лице е и ... [още]

 

Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране 
от PortalTRZnormativi.bg, 23-Март-2015
» Законодателство » Осигуровки » Пенсии

Обн. ДВ. бр.123 от 23 Октомври 1998г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 1999г., доп. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г. Раздел I. Първа категория ... [още]

 
30 хиляди пенсионери остават ощетени от тавана на пенсиите 
от PortalTRZnormativi.bg, 13-Март-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсии

30 хил. пенсионери ще продължат да са ощетени от тавана на пенсиите и след вдигането му от 840 лв. на 910 лв. от средата на годината. В момента броят на възрастните хора, които реално трябва да получават повече от ... [още]

 
Предвижда се забавяне на плащането на руските пенсии в България 
от PortalTRZnormativi.bg, 12-Март-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсии

Във връзка със съобщение от Пенсионния фонд на Руската Федерация (ПФРФ) НОИ информира, че се очаква забавяне на плащането на руските пенсии за първото тримесечие на 2015 г. на пенсионери, които живеят в ... [още]

 

Коментар по промени в Наредба за пенсиите и осигурителния стаж 
от PortalTRZnormativi.bg, 25-Март-2015
» Законодателство » Осигуровки » Пенсионно осигуряване

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж разглежда общите разпоредби при отпускане и изплащане на пенсии, пенсиите за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност, наследствените пенсии, установяването и ... [още]

 
Бизнесът иска отмяна на втора категория труд 
от PortalTRZnormativi.bg, 18-Март-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсионно осигуряване

Отмяна на втора категория и нови критерии за първа категория труд, изчистване на системата от плащания с характер на социално подпомагане, радикална промяна в системата за определяне и отпускане на пенсии за ... [още]

 
Калфин притиска бизнеса за увеличението на осигуровките 
от PortalTRZnormativi.bg, 19-Февр-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсионно осигуряване

Социалният вицепремиер Ивайло Калфин се опитва да наложи идеята си за плавен ръст на осигуровките, като предлага спорна сделка на работодателите.  Ако бизнесът подкрепи искането на министъра за плавен 4.5% ръст ... [още]

 

Приложение № 2 към чл. 13: Диференцирани осигурителни вноски за фонд ТЗПБ 2015 
от PortalTRZnormativi.bg, 22-Март-2015
» Законодателство » Осигуровки » Осигурителни вноски

Диференцирани осигурителни вноски за   Фонд "ТЗПБ" 2015 г.       Код КИД 2008 Наименование на икономическа дейност КИД 2008 Осигурителна вноска ... [още]

 
До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си 
от PortalTRZnormativi.bg, 28-Ян-2015
» Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » Осигурителни вноски

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от НАП. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, а ... [още]

 
Нова електронна услуга за осигурителите 
от PortalTRZnormativi.bg, 29-Дек-2014
» Новини » Осигуровки » Осигурителни вноски

НАП пуска в употреба нова електронна услуга за осигурителите, която дава достъп до обобщени справки за актуалното състояние на осигурителните декларации за всяко осигурено от тях лице, както и възможност фирмите да ... [още]