portaltrznormativi.bg
Продукт с марка Rentrop & Straton
обновен на 28 Януари 2015
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Да, искам да поръчам Софтуер за оценка на служителите


Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

ОсигуровкиПредаване на документи за заличени на основание §5, ал.1 ПЗР ЗТР еднолични търговци 
от Николета Димитрова, 09-Ноем-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Ранно пенсиониране

Въпрос: Майка ми работеше за ЕТ, което се пререгистрира. Догодина тя ще се пенсионира. От къде ще вземем документи, като не се е пререгистрирала и фирмата не съществува – от физическото лице или…?[още]

 
Срок на изпитване - времетраене 
от Борис Петров, 02-Апр-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Ранно пенсиониране

Въпрос: Вярно ли е, че срокът на изпитване по трудов договор не включва времето при което работника е в платен отпуск?[още]

 

Третиране на възнаграждения за съдружници за личен труд по реда на КСО и ЗДДФЛ 
от доц. Светлозар Стефанов, 23-Окт-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

Въпрос: Как следва да се третират по реда на Кодекса за социално осигуряване и по реда на ЗДДФЛ, възнагражденията на съдружници, получени за положен личен труд в дружеството?[още]

 
Осигуряване на СОЛ, ЕТ и собственици на дружества 
от доц. Светлозар Стефанов, 15-Окт-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

Въпрос: Какви възможности съществуват за осигуряване на самоосигуряващите се лица, еднолични търговци или собственици на търговски дружества?[още]

 
Трудов и осигурителен стаж при неплатен отпуск 
от доц. Светлозар Стефанов, 13-Окт-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

Въпрос: Зачита ли се за трудов и осигурителен стаж времето, в което работникът или служителят е бил в неплатен отпуск?[още]

 

Нови промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. 
от PortalTRZnormativi.bg, 16-Ян-2015
» Законодателство » Осигуровки » Наредба № Н-8

С брой 4 от 16.01.2015 от Държавен вестник излиза Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за ... [още]

 
Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г. - срокове през март 
от PortalTRZnormativi.bg, 24-Март-2014
» Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » Наредба № Н-8

до 10 март Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Февруари 2014 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен ... [още]

 
Срокове за февруари по Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  
от PortalTRZnormativi.bg, 21-Март-2014
» Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » Наредба № Н-8

до 10 февруари Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Януари 2014 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен ... [още]

 

ЗО на зем. производител пенсионер 
от Красимира Гергева, 23-Ян-2015
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Здравни осигуровки

Въпрос: Земеделски производител пенсионер си внася здравните осигуровки в началото на годината за изминалата година. Следва да декларира здравното с декларация обр.3, от където следва и питането в какви срокове трябва да я ... [още]

 
Здравно осигуряване в чужбина и в България 
от Красимира Гергева, 17-Септ-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Здравни осигуровки

Въпрос: На служител е разрешен неплатен отпуск за 1 година по негово желание, съответно месечната му здравна вноска е за негова сметка /внесена чрез работодателя/.След 1 седмица, работодателя получава писмо от този служител, че ... [още]

 
Здравни осигуровки при бременност 
от Красимира Гергева, 16-Септ-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Здравни осигуровки

Въпрос: Лице е във временна неработоспособност поради бременност и раждане. Няма 12 месеца осигурителен стаж и няма да получава обезщетение от НОИ. Какви Здравни осигуровки се дължат за лицето - 16,80 лв. или 20,16 лв.? Къде следва да ... [още]

 

Възрастта за пенсия расте с по 2 месеца 
от PortalTRZnormativi.bg, 21-Ян-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсионен стаж

Пенсионната възраст за всички работещи да се увеличава с по 2 месеца от догодина. Това е предложил социалният министър Ивайло Калфин на работодателите, синдикатите и депутати по време на среща за пенсионната реформа ... [още]

 
Закупуване на осигурителен стаж 
от Пламен Андреев, 15-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсионен стаж

Въпрос: Не ми достига осигурителен стаж за пенсиониране. Мога ли да си закупя осигурителен стаж?[още]

 
Придобиване право на пенсия за учителите 
от Миглена Трифонова, 13-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсионен стаж

Въпрос: Аз съм учител с 35 г. стаж само като учител на пълно работно време. На 31.01.2012 г. навърших 59 г. Продължавам да работя и бих искал да знам кога ще мога да се пенсионирам?[още]

 

Подаване на декларации по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигурявмащите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица 
от PortalTRZnormativi.bg, 20-Март-2014
» Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » НООСЛБГЧ

до 31 януари Подаване на декларация от самоосигуряващите се лица, които желаят да променят вида на осигуряването си за календарната 2014 година. Подаване на декларация от морските лица, които желаят да променят вида ... [още]

 
Декларация за прекъсване самоосигуряващ се по време на болничен 
от Росен Атанасов, 17-Авг-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » НООСЛБГЧ

Въпрос: Необходимо ли е да подавам декларация за прекъсване на дейност като самоосигуряваща се за периода, когато съм в болничен?[още]

 
Самосигуряващ се и корекция на декларация обр. ОКд-5 
от Борис Петров, 08-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » НООСЛБГЧ

Въпрос: Внесени са осигуровки за общо заболяване на самоосигуряващ. Самото лице е без право, защото е заявило, че ще се осигурява само за пенсия. Може ли да коригирам подадената декларация за започване на осигуряването?[още]

 

МОД на регистриран земеделски производител 
от Павел Йончев, 28-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » ЗБДОО

Въпрос: Какъв е минималният осигурителният доход на земеделски производител за 2012 г.?[още]

 
МОД на самоосигуряващи се лица през 2011 година 
от Павел Йончев, 15-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » ЗБДОО

Въпрос: Каква е сумата за определяне на осигуряването на самоосигуряващи се лица през 2011 г. ?[още]

 

Прекратяване на трудов договор при право на пенсия 
от доц. Светлозар Стефанов, 12-Ян-2015
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсия за осигурителен стаж и възраст

Въпрос: Как следва да бъде прекратен трудовият договор на лицето при придобиване на право за получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст?[още]

 
Скоро ще подаваме документите си за пенсия и онлайн 
от PortalTRZnormativi.bg, 18-Март-2014
» Новини » Осигуровки » Пенсия за осигурителен стаж и възраст

Документите за пенсия ще могат да бъдат подавани по електронен път, след като още на 14 март решението за това беше обнародвано в „Държавен вестник”. Облекчението няма да може да се използва веднага, тъй като ... [още]

 
Подаване на заявление за отпускане на пенсия при липсващи документи (УП-та) 
от Росен Атанасов, 02-Ноем-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсия за осигурителен стаж и възраст

Въпрос: Искам да подам заявление за отпускане на пенсия, но ми липсва удостоверение за осигурителен стаж. Какво мога да направя, за да удължа 6-месечния срок и да не изпусна шестте пенсии заради това УП-е?[още]

 

Издаване на УП-2 и УП-3 при липсващи изплащателни ведомости 
от Миглена Трифонова, 25-Ноем-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителен стаж

Въпрос: Поставено е искане от бивш работник на предприятието да му се издаде удостоверение за осигурителен доход – УП-2 за периода от 1973 до 1975 г. и удостоверение за осигурителен стаж - УП-3 за периода от 1973 до 1975 г. Намерена е ... [още]

 
Осигуряване на лице извършващо няколко дейности 
от Миглена Трифонова, 25-Юни-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителен стаж

Въпрос: Може ли лице вписано като съдружник и управител в ООД да не се осигурява по ДУК, а като самоосигуряващо се лице върху 420 лв, ако лицето ще полага и личен труд в дружеството, за което ще получава доход? Същото лице е и ... [още]

 
Осигурителен доход - справка за окончетелен размер 
от Миглена Трифонова, 16-Юни-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителен стаж

Въпрос: Самоосигуряващо се лице с патентна дейност е в болнични 6 месеца през календарната година. Как това следва да се отрази в справката за окончателния размер на осигурителния доход? В таблица 1 какво трябва да се посочи в ... [още]

 

Наследствена пенсия от починал съпруг 
от Красимира Гергева, 20-Ян-2015
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсии

Въпрос: Лице е родено на 06.08.1957г. Съпругът на лицето е бил пенсионер по възраст. Лицето има ли право да получава % от неговата пенсия? Наскоро научава, че има това право 5 години преди да навърви на пенсионна възраст. Може ли със ... [още]

 
Замразяват тавана на пенсиите до 2018 г. 
от PortalTRZnormativi.bg, 19-Ян-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсии

Минималната пенсия да се увеличи с 11,23 лв. до края на 2017 г. Това предвижда решение на правителството от миналата сряда, с което е одобрена предложената от финансовия министър Владислав Горанов актуализирана ... [още]

 
При поискване НОИ ще може да връща парите в пенсионните фондове 
от PortalTRZnormativi.bg, 16-Ян-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсии

Българите, които решат да прехвърлят спестяванията си за втора пенсия в НОИ, и тези, които започват да правят от този момент вноски в НОИ, ще могат да ги връщат отново в частен фонд. Това ще е една от законодателните ... [още]

 

Средният осигурителен доход през ноември 
от PortalTRZnormativi.bg, 13-Ян-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсионно осигуряване

Размерът на средния осигурителен доход за страната за ноември 2014 г. е бил 700,16 лв., обяви НОИ в съобщение до медиите.  Средномесечният осигурителен доход за периода от 1 януари 2013 г. до 30 ноември 2014 г. е бил 679,98 ... [още]

 
Нови промени относно инвестициите на пенсионните дружества 
от PortalTRZnormativi.bg, 29-Дек-2014
» Новини » Осигуровки » Пенсионно осигуряване

Правителството одобри законопроект за промяна в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Промяната ... [още]

 
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване и данъци 
от Миглена Трифонова, 03-Септ-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсионно осигуряване

Въпрос: Лице по трудово правоотношение желае да бъде осигурено на допълнително доброволно пенсионно осигуряване с цялото си нетно възнагражедение. Ще се обложи ли с данък общ доход 10 % или не? Идеята на лицето е да натрупа ... [още]

 

Нова електронна услуга за осигурителите 
от PortalTRZnormativi.bg, 29-Дек-2014
» Новини » Осигуровки » Осигурителни вноски

НАП пуска в употреба нова електронна услуга за осигурителите, която дава достъп до обобщени справки за актуалното състояние на осигурителните декларации за всяко осигурено от тях лице, както и възможност фирмите да ... [още]

 
Размерът на средния осигурителен доход за страната до месец октомври 2014 г. е 689,62 лв. 
от PortalTRZnormativi.bg, 13-Дек-2014
» Новини » Осигуровки » Осигурителни вноски

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.11.2013 г. до 31.10.2014 г. е 676,75 лв.   Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на ... [още]

 
България е страната с най-ниски осигуровки и най-нисък БВП 
от PortalTRZnormativi.bg, 07-Ноем-2014
» Новини » Осигуровки » Осигурителни вноски

Здравните осигуровки да се увеличат от 8 на 12% поиска Българският лекарски съюз. Само преди 3 дни на извънреден събор съсловната организация настояваше за 1% увеличение от следващата година. "Преди да се вдигнат ... [още]