portaltrznormativi.bg
Продукт с марка Rentrop & Straton
обновен на 23 Август 2014
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Потребителско име
Парола
Запомни ме
Да, искам да поръчам Софтуер за оценка на служителите

Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Осигуровки     » Осигуряване на труски гражданин в България 
     от Красимира Радева, 10-Юли-2014
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » Социални осигуровки

     Въпрос: Турски гражданин, който получава възнаграждение по ДУК в България, подлежи ли на задължително обществено осигуряване по българското законодателство, въпреки че е осигурен и в Турция?[още]

 
     » Нова норма от 01.01.2014 г., уреждаща сроковете за внасяне на осигурителни вноски за периодите, през които лицата по чл.4, ал.1, т.1 КСО не са работили поради незаконно уволнение 
     от Миглена Трифонова, 14-Февр-2014
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » Социални осигуровки

     Въпрос: В какъв срок следва да се внесат осигурителните вноски в случаите по чл.9, ал.3, т.2 КСО, когато се признава осигурителен стаж за период през който лица, осигурени на основание чл.4, ал.1, т.1 КСО не са работили поради ... [още]

 
     » Признаване на осигурителен стаж по чл.9, ал.3, т.4 КСО 
     от Миглена Трифонова, 12-Февр-2014
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » Социални осигуровки

     Въпрос: Признава ли се за осигурителен стаж времето, през което трудоустроеното лице не работи, тъй като не му е предоставена подходяща работа от работодателя, според решението на ТЕЛК. Изплатили сме му обезщетение по чл. 217, ... [още]

 


     » Предаване на документи за заличени на основание §5, ал.1 ПЗР ЗТР еднолични търговци 
     от Николета Димитрова, 09-Ноем-2012
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » Ранно пенсиониране

     Въпрос: Майка ми работеше за ЕТ, което се пререгистрира. Догодина тя ще се пенсионира. От къде ще вземем документи, като не се е пререгистрирала и фирмата не съществува – от физическото лице или…?[още]

 
     » Срок на изпитване - времетраене 
     от Борис Петров, 02-Апр-2012
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » Ранно пенсиониране

     Въпрос: Вярно ли е, че срокът на изпитване по трудов договор не включва времето при което работника е в платен отпуск?[още]

 


     » Колко е средният осигурителен доход в България за януари 2014? 
     от PortalTRZnormativi.bg, 20-Март-2014
     » Новини » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

      Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец януари 2014 г. е 664,17 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2013 г. до 31.01.2014 г. е 651,12 ... [още]

 
     » Нова норма от 01.01.2014 г., уреждаща сроковете за внасяне на осигурителни вноски за периодите, през които лицата по чл.4, ал.1, т.1 КСО не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа, или когато са отстранени и впоследствие в 
     от Миглена Трифонова, 13-Февр-2014
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

     Въпрос: В какъв срок следва да се внесат осигурителните вноски в случаите по чл.9, ал.3, т.1 КСО, когато се признава осигурителен стаж за период през който лица, осигурени на основание чл.4, ал.1, т.1 КСО не са работили поради ... [още]

 
     » Последни промени за Кодекс за социално осигуряване (КСО) 
     от PortalTRZnormativi.bg, 22-Дек-2013
     » Законодателство » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

      С параграф 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародван в Държавен вестник бр. 98 от 12.11.2013 година е допълнен текста на чл. 159, ... [още]

 


     » Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г. - срокове през март 
     от PortalTRZnormativi.bg, 24-Март-2014
     » Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » Наредба № Н-8

     до 10 март Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Февруари 2014 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен ... [още]

 
     » Срокове за февруари по Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  
     от PortalTRZnormativi.bg, 21-Март-2014
     » Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » Наредба № Н-8

     до 10 февруари Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Януари 2014 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен ... [още]

 
     » Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г. 
     от PortalTRZnormativi.bg, 20-Март-2014
     » Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » Наредба № Н-8

      до 10 януари Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Декември 2013 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния ... [още]

 


     » Осигуряване на управител на повече от едно ООД 
     от Миглена Трифонова, 10-Юни-2014
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » Здравни осигуровки

     Въпрос: Лице инвалид и пенсионер, е управител в няколко ООД-та. Осигурява се като СОЛ в едното от тях върху 420 лева здравно. След разговор със служител на НАП получихме мнението, че лицето трябва да се осигурява като СОЛ върху 420 ... [още]

 
     » Осигурителни вноски за задължително здравно осигуряване - срокове - месец март 
     от PortalTRZnormativi.bg, 24-Март-2014
     » Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » Здравни осигуровки

     до 25 март за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Февруари възнаграждения, които се отнасят за труд, ... [още]

 
     » Задължително здравно осигуряване - февруари 
     от PortalTRZnormativi.bg, 21-Март-2014
     » Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » Здравни осигуровки

     до 25 февруари за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Януари възнаграждения, които се отнасят за ... [още]

 


     » Закупуване на осигурителен стаж 
     от Пламен Андреев, 15-Февр-2012
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсионен стаж

     Въпрос: Не ми достига осигурителен стаж за пенсиониране. Мога ли да си закупя осигурителен стаж?[още]

 
     » Придобиване право на пенсия за учителите 
     от Миглена Трифонова, 13-Февр-2012
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсионен стаж

     Въпрос: Аз съм учител с 35 г. стаж само като учител на пълно работно време. На 31.01.2012 г. навърших 59 г. Продължавам да работя и бих искал да знам кога ще мога да се пенсионирам?[още]

 
     » Пенсионен стаж и граждански договор 
     от Павел Йончев, 13-Февр-2012
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсионен стаж

     Въпрос: Придобива ли се стаж за пенсия по граждански договор?[още]

 


     » Подаване на декларации по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигурявмащите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица 
     от PortalTRZnormativi.bg, 20-Март-2014
     » Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » НООСЛБГЧ

     до 31 януари Подаване на декларация от самоосигуряващите се лица, които желаят да променят вида на осигуряването си за календарната 2014 година. Подаване на декларация от морските лица, които желаят да променят вида ... [още]

 
     » Декларация за прекъсване самоосигуряващ се по време на болничен 
     от Росен Атанасов, 17-Авг-2012
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » НООСЛБГЧ

     Въпрос: Необходимо ли е да подавам декларация за прекъсване на дейност като самоосигуряваща се за периода, когато съм в болничен?[още]

 
     » Самосигуряващ се и корекция на декларация обр. ОКд-5 
     от Борис Петров, 08-Юни-2012
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » НООСЛБГЧ

     Въпрос: Внесени са осигуровки за общо заболяване на самоосигуряващ. Самото лице е без право, защото е заявило, че ще се осигурява само за пенсия. Може ли да коригирам подадената декларация за започване на осигуряването?[още]

 


     » МОД на регистриран земеделски производител 
     от Павел Йончев, 28-Февр-2012
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » ЗБДОО

     Въпрос: Какъв е минималният осигурителният доход на земеделски производител за 2012 г.?[още]

 
     » МОД на самоосигуряващи се лица през 2011 година 
     от Павел Йончев, 15-Февр-2012
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » ЗБДОО

     Въпрос: Каква е сумата за определяне на осигуряването на самоосигуряващи се лица през 2011 г. ?[още]

 


     » Скоро ще подаваме документите си за пенсия и онлайн 
     от PortalTRZnormativi.bg, 18-Март-2014
     » Новини » Осигуровки » Пенсия за осигурителен стаж и възраст

      Документите за пенсия ще могат да бъдат подавани по електронен път, след като още на 14 март решението за това беше обнародвано в „Държавен вестник”. Облекчението няма да може да се използва веднага, тъй като ... [още]

 
     » Подаване на заявление за отпускане на пенсия при липсващи документи (УП-та) 
     от Росен Атанасов, 02-Ноем-2012
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсия за осигурителен стаж и възраст

     Въпрос: Искам да подам заявление за отпускане на пенсия, но ми липсва удостоверение за осигурителен стаж. Какво мога да направя, за да удължа 6-месечния срок и да не изпусна шестте пенсии заради това УП-е?[още]

 
     » Доход по граждаски договор, зачитащ се за пенсия 
     от Павел Йончев, 20-Февр-2012
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсия за осигурителен стаж и възраст

     Въпрос: Когато работя на граждански договори в различни фирми и когато доходите, върху които ме осигуряват във всяка фирма са под минималната заплата, но общата сума я надвишава, зачита ли се този период за стаж за пенсия и ... [още]

 


     » Осигуряване на лице извършващо няколко дейности 
     от Миглена Трифонова, 25-Юни-2014
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителен стаж

     Въпрос: Може ли лице вписано като съдружник и управител в ООД да не се осигурява по ДУК, а като самоосигуряващо се лице върху 420 лв, ако лицето ще полага и личен труд в дружеството, за което ще получава доход? Същото лице е и ... [още]

 
     » Осигурителен доход - справка за окончетелен размер 
     от Миглена Трифонова, 16-Юни-2014
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителен стаж

     Въпрос: Самоосигуряващо се лице с патентна дейност е в болнични 6 месеца през календарната година. Как това следва да се отрази в справката за окончателния размер на осигурителния доход? В таблица 1 какво трябва да се посочи в ... [още]

 
     » Осигуряване на СОЛ като управител на ЕООД 
     от Красимира Радева, 12-Юни-2014
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителен стаж

     Въпрос: Лице дължащо осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице за 2011 и 2012 г. иска да започне да се осигурява като управител на ЕООД. Може ли новите осигурителни вноски да се считат за новия период на започване на ... [още]

 


     » Назначаване преди придобиване на право на пенсия 
     от Миглена Трифонова, 26-Юни-2014
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсии

     Въпрос: Как се тълкува последната редакция на чл.328(10) от Кодекса на труда? Работодателят има ли друго нормативно основание за прекратяване трудово правоотношение, във връзка с придобиване право на пенсия по чл.68 КСО? ... [още]

 


     » Осигуровки на база часове 
     от Красимира Радева, 16-Юли-2014
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителни вноски

     Въпрос: Фирма смята да наеме учител /лектор/, на граждански договор за период от 3-4 месеца, който да преподава английски език на служителите с цел по-добрата им квалификация. Какви осигуровки трабва да се внасят на този учител, ... [още]

 
     » Осигуряване на съдружник в ООД 
     от Николета Димитрова, 09-Юли-2014
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителни вноски

     Въпрос: Съдружник в ООД е назначен на Договор за управление и контрол и получава възнаграждение. Нужно ли е да се самоосигурява?[още]

 
     » Осигурителни вноски при граждански договор 
     от Красимира Радева, 27-Юни-2014
     » Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителни вноски

     Въпрос: Физическо лице работи по трудов договор до 05.05.2014 г. получава възнаграждение 50.00 лв., след което се регистрира в Бюрото по труда. За периода 15-28.05.2014г. има граждански договор за 100.00 лв. Удържат ли се осигурителни вноски по ... [още]