portaltrznormativi.bg
31 Август 2015
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Да, искам да поръчам Софтуер за оценка на служителите


Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Осигуровки


Управител, самоосигуряващо се лице в ООД в отпуск 
от Красимира Гергева, 28-Юли-2015
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

Въпрос: Управител самоосигуряващо се лице в ООД е в отпуск по бременост и раждане.На лицето изтичат 410 дни в този отпуск. Може ли лицето да е в отпуск по чл. 164 от КТ до навършване на 2 години на детето. Трябва ли да се назначи друг ... [още]

 
Разходи за осигуровки при управител с трудов договор при друг работодател 
от доц. Светлозар Стефанов, 27-Юли-2015
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

Въпрос: Лице иска да отвори фирма, ЕООД, но работи на трудов договор на 8ч. при др. работодател и иска да продължи да работи там, а през деня да работи в магазина, който ще отвори. Трябва ли да се осигурява и като управител, ако да - ... [още]

 
Работодателските организации плашат с напускане на НСТС 
от PortalTRZnormativi.bg, 10-Февр-2015
» Новини » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

Работодателските организации може да напуснат Националния съвет за тристранно сътрудничество. В отворено писмо до медиите работодателите заявяват, че съветът не се е събирал на редовните си занимания вече два ... [още]

 

Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица 
от PortalTRZnormativi.bg, 20-Февр-2015
» Законодателство » Осигуровки » Наредба № Н-8

В брой 14 от 20.02.2015 в Държавен вестник се публикуват промени Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях ... [още]

 
Нови промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. 
от PortalTRZnormativi.bg, 16-Ян-2015
» Законодателство » Осигуровки » Наредба № Н-8

С брой 4 от 16.01.2015 от Държавен вестник излиза Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за ... [още]

 
Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г. - срокове през март 
от PortalTRZnormativi.bg, 24-Март-2014
» Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » Наредба № Н-8

до 10 март Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Февруари 2014 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен ... [още]

 

Подаване на декларации по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигурявмащите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица 
от PortalTRZnormativi.bg, 20-Март-2014
» Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » НООСЛБГЧ

до 31 януари Подаване на декларация от самоосигуряващите се лица, които желаят да променят вида на осигуряването си за календарната 2014 година. Подаване на декларация от морските лица, които желаят да променят вида ... [още]

 
Декларация за прекъсване самоосигуряващ се по време на болничен 
от Росен Атанасов, 17-Авг-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » НООСЛБГЧ

Въпрос: Необходимо ли е да подавам декларация за прекъсване на дейност като самоосигуряваща се за периода, когато съм в болничен?[още]

 
Самосигуряващ се и корекция на декларация обр. ОКд-5 
от Борис Петров, 08-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » НООСЛБГЧ

Въпрос: Внесени са осигуровки за общо заболяване на самоосигуряващ. Самото лице е без право, защото е заявило, че ще се осигурява само за пенсия. Може ли да коригирам подадената декларация за започване на осигуряването?[още]

 

До 23 септември 2015 г. ще се издават удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация 
от PortalTRZnormativi.bg, 26-Авг-2015
» Новини » Осигуровки » ЗБДОО

НОИ съобщава, че поради изчерпване на предвидените средства в Бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г., предприема действия за прекратяване на програмата за профилактика и рехабилитация за 2015 ... [още]

 
Приходите за държавно обществено осигуряване 2 пъти по-малки от разходите 
от PortalTRZnormativi.bg, 25-Авг-2015
» Новини » Осигуровки » ЗБДОО

Разходите за ДОО са двукратно по-големи приходите. Постъпилите приходи за ДОО към юни 2015 г. възлизат на 2,3 млрд. лв. Това от своя страна е 50,9% изпълнение на плана за годината или с 115,3 млн. лв. повече от заложеното в плана ... [още]

 
Постановление № 188 от 20 юли 2015 г. за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване 
от PortalTRZnormativi.bg, 29-Юли-2015
» Законодателство » Осигуровки » ЗБДОО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 20 ЮЛИ 2015 Г. за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за паричните ... [още]

 

Неплатен отпуск 
от Красимира Гергева, 02-Юни-2015
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителен стаж

Въпрос: Лице, назначено на 4 часа /считано от 05.04.2015 г./ излиза в неплатен отпуск считано от 01.05.2015 г. до 17.05.2015 г. Ако до 30 раб. дни му се зачита трудов стаж, то колко дни в този отпуск се зачитат за осигурителен стаж и как трябва да се ... [още]

 
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж 
от PortalTRZnormativi.bg, 26-Март-2015
» Законодателство » Осигуровки » Осигурителен стаж

(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.) В сила от 01.01.2000 г. Приложение № 1 към ПМС № 30 от 10.03.2000 г. Обн. ДВ. бр.21 от 17 Март 2000г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Май 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2000г., изм. ... [още]

 
Брой 19/13.03.2015 на Държавен вестник носи изменения на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване 
от PortalTRZnormativi.bg, 18-Март-2015
» Законодателство » Осигуровки » Осигурителен стаж

§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 основният текст се изменя така: „(1) Доходът за периода от 18 календарни месеца, а при бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до ... [още]

 

Стаж за пенсия купуват все повече хора 
от PortalTRZnormativi.bg, 31-Авг-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсии

Проблемът с пенсионирането у нас се разраства все повече за обикновените българи, показва статистиката на НОИ. Това се дължи на факта, че се увеличават хората, купуващи осигурителен стаж, за да могат да се ... [още]

 
Спогодба за социална сигурност между България и Тунис ще подпише Ивайло Калфин 
от PortalTRZnormativi.bg, 27-Авг-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсии

Правителството одобри проект на спогодба, свързана със социалната сигурност, между България и Тунис. Документът регулира осигуряването при работа във всяка от двете държави, а също и реда за отпускане и изплащане на ... [още]

 
Ранно пенсиониране 
от Красимира Гергева, 24-Авг-2015
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсии

Въпрос: Лице е родено на 3 октомври 1958 г. Има 35 години педагогически стаж. Кога може да се възползва от ранното пенсиониране?[още]

 

Наредбата за прехвърляне на осигурителните вноски одобрена от тристранката 
от PortalTRZnormativi.bg, 26-Авг-2015
» Новини » Осигуровки » Осигурителни вноски

Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри проект на Министерския съвет за Наредбата за разпределяне на задължителните осигурителни вноски. Наредбата ще бъде внесена за приемане в Министерски съвет ... [още]

 
Редът за избор на осигуряване разгромен от бизнеса 
от PortalTRZnormativi.bg, 25-Авг-2015
» Новини » Осигуровки » Осигурителни вноски

Асоциацията на индустриалния капитал разкритикува по всички точки проекта на наредбата, свързана с прехвърлянето на парите за втора пенсия между универсалните фондове и НОИ.    Днес социалните партньори се ... [още]

 
Плащащите здравните си осигуровки са все повече 
от PortalTRZnormativi.bg, 04-Авг-2015
» Новини » Осигуровки » Осигурителни вноски

Все повече хора държат да плащат  осигуровките си за здраве. Според НАП това се дължи на факта, че от догодина вече ще е по-скъпо, ако си нередовен.   „След промяната ще трябва да внесе всички дължими месечни ... [още]

 

МОД за икономист, организация и управление 
от Аксиния Цветанова, 13-Авг-2015
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителен доход

Въпрос: Какъв е минималния осигурителен доход за лице наето като ИКОНОМИСТ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ с код по НКПД 2631 6012. Проблемът е намирането на реда, където трябва да се търсят професиите икономисти в колона "НАИМЕНОВАНИЕ ... [още]

 
Среден осигурителен доход за страната за месец юни 2015 г. 
от PortalTRZnormativi.bg, 12-Авг-2015
» Новини » Осигуровки » Осигурителен доход

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 2015 г. е 714,05 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.07.2014 г. до 30.06.2015 г. е 704,04 ... [още]

 
Най-бърз ръст на осигурителния доход в развойната дейност и търговията с лекарства 
от PortalTRZnormativi.bg, 14-Юли-2015
» Новини » Осигуровки » Осигурителен доход

Данни на НОИ към 30 април, сочат, че доходите, върху които работодателите и работещите са плащали осигуровки, са нараснали с 6.8% за година, а средният осигурителен доход е 729.18 лв., изчислен от доходите на 1.958 ... [още]