portaltrznormativi.bg
Продукт с марка Rentrop & Straton
обновен на 19 Декември 2014
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Да, искам да поръчам Софтуер за оценка на служителите


Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

ОсигуровкиПредаване на документи за заличени на основание §5, ал.1 ПЗР ЗТР еднолични търговци 
от Николета Димитрова, 09-Ноем-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Ранно пенсиониране

Въпрос: Майка ми работеше за ЕТ, което се пререгистрира. Догодина тя ще се пенсионира. От къде ще вземем документи, като не се е пререгистрирала и фирмата не съществува – от физическото лице или…?[още]

 
Срок на изпитване - времетраене 
от Борис Петров, 02-Апр-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Ранно пенсиониране

Въпрос: Вярно ли е, че срокът на изпитване по трудов договор не включва времето при което работника е в платен отпуск?[още]

 

Третиране на възнаграждения за съдружници за личен труд по реда на КСО и ЗДДФЛ 
от доц. Светлозар Стефанов, 23-Окт-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

Въпрос: Как следва да се третират по реда на Кодекса за социално осигуряване и по реда на ЗДДФЛ, възнагражденията на съдружници, получени за положен личен труд в дружеството?[още]

 
Осигуряване на СОЛ, ЕТ и собственици на дружества 
от доц. Светлозар Стефанов, 15-Окт-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

Въпрос: Какви възможности съществуват за осигуряване на самоосигуряващите се лица, еднолични търговци или собственици на търговски дружества?[още]

 
Трудов и осигурителен стаж при неплатен отпуск 
от доц. Светлозар Стефанов, 13-Окт-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

Въпрос: Зачита ли се за трудов и осигурителен стаж времето, в което работникът или служителят е бил в неплатен отпуск?[още]

 

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г. - срокове през март 
от PortalTRZnormativi.bg, 24-Март-2014
» Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » Наредба № Н-8

до 10 март Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Февруари 2014 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен ... [още]

 
Срокове за февруари по Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  
от PortalTRZnormativi.bg, 21-Март-2014
» Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » Наредба № Н-8

до 10 февруари Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Януари 2014 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен ... [още]

 
Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г. 
от PortalTRZnormativi.bg, 20-Март-2014
» Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » Наредба № Н-8

до 10 януари Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Декември 2013 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния ... [още]

 

Здравно осигуряване в чужбина и в България 
от Красимира Гергева, 17-Септ-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Здравни осигуровки

Въпрос: На служител е разрешен неплатен отпуск за 1 година по негово желание, съответно месечната му здравна вноска е за негова сметка /внесена чрез работодателя/.След 1 седмица, работодателя получава писмо от този служител, че ... [още]

 
Здравни осигуровки при бременност 
от Красимира Гергева, 16-Септ-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Здравни осигуровки

Въпрос: Лице е във временна неработоспособност поради бременност и раждане. Няма 12 месеца осигурителен стаж и няма да получава обезщетение от НОИ. Какви Здравни осигуровки се дължат за лицето - 16,80 лв. или 20,16 лв.? Къде следва да ... [още]

 
Осигуряване на управител на повече от едно ООД 
от Миглена Трифонова, 10-Юни-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Здравни осигуровки

Въпрос: Лице инвалид и пенсионер, е управител в няколко ООД-та. Осигурява се като СОЛ в едното от тях върху 420 лева здравно. След разговор със служител на НАП получихме мнението, че лицето трябва да се осигурява като СОЛ върху 420 ... [още]

 

Закупуване на осигурителен стаж 
от Пламен Андреев, 15-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсионен стаж

Въпрос: Не ми достига осигурителен стаж за пенсиониране. Мога ли да си закупя осигурителен стаж?[още]

 
Придобиване право на пенсия за учителите 
от Миглена Трифонова, 13-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсионен стаж

Въпрос: Аз съм учител с 35 г. стаж само като учител на пълно работно време. На 31.01.2012 г. навърших 59 г. Продължавам да работя и бих искал да знам кога ще мога да се пенсионирам?[още]

 
Пенсионен стаж и граждански договор 
от Павел Йончев, 13-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсионен стаж

Въпрос: Придобива ли се стаж за пенсия по граждански договор?[още]

 

Подаване на декларации по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигурявмащите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица 
от PortalTRZnormativi.bg, 20-Март-2014
» Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » НООСЛБГЧ

до 31 януари Подаване на декларация от самоосигуряващите се лица, които желаят да променят вида на осигуряването си за календарната 2014 година. Подаване на декларация от морските лица, които желаят да променят вида ... [още]

 
Декларация за прекъсване самоосигуряващ се по време на болничен 
от Росен Атанасов, 17-Авг-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » НООСЛБГЧ

Въпрос: Необходимо ли е да подавам декларация за прекъсване на дейност като самоосигуряваща се за периода, когато съм в болничен?[още]

 
Самосигуряващ се и корекция на декларация обр. ОКд-5 
от Борис Петров, 08-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » НООСЛБГЧ

Въпрос: Внесени са осигуровки за общо заболяване на самоосигуряващ. Самото лице е без право, защото е заявило, че ще се осигурява само за пенсия. Може ли да коригирам подадената декларация за започване на осигуряването?[още]

 

МОД на регистриран земеделски производител 
от Павел Йончев, 28-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » ЗБДОО

Въпрос: Какъв е минималният осигурителният доход на земеделски производител за 2012 г.?[още]

 
МОД на самоосигуряващи се лица през 2011 година 
от Павел Йончев, 15-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » ЗБДОО

Въпрос: Каква е сумата за определяне на осигуряването на самоосигуряващи се лица през 2011 г. ?[още]

 

Скоро ще подаваме документите си за пенсия и онлайн 
от PortalTRZnormativi.bg, 18-Март-2014
» Новини » Осигуровки » Пенсия за осигурителен стаж и възраст

Документите за пенсия ще могат да бъдат подавани по електронен път, след като още на 14 март решението за това беше обнародвано в „Държавен вестник”. Облекчението няма да може да се използва веднага, тъй като ... [още]

 
Подаване на заявление за отпускане на пенсия при липсващи документи (УП-та) 
от Росен Атанасов, 02-Ноем-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсия за осигурителен стаж и възраст

Въпрос: Искам да подам заявление за отпускане на пенсия, но ми липсва удостоверение за осигурителен стаж. Какво мога да направя, за да удължа 6-месечния срок и да не изпусна шестте пенсии заради това УП-е?[още]

 
Доход по граждаски договор, зачитащ се за пенсия 
от Павел Йончев, 20-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсия за осигурителен стаж и възраст

Въпрос: Когато работя на граждански договори в различни фирми и когато доходите, върху които ме осигуряват във всяка фирма са под минималната заплата, но общата сума я надвишава, зачита ли се този период за стаж за пенсия и ... [още]

 

Издаване на УП-2 и УП-3 при липсващи изплащателни ведомости 
от Миглена Трифонова, 25-Ноем-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителен стаж

Въпрос: Поставено е искане от бивш работник на предприятието да му се издаде удостоверение за осигурителен доход – УП-2 за периода от 1973 до 1975 г. и удостоверение за осигурителен стаж - УП-3 за периода от 1973 до 1975 г. Намерена е ... [още]

 
Осигуряване на лице извършващо няколко дейности 
от Миглена Трифонова, 25-Юни-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителен стаж

Въпрос: Може ли лице вписано като съдружник и управител в ООД да не се осигурява по ДУК, а като самоосигуряващо се лице върху 420 лв, ако лицето ще полага и личен труд в дружеството, за което ще получава доход? Същото лице е и ... [още]

 
Осигурителен доход - справка за окончетелен размер 
от Миглена Трифонова, 16-Юни-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителен стаж

Въпрос: Самоосигуряващо се лице с патентна дейност е в болнични 6 месеца през календарната година. Как това следва да се отрази в справката за окончателния размер на осигурителния доход? В таблица 1 какво трябва да се посочи в ... [още]

 

От 2015 г. и вноските за втора пенсия ще могат да се прехвърлят към НОИ 
от PortalTRZnormativi.bg, 16-Дек-2014
» Новини » Осигуровки » Пенсии

От 1 януари всеки, роден след 31 декември 1959 г., ще може да избира дали да продължи да се осигурява за втора пенсия в универсален пенсионен фонд, или вноските му да отиват единствено в Националния осигурителен ... [още]

 
Спиране и възобновяване на пенсия 
от Миглена Трифонова, 26-Ноем-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсии

Въпрос: Спряна е пенсията на лице. Поради внезапно заминаване в чужбина и неуреждане на нещата, пенсията е спряна, заради неполучаване шест месеца. По какъв начин лицето може да започне да я получава отново? То се намира извън ... [още]

 
Пенсиониране самоосигуряващ 
от Красимира Гергева, 14-Ноем-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсии

Въпрос: Самоосигуряващо лице навършва възраст и осигурителен стаж за пенсия. Но понеже е било в болнички, след това на ТЕЛК, не е подавало документи за пенсия. Лицето е получило ЕР от ТЕЛК за 84% неработоспособност. Може ли да ... [още]

 

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване и данъци 
от Миглена Трифонова, 03-Септ-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсионно осигуряване

Въпрос: Лице по трудово правоотношение желае да бъде осигурено на допълнително доброволно пенсионно осигуряване с цялото си нетно възнагражедение. Ще се обложи ли с данък общ доход 10 % или не? Идеята на лицето е да натрупа ... [още]

 
Промени в Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване 
от PortalTRZnormativi.bg, 12-Авг-2014
» Законодателство » Осигуровки » Пенсионно осигуряване

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (обн., ДВ, бр. 83 от 2006 г.; изм., бр. 57 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 64 от ... [още]

 
Компания за бързи кредити с нов пенсионен фонд 
от PortalTRZnormativi.bg, 12-Авг-2014
» Новини » Осигуровки » Пенсионно осигуряване

През септември започва дейност още едно пенсионно-осигурително дружество, след като Комисията за финансов надзор издаде лиценз на компанията за бързи заеми "Изи асет мениджмънт", популярна с марката си "Изи ... [още]

 

Размерът на средния осигурителен доход за страната до месец октомври 2014 г. е 689,62 лв. 
от PortalTRZnormativi.bg, 13-Дек-2014
» Новини » Осигуровки » Осигурителни вноски

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.11.2013 г. до 31.10.2014 г. е 676,75 лв.   Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на ... [още]

 
България е страната с най-ниски осигуровки и най-нисък БВП 
от PortalTRZnormativi.bg, 07-Ноем-2014
» Новини » Осигуровки » Осигурителни вноски

Здравните осигуровки да се увеличат от 8 на 12% поиска Българският лекарски съюз. Само преди 3 дни на извънреден събор съсловната организация настояваше за 1% увеличение от следващата година. "Преди да се вдигнат ... [още]

 
Само 20 на 100 от заетите в земеделието се осигуряват 
от PortalTRZnormativi.bg, 07-Ноем-2014
» Новини » Осигуровки » Осигурителни вноски

42% е делът на сивия сектор в земеделието. Това съобщават експертите от земеделската федерация към КНСБ.  Според данните едва 20 на сто от заетите в земеделието се осигуряват, което натоварва допълнително ... [още]