portaltrznormativi.bg
29 Юли 2015
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Да, искам да поръчам Софтуер за оценка на служителите


Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Осигуровки


Разходи за осигуровки при управител с трудов договор при друг работодател 
от доц. Светлозар Стефанов, 27-Юли-2015
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

Въпрос: Лице иска да отвори фирма, ЕООД, но работи на трудов договор на 8ч. при др. работодател и иска да продължи да работи там, а през деня да работи в магазина, който ще отвори. Трябва ли да се осигурява и като управител, ако да - ... [още]

 
Работодателските организации плашат с напускане на НСТС 
от PortalTRZnormativi.bg, 10-Февр-2015
» Новини » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

Работодателските организации може да напуснат Националния съвет за тристранно сътрудничество. В отворено писмо до медиите работодателите заявяват, че съветът не се е събирал на редовните си занимания вече два ... [още]

 
Третиране на възнаграждения за съдружници за личен труд по реда на КСО и ЗДДФЛ 
от доц. Светлозар Стефанов, 23-Окт-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

Въпрос: Как следва да се третират по реда на Кодекса за социално осигуряване и по реда на ЗДДФЛ, възнагражденията на съдружници, получени за положен личен труд в дружеството?[още]

 

Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица 
от PortalTRZnormativi.bg, 20-Февр-2015
» Законодателство » Осигуровки » Наредба № Н-8

В брой 14 от 20.02.2015 в Държавен вестник се публикуват промени Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях ... [още]

 
Нови промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. 
от PortalTRZnormativi.bg, 16-Ян-2015
» Законодателство » Осигуровки » Наредба № Н-8

С брой 4 от 16.01.2015 от Държавен вестник излиза Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за ... [още]

 
Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г. - срокове през март 
от PortalTRZnormativi.bg, 24-Март-2014
» Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » Наредба № Н-8

до 10 март Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Февруари 2014 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен ... [още]

 

Подаване на декларации по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигурявмащите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица 
от PortalTRZnormativi.bg, 20-Март-2014
» Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » НООСЛБГЧ

до 31 януари Подаване на декларация от самоосигуряващите се лица, които желаят да променят вида на осигуряването си за календарната 2014 година. Подаване на декларация от морските лица, които желаят да променят вида ... [още]

 
Декларация за прекъсване самоосигуряващ се по време на болничен 
от Росен Атанасов, 17-Авг-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » НООСЛБГЧ

Въпрос: Необходимо ли е да подавам декларация за прекъсване на дейност като самоосигуряваща се за периода, когато съм в болничен?[още]

 
Самосигуряващ се и корекция на декларация обр. ОКд-5 
от Борис Петров, 08-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » НООСЛБГЧ

Въпрос: Внесени са осигуровки за общо заболяване на самоосигуряващ. Самото лице е без право, защото е заявило, че ще се осигурява само за пенсия. Може ли да коригирам подадената декларация за започване на осигуряването?[още]

 

От 2016 година изискваме парични обезщетения и по електронен път 
от PortalTRZnormativi.bg, 16-Юли-2015
» Новини » Осигуровки » ЗБДОО

Правителството прие Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО), която разписва реда за изплащане на паричните обезщетения въз основа на електронно представени в ... [още]

 
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. 
от PortalTRZnormativi.bg, 05-Апр-2015
» Законодателство » Осигуровки » ЗБДОО

В сила от 01.01.2015 г. Обн. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г. Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 9 633 205,5 хил. лв., както следва:     П О ... [още]

 
Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г. 
от PortalTRZnormativi.bg, 22-Март-2015
» Законодателство » Осигуровки » ЗБДОО

В сила от 01.01.2015 г. Обн. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г. Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2015 г. по приходи и трансфери - всичко на обща сума 3 075 534 хил. лв., както ... [още]

 

Неплатен отпуск 
от Красимира Гергева, 02-Юни-2015
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителен стаж

Въпрос: Лице, назначено на 4 часа /считано от 05.04.2015 г./ излиза в неплатен отпуск считано от 01.05.2015 г. до 17.05.2015 г. Ако до 30 раб. дни му се зачита трудов стаж, то колко дни в този отпуск се зачитат за осигурителен стаж и как трябва да се ... [още]

 
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж 
от PortalTRZnormativi.bg, 26-Март-2015
» Законодателство » Осигуровки » Осигурителен стаж

(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.) В сила от 01.01.2000 г. Приложение № 1 към ПМС № 30 от 10.03.2000 г. Обн. ДВ. бр.21 от 17 Март 2000г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Май 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2000г., изм. ... [още]

 
Брой 19/13.03.2015 на Държавен вестник носи изменения на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване 
от PortalTRZnormativi.bg, 18-Март-2015
» Законодателство » Осигуровки » Осигурителен стаж

§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 основният текст се изменя така: „(1) Доходът за периода от 18 календарни месеца, а при бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до ... [още]

 

Какви да са правилата за пенсиониране ще обсъжда Народното събрание 
от PortalTRZnormativi.bg, 28-Юли-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсии

Очаква се днес Народното събрание да започне обсъждането на промените в КСО на второ четене.   Промените се отнасят до увеличаването на възрастта и стажа за пенсиониране и на размера на осигурителните ... [още]

 
5% лихва върху парите за втора пенсия в универсалните пенсионни фондове 
от PortalTRZnormativi.bg, 27-Юли-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсии

Парите на българските граждани, осигуряващи се в универсалните пенсионни фондове, за били олихвени със средно по 5% в рамките на последната една година.Както показва последните данни на Комисията за финансов надзор ... [още]

 
Данъчен и осигурителен номер е необходим на българите с гръцка пенсия 
от PortalTRZnormativi.bg, 24-Юли-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсии

Българските граждани, които имат право на гръцка пенсия, трябва да си извадят данъчен и осигурителен номер в Гърция, за да си получат парите. Това гласят разяснения на режима за потвърждаване на гръцки ... [още]

 

Осигуряване на съпрузи ЗП 
от Наталия Василева, 22-Юли-2015
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителни вноски

Въпрос: Как могат да се осигуряват съпрузите на регистрираните земеделски производители?[още]

 
Самоосигуряващите се вече могат да декларират започване и спиране на дейност по интернет 
от PortalTRZnormativi.bg, 22-Юли-2015
» Новини » Осигуровки » Осигурителни вноски

Самоосигуряващите се вече могат да подават декларацията при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани, по интернет с безплатния персонален ... [още]

 
Връщаме евтино здравните си права до Коледа 
от PortalTRZnormativi.bg, 16-Юли-2015
» Новини » Осигуровки » Осигурителни вноски

Възстановяване по-евтино здравните си права, ако си платим всички вноски към Националната здравноосигурителна каса до Коледа – 25 декември. За целта ще трябва да внесен 604,80 лева, ако сме прекъснали осигуряването си ... [още]