portaltrznormativi.bg
30 Юни 2015
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Да, искам да поръчам Софтуер за оценка на служителите


Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

ОсигуровкиПредаване на документи за заличени на основание §5, ал.1 ПЗР ЗТР еднолични търговци 
от Николета Димитрова, 09-Ноем-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Ранно пенсиониране

Въпрос: Майка ми работеше за ЕТ, което се пререгистрира. Догодина тя ще се пенсионира. От къде ще вземем документи, като не се е пререгистрирала и фирмата не съществува – от физическото лице или…?[още]

 
Срок на изпитване - времетраене 
от Борис Петров, 02-Апр-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Ранно пенсиониране

Въпрос: Вярно ли е, че срокът на изпитване по трудов договор не включва времето при което работника е в платен отпуск?[още]

 

Работодателските организации плашат с напускане на НСТС 
от PortalTRZnormativi.bg, 10-Февр-2015
» Новини » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

Работодателските организации може да напуснат Националния съвет за тристранно сътрудничество. В отворено писмо до медиите работодателите заявяват, че съветът не се е събирал на редовните си занимания вече два ... [още]

 
Третиране на възнаграждения за съдружници за личен труд по реда на КСО и ЗДДФЛ 
от доц. Светлозар Стефанов, 23-Окт-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

Въпрос: Как следва да се третират по реда на Кодекса за социално осигуряване и по реда на ЗДДФЛ, възнагражденията на съдружници, получени за положен личен труд в дружеството?[още]

 
Осигуряване на СОЛ, ЕТ и собственици на дружества 
от доц. Светлозар Стефанов, 15-Окт-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Кодекс за социално осигуряване

Въпрос: Какви възможности съществуват за осигуряване на самоосигуряващите се лица, еднолични търговци или собственици на търговски дружества?[още]

 

Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица 
от PortalTRZnormativi.bg, 20-Февр-2015
» Законодателство » Осигуровки » Наредба № Н-8

В брой 14 от 20.02.2015 в Държавен вестник се публикуват промени Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях ... [още]

 
Нови промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. 
от PortalTRZnormativi.bg, 16-Ян-2015
» Законодателство » Осигуровки » Наредба № Н-8

С брой 4 от 16.01.2015 от Държавен вестник излиза Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за ... [още]

 
Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г. - срокове през март 
от PortalTRZnormativi.bg, 24-Март-2014
» Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » Наредба № Н-8

до 10 март Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Февруари 2014 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен ... [още]

 

Държавата поема 100% от здравните осигуровки 
от PortalTRZnormativi.bg, 17-Юни-2015
» Новини » Осигуровки » Здравни осигуровки

Народното събрание заложи в следващите 10 години държавата постепенно да поема все по-голяма част от осигуровките на децата, студентите, енергийно бедните, затворниците и бежанците. Това беше одобрено с приетите на ... [още]

 
Здравни осигуровки на студент, работещ на студентска бригада в САЩ 
от Красимира Гергева, 29-Апр-2015
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Здравни осигуровки

Въпрос: Въпросът се отнася до здравните осигуровки на студентите на бригада в САЩ. Доколкото е известно през летните месеци, когато студентите нямат занятия и не работят, имат ангажимента да си подадат Декларация 7 и да си ... [още]

 
Закон за здравното осигуряване 
от PortalTRZnormativi.bg, 26-Февр-2015
» Законодателство » Осигуровки » Здравни осигуровки

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.70 от 19 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.62 от 9 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.65 от 20 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август ... [още]

 

5000 българи без пенсия заради липсващ стаж 
от PortalTRZnormativi.bg, 28-Ян-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсионен стаж

5000 българи в пенсионна възраст няма да могат да прекъснат работа заради 4-месечното увеличение на осигурителния стаж от тази година. Това показа справка на „Монитор“ в НОИ. В края на миналата година ... [още]

 
Възрастта за пенсия расте с по 2 месеца 
от PortalTRZnormativi.bg, 21-Ян-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсионен стаж

Пенсионната възраст за всички работещи да се увеличава с по 2 месеца от догодина. Това е предложил социалният министър Ивайло Калфин на работодателите, синдикатите и депутати по време на среща за пенсионната реформа ... [още]

 
Закупуване на осигурителен стаж 
от Пламен Андреев, 15-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсионен стаж

Въпрос: Не ми достига осигурителен стаж за пенсиониране. Мога ли да си закупя осигурителен стаж?[още]

 

Подаване на декларации по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигурявмащите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица 
от PortalTRZnormativi.bg, 20-Март-2014
» Срокове за плащания и отчети » Осигуровки » НООСЛБГЧ

до 31 януари Подаване на декларация от самоосигуряващите се лица, които желаят да променят вида на осигуряването си за календарната 2014 година. Подаване на декларация от морските лица, които желаят да променят вида ... [още]

 
Декларация за прекъсване самоосигуряващ се по време на болничен 
от Росен Атанасов, 17-Авг-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » НООСЛБГЧ

Въпрос: Необходимо ли е да подавам декларация за прекъсване на дейност като самоосигуряваща се за периода, когато съм в болничен?[още]

 
Самосигуряващ се и корекция на декларация обр. ОКд-5 
от Борис Петров, 08-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » НООСЛБГЧ

Въпрос: Внесени са осигуровки за общо заболяване на самоосигуряващ. Самото лице е без право, защото е заявило, че ще се осигурява само за пенсия. Може ли да коригирам подадената декларация за започване на осигуряването?[още]

 

Осигурителен доход на ФЛ 
от доц. Светлозар Стефанов, 10-Март-2015
» Въпроси и отговори » Осигуровки » ЗБДОО

Въпрос: Какво представлява и как се определя осигурителният доход на физическите лица?[още]

 
МОД на регистриран земеделски производител 
от Павел Йончев, 28-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » ЗБДОО

Въпрос: Какъв е минималният осигурителният доход на земеделски производител за 2012 г.?[още]

 
МОД на самоосигуряващи се лица през 2011 година 
от Павел Йончев, 15-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Осигуровки » ЗБДОО

Въпрос: Каква е сумата за определяне на осигуряването на самоосигуряващи се лица през 2011 г. ?[още]

 

Коментар по промените в наредбата за пенсиите и оигурителния стаж 
от PortalTRZnormativi.bg, 02-Апр-2015
» Законодателство » Осигуровки » Пенсия за осигурителен стаж и възраст

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж разглежда общите разпоредби при отпускане и изплащане на пенсии, пенсиите за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност, наследствените пенсии, установяването и ... [още]

 
Брой 19/13.03.2015 на Държавен вестник и промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 
от PortalTRZnormativi.bg, 18-Март-2015
» Законодателство » Осигуровки » Пенсия за осигурителен стаж и възраст

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: § 1. В чл. 1, ал. 1, изречение второ думите „упълномощено лице“ се заменят с „упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице“. § 2. В чл. 2, ... [още]

 
Пенсиониране за осигурителен стаж и възраст 
от доц. Светлозар Стефанов, 13-Март-2015
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Пенсия за осигурителен стаж и възраст

Въпрос: При какви условия се отпуска пенсия за осигурителен стаж и възраст?[още]

 

Неплатен отпуск 
от Красимира Гергева, 02-Юни-2015
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителен стаж

Въпрос: Лице, назначено на 4 часа /считано от 05.04.2015 г./ излиза в неплатен отпуск считано от 01.05.2015 г. до 17.05.2015 г. Ако до 30 раб. дни му се зачита трудов стаж, то колко дни в този отпуск се зачитат за осигурителен стаж и как трябва да се ... [още]

 
Брой 19/13.03.2015 на Държавен вестник носи изменения на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване 
от PortalTRZnormativi.bg, 18-Март-2015
» Законодателство » Осигуровки » Осигурителен стаж

§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 основният текст се изменя така: „(1) Доходът за периода от 18 календарни месеца, а при бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до ... [още]

 
Издаване на УП-2 и УП-3 при липсващи изплащателни ведомости 
от Миглена Трифонова, 25-Ноем-2014
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителен стаж

Въпрос: Поставено е искане от бивш работник на предприятието да му се издаде удостоверение за осигурителен доход – УП-2 за периода от 1973 до 1975 г. и удостоверение за осигурителен стаж - УП-3 за периода от 1973 до 1975 г. Намерена е ... [още]

 

Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. За прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране 
от PortalTRZnormativi.bg, 30-Юни-2015
» Законодателство » Осигуровки » Пенсии

В сила от 01.01.2000 г. Издадена от Националния осигурителен институт Обн. ДВ. бр.94 от 17 Ноември 2000г., доп. ДВ. бр.62 от 13 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.74 от 24 Август 2001г., изм. ДВ. бр.84 от 3 Септември 2002г., изм. ДВ. ... [още]

 
Пенсиите се вдигат с 2,94 лв. от 1 юли 
от PortalTRZnormativi.bg, 23-Юни-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсии

От 1 юли минималният размер на най-масовата пенсия - за осигурителен стаж и възраст, ще се увеличи с 2,94 лв. и ще стане 157,44 лв.  Статистиката на НОИ показва, че толкова пари получава всеки четвърти пенсионер, или ... [още]

 
Изплащането на осъвременените пенсии стартира от 7-ми юли 
от PortalTRZnormativi.bg, 22-Юни-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсии

01.06. 2015 г. размерите на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31.12.2014 г. включително, се увеличават с 1,9% съгласно решение на Надзорния съвет на НОИ.   Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и ... [още]

 

Коментар по промени в Наредба за пенсиите и осигурителния стаж 
от PortalTRZnormativi.bg, 25-Март-2015
» Законодателство » Осигуровки » Пенсионно осигуряване

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж разглежда общите разпоредби при отпускане и изплащане на пенсии, пенсиите за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност, наследствените пенсии, установяването и ... [още]

 
Бизнесът иска отмяна на втора категория труд 
от PortalTRZnormativi.bg, 18-Март-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсионно осигуряване

Отмяна на втора категория и нови критерии за първа категория труд, изчистване на системата от плащания с характер на социално подпомагане, радикална промяна в системата за определяне и отпускане на пенсии за ... [още]

 
Калфин притиска бизнеса за увеличението на осигуровките 
от PortalTRZnormativi.bg, 19-Февр-2015
» Новини » Осигуровки » Пенсионно осигуряване

Социалният вицепремиер Ивайло Калфин се опитва да наложи идеята си за плавен ръст на осигуровките, като предлага спорна сделка на работодателите.  Ако бизнесът подкрепи искането на министъра за плавен 4.5% ръст ... [още]

 

Изтича срокът за подаване на декларация образец 6 от самоосигуряващите се лица 
от PortalTRZnormativi.bg, 22-Апр-2015
» Новини » Осигуровки » Осигурителни вноски

Още седем работни дни имат самоосигуряващите се лица да подадат декларация образец 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ". Срокът за подаването на декларацията изтича на 30 април. Това е и срокът, в който ... [още]

 
Заплащане на председател на синдикална организация 
от Красимира Гергева, 03-Апр-2015
» Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителни вноски

Въпрос: По решение на Общото събрание на синдикалната организация на председателя ще си заплаща ежемесечно определена сума. Следва ли да му си правят осигурителни вноски за ДОО и здравни осигуровки? Синдикалната организация ... [още]

 
Приложение № 2 към чл. 13: Диференцирани осигурителни вноски за фонд ТЗПБ 2015 
от PortalTRZnormativi.bg, 22-Март-2015
» Законодателство » Осигуровки » Осигурителни вноски

Диференцирани осигурителни вноски за   Фонд "ТЗПБ" 2015 г.       Код КИД 2008 Наименование на икономическа дейност КИД 2008 Осигурителна вноска ... [още]