X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Назначаване

21Май2018

Промяна в работното време на служителка пенсионер

от Красимира Гергева на 21 Май 2018
Въпрос: Имаме назначена служителка на длъжност хигиенист за по 2 часа дневно съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ (жената е пенсионер). Служителката обаче иска пак да остане за по 2 часа, но да идва през ден. Как трябва да се оформи ...
26Март2018

Отразяване в досието на служител изпълняване на длъжност шофьор само по необходимост

от Красимира Гергева на 26 Март 2018
Въпрос: Служител, назначен на длъжност "Ръководител, транспорт", ще изпълнява и длъжността "шофъор" - само по необходимост. По какъв начин това трябва да бъде опоменато в досието му?
22Март2018

Попълване на трудова книжка при сключване на трудов договор с пенсионер

от Василена Христова на 22 Март 2018
Въпрос: Във фирмата назначихме работник, който е пенсиониран. Той си донесе документите и си представи и трудова книжка, и иска да му я попълним. Въпросът ми е трябва ли да се попълва трудова книжка при сключване на трудов ...
21Март2018

Грешка в основание за сключване на ТД в уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ

от Аспасия Петкова на 21 Март 2018
Въпрос: Във връзка с уведомление по чл. 62 ал. 5 от КТ: Дружеството сключва ТД от 01.01.2016 на основание от КТ по чл. 111 (лицето ще работи на втори допълнителен трудов договор при друг работодател) и подписан ТД от негова страна със ...
28Февр2018

Работодателите с възможност за внос на 3 пъти повече служители от страни извън ЕС

от PortalTRZnormativi.bg 28 Февр 2018
Улеснен и трикратно по-висок внос на работници и служители от държави извън ЕС извоюваха работодателските организации. Вместо квота от 10 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудов договор, ...
21Февр2018

Прекратяване на основен трудов договор и преобразуване на допълнителен като основен

от Красимира Гергева на 21 Февр 2018
Въпрос: Имам служител във фирма Х на основен трудов договор на 4 часа и същият във фирма У на допълнителен трудов договор на 4 часа. Сега се прекратява основният трудов договор, а допълнителният трябва да стане основен и да ...
21Февр2018

Удължаване на срок на трудов договор с гост-преподавател

от Красимира Гергева на 21 Февр 2018
Въпрос: В Закона за Висшето образование Чл. 52. гласи следното: (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) С решение на факултетен съвет на висшето училище учени и преподаватели от страната и от чужбина ...
16Февр2018

Назначаване на лице, вече работило във фирмата на 2 срочни трудови договора

от Красимира Гергева на 16 Февр 2018
Въпрос: Възникна ми следния казус свързан с назначаване на служител, който е работил във фирмата, на срочен договор, със срок за изпитване - 6 м. и още един срочен за 1 год. след което напуска фирмата. Сега, връщайки се, кой е ...
08Дек2017

Сключване на трудов договор по чл. 111 от КТ и уведомяване на работодател по осново трудово правоотношение

от Василена Христова на 08 Дек 2017
Въпрос: Предстои да сключим трудов договор по чл. 111 от КТ със служител. Налага ли се да изискваме от служителя да ни представи документ, че е предупредил за новия трудов договор своя работодател по основно трудово ...
17Ноем2017

Назначаване на трудов договор в българско дружество на румънци, които ще работят в Румъния за осигуряването на услугите на българското дружество там

от Аспасия Петкова на 17 Ноем 2017
Въпрос: Българска фирма, във връзка с разширяване на дейността си в областта на услугите, ще извършва такива и в Румъния. За целта иска да назначи румънци на трудов договор. Румънците ще работят в Румъния. Има ли условия, на ...
27Окт2017

Сключване на трудов договор за външно съвместителство - по кой член и с какво работно време

от Василена Христова на 27 Окт 2017
Въпрос: Трябва да сключим трудов договор с лице за външно съвместителство. По кой член трябва да се назначи служителя и какво работно време се определя?
20Септ2017

Със синя карта фирмите ще могат да наемат специалисти от всички професии

от PortalTRZnormativi.bg 20 Септ 2017
Фирмите вече ще могат да назначават чуждестранни специалисти от всякакви видове професии. Това ще стане възможно посредством законови изменения, премахващи списъка на специалностите, по който работодателите ...
18Авг2017

Назначаване на грък по трудов договор в българска фирма

от Красимира Гергева на 18 Авг 2017
Въпрос: Какъв е редът за назначаване на гръцки гражданин на работа по трудов договор в българска фирма?
26Юни2017

Срок за изпитване при преназначаване на служител

от Василена Христова на 26 Юни 2017
Въпрос: Служител е бил назначен на трудов договор по чл. 67 във връзка с чл. 70 с 6-месечен срок на изпитване на 01.02. Той ще бъде преназначен на друга длъжност от 01.07. Стартира ли да тече нов срок на изпитване след допълнителното ...
Pagina: 12345»
x