portaltrznormativi.bg
2 Септември 2015
Търсене на статия   Вид на статия
 Сфера Поле

...или използвайте търсачката Разширено търсене
Запомни ме
Да, искам да поръчам Софтуер за оценка на служителите


Facebook RSS Feeds Изпрати по имейл Увеличи шрифта Намали шрифта Шрифт по подразбиране

Кодекс на труда


Прекратяване на трудов договор при неизплащане на възнаграждения 
от Красимира Гергева, 02-Септ-2015
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Oт средата на м. март 2015 г. лице е назначено в една фирма на трудов договор. По сключения трудов договор (цитат): "ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ СЕ ИЗПЛАЩА НА ДВА ПЪТИ - АВАНСОВО И ОКОНЧАТЕЛНО ДО 28-МО ЧИСЛО НА СЛЕДВАЩИЯ МЕСЕЦ". ... [още]

 
Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда  
от PortalTRZnormativi.bg, 25-Авг-2015
» Новини » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

(Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)    Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 1 от 3.01.2003 г., в сила от 2.01.2003 г., изм., бр. 39 от 25.04.2003 г., изм. и доп., бр. 88 от 8.10.2004 г., в сила от 15.10.2004 г., бр. ... [още]

 
Резюме на новите изменения в Кодекса на труда от м. юли 2015 година 
от PortalTRZnormativi.bg, 06-Авг-2015
» Законодателство » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

В ДВ бр. 54 от 17.07.2015 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда , в който са направени значителни промени , както следва:   1. Допълнени са разпоредбите за тристранно сътрудничество- чл. 3, ал. 3 ... [още]

 
Промени, касаещи отпуските в КТ - в сила от 17.07.2015 г. 
от PortalTRZnormativi.bg, 06-Авг-2015
» Законодателство » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

1. Ред за ползване на платен отпуск   Според чл. 172 (изменен) от Кодекса на труда, платеният годишен отпуск се разрешаваше на работника или служителя наведнъж или на части и  можеше да се ползва в съответствие с ... [още]

 
Новите правила за отпуските ще обсъди НСТС 
от PortalTRZnormativi.bg, 05-Авг-2015
» Новини » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди новите правила за отпуските и работното време.   Измененията в КТ бяха приети през миналия месец от парламента. Депутатите взеха решение за ... [още]

 
Новите промени в КТ от 17.07.2015 г. в частта за разпределение на работното време 
от PortalTRZnormativi.bg, 05-Авг-2015
» Новини » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

В чл. 139 е създадена нова ал. 3, според която се дава възможност на работниците и служителите, които са на работно време с променливи граници да могат да отработват оставащото дневно работно време в същата ... [още]

 
Отпаднали задължения в КТ с промените след 17.07.2015 г. 
от PortalTRZnormativi.bg, 05-Авг-2015
» Новини » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

1. Отпада задължението на работодателите да уведомяват предварително Инспекцията по труда, когато преминават на удължено работно време.   От дълго време във виртуалното пространство и в срещи на тристранните ... [още]

 
Трудово досие на служителя 
от Красимира Гергева, 30-Юли-2015
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Фирма има назначена проверка от Инспекция по труда. Инспекторите предоставят списък с документи, които да се подготвят и представят. Един от тях е трудово досие на 5-ма служители на фирмата ТРЗ служителят работ от скоро ... [още]

 
Започва регистрацията на еднодневните договори 
от PortalTRZnormativi.bg, 20-Юли-2015
» Новини » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

От утре започват да се сключват еднодневни трудови договори за работниците по прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Във вторник влиза в сила наредбата за тези договори и ... [още]

 
Вече са в сила новите мерки в Кодекса на труда - вижте ги 
от PortalTRZnormativi.bg, 20-Юли-2015
» Новини » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Младежите между 16 и 18 г. вече могат да работят до 22 часа, вместо до 20 ч. каквото ограничение имаше досега. Промяната е част от пакета поправки в Кодекса на труда, които влизат в сила с обнародването им в бр. 54 на Държавен ... [още]

 
НАРЕДБА № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда 
от PortalTRZnormativi.bg, 20-Юли-2015
» Законодателство » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Раздел І Общи положения Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда. Чл. 2. С ... [още]

 
ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса на труда 
от PortalTRZnormativi.bg, 20-Юли-2015
» Законодателство » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

(обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 ... [още]

 
Напускане без предизвестие за работниците, които се пенсионират 
от PortalTRZnormativi.bg, 03-Юли-2015
» Новини » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Промени в Кодекса на труда бяха приети от Парламента и на второ четене. С решението работодателите ще могат с предизвестие да прекратяват трудови договори на служители и работници при придобиване на право на ... [още]

 
Проектопромени в Кодекса на труда, приети на 12 юни 2015 
от PortalTRZnormativi.bg, 02-Юли-2015
» Новини » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

С проекта на закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда приет на 12.06.2015г. на първо четене се предвиждат следните важни промени: Във връзка с тристранното сътрудничество към чл. 3 се създава ал. 3 и 4: „(3) ... [още]

 
Наредба № РД-07-8 от 27.10.2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда 
от PortalTRZnormativi.bg, 01-Юли-2015
» Законодателство » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 88 от 9.11.2010 г.    Чл. 1. С наредбата се определя редът за извършване на проверка за преустановяване дейността на работодателя с оглед прекратяване ... [още]

 
Отпада член от Кодекса на труда 
от PortalTRZnormativi.bg, 26-Юни-2015
» Новини » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

„При петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя”. Няма шега, така е разписан уикендът в Кодекса на ... [още]

 
Договор по чл. 111 и продължаването му без уведомление за прекратяване 
от Красимира Гергева, 04-Май-2015
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Фирма има служител на втори трудов договор по чл.111. Как може да се продължи договора без да се праща в нап уведомление за прекратяване. Направо се изготвя допълнително споразумение по същия член? [още]

 
Пенсионер на срочен договор 
от Красимира Гергева, 05-Дек-2014
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Искам след Нова година да назнача пенсионер на срочен трудов договор, но не намирам по кой член да го назнача, така, че ако се яви нов кандидат, да може да го освободя веднага. В момента няма такъв кандидат, който да ... [още]

 
Предсрочно прекратяване на наказание по чл.188 т.2 от КТ 
от Красимира Гергева, 29-Септ-2014
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: На учител е наложено наказание по чл.188 т.2 от КТ. По кой член от КТ можем да прекратим предсрочно това наказание?[още]

 
Трудов договор на изпитателен срок 
от Красимира Гергева, 29-Септ-2014
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Лице е назначено по трудов договор със срок за изпитване 6 месеца на 10.06.2014 г. Но лицето често отсъства от работа и сега работодателят иска да знае точно кога изтича изпит. срок, като знаем, че по време на отсъствие ... [още]

 
Възнаграждение за служител, назначен с договор по чл. 114, който ще работи само през почивните дни 
от Красимира Гергева, 22-Авг-2014
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Служителка, назначена на договор по чл. 114 (с минимален праг за длъжността 340 лв. на 8 часа), ще работи само събота и неделя с 8-часов работен ден. Какво възнаграждение трябва да се посочи в договора, как се изчислява и ... [още]

 
Вече има видео, което да Ви помогне при регистрирация в Портал ТРЗ Нормативи 
от PortalTRZnormativi.bg, 18-Юни-2014
» Новини » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Вече има видео, което показва как всеки, който желае да се регистрира в Портал ТРЗ Нормативи може да го направи лесно и бързо. Ако сте се чудели къде грешите при регистрацията си и не сте успявали, това видео е точно за ... [още]

 
Проверка от инспекцията по труда 
от доц. Светлозар Стефанов, 19-Март-2014
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Какви документи, следва да бъдат представени, при проверка от органите на Инспекция по труда?[още]

 
Кодекс на труда - пълен текст 
от PortalTRZnormativi.bg, 14-Март-2014
» Законодателство » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

КОДЕКС НА ТРУДА   В сила от 01.01.1987 г.   Обн. ДВ. бр.26 от 1 Април 1986г., обн. ДВ. бр.27 от 4 Април 1986г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 1988г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 1990г., изм. ДВ. бр.30 от 13 Април 1990г., изм. ДВ. бр.94 от 23 Ноември 1990г., ... [още]

 
Осигурителен доход и обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ 
от Миглена Трифонова, 24-Авг-2013
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: По КТД при прекратяване на трудов договор при закриване на предприятието работниците и служителите имат право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ- 3 брутни заплати. Съгласно чл. 222, ал. 1, ако е уговорено друго, може да се ... [още]

 
Ползване на правата на майката по чл.310 КТ от бащата 
от Миглена Трифонова, 18-Дек-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: По какъв начин и при какви условия служител може да се ползва от привилегиите на майка на дете до 3г. да не бъде командирована, ако не е съгласна?[още]

 
Временно отстраняване от работа 
от Миглена Трифонова, 14-Дек-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: При какви условия работодателят може да отсрани от работа работник? Необходимо ли е непосредственият ръководител да е упълномощен от работодателя, за да има подобно право.[още]

 
След встъпване в длъжност по трудов договор по чл.107р, ал.1 КТ и започване на работа не може да се счита, че трудовотоправоотношение не е възникнало. 
от Миглена Трифонова, 10-Дек-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Започнах работа по договор с предприятие, което предоставя временна работа по чл.107р, ал.1 от КТ и работя в предприятие ползвател. Работя вече два месеца, но работата е в друго населено място и не ми е удобно. Мога ли на ... [още]

 
Писмен отказ на работника от работа, на основание чл.107с, ал.3, изр.1 КТ 
от Николета Димитрова, 10-Дек-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Ние от скоро сме предприятие, което осигурява временна работа. За пръв път имаме работник, който не иска да започне работа, защото е в друго населено място. Какво да правим? Да го свободим от работа или…[още]

 
Корекция при несъществуващ ЛНЧ в уведомление по КТ 
от Николета Димитрова, 22-Ноем-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Как се коригира съобщението „Несъществуващ 'ЕГН' или 'ЛНЧ' в БД : !" Лицето е с валиден ЛНЧ?[още]

 
Пенсионер и обещетение по чл.222 от КТ 
от Миглена Трифонова, 22-Ноем-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: В случаите на прекратяване на трудов договор на пенсионер, поради намаляне обема на работа, има ли право на обезщетението по чл. 222 ал.1 (за оставане на работа за не повече от 1 месец), при условие, че е пенсионер ?[още]

 
Признаване на трудов и осигурителен стаж за пенсия на безработни майки 
от Миглена Трифонова, 09-Ноем-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Майка на дете, родено на 21.09.1985 г., е била без работа в продължение на 5 месеца от 01.01.1986 до 31.05.1986 г. Ще се признае ли това време за трудов и осигурителен стаж за пенсиониране и на какво основание? Какво трябва да се направи, ... [още]

 
Договор за допълнителен труд със същия работодател по чл.110 КТ и изчисляванена обезщетение по чл.222, ал.3 КТ 
от Миглена Трифонова, 31-Окт-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Трябва ли да имаме предвид възнаграждението по договор за допълнителен труд със същия работодател по чл.110 от КТ, във връзка с изчисляване на обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ.[още]

 
Право на отпуск за бременност от бащата 
от Миглена Трифонова, 29-Окт-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Може ли наш работник да не ползва 15 дни отпуск за бащинство, а да ползва по-малко дни? [още]

 
Санкция за СТМ, във връзка с Ревизионната книга по чл.408 от Кодекса на труда 
от Миглена Трифонова, 29-Окт-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Каква е санкцията за лице СТМ, което отказва да подаде на Ревизионна книга по чл.408 от Кодекса на труда?[още]

 
Не се дължат осигуровки върху обезщетението по чл. 200 КТ 
от Миглена Трифонова, 16-Окт-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Наш работник претърпя трудова злополука. Работодателят се споразумя с него извънсъдебно да му заплати 2000 лв за операция. Въпросът ми е дължат ли се осигуровки въру тази сума или не?[още]

 
Възникване право на гарантирани вземания по ЗГВРС 
от Миглена Трифонова, 25-Септ-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Прекратих трудовия си договор с работодателя си, поради неплащане на заплати – чл. 327, т. 2 от КТ. Работодателят може да обяви ликвидация. Имам ли право да получа дължимите от него заплати по Закона за гарантиране ... [още]

 
„Синдикално ръководство” по смисъла на §1, т. 6 ДР Кодекса на труда 
от Росен Атанасов, 25-Септ-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: За кого от синдиката конкретно се отнася закрилата по чл. 333, ал. 3 от Кодекса на труда?[още]

 
Възнаграждения, включени при изчисляване на платения отпуск по Кодекса на труда 
от Николета Димитрова, 05-Юли-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Само основната заплата ли се включва при изчисляването на сумата на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 по КТ?[още]

 
Два противоконституционни текста от Кодекса на труда 
от PortalTRZnormativi.bg, 22-Юни-2012
» Новини » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционни два текста от Кодекса на труда (КТ), съобщиха от съда. 55 народни представители от Коалиция за България и ДПС сезираха КС за промените в закона. Опозицията ... [още]

 
Допълнителен платен годишен отпуск по чл.156 КТ 
от Николета Димитрова, 12-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Не ми е ясно, къде, в кой нормативен акт е определено кои работници имат право на допълнителен отпуск по чл. 156, т. 1 от Кодекса на труда?[още]

 
Освобождаване на работник на основание чл. 328, ал. 1, т.5 
от Николета Димитрова, 12-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Работодателят иска да освободи работник, на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ - липса на качества. Как да наравим това?[още]

 
Право на обезщетение по чл.222, ал.3 КТ 
от Миглена Трифонова, 11-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Длъжни ли сме да изплатим обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда на бивш работник, защото сме били последен работодател. При нас не е придобил право на пенсия, а по-късно е придобил това право?[още]

 
Присъдено обезщетение и задължения на работодателя 
от Николета Димитрова, 11-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Налице е присъденото обезщетение към работник. Какви задължения има към него работодателя?[още]

 
Отношенията между дружеството и съдружниците, във връзка с положения личен труд не са трудови 
от Николета Димитрова, 07-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Трябва ли да попълвам присъствена форма за съдружниците за положения личен труд в дружеството и ще я изискват ли служителите от инспекцията по труда?[още]

 
Обезщетение за неползван отпуск и служебна блежка за отпуските 
от Николета Димитрова, 06-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Въпросът ми е свързан с прекратяване на трудов договор. Задължително ли при прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие, трябва да се начисли обезщетение зо неползван платен годишен отпуск или може да се издаде ... [още]

 
Прекратяване на трудов договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 8 КТ 
от Миглена Трифонова, 06-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Как точно трябва да прекратим трудов договор с лице, което временно заема длъжност, която управитилят е определил, че ще се заема с конкурс, след като конкурса приключи?[още]

 
Отпуск, поради временна нероботоспособност 
от Миглена Трифонова, 05-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Има ли право на болничен служител, които има само два месеца осигурителен стаж?[още]

 
Длъжностна характеристика, инкорпорирана в трудов договор 
от Миглена Трифонова, 04-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Проблем ли е, ако длъжностната характеристика е записана вътре в самия трудов договор. Досега я пишехме и представяхме отделно, но сега работодателят иска да са в едно.[още]

 
Прокурист и права по КТ 
от Николета Димитрова, 04-Юни-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Моля да отговорите има ли право прокуристът да прекратява трудов договор и по-конкретно на основание 328, ал 2 от КТ?[още]

 
Надвнесени осигурителни вноски над 2000 лв и няколко работодателя 
от Миглена Трифонова, 31-Май-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Имаме случай, когато работник е на работа на няколко места и се установи че има надвнесени осигурителни вноски над 2000 лв. Коя от фирмите е задължена да иска надвнесените осигурителни вноски?[още]

 
Отхърляне на предложение по чл. 167б КТ 
от Николета Димитрова, 30-Май-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Имаме работничка, която беше 4 г. по майчинство и след това 1 г. в отпуск по чл. 167а КТ за двете деца. Сега във връзка новия чл.167 б от КТ иска да премине на 4 ч. работен ден. Длъжен ли е работодателят да се съгласи и какво ... [още]

 
Право на платен годишен отпуск по време на изпитателен срок 
от Миглена Трифонова, 23-Май-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Имам ли право на платен отпуск за 2012 г., докато съм на изпитателен срок? Имам сключен срочен трудов договор ( за 6 месеца) на 01.04.2012 г. Договорът е с 6 месечен изпитателен срок.[още]

 
Едневременно ползване на платен годишен отпуск от всички работници и служители на основание чл. 173, ал. 7, т. 2 КТ 
от Миглена Трифонова, 23-Май-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Бих искал да знам има ли право работодателят да ни пуска всички едновременно като за целта променя правилника за вътрешния трудов ред?[още]

 
Прекратяване на трудов договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 5 от Кодекс на труда 
от Миглена Трифонова, 09-Май-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Имаме назначена служителка „А” на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ за заместване на служителка „Б”. Служителката „Б” иска да се завърне на работа за един месец. След това тя ще излезе в платен отпуск – 3 месеца и в ... [още]

 
Работодател и трудови правоотношения по Кодекса на труда 
от Николета Димитрова, 30-Март-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Кой работодател е основен и кое е основно трудово правоотношение според Кодекса на труда?[още]

 
Неизплатени заплати и жалба до инспекцията по труда 
от Павел Йончев, 23-Март-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Може ли чрез жалба до инспекцията по труда, да си получа неизплатените заплати?[още]

 
Незаконно уволнение и отказ за връщане на работа от работника 
от Павел Йончев, 14-Март-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Какво се случва когато работник не се върне на работа, след възстановяването от съда?[още]

 
Книги и дневници по Кодекса на труда 
от Николета Димитрова, 13-Март-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Какви книги и дневници се изискват от Кодекса на труда за работодателя?[още]

 
Декларация при трудова книжка на съхранение в предприятието 
от Павел Йончев, 10-Март-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Задължително ли е да се напише декларация, когато работника оставя трудовата книжка за съхранение във фирмата?[още]

 
Срок за подаване след заличаване на уведомление по КТ 
от Павел Йончев, 10-Март-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Какъв е срокът за заличаване на погрешно подадено уведомление за сключване на трудов договор и подаване на ново с коректните данни?[още]

 
Прекратяване на трудовия договор на основание чл. 327, т. 2 от Кодекса на труда 
от Миглена Трифонова, 06-Март-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Имам служител, който си е подал молба за напускане с едномесечно предизвестие на 10.02.2012. После реши, че няма да го спази и на 21.02.2012 г., подаде заявление, че прекратява ТД, поради неплащане на заплати. Заплатите при нас ... [още]

 
Ваучери за храна при отсъствие от работа 
от Ивайло Димитров, 27-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Във фирмата в която, работя ми казах че ако отсъствам от работа повече от 5 дни, няма да ми се полагат ваучери за храна. Имат ли право да ми отнемат ваучерите за храна?[още]

 
Правни възможности за намаляване на трудовото възнаграждение 
от Пламен Андреев, 24-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Поради намалялата работа в предприятие, работодателят вместо да съкращава персонал желае да намали трудовите възнаграждения на всички служители за определен период и да запази работните места. Какъв е начина да се ... [още]

 
Задържане на трудова книжка 
от Пламен Андреев, 24-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Служител е освободен от работа. За какъв срок работодателят му може да задържи трудовата му книжка?[още]

 
Прилагане на КТ във връзка с трудоустрояване 
от Пламен Андреев, 23-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност има два производствени обекта – един в гр. София и друг в гр. Пловдив. В първия обект работят 40 души, а във втория – 20 и съответно общата численост на персонала в дружеството е 60 души. ... [още]

 
Персонална отговорност за некачествена продукция 
от Павел Йончев, 20-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: След окачествяване на продукцията се установи некачествено изработване на част от нея. Възможно ли е да търся персонална отговорност и мога ли да приложа някаква санкция?[още]

 
Трудов договор със срок за изпитване – колко пъти? 
от Павел Йончев, 20-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Колко пъти мога да сключа договор за изпитателен срок с един и същ работник?[още]

 
Ревизионна книга 
от Павел Йончев, 20-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: С колко ревизионни книги трябва да разполага фирмата?[още]

 
Място на работа и работно място 
от Павел Йончев, 20-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Каква е връзката между място на работа и работно място?[още]

 
Отказ от извънреден труд и трудов договор 
от Павел Йончев, 20-Февр-2012
» Въпроси и отговори » Трудови правоотношения » Кодекс на труда

Въпрос: Имам ли право да откажа полагането на извънреден труд и това да се впише в трудовия договор при назначаване на работа?[още]